Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

 • Etusivu
 • Syytetyn oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Syytetyn oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä - Ruotsi

Näillä sivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Vähäisistä rikkomuksista, kuten liikennerikkomuksista, joista määrätään yleensä sakkorangaistus, kerrotaan Linkki avautuu uuteen ikkunaantietosivulla 5.

Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.


Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikosprosessi käsittää tavallisesti seuraavat vaiheet:

 • Poliisille tehdään rikosilmoitus.
 • Poliisi suorittaa esitutkinnan, vakavammissa rikoksissa syyttäjän johdolla.
 • Rikoksesta epäilty voi yleensä saada julkisen oikeusavustajan.
 • Vakavammissa tai uusintarikoksissa syyttäjä voi pyytää tuomioistuinta määräämään epäillyn pitämisestä tutkintavankeudessa. Tällöin pidetään erikseen vangitsemisoikeudenkäynti.
 • Syyttäjä nostaa syytteen käräjäoikeudessa (tingsrätt).
 • Käräjäoikeudessa pidetään oikeudenkäynnin pääkäsittely, jossa tutkitaan, voidaanko vastaaja todeta syylliseksi rikokseen. Jos hänet todetaan syylliseksi, samassa käsittelyssä päätetään muun muassa seuraamuksista.
 • Jos joku asianosaisista hakee muutosta tuomioon, hovioikeus (hovrätt) tutkii, olisiko käräjäoikeuden päätös vahvistettava vai olisiko sitä muutettava.
 • Joissakin harvoissa tapauksissa myös korkein oikeus (Högsta domstolen) voi tutkia tuomion.
 • Jos vastaaja todetaan syylliseksi, tuomio saa lainvoiman eli siitä tulee lopullinen, ja rangaistus pannaan täytäntöön.

Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa. Epäillyn kannattaa aina pyytää asianajajalta tai muulta asiantuntijalta neuvoa, miten hänen tilanteessaan olisi toimittava.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

Linkki avautuu uuteen ikkunaan1 – Miten saan oikeudellista neuvontaa

Linkki avautuu uuteen ikkunaan2 – Oikeuteni rikostutkinnan aikana

 • kuulustelu
 • pidätys
 • tutkintavankeus
 • poliisitutkinnan jatkaminen
 • puolustuksen valmistautuminen oikeudenkäyntiin
 • syytteeseenpano.

Linkki avautuu uuteen ikkunaan3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

Linkki avautuu uuteen ikkunaan4 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

Linkki avautuu uuteen ikkunaan5 – Liikennerikkomukset

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuimet

Linkki avautuu uuteen ikkunaanValtakunnansyyttäjänvirasto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsianajajaliitto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRikosuhriviranomainen

Linkki avautuu uuteen ikkunaanVankeinhoitolaitos


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020