Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Švédsko

Tieto informačné stránky vysvetľujú, čo sa stane, keď je osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši v rámci súdneho konania na súde. Informácie o menej závažných priestupkoch, napríklad dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia pevne stanoveným trestom, akým je pokuta, sú uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestného konania

Toto je zhrnutie obvyklých fáz trestného konania.

 • Trestný čin je oznámený polícii.
 • Vyšetrovanie trestného činu (predbežné vyšetrovanie) vykonáva polícia, v prípade závažnejších trestných činov vyšetrovanie vedie prokurátor.
 • Vo väčšine prípadov existuje možnosť získať pomoc verejného obhajcu.
 • V prípade závažnejších alebo opakovaných trestných činov môže prokurátor požiadať súd o vaše zadržanie. Potom sa uskutoční osobitný výsluch vo veci zadržania.
 • Prokurátor predloží žalobu na okresnom súde.
 • Okresný súd uskutoční súdne konanie (hlavné pojednávanie), aby preskúmal, či je preukázané, že ste spáchali trestný čin, a ak áno, aby rozhodol o sankciách atď..
 • Ak ktorákoľvek zo strán podá odvolanie, odvolací súd preskúma, či by rozsudok okresného súdu mal byť potvrdený alebo zmenený.
 • V niekoľkých prípadoch môže byť rozsudok preskúmaný aj Najvyšším súdom.
 • Rozsudok sa stáva právne vykonateľným, to znamená, že je konečným a že rozsudok bude vykonaný, ak došlo k usvedčeniu.

Podrobnosti o týchto fázach trestného konania a o vašich právach možno nájsť na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia iba ako usmernenie. Ak potrebujete pomoc, vždy sa obráťte na advokáta alebo iného odborníka, ktorý určí, čo platí vo vašom konkrétnom prípade.

Úloha Európskej komisie

Upozorňujeme, že Európska komisia nezohráva žiadnu úlohu v trestných konaniach v členských štátoch a nemôže vám pomôcť, ak chcete podať podnet. Na týchto informačných stránkach sú uvedené informácie o tom, ako podať podnet a komu.

Kliknite na odkazy ďalej v texte, na ktorých nájdete informácie, ktoré potrebujete

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako získať právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Výsluch
 • Zatknutie
 • Zadržanie
 • Pokračujúce policajné vyšetrovanie
 • Príprava prípadu obhajobou
 • Stíhanie

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po súdnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédske súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédsky orgán prokuratúry

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédska advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrgán pre odškodňovanie a podporu obetí trestných činov

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédska väzenská a probačná služba


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020