Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Rättigheter för tilltalade i brottmål

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för tilltalade i brottmål - Sverige

Dessa faktablad förklarar vad som händer när du är misstänkt eller åtalad för brott som prövas genom rättegång i domstol. För information om trafikförseelser, som ofta avgörs genom ett fastställt bötesstraff, gå till Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 5.

Om du är brottsoffer kan du hitta all information om dina rättigheter här.


Sammanfattning av brottmålsprocessen

Nedan sammanfattas de vanliga stegen i brottmålsprocessen.

 • En anmälan tas emot av polisen.
 • Utredningen (förundersökningen) genomförs av polisen; vid allvarligare brott leds utredningen av åklagaren.
 • Möjlighet i flertalet fall att få offentlig försvarare.
 • Vid allvarligare eller upprepade brott kan du bli häktad av domstolen efter begäran från åklagaren. En särskild häktningsförhandling hålls då.
 • Åklagaren väcker åtal vid tingsrätten.
 • Tingsrätten håller rättegång (huvudförhandling) för att pröva om det är styrkt att du begått brottet samt i så fall fastställa påföljd m.m.
 • Efter överklagande från någon av parterna prövar hovrätten om tingsrättens dom ska fastställas eller ändras.
 • I ett fåtal fall kan domen även prövas av Högsta domstolen.
 • Domen vinner laga kraft, dvs. gäller slutligt, och straffet ska vid fällande dom verkställas.

Detaljer om dessa steg i processen och om dina rättigheter finns på faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning, utan är enbart avsedd för vägledning. Om du behöver hjälp, kontrollera alltid med en advokat eller någon annan sakkunnig om vad som gäller i just din situation.

Europeiska kommissionens roll

Observera att den Europeiska kommissionen inte har någon roll i brottmålsprocesser i medlemsstaterna och kan inte bistå dig om du har något klagomål. På dessa faktablad finns information om hur du klagar och till vem.

Mer information

Länken öppnas i ett nytt fönster1 – Att erhålla juridisk rådgivning

Länken öppnas i ett nytt fönster2 – Mina rättigheter under brottsutredningen

 • Förhör
 • Anhållande
 • Häktning
 • Polisens fortsatta utredning
 • Försvarets förberedelse inför rättegången
 • Åtal

Länken öppnas i ett nytt fönster3 – Mina rättigheter under rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 – Mina rättigheter när domstolen fattat beslut

Länken öppnas i ett nytt fönster5 – Trafikbrott

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterSveriges domstolar

Länken öppnas i ett nytt fönsterÅklagarmyndigheten

Länken öppnas i ett nytt fönsterSveriges advokatsamfund

Länken öppnas i ett nytt fönsterBrottsoffermyndigheten

Länken öppnas i ett nytt fönsterKriminalvården


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 09/11/2020