5 - Reati żgħar

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Swedish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


X’inhi l-piena normali għar-reati tat-traffiku fit-triq?

Jekk inti tkun akkużat li wettaqt xi reat żgħir tat-traffiku fit-triq, il-piena normali hija multa. Jekk twaqqaft minn pulizija fuq il-post u tammetti r-reat, dan jista’ jagħtik avviż ta’ multa.

X’jiġri jekk niċħad ir-reat?

Jekk tiċħad li wettaqt xi reat, wara l-investigazzjoni kriminali mill-pulizija l-kwistjoni tgħaddi f’idejn prosekutur biex jiddeċiedi dwar jekk iħarrkekx. Imbagħad, jekk jinbdew il-proċeduri kriminali, ikun hemm smigħ fil-qorti distrettwali. Normalment ma tkunx intitolat għal avukat difensur pubbliku f’dawn il-każijiet. Min-naħa l-oħra, inti tista’ tqabbad avukat bi spejjeż tiegħek, u jkollok interpretu jekk ma titkellimx bil-lingwa tal-pajjiż.

X’jiġri fil-każ ta’ reati tat-traffiku fit-triq aktar serji?

Jekk inti tkun issuspettat li wettaqt reati aktar serji tat-traffiku fit-triq, pereżempju każ serju ta’ sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol (aktar minn 100 milligramma għal kull millilitru), is-sentenza normali tkun mill-inqas xahar priġunerija. Jekk il-prosekutur jemmen li jista’ juri li inti ħati, il-każ dejjem jitressaq quddiem il-qorti. Tista’ tkun intitolat għal avukat difensur pubbliku.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Pulizija Svediża


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 12/11/2015