Δικαιωματα των θυματων αξιοποινων πραξεων στο πλαισιο ποινικων διαδικασιων

Ως θύμα αξιόποινης πράξης μπορείτε να επωφελείστε από πολλά δικαιώματα και να λάβετε συνδρομή από εθνικές αρχές και οργανισμούς με τη μορφή συμβουλευτικής υποστήριξης ή βοήθειας. Σ’ αυτά τα ενημερωτικά δελτία σάς παρέχεται πλήθος πληροφοριών σχετικά με το τι προβλέπεται στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Εάν έχετε πέσει θύμα αξιόποινης πράξης, ασφαλώς θα πρέπει να προβληματιστείτε για το εάν θα δηλώσετε το γεγονός αυτό. Μπορεί να διστάζετε να το κάνετε ή να αισθάνεστε κάποιον φόβο, αλλά αν δεν δηλώσετε την αξιόποινη πράξη που έχετε υποστεί, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να ερευνηθεί η υπόθεση από τη αστυνομία και να τιμωρηθεί ο δράστης για την πράξη του. Η δήλωση της αξιόποινης πράξης ενδέχεται επίσης να έχει σημασία για δικούς σας πρακτικούς λόγους, π.χ. σε περίπτωση που θελήσετε να εγείρετε απαίτηση κατά της ασφαλιστικής σας εταιρείας.

Είναι πιθανό να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα δικαιώματα, ανεξάρτητα από το αν δηλώσατε ή όχι την αξιόποινη πράξη. Εντούτοις, από τη στιγμή που δηλώνετε την αξιόποινη πράξη, σας αναγνωρίζεται μια πλειάδα δικαιωμάτων και μπορείτε να λάβετε πρόσθετη αρωγή, η οποία σε αντίθετη περίπτωση δεν θα σας ήταν διαθέσιμη. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθείτε να συμμετάσχετε πλήρως στη διαδικασία και να αντιληφθείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Συγχρόνως, η εμπλοκή σας στην όλη διαδικασία θα γίνει όσο το δυνατό πιο εύκολη.

Αφού δηλώσετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία ή το ενωρίτερο δυνατό μετά τη δήλωση αυτή, θα ήταν ενδεχομένως καλό να ελέγξετε προσεκτικά ποιον συγκεκριμένο ρόλο ή ρόλους είναι πιθανό να διαδραματίσετε στο πλαίσιο της διαδικασίας, δηλαδή αν θα μετάσχετε ως θύμα, μάρτυρας, πολιτική αγωγή, πολιτικός διάδικος, ιδιώτης κατήγορος, κ.λπ. Οι ρόλοι αυτοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα και σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύονται από δικαιώματα, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημασία σε κατοπινά στάδια της διαδικασίας, π.χ. σε σχέση με το κατά πόσον έχετε τη δυνατότητα, ως θύμα, να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου. Κατά την ανάγνωση των παρόντων ενημερωτικών δελτίων, σημειώστε τους ρόλους και τις προθεσμίες που αναφέρονται σε αυτά. Ρωτείστε τις αστυνομικές αρχές να σας ενημερώσουν για τους ρόλους που προβλέπονται και για τις τυχόν προθεσμίες που πρέπει να τηρήσετε για να σας αναγνωρισθεί μια συγκεκριμένη ιδιότητα. Μπορείτε να ζητήσετε από τις αρχές διευκρινίσεις, προκειμένου να αποφασίσετε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προάσπισης των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων σας.

Από τη στιγμή που έχετε δηλώσει μια αξιόποινη πράξη, οι αρχές θα καταβάλουν προσπάθεια για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε σας και σε άλλους ενδιαφερόμενους. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, οι αρχές μπορεί να ζητήσουν την ενεργό συνεργασία σας μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης, σε περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη, ή ακόμη και μετά από αυτή. Ο ρόλος σας στην όλη διαδικασία είναι σημαντικός, και η συνδρομή σας είναι πολύτιμη.

Η αστυνομία θα αρχίσει ανάκριση με σκοπό την εξακρίβωση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του φερόμενου ως δράστη. Αν το πρόσωπο αυτό προσαχθεί πράγματι σε δίκη και διαπιστωθεί η ενοχή του, το δικαστήριο θα του επιβάλει επίσης την κατάλληλη ποινή.

Ως θύμα, έχετε μια σειρά νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τόσο εντός όσο και εκτός της ποινικής διαδικασίας. Επιπλέον, μερικά από τα δικαιώματα αυτά είναι δυνατό να αναγνωρίζονται και σε συγγενικά σας πρόσωπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για την κατοχύρωση ενός ελάχιστου συνόλου δικαιωμάτων και σχετικών προτύπων στα οποία πρέπει υποχρεωτικά να ανταποκρίνεται η νομοθεσία κάθε κράτους μέλους.

Τα ενημερωτικά δελτία που ακολουθούν θα σας κατατοπίσουν σχετικά με τα σημαντικότερα στάδια της ποινικής διαδικασίας σε κάθε κράτος μέλος, εξηγώντας τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζονται και τους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρήσετε για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Οι πληροφορίες αυτές δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν τις νομικές συμβουλές, αλλά έχουν καθαρά καθοδηγητικό χαρακτήρα.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Οποιαδήποτε αναφορά στα δελτία αυτά σε πρόσωπο αρσενικού φύλου θεωρείται ότι ισχύει και για πρόσωπο θηλυκού φύλου, και αντίστροφα, εκτός αν στο κείμενο ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό.

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2019

Δικαιωματα των θυματων αξιοποινων πραξεων στο πλαισιο ποινικων διαδικασιων - Βέλγιο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά


Θεωρείστε θύμα αξιόποινης πράξης αν έχετε υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα συγκεκριμένου γεγονότος εξαιτίας του οποίου π.χ. τραυματιστήκατε ή έχουν καταστραφεί ή κλαπεί περιουσιακά σας στοιχεία, και εάν οι εθνικές νομοθεσίες χαρακτηρίζουν το γεγονός αυτό αξιόποινη πράξη. Ως θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σάς παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ακροαματική διαδικασία.

Η ποινική διαδικασία στο Βέλγιο συνίσταται στο στάδιο της διερεύνησης και στο στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας. Στις περισσότερες υποθέσεις η έρευνα διενεργείται υπό την εποπτεία του Βασιλικού Εισαγγελέα (ανακριτική έρευνα, «opsporingsonderzoek») ή, σε ορισμένες πιο σύνθετες υποθέσεις, υπό την εποπτεία τακτικού ανακριτή (δικαστική έρευνα, «gerechtelijk onderzoek»). Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει τέλεση αξιόποινης πράξης και ποιος είναι ο δράστης.

Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, ο φάκελος κλείνει ή παραπέμπεται στο ακροατήριο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αποφασίσει για την ενοχή ή όχι του κατηγορουμένου. Εάν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, καταδικάζεται και μπορεί να του επιβληθεί ποινή. Εναλλακτικά, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει αθώο τον κατηγορούμενο και να τον απαλλάξει.

Ως θύμα απολαύετε ορισμένων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε περισσότερο ενεργά στη διαδικασία, μπορείτε να επιλέξετε να καταχωρισθείτε ως ζημιωθείς ή ως πολιτικώς ενάγων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να επιλέξετε να εκκινήσετε τις διαδικασίες ο ίδιος, μέσω απευθείας κλήτευσης του δράστη ή με την άσκηση πολιτικής αγωγής στον ανακριτή. Μέσω της πολιτικής αγωγής, είναι δυνατόν να απαιτήσετε αποζημίωση από τον δράστη. Εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (για παράδειγμα, αν είστε θύμα βίαιου εγκλήματος και ο δράστης ή η ασφαλιστική εταιρεία δεν είναι σε θέση να σας αποζημιώσει για τη ζημία) μπορείτε να λάβετε αποζημίωση από το Δημόσιο.

Τα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία σας καθοδηγούν στα διάφορα στάδια της ποινικής διαδικασίας και παρέχουν επισκόπηση των δικαιωμάτων σας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατά τη διερεύνηση, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατά τη δίκη και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομετά τη δίκη. Μπορείτε επιπλέον να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροβοήθεια και στήριξη στα θύματα αξιόποινων πράξεων.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

1 – ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά


Πώς και που μπορώ να καταγγείλω ένα αδίκημα;

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις ενέργειες των αρχών μετά την καταγγελία του αδικήματος;

Πώς μπορώ να συμμετέχω στη διερεύνηση του αδικήματος;

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρας;

Είμαι ανήλικος. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Τι είδους πληροφόρηση μπορώ να λάβω από την αστυνομία ή τις οργανώσεις στήριξης θυμάτων κατά τη διερεύνηση του αδικήματος;

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, σε περίπτωση που διατρέχω κίνδυνο;

Τι είδους υπηρεσίες και βοήθεια μπορώ να λάβω κατά τη διερεύνηση του αδικήματος;

Υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικού/δικαστικού συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ εμού και του δράστη;

Πώς θα συνεχισθεί η υπόθεσή μου μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης;

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο χωρίς να παραπεμφθεί στο ακροατήριο;

Είμαι αλλοδαπός. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς και πού μπορώ να καταγγείλω ένα αδίκημα;

Μπορείτε να καταγγείλετε ένα αδίκημα στην τοπική αστυνομία, κατά προτίμηση στην περιοχή διάπραξης του αδικήματος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αστυνομία στον αριθμό 112. Εάν η κατάσταση δεν είναι επείγουσα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Οι διευθύνσεις των αστυνομικών τμημάτων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της τοπικής αστυνομίας στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά.

Εάν είστε βέλγος πολίτης ή κάτοικος Βελγίου (π.χ. αν σας έχει χορηγηθεί άδεια μόνιμης διαμονής στο Βέλγιο), μπορείτε να καταγγείλετε ορισμένα αδικήματα ήσσονος σημασίας (π.χ. βανδαλισμούς, κλοπές σε καταστήματα και κλοπή ποδηλάτου) μέσω του Διαδικτύου στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά, τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά ή τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογερμανικά. Επιπλέον, καθένας, συμπεριλαμβανομένων των τουριστών, μπορεί να καταγγείλει μέσω του Διαδικτύου εγκλήματα στον κυβερνοχώρο μέσω ειδικού δικτυακού τόπου που είναι διαθέσιμος στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά, τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά, τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογερμανικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαγγλικά.

Ορισμένα αδικήματα διώκονται μόνον εάν το θύμα υποβάλει καταγγελία, π.χ. για παρενοχλητική παρακολούθηση («stalking»), δυσφήμηση και εξύβριση (τα λεγόμενα αδικήματα βάσει καταγγελίας).

Δεν είναι αναγκαίο να καταγγείλετε το αδίκημα αμέσως, αλλά είναι προς το συμφέρον σας να το πράξετε ώστε οι αστυνομικές αρχές να διαθέτουν το συντομότερο δυνατόν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις του αδικήματος, καθώς και σχετικά με οιαδήποτε ζημία ή σωματική βλάβη έχετε υποστεί. Σημειωτέον επίσης ότι, μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα («η παραγραφή»), δεν είναι πλέον δυνατό να ασκήσουν δίωξη οι αρχές. Το εν λόγω χρονικό διάστημα καθορίζεται από τον νόμο, διαφέρει ανάλογα με το αδίκημα και κυμαίνεται από έξι μήνες έως δεκαπέντε έτη.

Η αστυνομία θα σας υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με την καταγγελία σας και θα συντάξει επίσημη έκθεση. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης αυτής έχετε διάφορα δικαιώματα τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν σε περίπτωση που προβείτε σε άλλη δήλωση αργότερα. Είτε εξετάζεστε ως θύμα είτε ως μάρτυρας, ο αστυνομικός πρέπει να σας εξηγήσει πριν από την εξέταση ότι:

 • μπορείτε να ζητήσετε την καταγραφή όλων των ερωτήσεων και των απαντήσεών σας αυτολεξεί
 • μπορείτε να ζητήσετε την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης ερευνητικής ενέργειας ή την υποβολή ερωτήσεων σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
 • οι δηλώσεις σας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο ακροατήριο ως αποδεικτικά στοιχεία
 • μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των πρακτικών τής κατάθεσής σας δωρεάν. Πρέπει να ζητήσετε το αντίγραφο μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης. Εκτός από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις το αντίγραφο σάς παραδίδεται αμέσως.

Εάν μιλάτε γλώσσα διαφορετική από αυτήν της διαδικασίας, η αστυνομία θα σας διαθέσει επαγγελματία διερμηνέα, εκτός εάν ο αστυνομικός μπορεί να καταγράψει την κατάθεσή σας στη γλώσσα σας ή σας ζητήσει να συντάξετε εσείς την κατάθεσή σας στη γλώσσα σας.

Η κατάθεσή σας θα συμπεριληφθεί στην επίσημη έκθεση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει π.χ. τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά περίπτωση
 • λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το αδίκημα – ποια πρόσωπα εμπλέκονται, πού, πότε και τι συνέβη, ποιες είναι οι συνέπειες του αδικήματος
 • τα στοιχεία επικοινωνίας τυχόν μαρτύρων
 • περιγραφή των εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του ύψους, της διάπλασης και των ρούχων. Επίσης πολύ χρήσιμα είναι στοιχεία όπως η πιθανή ηλικία, το χρώμα και η κόμμωση των μαλλιών, η προφορά και τυχόν διακριτικά χαρακτηριστικά όπως ελιές, ουλές, τατουάζ ή εκ γενετής σημάδια
 • τυχόν τραυματισμούς που έχετε υποστεί (ένας γιατρός μπορεί να σας δώσει ιατρική βεβαίωση που μπορείτε να προσκομίσετε στην αστυνομία ακόμη και αρκετές ημέρες μετά την αρχική καταγγελία) μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον γιατρό βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία
 • οποιεσδήποτε άλλες (υλικές) ζημίες που έχετε υποστεί (καλό είναι να φωτογραφίσετε τις ζημίες).

Κατά την κατάθεσή σας, μπορείτε επίσης να αναφέρετε εάν χρειάζεστε οποιουδήποτε είδους, πρακτική, κοινωνική, ψυχολογική ή νομική συνδρομή.

Είναι σκόπιμο να προσκομίσετε στην αστυνομία αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, δεδομένου ότι ενδέχεται να χρειαστείτε τα πρωτότυπα αργότερα, για παράδειγμα εάν αποταθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία.

Εάν είστε θύμα εγκλήματος σεξουαλικής βίας, όποτε είναι δυνατόν, η εξέτασή σας από την αστυνομία θα πραγματοποιηθεί σε ειδική αίθουσα η οποία προσφέρει την αναγκαία προστασία της ιδιωτικής σας ζωής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αστυνομία θα στείλει την έκθεση πρακτικών (proces-verbaal/procès-verbal) στην εισαγγελική αρχή (parket/parquet). Στη συνέχεια, η κατηγορούσα αρχή θα αποφασίσει εάν η αστυνομία πρέπει να διεξαγάγει ή όχι την έρευνα. Η έρευνα διεξάγεται είτε από τον Βασιλικό Εισαγγελέα (procureur des Konings/procureur du Roi) (ποινική έρευνα (opsporingsonderzoek/enquête pénale)), είτε – στις πιο σύνθετες υποθέσεις ή όταν χρειάζονται περισσότερο δραστικές εξουσίες έρευνας, όπως κατ’ οίκον έρευνες – από ανακριτή (δικαστική έρευνα (gerechtelijk onderzoek/instruction judiciaire)). Σε ορισμένες υποθέσεις η αστυνομία μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια έρευνας αυτεπαγγέλτως, οπότε διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο στην εισαγγελική αρχή για περαιτέρω δράση (αστυνομική έρευνα (ambtshalve politioneel onderzoek/enquête policière d'office)). Για ορισμένα ελαφρά πταίσματα (όπως η κλοπή ποδηλάτου), και αναλόγως των περιστάσεων (π.χ. εφόσον δεν υπάρχουν ίχνη του δράστη), η αστυνομία συντάσσει απλοποιημένη έκθεση πρακτικών (vereenvoudigd proces-verbaal (VPV)/procès-verbal simplifié)). Αυτή η απλοποιημένη επίσημη έκθεση παραμένει στο αστυνομικό τμήμα και δεν διαβιβάζεται στην εισαγγελική αρχή. Κάθε μήνα, διαβιβάζεται στον εισαγγελέα κατάλογος όλων των απλοποιημένων εκθέσεων πρακτικών που συντάχθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι η εισαγγελική αρχή θα ενημερωθεί, ως εκ τούτου, σχετικά με την υπόθεσή σας. Εάν προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν την υπόθεση (για παράδειγμα, αν εντοπιστεί ο δράστης του εγκλήματος), η έκθεση πρακτικών διαβιβάζεται στον εισαγγελέα και η αστυνομία θα σας ενημερώσει αναλόγως.

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις ενέργειες των αρχών μετά την καταγγελία του αδικήματος;

Αφού υποβάλετε την καταγγελία, θα σας δοθεί βεβαίωση της καταγγελίας σας. Το έγγραφο αυτό θα περιλαμβάνει τον αριθμό αναφοράς της υπόθεσής σας, το όνομα του αστυνομικού που σας εξυπηρέτησε και τα στοιχεία επικοινωνίας της κατηγορούσας αρχής (στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για να ενημερωθείτε για την πρόοδο της υπόθεσής σας).

Το έγγραφο αυτό θα σας ενημερώνει με σαφήνεια εάν η καταγγελία σας θα εξεταστεί ως τυποποιημένη επίσημη έκθεση, ως αστυνομική έρευνα ή ως απλοποιημένη επίσημη έκθεση.

Πώς μπορώ να συμμετέχω στη διερεύνηση του αδικήματος;

Σε περίπτωση δίωξης, εάν δεν έχετε προβεί σε άλλες ενέργειες πέρα από την καταγγελία σας στην αστυνομία, θα ενημερωθείτε από τον Βασιλικό Εισαγγελέα μόνο σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας.

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλες ενέργειες που πραγματοποιούνται σε σχέση με την καταγγελία σας, ο νόμος σας παρέχει το δικαίωμα να καταχωρηθείτε ως ζημιωθείς (benadeelde persoon/personne lésée). Μπορείτε να υποβάλετε δήλωση ότι είστε ζημιωθείς, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου, στο αστυνομικό όργανο που συντάσσει την επίσημη έκθεση ή στη γραμματεία της εισαγγελικής αρχής ή στο αστυνομικό τμήμα ή αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στη γραμματεία της εισαγγελικής αρχής. Θα λάβετε επίσης ένα υπόδειγμα για την υποβολή της εν λόγω δήλωσης όταν λάβετε το έγγραφο που βεβαιώνει ότι έχετε υποβάλει καταγγελία.

Ως ζημιωθείς θα ενημερώνεστε εγγράφως για τις αποφάσεις του Βασιλικού Εισαγγελέα (π.χ. απόφαση για θέση της υπόθεσης στο αρχείο και τη σχετική αιτιολογία ή απόφαση για κίνηση δικαστικής έρευνας) και για την ημερομηνία της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως ενώπιον του δικαστηρίου. Θα έχετε επίσης το δικαίωμα να προσθέσετε στη δικογραφία οποιαδήποτε έγγραφα θεωρείτε χρήσιμα. Θα έχετε επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στη δικογραφία και να λάβετε αντίγραφό της.

Εάν επιθυμείτε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης, ή να αποκτήσετε περαιτέρω δικαιώματα, πρέπει να ασκήσετε πολιτική αγωγή1 (burgerlijke partij/partie civile). Μπορείτε να το πράξετε υποβάλλοντας ρητή δήλωση αυτοπροσώπως ή μέσω του δικηγόρου σας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Ως πολιτικώς ενάγων μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στη δικογραφία και να λάβετε αντίγραφό της, να ζητήσετε τη διενέργεια πρόσθετων ερευνητικών πράξεων, να ζητήσετε αποζημίωση, να προσφύγετε κατά αποφάσεων, να ζητείται η γνώμη σας και να ενημερώνεστε σχετικά με την εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής.

Ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη ή ως ζημιωθείς έχετε δικαίωμα να εκπροσωπείστε από δικηγόρο κατά την επικοινωνία σας με τις αρχές. Στο Βέλγιο οι έρευνες έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, και δεν είναι δυνατόν να παρίστασθε κατά τη διενέργειά τους (π.χ. κατά την ανάκριση του υπόπτου), εκτός εάν πραγματοποιηθεί αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, οπότε ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται.

Δεν είστε υποχρεωμένος να αποδείξετε ο ίδιος ούτε την τέλεση του εγκλήματος ούτε την ενοχή του δράστη.

Σε αυτό το στάδιο της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθείτε για τις απώλειες ή ζημίες που έχετε υποστεί.

Μόλις η επίσημη έκθεση διαβιβαστεί στην εισαγγελική αρχή και ασκηθεί ποινική δίωξη, δεν μπορείτε αυτοβούλως να θέσετε πέρας στη διαδικασία. Αυτό ισχύει ακόμη και στις περιπτώσεις που τα αδικήματα διώκονται μόνον εφόσον υπάρξει καταγγελία από το θύμα («αδικήματα βάσει καταγγελίας»), όπως π.χ. η παρενοχλητική παρακολούθηση («stalking»).

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρας;

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, θα εξεταστείτε κατά πάσα πιθανότητα ως μάρτυρας (getuige/témoin).

Αν νομίζετε ότι διατρέχετε κίνδυνο ως μάρτυρας, μπορούν να παρασχεθούν σε εσάς (και στα μέλη της οικογένειάς σας και τους συγγενείς σας), υπό ορισμένες συνθήκες, τα ακόλουθα μέτρα προστασίας μαρτύρων:

 • συμβουλές σχετικά με προληπτικά μέτρα και βοήθεια για την εφαρμογή τους,
 • προληπτικές αστυνομικές περιπολίες,
 • ηχογράφηση εισερχόμενων και εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων,
 • παροχή μυστικού τηλεφωνικού αριθμού ή κινητού τηλεφώνου για κλήσεις επείγουσας ανάγκης, καθώς και προστατευόμενης πινακίδας κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό σας,
 • άμεση σωματική προστασία, και
 • αλλαγή του τόπου διαμονής για 45 ημέρες το πολύ.

Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν είστε θύμα ή μάρτυρας αξιόποινης πράξης που έχει διαπραχθεί από εγκληματική οργάνωση ή πολύ σοβαρού αδικήματος, όπως η απαγωγή ανηλίκου ή η ανθρωποκτονία, και τα μέτρα που προαναφέρθηκαν δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί η ασφάλειά σας, είναι δυνατόν να ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

 • η μέριμνα για την αλλαγή του τόπου διαμονής για περισσότερες από 45 ημέρες, και και
 • η αλλαγή ταυτότητας.

Μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή αποζημίωσης για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στα οποία υποβληθήκατε προκειμένου να καταθέσετε ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας. Επίσης ως μάρτυρας μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση εάν χρειάστηκε να πάρετε άδεια απουσίας μισής ημέρας από την εργασία σας. Αυτά τα έξοδα καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά τελικά επιβαρύνουν τον κατηγορούμενο, εάν κριθεί ένοχος.

Σε περίπτωση που σας έχει παρασχεθεί κάποιο μέτρο προστασίας ή βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορεί να εξεταστείτε μέσω βιντεοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης.

Είμαι ανήλικος. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών και είστε θύμα εγκλήματος, έχετε τα εξής πρόσθετα δικαιώματα κατά την κατάθεση που θα δώσετε:

 • να συνοδεύεστε από ενήλικα της επιλογής σας, και
 • να δώσετε κατάθεση σε κατάλληλο χώρο.

Για να μην χρειαστεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις πολλές φορές, η κατάθεσή σας μπορεί να ηχογραφηθεί ή να μαγνητοσκοπηθεί. Εάν είστε ηλικίας κάτω των 12 ετών, η κατάθεσή σας μπορεί να ηχογραφηθεί σε βίντεο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ενημερωθείτε εκ των προτέρων. Εάν είστε ηλικίας άνω των 12 ετών, η κατάθεσή σας μπορεί να μαγνητοσκοπηθεί μόνον εάν δώσετε την άδειά σας. Αυτές οι καταθέσεις λαμβάνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Εάν είστε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, πορνείας ή παιδικής πορνογραφίας, το χρονικό διάστημα της παραγραφής του αξιόποινου αδικήματος αρχίζει να τρέχει μόνο από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας σας.

Εάν είστε θύμα αδικήματος και ανήλικος, η αστυνομία θα σας παραπέμψει επίσης στις υπηρεσίες παροχής υποστήριξης που παρέχονται από εξειδικευμένο κέντρο για παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Θα προστατευτείτε επίσης από τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή θα απαγορευθεί η δημοσίευση ή διάδοση φωτογραφιών, σκίτσων και άλλων υλικών που είναι δυνατόν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας.

Τι είδους πληροφόρηση μπορώ να λάβω από την αστυνομία ή τις οργανώσεις στήριξης θυμάτων κατά τη διερεύνηση του αδικήματος;

Η αστυνομία θα σας ενημερώσει σχετικά με:

 • τις διάφορες υπηρεσίες ή οργανισμούς παροχής υποστήριξης στα θύματα,
 • τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν μετά την υποβολή της καταγγελίας σας
 • τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να λάβετε αποζημίωση.

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να σας παρασχεθούν με τη μορφή εντύπων και φυλλαδίων ή προφορικά. Τα φυλλάδια είναι διαθέσιμα στις τρεις επίσημες γλώσσες (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογερμανικά). Στην πράξη, η πληροφόρηση που δίνεται προφορικά από τα αστυνομικά όργανα μπορεί να παρασχεθεί και σε άλλες γλώσσες (π.χ. στα αγγλικά).

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι θα τηρείστε ενήμερος για ορισμένες εξελίξεις στην υπόθεσή σας μόνον εάν έχετε καταχωρηθεί ως ζημιωθείς ή έχετε ασκήσει πολιτική αγωγή σε ποινική διαδικασία1. Αυτό συμβαίνει όταν πρόκειται για τα ακόλουθα:

 • την απόφαση της κατηγορούσας αρχής να θέσει την υπόθεση στο αρχείο και την αιτιολογία αυτής της απόφασης,
 • την απόφαση της κατηγορούσας αρχής να παραπέμψει την υπόθεσή σας σε ανακριτή για τη διενέργεια δικαστικής έρευνας,
 • την απόφαση της κατηγορούσας αρχής να προτείνει στον δράστη φιλικό διακανονισμό ή διαμεσολάβηση, και
 • τη δικάσιμο που έχει οριστεί για την εξέταση της υπόθεσής σας από το δικαστήριο.
 • Ως ζημιωθείς ή πολιτικώς ενάγων θα έχετε επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στη δικογραφία και να λάβετε αντίγραφό της. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία της κατηγορούσας αρχής ή του ανακριτή κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφα της δικογραφίας, έναντι αντιτίμου για κάθε αντίγραφο (περίπου 0,25 έως 0,50 ευρώ ανά αντίγραφο). Ωστόσο, εάν η υπόθεση παραπεμφθεί προς εκδίκαση από το Κακουργιοδικείο (hof van assisen/cour d'assises), τα αντίγραφα παρέχονται δωρεάν.

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Μπορείτε να ζητήσετε αρχική καθοδήγηση εάν απευθυνθείτε στην πρώτη γραμμή νομικής συνδρομής (juridische eerstelijnsbijstand/aide juridique de première ligne), στην οποία δικηγόροι παρέχουν δωρεάν νομικές συμβουλές σε συγκεκριμένες ώρες και σε συγκεκριμένες ημέρες. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορούν να σας παραπέμψουν σε εξειδικευμένη υπηρεσία ή οργανισμό. Οργανώνονται διαβουλεύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις δικαστηρίων, ειρηνοδικεία (vredegerecht/justice de paix), γραφεία παροχής νομικών συμβουλών και ορισμένες δημοτικές διοικήσεις, κ.λπ. Μπορείτε να βρείτε γραφείο παροχής νομικών συμβουλών (justitiehuis/maison de justice) σε κάθε δικαστική περιφέρεια (τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι διαθέσιμα στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά) ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με μία από τις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων.

Για λεπτομερείς νομικές συμβουλές, βοήθεια και εκπροσώπηση, θα χρειαστεί να προσλάβετε δικηγόρο. Ανάλογα με το εισόδημα σας, αυτό μπορεί να γίνει εν όλω ή εν μέρει δωρεάν, μέσω του συστήματος νομικής συνδρομής δεύτερης γραμμής (juridische tweedelijnsbijstand/aide juridique de deuxième ligne). Ορισμένες ειδικές κατηγορίες προσώπων, όπως οι ανήλικοι και τα άτομα με διανοητική αναπηρία, έχουν πάντοτε το δικαίωμα απολύτως δωρεάν νομικής εκπροσώπησης.

Για να κάνετε χρήση του συστήματος νομικής συνδρομής δεύτερης‑ γραμμής χρειάζεται να απευθυνθείτε σε ένα Γραφείο Νομικής Συνδρομής (bureau voor juridische bijstand/bureau d’aide juridique) (λεπτομέρειες στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά), το οποίο βρίσκεται σε κάθε δικαστικό κτήριο. Θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα από τα οποία να προκύπτει είτε ότι ανήκετε σε μία από τις ειδικές κατηγορίες είτε ότι έχετε χαμηλό καθαρό εισόδημα. Το Γραφείο Νομικής Συνδρομής θα αποφασίσει εντός δεκαπέντε ημερών εάν θα εγκρίνει την αίτησή σας και θα σας αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου που θα αναλάβει την υπόθεσή σας. Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε κάποιον δικηγόρο της επιλογής σας εάν είναι διατεθειμένος να εργαστεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής δεύτερης γραμμής. Εάν ο δικηγόρος συμφωνεί με αυτό, θα επικοινωνήσει με το Γραφείο Νομικής Συνδρομής για λογαριασμό σας προκειμένου να ζητήσει να εγκριθεί η αίτησή σας.

Εάν τα οικονομικά σας μέσα είναι περιορισμένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορείτε να ζητήσετε απαλλαγή από ορισμένα διαδικαστικά έξοδα (π.χ. έξοδα δικαστικού επιμελητή και έξοδα αντιγράφων από το κατηγορητήριο) στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ευεργετήματος πενίας (rechtsbijstand/assistance judiciaire). Για να τύχετε του ευεργετήματος αυτού, θα πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα στο Γραφείο Νομικής Συνδρομής του ποινικού δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση. Αν έχετε ήδη την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση αυτή, εγγράφως ή προφορικώς, στο ποινικό δικαστήριο που χειρίζεται την υπόθεση.

Σας συνιστούμε επίσης να ελέγξετε προσεκτικά τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας για να δείτε εάν σας παρέχουν ασφάλιση νομικής προστασίας. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας σχετικά.

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, σε περίπτωση που διατρέχω κίνδυνο;

Η αστυνομία θα μεριμνήσει για την άμεση ασφάλειά σας λαμβάνοντας γενικά μέτρα ασφαλείας. Αν θεωρείτε ότι διατρέχετε κίνδυνο λόγω της κατάθεσης που κάνατε ή προτίθεστε να κάνετε, και είστε διατεθειμένος να επιβεβαιώσετε την κατάθεσή σας στο δικαστήριο, η Επιτροπή Προστασίας Μαρτύρων (Getuigenbeschermingscommissie/ Commission de protection des témoins ) μπορεί να σας παράσχει πρόσθετη προστασία. Εάν ο εισαγγελέας (σε ποινική έρευνα) ή ο ανακριτής (σε δικαστική έρευνα) κρίνει ότι χρειάζεστε τα εν λόγω μέτρα προστασίας, υποβάλλει σχετική αίτηση στην Επιτροπή Προστασίας Μαρτύρων.

Εάν έχετε υπάρξει θύμα βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης, θα προστατευτείτε από τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάθε δημοσίευση ή διάδοση φωτογραφιών, σκίτσων ή άλλων εγγράφων που ενδέχεται να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας συνιστά πάντοτε αδίκημα.

Εάν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας και δεν επιθυμείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας, η αστυνομία θα αναζητήσει για εσάς (και τα παιδιά σας) ασφαλή τόπο διανομής.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από το αστυνομικό όργανο να μην συμπεριλάβει τα στοιχεία σας στην επίσημη έκθεση, αν και πρέπει να έχετε υπόψη ότι η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει αυτά τα στοιχεία στον εισαγγελέα, εάν υποβληθεί σχετικό ρητό αίτημα.

Μόνο στην περίπτωση που εσείς ή πρόσωπο που σχετίζεται με εσάς θα μπορούσε να υποστεί δυσμενείς επιπτώσεις εξαιτίας κατάθεσης που δόθηκε, μπορεί ο ανακριτής (η αστυνομία δεν έχει καμία αρμοδιότητα επ’ αυτού), να σας εξασφαλίσει πλήρη ή μερική ανωνυμία. Ο ανακριτής θα αποφασίσει να εξασφαλίσει την ανωνυμία με δική του πρωτοβουλία, αλλά μπορείτε επίσης να το ζητήσετε εσείς. Εάν ο ανακριτής απορρίψει το αίτημά σας δεν έχετε δικαίωμα να προσβάλετε την απόφασή του.

Παροχή μερικής ανωνυμίας σημαίνει ότι η ταυτότητά σας δεν αποκαλύπτεται στα επίσημα πρακτικά της κατάθεσης που δώσατε. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο σε μια ποινική όσο και σε μια δικαστική έρευνα.

Παροχή πλήρους ανωνυμίας σημαίνει ότι η ταυτότητά σας παραμένει μυστική καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Πλήρης ανωνυμία μπορεί να χορηγηθεί μόνον εάν:

 • διενεργείται δικαστική έρευνα από ανακριτή,
 • η παροχή μερικής ανωνυμίας δεν επαρκεί για την προστασία σας,
 • θεωρείτε ότι δίνοντας κατάθεση θα θέσετε τον εαυτό σας και τους συγγενείς σας σε κίνδυνο, και ότι αυτό θα μπορούσε να δικαιολογήσει το να μην δώσετε κατάθεση και
 • το αδίκημα έχει διαπραχθεί από εγκληματική οργάνωση ή είναι σοβαρό (π.χ. απαγωγή ανηλίκου ή ανθρωποκτονία).

Τι είδους υπηρεσίες και βοήθεια μπορώ να λάβω κατά τη διερεύνηση του αδικήματος;

Όλοι οι υπάλληλοι της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών είναι υποχρεωμένοι να σας προσφέρουν κάθε αναγκαία πληροφορία και, κατά περίπτωση, να σας παραπέμψουν σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Υπάρχουν διάφορες εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν βοήθεια στα θύματα. Κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας, μπορείτε να προσφύγετε στις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Η αστυνομία προσφέρει αρχική υποδοχή, πρακτική βοήθεια, πληροφόρηση, σύνταξη επίσημων εκθέσεων και παραπομπή στις κατάλληλες υπηρεσίες. Εάν ο αστυνομικός που αναλαμβάνει την υπόθεση σας δεν μπορεί να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή στήριξη (π.χ. σε κρίσιμες ή πολύ σοβαρές καταστάσεις), μπορούν να παρέμβουν οι εξειδικευμένες αστυνομικές υπηρεσίες στήριξης θυμάτων (politionele slachtofferbejegening/assistance policière aux victimes) για να παράσχουν την αναγκαία στήριξη.
 • Τα γραφεία υποδοχής θυμάτων (slachtofferonthaal/accueil des victimes) που αποτελούν μέρος των γραφείων παροχής νομικών συμβουλών μπορούν να σας παράσχουν εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας. Υπάρχει γραφείο παροχής νομικών συμβουλών σε κάθε δικαστική περιφέρεια (τα στοιχεία επικοινωνίας τους δημοσιεύονται στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά και στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά). Η υπηρεσία αυτή μπορεί να σας προσφέρει την αναγκαία στήριξη και συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Εφόσον απαιτείται, και αναλόγως του προβλήματος, το προσωπικό του γραφείου υποδοχής θυμάτων θα σας παραπέμψει σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Το προσωπικό του γραφείου υποδοχής των θυμάτων μπορεί να σας συμπαρασταθεί σε συναισθηματικά δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση στη δικογραφία σας, να σας συνδράμει κατά την ακροαματική διαδικασία, να σας παράσχει βοήθεια για την επιστροφή των αποδεικτικών εγγράφων ή στήριξη κατά την αναπαράσταση του εγκλήματος. Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να συντάξετε την κατάθεση θύματος προς χρήση όσον αφορά την εκτέλεση της ποινής.
 • Οι υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων (diensten slachtofferhulp/services d'assistance aux victimes) παρέχουν περαιτέρω στήριξη για την αντιμετώπιση των συνεπειών του εγκλήματος: συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη και πληροφόρηση (σχετικά με τα δικαιώματά σας, την αποκατάσταση των απωλειών που έχετε υποστεί, τη δίκη και τη διαθεσιμότητα νομικής βοήθειας), καθώς και βοήθεια για να έρθετε σε επαφή με διάφορους φορείς (όπως ασφαλιστικές εταιρείες, την αστυνομία, τις δικαστικές αρχές, δικηγόρους, νοσοκομεία, κ.λπ.). Συνήθως, παραπέμπεστε σε αυτές τις υπηρεσίες από την αστυνομία ή τους δικαστικούς βοηθούς αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε μόνοι σας σε αυτές.

Η πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες παρέχεται δωρεάν και είναι απολύτως προαιρετική.

Εάν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, υπάρχουν διάφορες ιδιωτικές ειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να σας παράσχουν στήριξη. Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ αυτών των υπηρεσιών παρέχονται από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒελγικό Κέντρο για την Ισότητα Ευκαιριών και την Καταπολέμηση του Ρατσισμού (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding/Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme ). Θα είστε επίσης επιλέξιμος για ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τον τόπο διαμονής και τις άδειες εργασίας, εάν σας χορηγηθεί προστασία ως θύμα εμπορίας ανθρώπων2.

Μπορεί να σας παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη, αλλά ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταβάλετε τα σχετικά έξοδα, εκτός εάν διαθέτετε έγκυρη ασφάλιση υγείας (αν και μπορείτε να συμπεριλάβετε τα έξοδα αυτά στην αίτησή σας για αποζημίωση). Οι πολίτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας μπορούν να εξυπηρετούνται με την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕυρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικού/δικαστικού συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ εμού και του δράστη;

Η διαμεσολάβηση είναι δυνατή καθ’ όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας: στο στάδιο της αστυνομικής διερεύνησης (διαμεσολάβηση στο επίπεδο της αστυνομίας), στο επίπεδο των δήμων (διαμεσολάβηση στο πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων), στο επίπεδο της κατηγορούσας αρχής, πριν από τη λήψη της απόφασης για άσκηση ποινικής δίωξης (διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις) και αφού η κατηγορούσα αρχή έχει αποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης (διαμεσολάβηση αποκατάστασης). Επίσης, είναι εφικτή η διαμεσολάβηση αποκατάστασης κατά την επιβολή της ποινής και μετά από αυτή.

Διαμεσολάβηση προβλέπεται για όλες τις κατηγορίες εγκλημάτων. Η κατηγορούσα αρχή, ο ανακριτής και ο δικαστής οφείλουν να σας ενημερώσουν για τις δυνατότητες διαμεσολάβησης. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε ο ίδιος τη διαμεσολάβηση.

Διαμεσολάβηση στο επίπεδο της αστυνομίας (politionele schadebemiddeling/médiation policière) παρέχεται σε περιπτώσεις πταισμάτων ήσσονος σημασίας (π.χ. γκράφιτι, κλοπές ευτελούς αξίας, και βανδαλισμοί) με σκοπό την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας. Αυτό το είδος διαμεσολάβησης παρέχεται στα αστυνομικά διαμερίσματα του Leuven, του Mechelen και των Βρυξελλών. Η διαμεσολάβηση πραγματοποιείται προτού διαβιβαστεί η επίσημη έκθεση στην υπηρεσία της κατηγορούσας αρχής. Η κατηγορούσα αρχή ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης και εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, η υπόθεση τίθεται κατά κανόνα στο αρχείο.

Διαμεσολάβηση στο πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων3 παρέχεται προτού επιβληθεί διοικητική κύρωση. Είναι υποχρεωτική εάν ο δράστης είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών. Η διαμεσολάβηση αποσκοπεί κυρίως σε αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε και διενεργείται από υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις (bemiddeling in strafzaken/médiation pénale) μπορεί να προταθεί από την κατηγορούσα αρχή εάν θεωρεί ότι το αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών. Αυτό το είδος διαμεσολάβησης λαμβάνει χώρα πριν από τη λήψη απόφασης για ποινική δίωξη του δράστη και διενεργείται από το προσωπικό του γραφείου παροχής νομικών συμβουλών. Ως θύμα αξιόποινης πράξης το κύριο ενδιαφέρον σας θα είναι η διαμεσολάβηση που αποσκοπεί σε αποζημίωση για τη ζημία που έχετε υποστεί. Ο εισαγγελέας μπορεί να προτείνει ένα ή περισσότερα πρόσθετα μέτρα που θα ληφθούν κατά του δράστη (ψυχολογική θεραπεία ή άλλη θεραπεία, κατάρτιση ή παροχή υπηρεσιών). Εάν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του θύματος και του δράστη σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών, και εφόσον ο δράστης έχει συμμορφωθεί με τα πρόσθετα μέτρα που ενδεχομένως επιβληθούν, η κατηγορούσα αρχή παραιτείται από την άσκηση ποινικής δίωξης (πράγμα που σημαίνει ότι ο εισαγγελέας δεν θα είναι πλέον σε θέση να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο). Εάν ο δράστης δεν συμμορφωθεί με τους όρους, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο ακροατήριο. Η διαμεσολάβηση αυτού του είδους προϋποθέτει τη συνεργασία σας εάν δεν δεχθείτε να συνεργαστείτε, η υπόθεση αναπέμπεται στην κατηγορούσα αρχή, η οποία θα εκδώσει νέα απόφαση για το εάν θα ασκηθεί δίωξη ή όχι.

Η διαμεσολάβηση αποκατάστασης (herstelbemiddeling/médiation réparatrice) διενεργείται ανεξάρτητα από την ποινική διαδικασία και δεν την υποκαθιστά. Ως εκ τούτου, οι δικαστικές αρχές εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη για κάθε απόφαση που αφορά ποινική δίωξη, καταδίκη και την εφαρμογή ποινών. Ωστόσο, τούτο δεν σας εμποδίζει να προβείτε σε διαμεσολάβηση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή πριν από την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από το δικαστήριο ή μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου. Κάθε πρόσωπο που θίγεται άμεσα από μια ποινική υπόθεση μπορεί να ζητήσει διαμεσολάβηση. Τούτο σημαίνει ότι αίτημα διαμεσολάβησης μπορούν να υποβάλουν όχι μόνο το θύμα ή ο δράστης, αλλά, για παράδειγμα, και ένας σύντροφος, ένα μέλος της οικογένειας ή άλλο συγγενικό πρόσωπο. Η διαμεσολάβηση αποκατάστασης διενεργείται στο Βέλγιο από δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις, τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSuggnomè για την περιφέρεια της Φλάνδρας και τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMédiante για την περιφέρεια της Βαλονίας. Οι οργανώσεις αυτές διαθέτουν τοπικά τμήματα σε κάθε δικαστική περιφέρεια. Η συμφωνία που επιτυγχάνεται συνεπεία της διαμεσολάβησης αποκατάστασης είναι εμπιστευτική και διαβιβάζεται στο δικαστήριο μόνο με τη σύμφωνη γνώμη αμφότερων των διαδίκων. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να κάνει μνεία της διαμεσολάβησης αποκατάστασης, αλλά δεν χρειάζεται να λάβει υπόψη την επιτευχθείσα συμφωνία.

Η διαμεσολάβηση παρέχεται επίσης και σε υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, ενώ η διαμεσολάβηση αποκατάστασης είναι δυνατή τόσο στο επίπεδο της κατηγορούσας αρχής όσο και στο επίπεδο των ίδιων των δικαστηρίων ανηλίκων. Ομαδική διαβούλευση (herstelgericht groepsoverleg (hergo)/concertation restauratrice en groupe) μπορεί να αποφασιστεί μόνο από το δικαστήριο ανηλίκων. Το δικαστήριο αναμένεται να δώσει προτεραιότητα σε ένα μέτρο διαμεσολάβησης (σε αντίθεση με την καταδίκη ανήλικου δράστη) και να ενημερώσει τα συγκρουόμενα μέρη για τη δυνατότητα αυτή. Εάν η διαμεσολάβηση αποκατάστασης καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ του θύματος και του δράστη, ο δικαστής πρέπει κατά κανόνα να εγκρίνει την εν λόγω συμφωνία. Ο δικαστής δεν επιτρέπεται να τροποποιήσει το περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή της εάν το περιεχόμενο της συμφωνίας θέτει σαφώς σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Διασκέψεις διαμεσολάβησης και ομαδικές διασκέψεις διοργανώνονται από τοπικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής βοήθειας σε νέους.

Πώς θα συνεχισθεί η υπόθεσή μου μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης;

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το πέρας της έρευνας διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για δικαστική έρευνα ή για ποινική έρευνα.

Εάν πρόκειται για ποινική έρευνα, ο εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει:

 • να θέσει την υπόθεση στο αρχείο
 • να προτείνει φιλικό διακανονισμό (minnelijke schikking/résolution à l’aimable) στον δράστη — εάν αυτός αποδεχτεί την πρόταση και σας αποζημιώσει για τη βλάβη σας, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο
 • να προτείνει διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις (bemiddeling in strafzaken/médiation dans les affaires pénales)
 • να παραπέμψει την υπόθεσή σας στο ακροατήριο.

Ως ζημιωθείς ή ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία, θα ενημερωθείτε για την απόφαση του εισαγγελέα.

Εάν διενεργηθεί δικαστική έρευνα, ο ανακριτής διαβιβάζει τη δικογραφία στο προδικαστικό τμήμα που ονομάζεται δικαστικό συμβούλιο (raadkamer/chambre du conseil). Η ακροαματική διαδικασία στο δικαστικό συμβούλιο πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών χωρίς την παρουσία του Τύπου και του κοινού. Εσείς και ο δικηγόρος σας μπορείτε να είστε παρόντες, αλλά δεν θα επιτραπεί να παραστούν οι φίλοι και οι συγγενείς σας. Το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει:

 • να παύσει την ποινική δίωξη, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις κατά του υπόπτου ή ότι δεν έχει διαπραχθεί αδίκημα
 • να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο για να εκδικαστεί εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την παραπομπή του εναγομένου στο δικαστήριο
 • να διατάξει την παραμονή του δράστη σε εξειδικευμένο ίδρυμα εφόσον είναι διανοητικά ασθενής ή εμφανίζει σοβαρή νοητική υστέρηση που δεν του επιτρέπει να ελέγχει τις πράξεις του στην περίπτωση αυτή, ο ύποπτος μπορεί να ζητήσει δημόσια ακρόαση
 • να αναστείλει την έκδοση απόφασης: το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της έκδοσης απόφασης εάν στο παρελθόν δεν έχει επιβληθεί στον δράστη ποινή άνω των έξι μηνών. Ορίζει περίοδο αναστολής έως πέντε ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης πρέπει να συμμορφωθεί με ορισμένους όρους. Σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης προς τους όρους εντός της περιόδου αναστολής, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να επανεξετάσει την υπόθεση.

Εάν το δικαστικό συμβούλιο αποφασίσει την παραμονή του δράστη σε ψυχιατρικό ίδρυμα ή την αναστολή της έκδοσης απόφασης, η απόφασή του θεωρείται ισοδύναμη με απόφαση αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου και μπορεί επίσης να αποφανθεί σχετικά με την αστική αξίωσή σας για αποζημίωση.

Ως ζημιωθείς ή ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία1, θα ενημερωθείτε για την δικάσιμο που έχει οριστεί. Εάν η υπόθεσή σας παραπεμφθεί σε ποινικό δικαστήριο, θα σας γνωστοποιηθεί και στην περίπτωση αυτή η δικάσιμος που έχει οριστεί.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο χωρίς να παραπεμφθεί στο ακροατήριο;

Δεν μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση της κατηγορούσας αρχής να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις της υπόθεσης, και τους λόγους για τη θέση της στο αρχείο, ενδέχεται να δυνατό να διεκδικήσετε αποζημίωση στα ποινικά δικαστήρια (ανεξάρτητα από τυχόν διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων):

 • Εάν το αδίκημα αποτελεί πταίσμα (contravention/overtreding) ή πλημμέλημα (délit/wanbedrijf), είναι δυνατόν να κληθεί ο δράστης απευθείας ενώπιον του δικαστηρίου. Προς τούτο, πρέπει να ζητήσετε από τον δικαστικό επιμελητή να επιδώσει κλήτευση στον δράστη.
 • Μπορείτε επίσης να υποβάλετε μήνυση ενώπιον του ανακριτή, και να ασκήσετε πολιτική αγωγή στην ποινική διαδικασία1. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαστής είναι υποχρεωμένος να κινήσει δικαστική έρευνα. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να δηλώσετε ρητά στον ανακριτή ότι παρίστασθε ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία. Αυτό μπορεί να γίνει προφορικά ή εγγράφως. Ο ανακριτής καταρτίζει επίσημη έκθεση που επιβεβαιώνει ότι είστε πολιτικώς ενάγων. Σημειωτέον ότι στην περίπτωση αυτή ο ανακριτής μπορεί να σας ζητήσει να συστήσετε εγγύηση για κάλυψη των δικαστικών εξόδων. Το ύψος αυτής της εγγύησης καθορίζεται από τον δικαστή. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι το προ‑δικαστικό τμήμα του δικαστηρίου μπορεί κατά το τέλος της έρευνας να αποφασίσει να μην παραπέμψει την υπόθεση σε δίκη, για παράδειγμα, εάν δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις κατά του εναγομένου. Στη δίκη πρέπει να επιβεβαιώσετε την ιδιότητά σας του πολιτικώς ενάγοντος.

Δεν μπορείτε να κλητεύσετε τον δράστη απευθείας στο δικαστήριο ούτε να υποβάλετε μήνυση ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία, αν ο δράστης είναι ανήλικος.

Ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία1, μπορείτε να προσφύγετε καθ’ οιασδήποτε απόφασης του δικαστικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης για μη άσκηση δίωξης κατά του εναγομένου, ενώπιον του ανακριτικού τμήματος του εφετείου (Kamer van inbeschuldigingstelling/Chambre des mises en accusation). Δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του ανακριτικού τμήματος, ούτε μπορείτε στη συνέχεια να κλητεύσετε ο ίδιος τον δράστη στο δικαστήριο.

Αν το προ‑δικαστικό τμήμα εκδώσει την απόφαση επί της αποζημιώσεως (βάσει της οποίας ο δράστης υποχρεούται να νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα ή εάν η έκδοση απόφασης ανασταλεί) μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή (έφεση) όσον αφορά την επιδικασθείσα αποζημίωση, αλλά όχι κατά της ποινικής απόφασης. Η έφεση πρέπει να κατατεθεί εντός δεκαπέντε ημερών (ή τριών ημερών εάν ο δράστης τελεί υπό προ‑σωρινή κράτηση) στη γραμματεία του δικαστηρίου. Στη συνέχεια, το αίτημα αποζημίωσής σας εξετάζεται από το ανακριτικό τμήμα του εφετείου.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχετε λάβει μέρος στην ποινική διαδικασία, μπορείτε να επιλέξετε να ασκήσετε αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Έχετε αυτή τη δυνατότητα επίσης εάν η εισαγγελική αρχή αποφασίζει να μην συνεχίσει την ποινική υπόθεση. Η άσκηση αγωγής ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου πραγματοποιείται με την κλήτευση του προσώπου που προκάλεσε τη ζημία, εκτός αν όλα τα μέρη είναι πρόθυμα να εμφανιστούν οικειοθελώς. Εάν ενέχεται ασφαλιστής (μετά από τροχαίο ατύχημα, για παράδειγμα), μπορείτε επίσης να κλητεύσετε απευθείας τον ασφαλιστή. Η διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων διαφέρει θεμελιωδώς από την ποινική διαδικασία. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αγωγή ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου (burgerlijke rechtbank/tribunal civil) (για παράδειγμα σε περίπτωση που δεν συμμετείχατε στην ποινική διαδικασία ή εάν η υπόθεσή σας τέθηκε στο αρχείο), θα πρέπει να είστε προετοιμασμένος να αποδείξετε την τέλεση της παράνομης πράξης. Εάν η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, το πολιτικό δικαστήριο πρέπει να αναστείλει τη διαδικασία εν αναμονή της αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου. Το πολιτικό δικαστήριο δεσμεύεται από τις πραγματικές διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Η άσκηση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων επίσης ενέχει δαπάνες.

Είμαι αλλοδαπός. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Ως αλλοδαπός, έχετε όλα τα παραπάνω δικαιώματα. Θα έχετε επίσης ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμετοχής σας στην ποινική διαδικασία.

Εάν δεν ομιλείτε την επίσημη γλώσσα του τόπου, δικαιούστε να ζητήσετε δωρεάν παροχή διερμηνείας. Επίσης, μπορείτε να συντάξετε ο ίδιος την κατάθεσή σας (ή να ζητήσετε από το αστυνομικό όργανο να συντάξει την κατάθεσή σας στη μητρική σας γλώσσα). Σε περίπτωση που βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορεί να εξεταστείτε από την κατηγορούσα αρχή ή από τον ανακριτή μέσω βιντεοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης.

Εάν είστε αιτών άσυλο, έχετε αυτομάτως το δικαίωμα να ζητήσετε τον διορισμό δικηγόρου δωρεάν βάσει του συστήματος νομικής συνδρομής δεύτερης‑γραμμής.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Tο Σύνταγμα – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Νόμος περί αστυνομίας της 5ης Αυγούστου 1992 – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Νόμος περί αποζημίωσης από το Δημόσιο της 1ης Αυγούστου 1985 – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Νόμος περί αναστολής αποφάσεων, αναβολής της εφαρμογής ποινών και αναστολής εκτέλεσης ποινών της 29ης Ιουνίου 1964 στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά
 • Εγκύκλιος GPI 58 της 4ης Μαΐου 2007 περί αντιμετώπισης των θυμάτων στην ενιαία αστυνομική δύναμη, η οποία διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα — στα ολλανδικά
 • Εγκύκλιος COL 5/2009 του Σώματος Γενικών Εισαγγελέων περί χρήσης ενιαίων βεβαιώσεων καταγγελίας, κατευθυντήριων γραμμών για τον χειρισμό των βεβαιώσεων από την αστυνομία και τροποποίησης της COL 8/2005, αναθεωρημένη έκδοση της 20ής Δεκεμβρίου 2012.
 • Εγκύκλιος της 26ης Σεπτεμβρίου 2008 περί της εισαγωγής της διεπιστημονικής συνεργασίας σχετικά με την εμπορία θυμάτων σοβαρών μορφών παράνομης διακίνησης ανθρώπων –στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά
 • Εγκύκλιος COL 16/2012 της 12ης Νοεμβρίου 2012 — κοινή εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων και του Σώματος Γενικών Εισαγγελέων σχετικά με την υποδοχή των θυμάτων από τις υπηρεσίες των εισαγγελιών και τα δικαστήρια
 • Εγκύκλιος COL 17/2012 της 12ης Νοεμβρίου 2012 — κοινή εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων και του Σώματος Γενικών Εισαγγελέων σχετικά με σχετικά με τον προσήκοντα χειρισμό του θανόντος, την κοινοποίηση του θανάτου, την από‑τιση φόρου τιμής στον νεκρό και τον καθαρισμό του τόπου του εγκλήματος σε περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται οι δικαστικές αρχές.
 • Εγκύκλιος COL 18/2012 του Δεκεμβρίου 2012 — κοινή εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων και του Σώματος Γενικών Εισαγγελέων σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε οικία σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας
 • Βασιλικό Διάταγμα της 18ης Δεκεμβρίου 2003 περί των προϋποθέσεων για την παροχή του ευεργετήματος της ολικής ή μερικής ατέλειας της νομικής συνδρομής και νομικής βοήθειας δεύτερης‑γραμμής, όπως τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004 – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά
 • Βασιλικό διάταγμα της 16ης Μαΐου 2004 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά
 • Βασιλικό διάταγμα της 13ης Ιουνίου 1999, σχετικά με την οργάνωση του Τμήματος Γραφείων Παροχής Νομικών Συμβουλών του Υπουργείου Δικαιοσύνης – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Βασιλικό διάταγμα της 28ης Δεκεμβρίου 1950 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στις ποινικές υποθέσεις
 • Συμφωνία συνεργασίας της 7ης Απριλίου 1998 μεταξύ του Κράτους και της Φλαμανδικής Κοινότητας περί μέριμνας για τα θύματα αξιόποινων πράξεων – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά
 • Πρωτόκολλο συμφωνίας της 5ης Ιουνίου 2009 μεταξύ του Κράτους, της Φλαμανδικής Κοινότητας, της Γαλλικής Κοινότητας, της Επιτροπής της Γαλλικής Κοινότητας και της Μεικτής Επιτροπής Κοινοτήτων περί μέριμνας για τα θύματα αξιόποινων πράξεων — στα ολλανδικά και τα γαλλικά
 • Πρωτόκολλο συμφωνίας της 5ης Ιουνίου 2009 μεταξύ του Κράτους, της Γαλλικής Κοινότητας, και της Περιφέρειας της Βαλονίας περί μέριμνας για τα θύματα αξιόποινων πράξεων — στα ολλανδικά και τα γαλλικά
 • Πρωτόκολλο συμφωνίας της 5ης Ιουνίου 2009 μεταξύ του Κράτους και της Γερμανόφωνης Κοινότητας περί μέριμνας για τα θύματα αξιόποινων πράξεων — στα ολλανδικά και τα γαλλικά
1. Πολιτική αγωγή σε ποινική δίκη

Μπορείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον ποινικού δικαστηρίου ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, ακόμη και εάν δεν έχετε υποβάλει μήνυση στην αστυνομία. Πέραν των δικαιωμάτων που έχετε κανονικά ως θύμα, η ιδιότητά σας του πολιτικώς ενάγοντα σε ποινική δίκη σας παρέχει το δικαίωμα:

να αξιώσετε αποζημίωση
να εξεταστείτε από το δικαστήριο
να σας επιστραφούν τα έξοδα στο τέλος της δίκης και
να ζητήσετε διερμηνέα κατά τη διάρκεια της δίκης.
Αν η παράσταση πολιτικής αγωγής σας κριθεί παραδεκτή και βάσιμη, θα αποκτήσετε επίσης ορισμένα δικαιώματα στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε στο δικαστήριο αίτηση αναγνώρισης ως θύμα για την εφαρμογή των ποινών.
Μπορείτε να δηλώσετε προφορικά παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία, εφόσον η εισαγγελία έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες. Αυτό μπορεί να γίνει καθ’ οιοδήποτε στάδιο της έρευνας και της ίδιας της δίκης, αλλά δεν είναι πλέον δυνατό κατά το στάδιο της εξέτασης στο επίπεδο της έφεσης. Εάν το αδίκημα αποτελεί πταίσμα (contravention/overtreding) ή πλημμέλημα (délit/wanbedrijf), μπορείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος υποχρεούται τότε να κινήσει ποινική έρευνα. Επισημαίνεται ότι στο τέλος της έρευνας το προδικαστικό τμήμα μπορεί να αποφασίσει ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την παραπομπή του φερόμενου ως δράστη στο ακροατήριο.
Εάν επιθυμείτε να λάβει αποζημίωση, θα πρέπει να αποδείξετε τη ζημία που έχετε υποστεί. Το δικαστήριο θα κρίνει αν η αίτησή σας είναι αποδεκτή και είτε θα την κάνει δεκτή είτε θα την απορρίψει.
Με την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να θέσετε το ζήτημα ενώπιον του ανακριτικού τμήματος του εφετείου εάν η ποινική έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ένα έτος μετά από την έναρξή της. Η δυνατότητα αυτή σας παρέχει έμμεσο έλεγχο επί της προόδου της έρευνας.
2. Προστασία θύματος εμπορίας ανθρώπων
Από την αρχή της δεκαετίας του 1990, το Βέλγιο παρέχει καθεστώς διαμένοντος στα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Οι ακόλουθες κατηγορίες θυμάτων απολαύουν καθεστώτος «θύμα εμπορίας ανθρώπων»:
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων (π.χ. εμπορία με σκοπό διάφορες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εκμετάλλευση επαιτείας, οικονομική εκμετάλλευση, αφαίρεση οργάνων, εξαναγκασμός σε εγκληματικές πράξεις)
τα θύματα λαθραίας διακίνησης ανθρώπων (δηλαδή διευκόλυνσης παράνομης μετανάστευσης με σκοπό το κέρδος) όταν συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις. Θύματα τα οποία υφίστανται βία ή κινδυνεύει η ζωή τους έχουν δικαίωμα να υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς.
Η αναγνώρισή σας ως θύμα εμπορίας ανθρώπων σας παρέχει το δικαίωμα σε ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις άδειες διαμονής και εργασίας, εάν:
διακόψετε κάθε επαφή με τους εικαζόμενους δράστες
αποδεχτείτε την υποχρεωτική βοήθεια που προσφέρεται από εγκεκριμένο κέντρο το οποίο εξειδικεύεται στην παροχή εγκαταστάσεων υποδοχής και στην παροχή βοήθειας προς τα θύματα εμπορίας
συνεργασθείτε με τις δικαστικές αρχές προβαίνοντας σε δηλώσεις ή υποβάλλοντας καταγγελία.
3. Διοικητικές κυρώσεις
Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τοπικές αρχές και δεν συνιστούν ποινικές κυρώσεις. Οι τοπικές αρχές έχουν εξουσία να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις για ορισμένα ήσσονος σημασίας αδικήματα και οχλήσεις (πρόστιμα, κλείσιμο κτηρίων ή χώρων ή αναστολή των αδειών ή εγκρίσεων). Ο δήμος μπορεί να επιβάλλει τις εν λόγω κυρώσεις για παραβιάσεις των κανονισμών του, ορισμένες μορφές βανδαλισμών κ.λπ. Η άσκηση δίωξης δεν εξαρτάται άμεσα από τον εισαγγελέα.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

2 - ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά


Πώς μπορώ να παραστώ στη δίκη;

Ως ζημιωθείς ή πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη1 (partie civile/burgerljke partij) θα ενημερωθείτε εγγράφως για την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης. Εάν δεν το έχετε ήδη πράξει, μπορείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων στο παρόν στάδιο μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή μέχρι τις τελικές αγορεύσεις. Εάν δεν έχετε νομική εκπροσώπηση και επιθυμείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων κατά την ακρόαση, πρέπει να πράξετε τα εξής:

 • να είστε παρών στην ώρα σας
 • να δηλώσετε παρουσία στον δικαστικό επιμελητή (huissier de justice/zittingsdeurwachter) και να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη σωστή αίθουσα του δικαστηρίου
 • να πλησιάσετε την έδρα όταν ο πρόεδρος καλέσει το όνομα του κατηγορούμενου έναντι του οποίου ασκείτε αγωγή αποζημίωσης
 • να καταθέσετε την αγωγή σας στον δικαστή, μαζί με όλα τα αναγκαία έγγραφα που στοιχειοθετούν τη ζημία που έχετε υποστεί
 • να δώσετε ένα αντίγραφο της αγωγής στον δικηγόρο του κατηγορουμένου
 • να κρατήσετε ο ίδιος τα πρωτότυπα έγγραφα
 • ο προεδρεύων δικαστής μπορεί να σας ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και στη συνέχεια θα καταγράψει επισήμως το αίτημά σας για αποζημίωση.

Οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων είναι συνήθως δημόσιες. Τούτο σημαίνει ότι κάθε πρόσωπο ηλικίας άνω των 14 ετών μπορεί να παρίσταται στη διαδικασία. Οι φίλοι, οι γείτονες και η οικογένειά σας, τα ΜΜΕ, καθώς και κάθε άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν, ως εκ τούτου, να παρίστανται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας) οι συνεδριάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης δεν επιτρέπεται να βρίσκονται εντός της αίθουσας συνεδριάσεων. Μπορείτε να ζητήσετε από τον δικαστή να διεξαγάγει τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών. Ο νόμος επιτρέπει αυτό ρητώς στην περίπτωση των θυμάτων ορισμένων ειδών εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, όπως βιασμών ή ασέλγειας. Ο δικαστής μπορεί να διατάξει να διεξαχθεί η ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών προς το συμφέρον ενός ανηλίκου ή όταν αυτό επιβάλλεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων. Ωστόσο, η τελική απόφαση του δικαστηρίου επί της υπόθεσης εκφωνείται πάντοτε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Εάν καταθέσετε αγωγή για αποζημίωση μέσω του ποινικού δικαστηρίου (παράσταση πολιτικής αγωγής), θα πρέπει να αποδείξετε τη ζημία που έχετε υποστεί. Το δικαστήριο θα αξιολογήσει τα αιτήματα που υποβάλλετε ως πολιτικώς ενάγων στο πέρας της ακροαματικής διαδικασίας. Πρέπει να έχετε νομικό εκπρόσωπο κατά τη δίκη. Εάν επιθυμείτε ο ίδιος να αποφύγετε την άμεση επαφή με τον δράστη, ο δικηγόρος σας μπορεί να παρίσταται στην ακρόαση αντί για εσάς (όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα να μην παρίσταται ο ύποπτος στην αίθουσα). Η μόνη περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας είναι όταν καλείστε ως μάρτυρας.

Δεν είναι δυνατόν να υπερασπιστείτε προσωπικά την υπόθεσή σας ενώπιον του εισαγγελέα.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρας;

Εάν υποβάλατε δήλωση κατά τη διάρκεια της έρευνας, αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε τη δήλωσή σας στο ακροατήριο εκτός εάν η υπόθεση εκδικάζεται από το Κακουργιοδικείο2 (cour d'assises/hof van assisen).

Σε περίπτωση, ωστόσο, που κληθείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως και σας έχει χορηγηθεί κάποιο μέτρο προστασίας ή βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να εξεταστείτε μέσω βιντεοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης. Εάν είναι αναγκαίο, υπάρχει δυνατότητα παραμόρφωσης της φωνής και απόκρυψης του προσώπου σας.

Ως μάρτυρας, δικαιούστε αποζημίωση η οποία συναπαρτίζεται από ένα σταθερό ποσό (καταβολή εξόδων για προσέλευση μάρτυρα) και τη χιλιομετρική (αποζημίωση μετακίνησης). Για να εισπράξετε την αποζημίωση αυτή πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία (greffe/griffie) του δικαστηρίου στην οποία εμφανίζεσθε ως μάρτυρας και να υποβάλετε την κλήτευση που λάβατε από τον δικαστικό επιμελητή, μαζί με αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας. Μπορείτε να λάβετε την αποζημίωση αμέσως από τη Γραμματεία κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.

Είμαι ανήλικος. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Ως ανήλικος, μπορείτε να προστατευτείτε από την αποκάλυψη της ταυτότητάς σας στα ΜΜΕ. Κάθε δημοσίευση ή διάδοση φωτογραφιών, σκίτσων ή άλλων εγγράφων που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας συνιστά πάντοτε αξιόποινο αδίκημα.

Εάν δώσατε κατάθεση με οπτικοακουστικά μέσα, δεν είστε πλέον υποχρεωμένος να παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως, εκτός αν ο δικαστής κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εξακρίβωση της αλήθειας. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να διατάξει να εμφανιστείτε ενώπιόν του αυτοπροσώπως και πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή του. Μπορείτε, ωστόσο, να ζητήσετε από τον δικαστή να διεξαγάγει τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών. Ο νόμος επιτρέπει αυτό ρητώς εάν είστε θύμα ορισμένων ειδών εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, όπως βιασμών ή ασέλγειας. Ο δικαστής μπορεί να διατάξει να διεξαχθεί η ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών προς το συμφέρον ενός ανηλίκου ή όταν αυτό επιβάλλεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων.

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Εάν παρίστασθε ως πολιτικώς ενάγων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, μπορείτε να επιλέξετε είτε να παραστείτε στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως είτε να να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο.

Για τις αρχικές νομικές συμβουλές, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ομάδα νομικής συνδρομής πρώτης γραμμής (aide juridique de première ligne/juridische eerstelijnsbijstand), της οποίας οι δικηγόροι παρέχουν δωρεάν συμβουλές σε ορισμένα χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες ημέρες και μπορούν να σας παραπέμψουν σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση. Διοργανώνονται διαβουλεύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις δικαστηρίων, ειρηνοδικεία, γραφεία παροχής νομικών συμβουλών, ορισμένες δημοτικές διοικήσεις και ούτω καθεξής. Μπορείτε να βρείτε γραφεία παροχής νομικών συμβουλών (maisons de justice/justitiehuizen) σε κάθε δικαστική περιφέρεια (τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι διαθέσιμα στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά) ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με μία από τις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων.

Για λεπτομερείς νομικές συμβουλές, βοήθεια και εκπροσώπηση, πρέπει να προσφύγετε στις υπηρεσίες δικηγόρου. Ανάλογα με το εισόδημά σας, μέρος ή το σύνολο της συνδρομής αυτής μπορεί να σας παρασχεθεί δωρεάν νομική συνδρομή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής δεύτερης γραμμής. Ορισμένες ειδικές κατηγορίες προσώπων, όπως οι ανήλικοι και τα άτομα με διανοητική αναπηρία, έχουν πάντοτε το δικαίωμα απολύτως δωρεάν εκπροσώπησης από δικηγόρο.

Για να ζητήσετε νομική συνδρομή δεύτερης γραμμής, πρέπει να απευθυνθείτε στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΓραφείο Παροχής Νομικής Συνδρομής (Bureau d'Aide Juridique/Bureau voor Juridische Bijstand) που βρίσκεται σε κάθε δικαστικό μέγαρο. Θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα από τα οποία να προκύπτει είτε ότι ανήκετε σε μία από τις ειδικές κατηγορίες είτε ότι έχετε χαμηλό καθαρό εισόδημα. Το Γραφείο Νομικής Συνδρομής θα αποφασίσει εντός δεκαπέντε ημερών εάν θα εγκρίνει την αίτησή σας και θα σας αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου που θα αναλάβει την υπόθεσή σας. Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε κάποιον δικηγόρο της επιλογής σας εάν είναι διατεθειμένος να εργαστεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής δεύτερης γραμμής. Εάν ο δικηγόρος συμφωνεί με αυτό, θα επικοινωνήσει με το Γραφείο Νομικής Συνδρομής για λογαριασμό σας προκειμένου να ζητήσει να εγκριθεί η αίτησή σας.

Εάν τα οικονομικά σας μέσα είναι περιορισμένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορείτε να ζητήσετε απαλλαγή από ορισμένα διαδικαστικά έξοδα (π.χ. έξοδα δικαστικού επιμελητή και έξοδα αντιγράφων από το κατηγορητήριο) στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ευεργετήματος πενίας. Για να τύχετε του ευεργετήματος αυτού, θα πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα στο Γραφείο Νομικής Συνδρομής του ποινικού δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση. Αν έχετε ήδη την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική διαδικασία (λ. κατωτέρω), μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση αυτή, εγγράφως ή προφορικώς, στο ποινικό δικαστήριο που χειρίζεται την υπόθεση.

Σας συνιστούμε επίσης να ελέγξετε προσεκτικά τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας για να δείτε εάν σας παρέχουν ασφάλιση νομικής προστασίας. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, μπορείτε να δεχθείτε τη συνδρομή από το προσωπικό ενός γραφείου παροχής νομικών συμβουλών που είναι επιφορτισμένο με την υποδοχή των θυμάτων ή μίας υπηρεσίας στήριξης των θυμάτων.

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, σε περίπτωση που διατρέχω κίνδυνο;

Εάν διατρέχετε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και ο ανακριτής σας χορήγησε μερική ή πλήρη ανωνυμία κατά το στάδιο της έρευνας, μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της δίκης μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοδιάσκεψης. Εάν είναι αναγκαίο, υπάρχει δυνατότητα παραμόρφωσης της φωνής και απόκρυψης του προσώπου σας.

Εάν κληθείτε να εμφανιστείτε στο δικαστήριο ως μάρτυρας και δεν έχει γίνει η ακροάσή σας κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο ανακριτής μπορεί να διατάξει να μη γίνει ουδεμία μνεία της ταυτότητάς σας στα πρακτικά της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως.

Εάν είστε θύμα βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης, θα προστατευτείτε από τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάθε δημοσίευση ή διάδοση φωτογραφιών, σκίτσων ή άλλων εγγράφων που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας συνιστά πάντοτε αξιόποινο αδίκημα.

Εάν ο ύποπτος δεν τελεί υπό προσωρινή κράτηση και ανησυχείτε για την προοπτική να έλθετε σε άμεση επαφή μαζί του πριν από την έναρξη της εξέτασής σας, σας συνιστούμε να έλθετε σε επαφή με το προσωπικό του γραφείου παροχής νομικών συμβουλών. Ορισμένα δικαστικά μέγαρα διαθέτουν χωριστές αίθουσες αναμονής για τα θύματα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε τέτοια επαφή.

Πώς μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη ή να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε οικονομική αποζημίωση σε ποινική δίκη, πρέπει να παραστείτε υπό την ιδιότητα της πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Στην πολιτική αγωγή σας μπορείτε να απαριθμήσετε όλες τις ζημίες που έχετε υποστεί, όπως σωματικές βλάβες και τις συναφείς ιατρικές δαπάνες, ηθική βλάβη, υλικές ζημίες (π.χ. απώλεια αποδοχών, επανάληψη έτους σπουδών, απώλεια θέσης εργασίας και ζημία σε οχήματα ή ρουχισμό), έξοδα κηδείας κ.λπ.

Το ποινικό δικαστήριο θα αποφανθεί επί της πολιτικής αγωγής σας και θα κρίνει ότι δικαιούστε αποζημίωση εφόσον ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος. Το δικαστήριο θα αξιολογήσει τότε το περιεχόμενο της αιτήσεως αποζημιώσεως.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχετε λάβει μέρος στην ποινική διαδικασία, μπορείτε να επιλέξετε να ασκήσετε αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Έχετε αυτή τη δυνατότητα επίσης εάν η εισαγγελική αρχή αποφασίζει να μην συνεχίσει την ποινική δίωξη, θέτοντας την υπόθεση στο αρχείο. Η άσκηση αγωγής ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου πραγματοποιείται με την κλήτευση του προσώπου που προκάλεσε τη ζημία, εκτός αν όλα τα μέρη είναι πρόθυμα να εμφανιστούν οικειοθελώς. Εάν ενέχεται ασφαλιστής (μετά από τροχαίο ατύχημα, για παράδειγμα), μπορείτε επίσης να κλητεύσετε τον ασφαλιστή. Η διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων διαφέρει θεμελιωδώς από την ποινική διαδικασία. Για παράδειγμα, πρέπει εσείς ο ίδιος να αποδείξετε ότι ο αντίδικός σας ευθύνεται για τη ζημία που έχετε υποστεί, αν και μπορείτε να το πράξετε με την προσκόμιση αντιγράφου του φακέλου της ποινικής υπόθεσης (που τέθηκε στο αρχείο). Εάν η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, το πολιτικό δικαστήριο πρέπει να αναστείλει τη διαδικασία εν αναμονή της αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου. Το πολιτικό δικαστήριο δεσμεύεται από τις πραγματικές διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Υπενθυμίζεται ότι η έγερση αξίωσης ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου ενέχει επίσης έξοδα.

Εάν ο εισαγγελέας έχει εισηγηθεί τη μη άσκηση ποινικής δίωξης (με φιλικό διακανονισμό ή μεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις), αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος για να λάβετε αποζημίωση από τον δράστη. Μπορείτε επίσης να λάβετε αποζημίωση από τον δράστη μέσω μεσολάβησης. Για παράδειγμα, στις περισσότερες περιπτώσεις θα λάβετε αποζημίωση εάν ο εισαγγελέας προτείνει μεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις ή φιλικό διακανονισμό με τον δράστη.

Δεν είναι πάντα δυνατόν να λάβετε αποζημίωση από τον δράστη (για παράδειγμα, μπορεί να είναι άγνωστος ή να μην είναι δυνατή η κράτησή του) ή να εισπράξετε την αποζημίωση στο ακέραιο από έναν ασφαλιστή. Εάν είστε παθών εμπρόθετης βίαιης πράξης, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση από το Δημόσιο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας για αποζημίωση από το Δημόσιο συμβουλευτείτε το δελτίο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων στο Βέλγιο (διαθέσιμο στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά, ταΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο ολλανδικά, ταΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο γερμανικά, τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαγγλικά και σε άλλες γλώσσες).

Εάν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, υποχρεούται να σας αποζημιώσει για τα έξοδα που έχετε αναλάβει σε σχέση με την παράσταση πολιτικής αγωγής σας, στα οποία περιλαμβάνεται ένα μέρος των δικηγορικών σας εξόδων. Το δικαστήριο αποφαίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης ταυτοχρόνως με την έκδοση της απόφασης στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας

Εάν κινήθηκε η διαδικασία κατόπιν δικής σας άμεσης έγκλησης εναντίον του κατηγορουμένου ή εάν κινήσατε την ποινική διαδικασία μέσω της παράστασης πολιτικής αγωγής και στη συνέχεια ο κατηγορούμενος αθωωθεί, το δικαστήριο μπορεί να σας διατάξει να επιστρέψετε το σύνολο ή καθορισμένο ποσοστό των δαπανών που προσδιορίζει ο ίδιος με τις οποίες είχαν επιβαρυνθεί το Δημόσιο και ο κατηγορούμενος.

Υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικού/δικαστικού συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ εμού και του δράστη;

Μπορείτε να ζητήσετε διαμεσολάβηση αποκατάστασης (médiation réparatrice/herstelbemiddeling) ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας: προτού η υπόθεσή σας παραπεμφθεί σε δικαστήριο, κατά την εκδίκασή της, καθώς και μετά από την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου. Η διαμεσολάβηση αποκατάστασης διενεργείται χωριστά από την ποινική διαδικασία και δεν την υποκαθιστά. Ως εκ τούτου, οι δικαστικές αρχές εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη για κάθε απόφαση που αφορά ποινική δίωξη, καταδίκη και την εφαρμογή ποινών.

Η διαμεσολάβηση αποκατάστασης δεν διενεργείται από το κράτος αλλά από δύο μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSuggnomè στη Φλάνδρα και την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMédiante στη Βαλονία. Οι οργανώσεις αυτές διαθέτουν τοπικά παραρτήματα σε κάθε δικαστική περιφέρεια.

Η συμφωνία που επιτυγχάνεται συνεπεία της διαμεσολάβησης αποκατάστασης είναι εμπιστευτική και διαβιβάζεται στο δικαστήριο μόνο με τη σύμφωνη γνώμη αμφότερων των διαδίκων. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να κάνει μνεία της διαμεσολάβησης αποκατάστασης, αλλά δεν χρειάζεται να λάβει υπόψη την επιτευχθείσα συμφωνία.

Δικαστής του δικαστηρίου ανηλίκων μπορεί να εκδώσει απόφαση με την οποία διατάσσεται διαμεσολάβηση αποκατάστασης ή ομαδική διαβούλευση (concertation restauratrice en groupe/hergo).

Είμαι αλλοδαπός. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Εάν είστε πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη1 ή μάρτυρας, και δεν μιλάτε τη γλώσσα στην οποία διεξάγεται η διαδικασία, θα σας διοριστεί διερμηνέας. Ωστόσο, τα νομικά έγγραφα δεν μπορούν να μεταφραστούν δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Νόμος της 1ης Αυγούστου 1985 περί φορολογικών και άλλων μέτρων – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Νόμος της 8ης Απριλίου 1965 για την προστασία των νέων, την ευθύνη ανηλίκων που διαπράττουν εγκληματική πράξη και την αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε η εν λόγω πράξη – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά
 • Tο Σύνταγμα – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά, τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαγγλικά
 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά
 • Βασιλικό διάταγμα της 28ης Δεκεμβρίου 1950 για τον καθορισμό γενικών κανόνων σχετικά με τα δικαστικά έξοδα για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

1. Πολιτική αγωγή σε ποινική δίκη
Μπορείτε να ασκήσετε πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικού δικαστηρίου ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, ακόμη και εάν δεν έχετε υποβάλει μήνυση στην αστυνομία. Πέραν των δικαιωμάτων που έχετε κανονικά ως θύμα, η ιδιότητά σας του πολιτικώς ενάγοντα σε ποινική δίκη σας παρέχει το δικαίωμα:
 • να αξιώσετε αποζημίωση
 • να εξεταστείτε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ενώπιον του δικαστηρίου
 • να σας επιστραφούν τα έξοδα στο τέλος της δίκης
 • να ζητήσετε διερμηνέα κατά τη διάρκεια της δίκης.
 • Αν η παράσταση αστικής αγωγής σας κριθεί παραδεκτή και βάσιμη, θα αποκτήσετε επίσης ορισμένα δικαιώματα στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε στο δικαστήριο αίτηση αναγνώρισης ως θύμα για την εφαρμογή των ποινών.
Μπορείτε να δηλώσετε προφορικά παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία, εφόσον η εισαγγελία έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες. Αυτό μπορεί να γίνει καθ’ οιοδήποτε στάδιο της έρευνας και της ίδιας της δίκης, αλλά δεν είναι πλέον δυνατό όταν η υπόθεση εξετάζεται στο στάδιο της έφεσης. Εάν το αδίκημα συνιστά πταίσμα (contravention/overtreding) ή πλημμέλημα (délit/wanbedrijf), μπορείτε να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος υποχρεούται τότε να κινήσει ποινική έρευνα. Επισημαίνεται ότι στο τέλος της έρευνας το δικαστικό συμβούλιο μπορεί πάντοτε να κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την παραπομπή του φερόμενου ως δράστη στο ακροατήριο.
Εάν επιθυμείτε να λάβετε αποζημίωση, θα πρέπει να αποδείξετε τη ζημία που έχετε υποστεί. Το δικαστήριο θα κρίνει αν η αίτησή σας είναι αποδεκτή και είτε θα την κάνει δεκτή είτε θα την απορρίψει.
Με την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να θέσετε το ζήτημα ενώπιον του ανακριτικού τμήματος του εφετείου εάν η ποινική έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ένα έτος μετά την έναρξή της. Η δυνατότητα αυτή σας παρέχει έμμεσο έλεγχο επί της προόδου της έρευνας.

2. Κακουργιοδικείο
Tο κακουργιοδικείο (στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολλανδικά και τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά) είναι προσωρινό ποινικό δικαστήριο που μπορεί να συνέλθει σε κάθε επαρχία ή στη δικαστική περιφέρεια των Βρυξελλών. Τα κακουργιοδικεία είναι αρμόδια για να εκδικάζουν όλα τα εγκλήματα (crimes/misdaden, δηλαδή ανθρωποκτονία και άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα που επισύρουν στερητική της ελευθερίας ποινή από πέντε έτη έως ισόβια), πολιτικά αδικήματα και αδικήματα Τύπου (εκτός από εκείνα που έχουν ρατσιστικά ή ξενοφοβικά κίνητρα). Σε αντίθεση με τα μόνιμα ποινικά δικαστήρια, τα κακουργιοδικεία πρέπει να συγκροτούνται για κάθε νέα υπόθεση. Πρόεδρός τους είναι εφέτης δικαστής. Ο πρόεδρος επικουρείται από δύο πάρεδρους δικαστές από το πρωτοδικείο. Το σώμα των ενόρκων απαρτίζεται από 12 μέλη που προέρχονται από το ευρύ κοινό και επιλέγονται με κλήρωση. Δεν επιτρέπεται να είναι του ιδίου φύλου περισσότερο από τα δύο τρίτα των αρχικών μελών του. Οι ένορκοι επιλέγονται μεταξύ όλων των πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου και απολαύουν των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων, είναι ηλικίας από 28 έως 65 ετών, είναι σε θέση να διαβάζουν και να γράφουν ενώ δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί εις βάρος τους ποινικές καταδίκες σε ποινή φυλάκισης άνω των τεσσάρων μηνών ή σε κοινωνική εργασία άνω των 60 ωρών. Το σώμα των ενόρκων αποφασίζει μόνον για το ερώτημα της ενοχής. Για την επιμέτρηση της επιβλητέας ποινής, το σώμα των ενόρκων συνεδριάζει μαζί με τους επαγγελματίες δικαστές. Κατά των αποφάσεων του κακουργιοδικείου επιτρέπεται να ασκηθεί αναίρεση μόνον ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

3 – ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ) ΔΙΚΗ

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά


Μπορώ να ασκήσω έφεση στην καταδίκη ή στην αθώωση του κατηγορουμένου;

Είναι δυνατή η άσκηση επιπλέον ενδίκων μέσων;

Τι δικαιώματα έχω αφού αρχίσει η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου;

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορώ να ασκήσω έφεση στην καταδίκη ή στην αθώωση του κατηγορουμένου;

Ως πολιτικώς ενάγων (partie civile/burgerlijke partij), μπορείτε να ασκήσετε έφεση αν το δικαστήριο απορρίπτει την αξίωσή σας για αποζημίωση ή εάν θεωρείτε ότι η αποζημίωση που επιδικάστηκε είναι πολύ μικρή. Δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση αν ο εναγόμενος κριθεί αθώος ή εάν θεωρείτε ότι η ποινή που επιβλήθηκε στον εναγόμενο είναι πολύ ήπια. (Αποκλειστικά ο εισαγγελέας δικαιούται να ασκήσει έφεση για τους λόγους αυτούς.)

Πρέπει να αποφασίσετε γρήγορα, διότι σε ποινικές υποθέσεις η αίτηση για επανεξέταση πρέπει συνήθως να κατατεθεί εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία (greffe/griffie) του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες από τη Γραμματεία. Εφόσον ασκηθεί έφεση, η υπόθεση θα εξετασθεί και θα κριθεί εκ νέου από ανώτερο δικαστήριο. Θα ενημερωθείτε σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο. Η αναιρετική διαδικασία είναι σχεδόν η ίδια με τη διαδικασία που ακολουθείται πρωτοδίκως. Δεν είναι απαραίτητο να δηλώσετε για δεύτερη φορά παράσταση πολιτικής αγωγής. Αλλά δεν μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής για πρώτη φορά φορά στη βαθμίδα της έφεσης.

Έφεση (appel/hoger beroep) επί πραγματικών και νομικών ζητημάτων δεν μπορεί να ασκηθεί κατά απόφασης κακουργιοδικείου, αλλά μπορεί μόνο να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου αποκλειστικά επί νομικών ζητημάτων (pourvoi/voorziening).

Είναι δυνατή η άσκηση επιπλέον ενδίκων μέσων;

Απόφαση που εκδόθηκε κατόπιν έφεσης (appel/hoger beroep) δεν επιδέχεται περαιτέρω πλήρη αναίρεση.

Έφεση δεν μπορεί να ασκηθεί κατά απόφασης κακουργιοδικείου, αλλά μπορεί μόνο να ασκηθεί αναίρεση επί νομικών ζητημάτων ενώπιον του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δεν εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης: εξετάζει απλώς εάν έγιναν διαδικαστικά σφάλματα ή εάν ο νόμος εφαρμόστηκε ή ερμηνεύθηκε λανθασμένα. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο μπορεί μόνο να επικυρώσει ή να αναιρέσει την απόφαση. Δεν μπορεί να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης ή να εκδώσει νέα απόφαση. Αν αναιρέσει την απόφαση, την παραπέμπει προς επανεκδίκαση από άλλο δικαστήριο του ίδιου βαθμού με το δικαστήριο που εξέδωσε την προγενέστερη απόφαση. Η απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου δεν είναι δεσμευτική για το νέο δικαστήριο.

Τι δικαιώματα έχω, αφού αρχίσει η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου;

Είναι σημαντικό να γίνει εκ προοιμίου κατανοητό ότι, ως θύμα, δεν θα ενημερωθείτε αυτόματα για την απόφαση του δικαστηρίου (εκτός εάν είσθε πολιτικώς ενάγων). Αν εσείς ή ο δικηγόρος σας δεν ήταν δυνατόν να είσθε παρόντες στo δικαστήριο κατά την έκδοση της απόφασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε ο ίδιος με τις αρχές ή να ζητήσετε από το προσωπικό του γραφείου νομικής αρωγής (maison de justice/justitiehuis) να σας ενημερώσει σχετικά.

Ως θύμα, μπορείτε υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ζητήσετε να τύχετε ακρόασης και/ή να ενημερωθείτε σχετικά με τις ρυθμίσεις για τον τρόπο έκτισης της ποινής που ενδεχομένως θεσπίστηκαν για τον δράστη στο πλαίσιο της εκτέλεσης στερητικής της ελευθερίας ποινής, για παράδειγμα όσον αφορά την άδεια εξόδου από τη φυλακή, την περιορισμένη κράτηση, την ηλεκτρονική επιτήρηση, την προσωρινή απόλυση με σκοπό την απέλαση ή παράδοση σε άλλη χώρα ή την υπό όρους απόλυση.

Εάν η αγωγή που καταθέσατε ως πολιτικώς ενάγων κηρύχθηκε αποδεκτή και βάσιμη , μπορείτε υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ζητήσετε να ενημερωθείτε και/ή να τύχετε ακρόασης σε περίπτωση που χορηγηθεί στον καταδικασθέντα ειδική ρύθμιση για την έκτιση της ποινής.

Διαφορετικά, μπορείτε να ζητήσετε να αναγνωριστείτε ως θύμα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank). Το αίτημά σας θα γίνει δεκτό εάν το δικαστήριο κρίνει ότι έχετε άμεσο και θεμιτό συμφέρον.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως θύμα:

 • το δικαίωμα να ενημερώνεστε για αποφάσεις σχετικά με την έκδοση των λεπτομερών ρυθμίσεων εκτέλεσης της ποινής για τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής άδειας εξόδου από τη φυλακή, της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, της υπό όρους άδειας κλπ.),
 • το δικαίωμα να προτείνετε συγκεκριμένους όρους που θα μπορούσαν να επιβληθούν στα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί
 • το δικαίωμα να τύχετε ακρόασης σχετικά με συγκεκριμένους όρους που θα μπορούσαν να επιβληθούν στα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί, προς το συμφέρον σας.

Ορισμένα παραδείγματα

 • Μπορείτε να ζητήσετε να τύχετε ακρόασης από το δικαστήριο για την έκτιση των ποινών σχετικά με τους όρους που θα μπορούσαν να επιβληθούν στα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί εάν επιτραπεί η ηλεκτρονική επιτήρηση
 • μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο να σας ενημερώσει σε περίπτωση που χορηγήσει στον δράστη απόλυση υπό όρους
 • μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε εάν ο Υπουργός Δικαιοσύνης χορηγήσει στον δράστη άδεια εξόδου από τη φυλακή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα εν λόγω δικαιώματα πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο δήλωσης θύματος και να το προσκομίσετε ή να το αποστείλετε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών ή σε ένα κέντρο δικαιοσύνης.

Κατά τις ακροάσεις του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών έχετε πάντοτε δικαίωμα συνδρομής ή εκπροσώπησης από δικηγόρο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια από μία από τις αναγνωρισμένες από τον Βασιλέα οργανώσεις, όπως π.χ. οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή οι υπηρεσίες υποδοχής των θυμάτων του δικαστηρίου, για παράδειγμα όταν πρόκειται να γίνει η ακρόασή σας σε κάποια συνεδρίαση του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες από το γραφείο νομικής αρωγής, από τα γραφεία αρωγής των θυμάτων ή από τον δικηγόρο σας.

Κατά τη διάρκεια και μετά την έκτιση της ποινής, είτε ο δράστης εκτίει την ποινή εντός της φυλακής είτε εκτός αυτής, μπορείτε πάντοτε να προσφύγετε σε διαμεσολάβηση.

Περισσότερες Πληροφορίες

 • Νόμος της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το εξωτερικό νομικό καθεστώς των προσώπων που καταδικάζονται σε στερητική της ελευθερίας ποινή και τα δικαιώματα των θυμάτων σε σχέση με τον τρόπο έκτισης των ποινών – στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογαλλικά ή τα ολλανδικά.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

4 – ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά


Η τοπική και η ομοσπονδιακή αστυνομία

Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης

Η Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής των Θυμάτων Πράξεων Βίας από Πρόθεση

Κέντρα Γενικής Πρόνοιας

Μη θρησκευτικές υπηρεσίες αρωγής πολιτών

Το Κοινωνικό και Ψυχολογικό Κέντρο

Κέντρα Μέριμνας Παιδιών

Παιδικές Ομάδες SOS

Η Υπηρεσία Παροχής Βοήθειας στους Νέους

Η τοπική και η ομοσπονδιακή αστυνομία

Η τοπική και η ομοσπονδιακή αστυνομία υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η τοπική αστυνομία είναι αρμόδια για τη βασική αστυνόμευση και για την εφαρμογή της αρχής της «αστυνόμευσης στραμμένης προς την κοινότητα». Η ομοσπονδιακή αστυνομία είναι αρμόδια για τα πιο εξειδικευμένα αστυνομικά καθήκοντα.

Η τοπική και η ομοσπονδιακή αστυνομία

 • δέχονται τα θύματα με ευγένεια και σεβασμό
 • παρέχουν πρακτική βοήθεια στα θύματα αξιόποινων πράξεων, τους δίνουν πληροφορίες και τα παραπέμπουν στις κατάλληλες υπηρεσίες
 • φροντίζουν ώστε οι καταθέσεις που λαμβάνουν από τα θύματα να καταγράφουν σωστά τα στοιχεία ταυτότητάς τους και να αναφέρουν κατά πόσον επιθυμούν να ενημερωθούν για τις ποινικές διαδικασίες
 • εν ανάγκη, μπορεί να έλθουν σε επαφή με το θύμα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την καταγγελία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροibznet@ibz.fgov.be

Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης

Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης διαθέτει αρκετά τμήματα και επιτροπές που μεριμνούν για τα συμφέροντα των θυμάτων, καθώς και τη Γενική Διεύθυνση Νομοθεσίας, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και τη Γενική Διεύθυνση Κέντρων Νομικής Αρωγής.

Η Γενική Διεύθυνση Νομοθεσίας, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών

 • προετοιμάζει και καταρτίζει τη νομοθεσία
 • παρέχει συμβουλές στον Υπουργό Δικαιοσύνης και σε άλλους παράγοντες, συντάσσει απαντήσεις σε κοινοβουλευτικές επερωτήσεις και συμμετέχει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις
 • Λειτουργεί σε στενή συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, όπως η Γενική Διεύθυνση Κέντρων Νομικής Αρωγής, καθώς και με εξωτερικούς φορείς.

Στη Γενική Διεύθυνση Κέντρων Νομικής Αρωγής

 • υπάγονται 28 κέντρα νομικής αρωγής (maisons de justice/justitiehuizen) υπό την εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης (η Φλάνδρα και η Βαλονία διαθέτουν από 13 κέντρα νομικής αρωγής, οι δε Βρυξέλλες έχουν δύο, ένα γαλλόφωνο και ένας ολλανδόφωνο)
 • Σε κάθε κέντρο νομικής αρωγής υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που στελεχώνει μια Υπηρεσία Υποδοχής Θυμάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης: ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://justitie.belgium.be

Για τα στοιχεία επικοινωνίας των κέντρων νομικής αρωγής, κάντε κλικ Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Επιτροπή Οικονομικής Ενίσχυσης των Θυμάτων Πράξεων Βίας από Πρόθεση

Η Επιτροπή για την οικονομική ενίσχυση των θυμάτων πράξεων βίας από πρόθεση (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) συστάθηκε με τον νόμο της 1ης Αυγούστου 1985. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης σε θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων.

Η Επιτροπή

 • παρέχει οικονομική ενίσχυση σε θύματα πράξεων βίας από πρόθεση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις οικογένειές τους
 • διαθέτει μια διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης στα θύματα εγκληματικών πράξεων οι οποίες διαπράχθηκαν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • μπορεί να προσφέρει βοήθεια ακόμη και αν ο δράστης είναι άγνωστος ή δεν είναι υπεύθυνος για τις ενέργειές του/της
 • δεν μπορεί να παράσχει βοήθεια σε περίπτωση αδικήματος που είναι αποτέλεσμα απροσεξίας ή αμέλειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://justice.belgium.be/fr

Κέντρα Γενικής Πρόνοιας

Στη Φλάνδρα και τις Βρυξέλλες υπάρχουν 11 Κέντρα Γενικής Πρόνοιας (Centra Algemeen Welzijnswerk — CAWs), καθένα από τα οποία διαθέτει τμήμα που παρέχει συνδρομή σε θύματα αξιόποινων πράξεων.

Τα Κέντρα

 • μέσω του φορέα στήριξης που ονομάζεται Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, είναι μέλη του δικτύου Victim Support Europe
 • είναι ανοικτά σε κάθε άτομο που αντιμετωπίζει πρόβλημα
 • παρέχουν υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων στη Φλάνδρα και τις Βρυξέλλες
 • προσφέρουν ψυχολογική στήριξη στα θύματα και στις οικογένειές τους, τα επιζώντα μέλη των οικογενειών ατόμων που αυτοκτόνησαν, τα θύματα καταστροφών και τις οικογένειές τους και τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και τις οικογένειές τους
 • παρέχουν στα θύματα ψυχολογική, πρακτική και νομική συνδρομή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: http://Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.archipel.be/

Για τα στοιχεία επικοινωνίας των 25 Κέντρων Γενικής Πρόνοιας, κάντε κλικ Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Μη θρησκευτικές υπηρεσίες αρωγής πολιτών

Στη Βαλονία, οι μη θρησκευτικές υπηρεσίες αρωγής πολιτών (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) προσφέρουν βοήθεια όχι μόνο σε θύματα, αλλά π.χ. και σε κρατουμένους και πρώην κρατουμένους.

Οι εν λόγω υπηρεσίες

 • διαιρούνται σε πέντε τοπικά παραρτήματα, ένα σε κάθε επαρχία στη Βαλονία
 • χρηματοδοτούνται από τη Γαλλόφωνη Κοινότητα
 • παρέχουν ψυχολογική, ψυχιατρική και κοινωνική βοήθεια σε υπόπτους εγκλημάτων (κρατούμενους ή ελεύθερους), καταδικασθέντες δράστες και θύματα, καθώς και στις οικογένειες ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες
 • διαθέτουν επαγγελματικό προσωπικό που εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ulb.ac.be/

Για τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών παραρτημάτων, κάντε κλικ Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Το Κοινωνικό και Ψυχολογικό Κέντρο

Το Κοινωνικό και Ψυχολογικό Κέντρο (Sozial-Psychologisches Zentrum — SPZ) είναι οργανισμός που λειτουργεί στο γερμανόφωνο τμήμα της χώρας και προσφέρει βοήθεια σε θύματα αξιόποινων πράξεων

Το Κέντρο

 • είναι μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργεί στο γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου
 • έχει παραρτήματα στο St. Vith και στο Eupen
 • προσφέρει εξατομικευμένη προσέγγιση σε όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων από διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ψυχολόγους, γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς και έναν ψυχίατρο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

SPZ Eupen: info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ulb.ac.be/

Κέντρα Παιδικής Μέριμνας

Τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) είναι εξειδικευμένα κέντρα τα οποία έχουν συσταθεί από τις φλαμανδικές αρχές και έχουν ειδικό τρόπο λειτουργίας που αποσκοπεί στην ασφάλεια και την ευημερία του παιδιού.

Τα Κέντρα

 • έχουν παραρτήματα σε κάθε φλαμανδική επαρχία και στις Βρυξέλλες
 • αποτελούνται από πολυεπιστημονικές ομάδες με ψυχοκοινωνικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές λειτουργίες
 • παρέχουν συμβουλές και συνδρομή όταν υπάρχουν υποψίες για κακοποίηση παιδιών
 • παρέχουν δωρεάν βοήθεια και πληροφορίες
 • μπορεί να αναλάβουν δράση σε κάθε κατάσταση στην οποία ένα παιδί είναι θύμα ενεργητικής ή παθητικής σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας
 • δέχονται ανώνυμες καταγγελίες για κάθε κρούσμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.kindinnood.org/

ια τα στοιχεία επικοινωνίας των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, κάντε κλικ Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Παιδικές Ομάδες SOS

Η Ομοσπονδία Παιδικών Ομάδων SOS(Fédération des Équipes SOS-Enfants) παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια σε παιδιά-θύματα κακοποίησης στη Βαλονία.

Οι Παιδικές Ομάδες SOS

 • προσφέρουν πρόληψη και θεραπεία σε μεμονωμένες περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών
 • προβαίνουν σε διεπιστημονική αξιολόγηση του παιδιού και του περιβάλλοντος του παιδιού
 • παρέχουν ψυχιατρική, ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια στα παιδιά και τις οικογένειές τους
 • επιδιώκουν συνεχώς τη διάδοση των γνώσης που διαθέτουν στον τομέα της αντιμετώπισης και της πρόληψης σε περιπτώσεις κακοποίησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.federationsosenfants.be/

Η Υπηρεσία Παροχής Βοήθειας στους Νέους

Η Υπηρεσία Παροχής Βοήθειας στους Νέους (Jugendhilfedienst — JHD) παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια σε ανηλίκους-θυμάτων εγκληματικών πράξεων στο γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου.

Η Υπηρεσία

 • παρέχει συμβουλές και στήριξη σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
 • προσφέρει βοήθεια σε παιδιά, νέους και τους γονείς τους στο γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου
 • μπορεί να παραπέμπει υποθέσεις στην κατηγορούσα αρχή ή στο δικαστήριο ανηλίκων, εάν υπάρξει ανάγκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

Δικαιωματα των θυματων αξιοποινων πραξεων στο πλαισιο ποινικων διαδικασιων - Τσεχική ∆ηµοκρατία


Θεωρείστε «ζημιωθείς» [poškozený – όρος που χρησιμοποιείται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (trestní řád) για τα θύματα αξιόποινης πράξης] αν έχετε υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα πράξης που χαρακτηρίζεται ως έγκλημα στον Ποινικό Κώδικα (trestní zákon). Η ζημία αυτή μπορεί να έχει διάφορες μορφές, π.χ. βλάβη ή κλοπή αντικειμένου. Ως ζημιωθείς, έχετε ορισμένα νομικά δικαιώματα πριν από τις δικαστικές διαδικασίες, στη διάρκειά τους και έπειτα από αυτές.

Οι ποινικές διαδικασίες στην Τσεχική Δημοκρατία ξεκινούν με εξακρίβωση των γεγονότων και έρευνα. Σ’ αυτό το στάδιο της υπόθεσης, η αστυνομία διεξάγει έρευνες υπό την επίβλεψη του εισαγγελέα. Εάν σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας συγκεντρωθούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί εγκληματική πράξη από συγκεκριμένο άτομο, ο εισαγγελέας αποφασίζει την άσκηση δίωξης, παραπέμποντας έτσι την υπόθεση στα δικαστήρια. Στη διάρκεια της ποινικής εκδίκασης της υπόθεσης, το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και, βάσει αυτών, αποφαίνεται για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Εάν το δικαστήριο κηρύξει τον κατηγορούμενο ένοχο για την εγκληματική πράξη, του επιβάλλει ποινή. Στην περίπτωση αθωωτικής ετυμηγορίας, ο κατηγορούμενος απαλλάσσεται. Εάν έχετε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, η ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί με την άσκηση έφεσης ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου.

Ως ζημιωθείς, μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο4 - Αποζημίωση

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/07/2019

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης


Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Από την πρώτη επαφή σας με την αστυνομία θα λάβετε πληροφορίες που θα σας επιτρέπουν να ασκήσετε σωστά τα δικαιώματά σας. Συγκεκριμένα, θα ενημερωθείτε σχετικά με τα εξής:

 • την αρχή στην οποία μπορείτε να υποβάλετε μήνυση ή έγκληση, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής αυτής
 • τον φορέα με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για να ζητήσετε επαγγελματική βοήθεια και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η επαγγελματική βοήθεια παρέχεται δωρεάν θα λάβετε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας των επαγγελματιών που παρέχουν βοήθεια
 • τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δικαιούστε να λάβετε μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειάς σας
 • τις πηγές όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση στην οποία είστε θύμα
 • τα στάδια της ποινικής διαδικασίας και τον ρόλο σας σ’ αυτά
 • την αρχή από την οποία μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής αυτής
 • τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δικαιούστε χρηματοδοτική συνδρομή
 • τα πλησιέστερα κέντρα υποδοχής, κέντρα παρέμβασης ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
 • τον πλησιέστερο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε
 • τον τόπο με τον οποίο μπορείτε να ζητήσετε έννομη προστασία αν τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί από δημόσια αρχή
 • τα μέτρα που μπορείτε να ζητήσετε για την προστασία των συμφερόντων σας, αν κατοικείτε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ
 • τα υπόλοιπα δικαιώματα που έχετε βάσει του νόμου για τα θύματα αξιόποινων πράξεων.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Έχετε τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες της Τσεχικής Δημοκρατίας και των κατοίκων της Τσεχικής Δημοκρατίας. Αν δηλώσετε ότι δεν μιλάτε τσεχικά, θα σας δοθούν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας σε γλώσσα που κατανοείτε ή στην επίσημη γλώσσα του κράτους του οποίου είστε πολίτης.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Αν υποβάλετε καταγγελία στην αστυνομία, πρέπει να δώσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά την πρώτη σας επαφή με την αστυνομία, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Αν υποβάλετε μήνυση ή έγκληση ενώπιον του εισαγγελέα, πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 • τον φορέα με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για να ζητήσετε επαγγελματική βοήθεια και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η επαγγελματική βοήθεια παρέχεται δωρεάν θα λάβετε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας των επαγγελματιών που παρέχουν βοήθεια
 • τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δικαιούστε να λάβετε μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειάς σας
 • τις πηγές όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση στην οποία είστε θύμα

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Όταν επικοινωνείτε με τις αρχές επιβολής του νόμου και αν δεν μιλάτε τσεχικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μητρική σας γλώσσα ή μια γλώσσα που έχετε δηλώσει ότι μιλάτε.

Αν είναι δυνατόν και εφόσον το ζητήσετε, θα σας δοθεί μετάφραση της οριστικής απόφασης με την οποία περατώνεται η διαδικασία. Στον βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο της διαδικασίας, μπορεί επίσης να σας δοθεί επίσης μετάφραση άλλων εγγράφων, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός σας.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Οι αρχές έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τα θύματα με κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους, την πνευματική και βουλητική τους ωριμότητα, το μορφωτικό τους επίπεδο και την κατάσταση της υγείας τους, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής τους κατάστασης. Κατά το δυνατόν, οι συνεντεύξεις με παιδιά και άτομα με αναπηρία πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένο άτομο.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Η στήριξη των θυμάτων παρέχεται από διάφορες ομάδες οντοτήτων. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται τα κρατικά κέντρα της υπηρεσίας μετασωφρονιστικής μέριμνας και διαμεσολάβησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς που είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την παροχή νομικών πληροφοριών και/ή προγραμμάτων αποκατάστασης, καθώς και οι οντότητες που έχουν εγκριθεί από τον νόμο περί κοινωνικών υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και κοινωνικής συμβουλευτικής. Ορισμένοι δικηγόροι παρέχουν νομική συνδρομή προς τα θύματα. Οι εν λόγω οντότητες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παρόχων συνδρομής σε θύματα, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το οποίο είναι προσβάσιμο από τον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.justice.cz/.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Ναι, θα ενημερωθείτε αυτόματα για τη στήριξη των θυμάτων κατά τη διάρκεια της πρώτης επικοινωνίας σας με την αστυνομία. Θα λάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών που παρέχουν βοήθεια.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Σε γενικές γραμμές οι αρχές επιβολής του νόμου δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν πληροφορίες που δεν σχετίζονται άμεσα με εγκληματική δραστηριότητα. Στις προδικαστικές διαδικασίες δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται τυχόν πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκάλυψη της ταυτότητάς σας. Παρέχεται ειδική προστασία για το ιδιωτικό απόρρητο των ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αν το ζητήσετε, οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική σας ζωή (κατοικία και διεύθυνση αλληλογραφίας, ο τόπος της εργασίας ή της επιχείρησής σας, η προσωπική, οικογενειακή και περιουσιακή σας κατάσταση) θα τηρηθούν κατά τρόπο ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές μόνο οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι αστυνομικοί και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μετασωφρονιστικής μέριμνας και διαμεσολάβησης που εμπλέκονται στην υπόθεση. Μπορεί να καταστούν προσβάσιμες μόνο αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της ποινικής διαδικασίας ή προκειμένου το πρόσωπο κατά του οποίου διεξάγεται η ποινική διαδικασία να μπορέσει να προβεί στην ορθή άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισής του.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Όχι, η επαγγελματική βοήθεια είναι διαθέσιμη πριν από την έναρξη της ποινικής διαδικασίας. Ακόμη και πριν καταγγελθεί η αξιόποινη πράξη, μπορείτε να λάβετε επαγγελματική βοήθεια, αν είναι αναγκαία και σκόπιμη.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την προστασία των θυμάτων.

Η αστυνομία μπορεί να σας παράσχει «βραχυπρόθεσμη προστασία», αν είναι πιθανό να κινδυνεύετε από σωματική βλάβη ή αν διατρέχετε άλλο σοβαρό κίνδυνο. Η προστασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει σωματική προστασία, αλλαγή κατοικίας ή δραστηριότητες παροχής συμβουλών και πρόληψης. Η αστυνομία μπορεί επίσης να διατάξει τον κατηγορούμενο να εγκαταλείψει την οικία στην οποία κατοικείτε από κοινού και την γειτονική της περιοχή επί 10 ημέρες, αν υπάρχει κίνδυνος επίθεσης κατά της ζωής ή της υγείας σας.

Αν διακυβεύεται η ασφάλεια του θύματος, ο αστυνομικός προβαίνει σε ενέργειες ή λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του θύματος. Οι υπάλληλοι των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, οι αξιωματικοί της στρατιωτικής αστυνομίας και οι δημοτικοί αστυνομικοί έχουν την ίδια υποχρέωση.

Σε σοβαρότερες καταστάσεις, είστε επιλέξιμος/-η, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για την ειδική προστασία που παρέχεται σε μάρτυρες και σε άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο σωματικής βλάβης ή άλλον σοβαρό κίνδυνο σε σχέση με ποινικές διαδικασίες. Η προστασία αυτή περιλαμβάνει ατομική προστασία, αλλαγή κατοικίας και παροχή βοήθειας με κοινωνική ένταξη σε νέο περιβάλλον, απόκρυψη πραγματικής ταυτότητας κ.λπ. Πρόκειται για πολύ σοβαρό μέτρο, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Η προστασία που παρέχεται από τα δικαστήρια ή τους εισαγγελείς λαμβάνει τη μορφή ασφαλιστικών μέτρων που χρησιμοποιούνται στην ποινική διαδικασία, για παράδειγμα απαγόρευση της επικοινωνίας του κατηγορουμένου με το θύμα ή της εισόδου του στην κοινή οικία στην οποία κατοικεί το θύμα. Παρόμοια μέτρα προφύλαξης μπορούν επίσης να ληφθούν από το δικαστήριο σε πολιτικές διαδικασίες. Αν για την προστασία σας, ως θύματος ή ζημιωθέντος, απαιτείται η κράτηση του κατηγορούμενου, ο κατηγορούμενος μπορεί να τεθεί υπό κράτηση εφόσον υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι θα επαναλάβει την αξιόποινη πράξη, θα ολοκληρώσει την αξιόποινη πράξη ή θα διαπράξει αξιόποινη πράξη που προετοίμαζε ή απείλησε ότι θα διαπράξει.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη λήψη μέτρων στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας για να αποφύγετε την επαφή σας με τον φερόμενο ως δράστη.

Κατόπιν αιτήματός σας, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την απελευθέρωση ή την απόδραση του κατηγορουμένου από την κράτηση, τη φυλακή ή κέντρο κράτησης υψηλής ασφαλείας, και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Αν είστε μάρτυρας, μπορείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καταθέσετε χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας.

Οι δικαστικές αρχές μπορούν επίσης να εκδώσουν ευρωπαϊκή εντολή προστασίας για την προστασία σας.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Η προστασία προσφέρεται από τις προαναφερόμενες αρχές, ιδίως από την αστυνομία και τα δικαστήρια μέσω των αποφάσεών τους.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Η κατάσταση αξιολογείται πάντοτε από τις αρχές επιβολής του νόμου. Αν οι εν λόγω αρχές διαπιστώσουν κίνδυνο, θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει πάντοτε να ενεργούν κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση περαιτέρω ζημίας στο θύμα ως συνέπεια της αξιόποινης πράξης ή δευτερογενούς ζημίας.

Αν μια αρχή επιβολής του νόμου παραβίασε τα δικαιώματά σας ή αν δεν μπορέσατε να τα ασκήσετε πλήρως, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε έννομη προστασία. Κυρίως, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση ελέγχου της συμπεριφοράς της αστυνομικής αρχής ή να προσφύγετε στο δικαστήριο ζητώντας την αποζημίωση ή την εύλογη ικανοποίησή σας για ηθική βλάβη που προκλήθηκε από δημόσια αρχή κατά την άσκηση των εξουσιών της.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Ιδιαιτέρως ευάλωτα θύματα είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με αναπηρία και τα θύματα ορισμένων αξιόποινων πράξεων όπως η εμπορία ανθρώπων, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή ορισμένα βίαια εγκλήματα. Τα ιδιαιτέρως ευάλωτα θύματα μπορούν φυσικά να επωφεληθούν από όλες τις δυνατότητες προστασίας που αναφέρονται ανωτέρω, και συχνά η αρμόδια αρχή είναι, καταρχήν, υποχρεωμένη να δεχθεί την αίτηση ενός ιδιαιτέρως ευάλωτου θύματος. Τα δικαιώματα των ιδιαιτέρως ευάλωτων θυμάτων είναι γενικά ευρεία ωστόσο, αυτό δεν ισχύει άμεσα για την προστασία των θυμάτων, η οποία εξαρτάται περισσότερο από το κατά πόσον το θύμα διατρέχει κίνδυνο σωματικής βλάβης ή άλλον σοβαρό κίνδυνο.

Είμαι ανήλικος —έχω ειδικά δικαιώματα;

Ναι, ως παιδί (άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών), είστε ιδιαιτέρως ευάλωτο θύμα και έχετε ειδικά δικαιώματα. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται το δικαίωμα δωρεάν νομικής συνδρομής σε ποινικές διαδικασίες, το δικαίωμα διεξαγωγής συνεντεύξεων με ιδιαίτερα ευαίσθητο τρόπο από εκπαιδευμένο άτομο, το δικαίωμα περιορισμού των επανειλημμένων συνεντεύξεων ή το δικαίωμα της αποφυγής της άμεσης οπτικής επαφής με τον δράστη, καθώς και ο περιορισμός των εξαιρέσεων από ορισμένα άλλα δικαιώματα που αφορούν όλα τα θύματα.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Αν υποστείτε ζημία λόγω θανάτου μέλους της οικογένειάς σας λόγω αξιόποινης πράξης, θεωρείστε θύμα και έχετε τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του θύματος.

Μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Στην περίπτωση αυτή δεν θεωρείστε θύμα. Ωστόσο, μπορείτε να γίνετε πρόσωπο εμπιστοσύνης του θύματος, αν το θύμα σας επιλέξει. Το θύμα έχει το δικαίωμα να συνοδεύεται από πρόσωπο εμπιστοσύνης κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και κατά την κατάθεση. Πρόσωπο εμπιστοσύνης μπορεί να εξαιρεθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Ναι. Η υπηρεσία μετασωφρονιστικής μέριμνας και διαμεσολάβησης, η οποία είναι ένας από τους παρόχους βοήθειας στα θύματα, παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση παρέχεται δωρεάν και βασίζεται στη συγκατάθεση αμφοτέρων των μερών, δηλαδή του θύματος και του δράστη. Η διαμεσολάβηση διενεργείται από διαμεσολαβητή ειδικό για την επίλυση διαφορών, ο οποίος εφαρμόζει φιλική και ισορροπημένη προσέγγιση και για τα δύο μέρη και βοηθά στην εξεύρεση λύσης. Η υπηρεσία μετασωφρονιστικής μέριμνας και διαμεσολάβησης είναι μια κρατική οργανωτική μονάδα, η αποστολή της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, να μεσολαβεί με σκοπό την αποτελεσματική και κοινωνικά επωφελή επίλυση διαφορών οι οποίες απορρέουν από αξιόποινες πράξεις, και η οποία, ως τέτοια, είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια του θύματος κατά τις διαπραγματεύσεις διαμεσολάβησης.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Οι κύριες διατάξεις είναι εκείνες του νόμου αριθ. 45/2013 για τα θύματα αξιόποινων πράξεων. Στο σύνολο της σχετικής νομοθεσίας μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες στο κτίριο κάθε δημοτικής και περιφερειακής αρχής (συμπεριλαμβανομένου του Δημαρχείου της Πράγας). Όπως και η λοιπή νομοθεσία, ο νόμος αυτός είναι επίσης διαθέσιμος στο διαδίκτυο, για παράδειγμα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστη δικτυακή πύλη της δημόσιας διοίκησης ή στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/07/2019

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη


Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Μπορείτε να υποβάλετε γραπτή καταγγελία στην αστυνομία ή στον εισαγγελέα, προφορικά σε σχετική έκθεση ή ηλεκτρονικά. Στην καταγγελία σας θα πρέπει να καταδείξετε τι πιστεύετε ότι αποτελεί απόδειξη διάπραξης της αξιόποινης πράξης.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Αν το ζητήσετε στην καταγγελία, η αρμόδια αρχή πρέπει να σας ενημερώσει για τα μέτρα που ελήφθησαν εντός ενός μηνός από την υποβολή της καταγγελίας. Ως θύμα, είστε, καταρχήν, ο ζημιωθείς και, ως εκ τούτου, έχετε το δικαίωμα να συμβουλευτείτε τον φάκελο. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για πληροφορίες σχετικά με την πορεία της διαδικασίας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να σας παρέχονται από την αρμόδια αρχή αυτό δεν ισχύει αν οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να είναι επιζήμιες για τον σκοπό της ποινικής διαδικασίας.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ναι. Μπορείτε να λάβετε νομική συνδρομή ακόμη και πριν από την έναρξη της ποινικής διαδικασίας και μπορείτε να την λαμβάνετε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και μετά τη λήξη της. Νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρους. Τα ιδιαιτέρως ευάλωτα θύματα μπορούν να λάβουν δωρεάν νομική συνδρομή σε ποινικές διαδικασίες. Επιπλέον, νομική συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν ή με μειωμένο τίμημα σε θύμα που υπέστη σοβαρή ζημία λόγω εσκεμμένης αξιόποινης πράξης ή στον επιζώντα θύματος που έχασε τη ζωή του λόγω αξιόποινης πράξης τα άτομα αυτά πρέπει να αποδείξουν ότι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα. Τα υπόλοιπα θύματα έχουν δικαίωμα νομικής συνδρομής έναντι αμοιβής.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Αν είστε ο ζημιωθείς διάδικος στην ποινική διαδικασία και ζητείτε αποζημίωση για ζημία ή ηθική βλάβη ή την απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού και αποφασιστεί να σας χορηγηθεί τουλάχιστον μερική αποζημίωση, ο καταδικασθείς υποχρεούται να σας αποζημιώσει για τα έξοδα που είναι αναγκαία για την ορθή άσκηση του εν λόγω δικαιώματος στο πλαίσιο της διαδικασίας. Αν υποβάλετε αίτηση για την επιστροφή των εν λόγω εξόδων, το δικαστήριο μπορεί να την κάνει δεκτή ακόμη και στην περίπτωση που η αξίωσή σας δεν τελεσφορήσει.

Αν είστε μάρτυρας, δικαιούστε αμοιβή μάρτυρα. Πρέπει να ζητήσετε την καταβολή της εν λόγω αμοιβής εντός 3 ημερών από τη συνέντευξη.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Μπορείτε να αντιταχθείτε εν προκειμένω υποβάλλοντας καταγγελία. Η καταγγελία αποτελεί μέσο προσφυγής κατά των αποφάσεων της αστυνομικής αρχής και ορισμένων αποφάσεων του εισαγγελέα στο πλαίσιο της προδικαστικής διαδικασίας, οι οποίες λαμβάνουν τη μορφή διάταξης. Μ’ αυτόν τον τρόπο, εσείς, ως ο ζημιωθείς διάδικος, μπορείτε να προσφύγετε, για παράδειγμα κατά της διάταξης για τη διακοπή της υπόθεσης και της διάταξης για την παύση της ποινικής δίωξης.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Ναι. Εσείς (ως ο ζημιωθείς διάδικος) θα ενημερωθείτε σχετικά με το πότε θα διεξαχθεί η κύρια δίκη ενώπιον του δικαστηρίου.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Η τσεχική έννομη τάξη κάνει διάκριση μεταξύ του όρου «θύμα» και του όρου «ζημιωθείς». Ο ζημιωθείς είναι ένας από τους διαδίκους στην ποινική διαδικασία. Καταρχήν, ο όρος καλύπτει όλα τα θύματα, εκτός από τα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του θύματος λόγω οικογενειακής σχέσης με πρόσωπο που έχασε τη ζωή του λόγω αξιόποινης πράξης.

Ως εκ τούτου, στο τσεχικό δικαστικό σύστημα θα είστε το θύμα και ο ζημιωθείς (και, ως εκ τούτου, διάδικος στην ποινική διαδικασία αυτό δεν ισχύει στην ανωτέρω περίπτωση) — ως θύμα, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση για ζημία, ηθική βλάβη ή αδικαιολόγητο πλουτισμό. Καταρχήν, θα είστε επίσης μάρτυρας. Ο θεσμός της ιδιωτικής δίωξης δεν υφίσταται στην τσεχική έννομη τάξη ως εκ τούτου, δεν μπορείτε να είστε ιδιώτης κατήγορος.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Τα δικαιώματα των θυμάτων διέπονται κυρίως από τον νόμο για τα θύματα αξιόποινων πράξεων και περιγράφονται σε άλλες απαντήσεις.

Ο ζημιωθείς έχει ορισμένα δικαιώματα δυνάμει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου αριθ. 141/1961, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να διεκδικήσει αποζημίωση για ζημία και ηθική βλάβη που προκλήθηκε από αξιόποινη πράξη ή ως απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού, ή της δυνατότητας άσκησης ένδικου μέσου κατά του διατακτικού της απόφασης αποζημίωσης για ζημία, βλάβη ή ως απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ο ζημιωθείς έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει αιτήματα για πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, να συμβουλευτεί τους φακέλους, να παραστεί στη δίκη, να παραστεί στη δημόσια συνεδρίαση επί άσκησης ένδικων μέσων, να εκφράσει τη γνώμη του για την υπόθεση πριν από το τέλος της διαδικασίας, να συμμετάσχει στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας για την ενοχή και την τιμωρία και να παραστεί στη δημόσια συνεδρίαση για την έγκρισή της, το δικαίωμα να εκπροσωπηθεί από έναν εκπρόσωπο και το δικαίωμα να καταθέτει ένδικα μέσα και αιτήσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ναι, μπορείτε να προβείτε σε δήλωση σχετικά με τις επιπτώσεις της αξιόποινης πράξης στη ζωή σας σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, τόσο προφορικά όσο και γραπτώς. Ως θύμα, δηλαδή ως ένας από τους διαδίκους, μπορείτε να αναζητήσετε, να παρουσιάσετε και να υποβάλλετε αποδεικτικά στοιχεία.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Έπειτα από αίτησή σας, θα λάβετε πληροφορίες:

 • ότι δεν έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία
 • σχετικά με την κατάσταση της ποινικής διαδικασίας
 • σχετικά με την κατάταξη της πράξης για την οποία κατηγορείται ο κατηγορούμενος
 • τον χρόνο και τόπο της δημόσιας συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου

επίσης, θα σας δοθεί η τελική απόφαση που θα θέσει τέλος στη διαδικασία.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Ναι, ως ζημιωθείς, έχετε το δικαίωμα να συμβουλευτείτε τον φάκελο. Ωστόσο, για σοβαρούς λόγους, ο εισαγγελέας ή η αστυνομική αρχή μπορεί να σας αρνηθεί το δικαίωμα αυτό κατά την προδικαστική διαδικασία.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/07/2019

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη


Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Ναι, αλλά ως θύμα, μπορείτε να προσφύγετε μόνο κατά του διατακτικού της απόφασης που αφορά την αποζημίωση για ζημίες, ηθική βλάβη ή απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Βλ. άλλες απαντήσεις.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Στήριξη (επαγγελματική βοήθεια) μπορεί να παρέχεται ακόμη και μετά τη λήξη της διαδικασίας μέχρι τον χρόνο που απαιτείται από τον σκοπό της. Ειδική προστασία (αναφέρεται ανωτέρω) μπορεί συχνά να σημαίνει μόνιμη αλλαγή στον τρόπο ζωής και, ως εκ τούτου, από τη φύση της, παρέχεται ακόμη και μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Έπειτα από αίτησή σας θα λάβετε την τελική απόφαση, η οποία περιέχει πληροφορίες για την ποινή και τη μορφή της. Αν ζητήσετε αποζημίωση για ζημίες ή ηθική βλάβη ή για αδικαιολόγητο πλουτισμό, θα σας επιδοθεί η απόφαση.

Επιπλέον, η φυλακή ή το σωφρονιστικό ίδρυμα ή το ίδρυμα υποχρεωτικής θεραπείας, θα σας δώσει, κατόπιν αιτήματός σας, ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα εξής:

 • την αποφυλάκιση ή την απόδραση του καταδικασθέντος από τη φυλακή, το σωφρονιστικό ίδρυμα ή το ίδρυμα υποχρεωτικής θεραπείας
 • αναστολή της φυλάκισης
 • έκδοση του καταδικασθέντος σε ξένη χώρα ή μεταφορά του σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Αν ο κατηγορούμενος αποφυλακίστηκε ή απέδρασε και βρίσκεστε σε κίνδυνο λόγω του ότι είστε μάρτυρας, οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την αστυνομία, η οποία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλειά σας και να σας ενημερώσει.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Ναι, βλ. ανωτέρω.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Σε οποιαδήποτε στιγμή της ποινικής διαδικασίας έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε δήλωση σχετικά με τις επιπτώσεις της αξιόποινης πράξης στη ζωή σας μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, δεν έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε κατά απόφασης σχετικά με την υπό όρους αποφυλάκιση ή την καλή συμπεριφορά ενός προσώπου που έχει καταδικαστεί υπό όρους.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/07/2019

4 - Αποζημίωση


Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη; (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, παράσταση πολιτικής αγωγής);

Το θύμα μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη από τον δράστη στο πλαίσιο πολιτικής δίκης το θύμα μπορεί επίσης να αξιώσει αποζημίωση στο πλαίσιο της ποινικής δίκης του δράστη («παράσταση πολιτικής αγωγής»).

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Αν ο δράστης εκ προθέσεως δεν εκπληρώνει την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για ζημία που του επέβαλε το δικαστήριο, ο έχων την αξίωση (το θύμα) έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο την εκτέλεση της υποχρέωσης. Νόμος, ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2018, παρέχει επίσης στα θύματα αξιόποινων πράξεων το δικαίωμα να ζητήσουν την ικανοποίηση της αξίωσής τους για αποζημίωση από το κράτος από τους πόρους που έχει ανακτήσει από τον δράστη ως περιουσιακές κυρώσεις.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η Τσεχική Δημοκρατία δεν προκαταβάλλει τυχόν χρηματικά ποσά που προκύπτουν από την υποχρέωση του δράστη να καταβάλει αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη. Το τσεχικό νομικό σύστημα κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ του δικαιώματος του θύματος για αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από τον δράστη, το οποίο θεωρείται αδικοπρακτική ευθύνη, και της χρηματικής συνδρομής σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 45/2013 για τα θύματα αξιόποινων πράξεων, η οποία συνιστά παροχή σε χρήμα από το κράτος, που παρέχεται για την ελάφρυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της θυματοποίησης.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Όπως προαναφέρθηκε, το κράτος δεν καταβάλλει αποζημίωση υπό τη στενή έννοια του όρου (δεν παρεμβαίνει στις περιουσιακές υποχρεώσεις του παραβάτη, δεν τις αναλαμβάνει), αλλά προσφέρει στα θύματα αξιόποινων πράξεων χρηματική συνδρομή. Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 45/2013 για τα θύματα αξιόποινων πράξεων, μπορεί να χορηγηθεί χρηματική συνδρομή στα θύματα που έχουν υποστεί ελάχιστη αναγνωρισμένη από τον νόμο βλάβη της υγείας τους λόγω αξιόποινης πράξης, στα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στα παιδιά που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων και στους επιζώντες (από ομάδα που ορίζεται από τον νόμο) ατόμων που πέθαναν συνεπεία αξιόποινης πράξης. Η συνδρομή αυτή παρέχεται συνήθως σε ποσά που κυμαίνονται από 10 000 CZK (περίπου 370 EUR) έως 200 000 CZK (περίπου 7 400 EUR) και υπολογίζεται είτε με νόμιμο κατ’ αποκοπή ποσό είτε αντιστοιχεί στο ποσό των αποδεδειγμένων διαφυγόντων κερδών και εξόδων θεραπείας ή, κατά περίπτωση, στο κόστος εξειδικευμένης θεραπείας που απαιτήθηκε για την ανακούφιση του θύματος από την ηθική βλάβη που υπέστη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφασίζει σχετικά με τις αιτήσεις πληρωμής της χρηματικής συνδρομής, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία το θύμα έλαβε γνώση της ζημίας που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη και το αργότερο εντός 5 ετών από την ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Η αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από δράστη (π.χ. αδικοπρακτική ευθύνη) δεν μπορεί να διεκδικηθεί αν ο δράστης δεν καταδικάστηκε απλώς και μόνο επειδή είναι άγνωστος, δηλαδή δεν υπάρχει υπόχρεο πρόσωπο ή δεν έχει αποδειχθεί η αδικοπραξία του, ή ο δράστης δεν φέρει ποινική ευθύνη για τις πράξεις του, δηλαδή ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε από πράξεις τις οποίες δεν διέπραξε, οι οποίες δεν είχαν χαρακτήρα αξιόποινων πράξεων ή για τις οποίες ο κατηγορούμενος δεν ευθύνεται. Αντιστρόφως, ωστόσο, ένα άτομο μπορεί να δικαιούται χρηματική συνδρομή από το κράτος (βλ. ανωτέρω) ακόμη και πριν από την καταδίκη του δράστη το θύμα έχει αυτό το δικαίωμα ακόμη και αν ο δράστης είναι άγνωστος ή δεν φέρει ποινική ευθύνη για τις πράξεις του, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το θύμα υπέστη ζημία από τις πράξεις που έχουν χαρακτήρα αξιόποινων πράξεων (ή ότι ο συγγενής του θύματος πέθανε συνεπεία αυτών).

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Ο νόμος αριθ. 45/2013 για τα θύματα αξιόποινων πράξεων δεν επιτρέπει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να χορηγεί προκαταβολές χρηματικής συνδρομής για την οποία εκκρεμεί η έκδοση σχετικής απόφασης οι επείγουσες βιοτικές ανάγκες των θυμάτων αντιμετωπίζονται με άλλον τρόπο από το σύστημα κρατικής κοινωνικής μέριμνας ή υποστήριξης.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/07/2019

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Οι φορείς με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε ορίζονται στο μητρώο των παρόχων βοήθειας σε θύματα αξιόποινων πράξεων. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Το μητρώο περιλαμβάνει 4 ενότητες που περιέχουν πληροφορίες για όλους τους τύπους των παρόχων βοήθειας στα θύματα, και συγκεκριμένα:

 1. παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών
 2. διαπιστευμένους παρόχους νομικής πληροφόρησης ή προγραμμάτων αποκατάστασης
 3. δικηγόρους και
 4. κέντρα της υπηρεσίας μετασωφρονιστικής μέριμνας και διαμεσολάβησης.

Το μητρώο περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους βοήθειας σε θύματα αξιόποινων πράξεων και επιτρέπει την αναζήτηση των εν λόγω παρόχων με βάση το όνομα και την περιφέρειά τους, καθώς και τη σύνθετη αναζήτηση με τη χρήση άλλων κριτηρίων.

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων

(+420) 116 006 (Γραμμή βοήθειας των θυμάτων — Καθολική γραμμή που χρησιμοποιείται και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ)

Η στήριξη των θυμάτων παρέχεται δωρεάν;

Στον προβλεπόμενο βαθμό, η βοήθεια από ειδικούς παρέχεται δωρεάν στα ιδιαιτέρως ευάλωτα θύματα που την έχουν ανάγκη. Τα εν λόγω θύματα λαμβάνουν επίσης δωρεάν νομική συνδρομή στον προβλεπόμενο βαθμό. Τα υπόλοιπα θύματα δεν δικαιούνται δωρεάν επαγγελματική βοήθεια, αλλά η βοήθεια αυτή μπορεί να παρέχεται δωρεάν κατά τη διακριτική ευχέρεια του παρόχου. Ωστόσο, η βοήθεια που παρέχεται από την υπηρεσία μετασωφρονιστικής μέριμνας και διαμεσολάβησης παρέχεται πάντοτε δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Η υπηρεσία μετασωφρονιστικής μέριμνας και διαμεσολάβησης, η οποία είναι κρατική αρχή, παρέχει στα θύματα νομική πληροφόρηση, ψυχολογική στήριξη και προσφέρει προγράμματα αποκατάστασης, όπως η διαμεσολάβηση, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημά σας μέσω ανεπίσημης εξωδικαστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τον δράστη. Υπάρχουν 74 κέντρα της υπηρεσίας μετασωφρονιστικής έρευνας και διαμεσολάβησης βρίσκονται σε όλη την επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας και παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Ανάλογα με τη φύση τους, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιώτες παρέχουν νομική πληροφόρηση, ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική, νομική βοήθεια ή προγράμματα αποκατάστασης.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/07/2019

Δικαιωματα των θυματων αξιοποινων πραξεων στο πλαισιο ποινικων διαδικασιων - Εσθονία


Θεωρείστε θύμα αξιόποινης πράξης (ζημιωθείς διάδικος) εάν έχετε υποστεί άμεση σωματική, υλική ή ηθική βλάβη ως αποτέλεσμα μιας παράνομης πράξης, για παράδειγμα εάν έχετε υποστεί σωματική βλάβη ή περιουσιακή ζημία ή κλοπή κ.λπ. ως αποτέλεσμα ενός περιστατικού το οποίο συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ως θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σάς παρέχει ορισμένα δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ακροαματική διαδικασία (δίκη).

Η ποινική διαδικασία στην Εσθονία ξεκινά με την προδικασία, που γενικά διενεργείται από την αστυνομία και τον εισαγγελέα και κατά τη διάρκεια της οποίας συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το αδίκημα που διαπράχθηκε και τον φερόμενο ως δράστη. Εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, η υπόθεση παραπέμπεται σε δίκη. Η δίκη ολοκληρώνεται με την έκδοση καταδικαστικής ή απαλλακτικής δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, το δικαστήριο αποφαίνεται επίσης και για την αγωγή που κατατέθηκε στο δικαστήριο, αλλά σε περίπτωση απαλλακτικής απόφασης η αγωγή απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί αποζημίωση σε πολιτική δίκη. Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να δικαιώσει πλήρως ή εν μέρει τον ενάγοντα, να μην δικαιώσει τον ενάγοντα ή να απορρίψει την αγωγή του. Εάν δεν συμφωνείτε με την απόφαση, έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε σε δικαστήριο ανώτερου βαθμού.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο4 - Αποζημίωση

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2018

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης


Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Κατά την επικοινωνία σας με την αρχή, θα λάβετε πληροφορίες:

 • για τον τρόπο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης και
 • για κάθε υπηρεσία υποστήριξης θυμάτων η οποία είναι διαθέσιμη χωρίς να καταγγελθεί το έγκλημα.

Οδηγίες υπάρχουν επίσης στον ιστότοπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο Συμβουλίου Αστυνομίας και Συνοριοφυλακής.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Τα δικαιώματά σας προστατεύονται ανεξάρτητα από τη χώρα της ΕΕ στην οποία υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης. Μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη και, αν χρειαστεί, να λάβετε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων τόσο στη χώρα όπου τελέστηκε η αξιόποινη πράξη όσο και στη χώρα όπου ζείτε.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Όταν καταγγέλλετε αξιόποινη πράξη, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • μετά από σχετικό αίτημά σας, έγγραφη βεβαίωση ότι καταγγείλατε αξιόποινη πράξη
 • ενημέρωσή σας, εντός δέκα ημερών, σχετικά με την απόφαση κίνησης ή μη της ποινικής διαδικασίας
 • αν κινηθεί ποινική διαδικασία, θα εξεταστείτε ως θύμα και θα ερωτηθείτε αν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη σύλληψη και την απελευθέρωση του υπόπτου, καθώς και σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης επιπλέον,
 • όταν ολοκληρωθεί η προκαταρκτική διερεύνηση της υπόθεσης, ο εισαγγελέας θα σας ενημερώσει ότι έχετε δικαίωμα να εξετάσετε το περιεχόμενο της δικογραφίας.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Όποιος δεν κατανοεί ή δεν μιλά εσθονικά δικαιούται διερμηνεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Δικαιούστε, κατόπιν αιτήματός σας, να λάβετε μετάφραση όλων των κειμένων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της απόφασης σχετικά με την περάτωση της ποινικής διαδικασίας ή της δικαστικής απόφασης ή για την εξασφάλιση του δίκαιου χαρακτήρα της διαδικασίας.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού; Αν έχω κάποια αναπηρία);

Οι αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι καταλαβαίνετε ό,τι σας εξηγείται και ότι γίνεστε κατανοητός. Για τον σκοπό αυτόν, στο αστυνομικό τμήμα ή στην εισαγγελία υπάρχουν ενημερωτικά δελτία σε εύληπτη γλώσσα καθώς και εκπαιδευμένοι ειδικοί. Επίσης, δικαιούστε πάντοτε διερμηνέα νοηματικής γλώσσας.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων παρέχονται από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕσθονικό Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αν είστε θύμα βίας κατά γυναικών, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε για βοήθεια στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκαταφύγια γυναικών.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Η αστυνομία θα σας ενημερώσει για τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων και θα σας παραπέμψει σε έναν εργαζόμενο υποστήριξης θυμάτων, αν χρειαστεί. Πολλά αστυνομικά τμήματα έχουν ανά πάσα στιγμή έναν εργαζόμενο υποστήριξης θυμάτων.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας είναι εμπιστευτικές και δεν δημοσιοποιούνται πριν από τη διεξαγωγή της δημόσιας δίκης. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφασίσει τη διεξαγωγή της δίκης σας κεκλεισμένων των θυρών, οπότε οι πληροφορίες που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της δίκης δεν θα είναι επίσης προσιτές στο κοινό.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Όχι, όλοι έχουν πρόσβαση σε γενικές υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, ανεξάρτητα από το αν έχουν καταγγείλει κάποια αξιόποινη πράξη. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, όπως αποζημίωση θυμάτων βίας ή επίδομα ψυχολογικής υποστήριξης, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο μετά την καταγγελία αξιόποινης πράξης.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Μπορείτε να ζητήσετε από τον εισαγγελέα να ζητήσει από το δικαστήριο να εκδώσει προσωρινά περιοριστικά μέτρα κατά του υπόπτου. Με το προσωρινό περιοριστικό μέτρο διατάσσεται ο ύποπτος να παραμείνει μακριά από τόπους που καθορίζονται από το δικαστήριο και να μη προσεγγίσει ή επικοινωνήσει με πρόσωπα που ορίζει το δικαστήριο.

Μπορεί επίσης να σας δοθεί προστασία μέσω μέτρων προστασίας μαρτύρων που εφαρμόζει η αστυνομία κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Αν βρίσκεστε σε κίνδυνο, επικοινωνήστε με την αστυνομία και αυτή θα μεριμνήσει για την ασφάλειά σας.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Η αστυνομία πρέπει να αξιολογεί κάθε περίπτωση, διασφαλίζοντας την πρόληψη κάθε ζημίας ή βλάβης.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Όλες οι αρχές που διεξάγουν τις σχετικές διαδικασίες οφείλουν πάντοτε να συνεκτιμούν τα συμφέροντά σας και να μην επιτρέπουν να υποστείτε δευτερεύουσα θυματοποίηση κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Αν είστε θύμα σοβαρής αξιόποινης πράξης, μπορεί να σας επιτραπεί να μην εξεταστείτε στο δικαστήριο εναλλακτικά, μπορεί να επιτραπεί η τηλεακρόαση ή να χρησιμοποιηθεί διαχωριστικό πέτασμα, ώστε να μη σας βλέπει ο κατηγορούμενος κατά την εξέτασή σας στο δικαστήριο.

Είμαι ανήλικος —έχω ειδικά δικαιώματα;

Η αρχή που διεξάγει τη διαδικασία μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή υπαλλήλου προστασίας των παιδιών, κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου κατά την εξέταση ανήλικου θύματος. Αυτό είναι υποχρεωτικό σε σοβαρές περιπτώσεις, αν το πρόσωπο που διεξάγει τη διαδικασία δεν έχει λάβει την κατάλληλη κατάρτιση.

Αν είστε ανήλικο θύμα και τα συμφέροντά σας έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του νόμιμου αντιπροσώπου σας ή των γονέων σας, η αρχή που διεξάγει τη διαδικασία μπορεί να διορίσει δικηγόρο που θα σας παράσχει δωρεάν νομική συνδρομή.

Οι ανήλικοι με ψυχικές διαταραχές και όλα τα παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών, ή τα παιδιά κάτω των 14 ετών σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή σεξουαλικής βίας, δεν εξετάζονται στο δικαστήριο. Αντ’ αυτού, η εξέταση του ανηλίκου από την αστυνομία καταγράφεται σε βίντεο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Αν το μέλος της οικογένειάς σας απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης, έχετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται για τα θύματα.

Μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Αν το μέλος της οικογένειάς σας ήταν θύμα αξιόποινης πράξης, δικαιούστε να λάβετε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων κατά τρόπο παρόμοιο με το θύμα, αν αυτό χρειαστεί.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Με τη συναίνεσή σας και τη συναίνεση του υπόπτου, η εισαγγελία μπορεί να αποφασίσει την περάτωση της ποινικής διαδικασίας με συνδιαλλαγή (διαμεσολάβηση). Η υπηρεσία συνδιαλλαγής παρέχεται από εργαζόμενο υποστήριξης θυμάτων.

Θα έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από τη διαδικασία συνδιαλλαγής ανά πάσα στιγμή.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Ποινικής Δικονομίας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για την υποστήριξη θυμάτων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2018

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Μπορείτε να καταγγείλετε μια αξιόποινη πράξη καλώντας τον αστυνομικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 (αν χρειάζεστε επειγόντως αστυνομική βοήθεια), υποβάλλοντας έγγραφη καταγγελία στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή υποβάλλοντας καταγγελία με ηλεκτρονικό μήνυμα στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία αξιόποινης πράξης είναι διαθέσιμες Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Όταν καταγγείλετε αξιόποινη πράξη, θα υπάρχει επικοινωνία μαζί σας και θα ενημερώνεστε για τυχόν περαιτέρω διαδικασίες (π.χ. θα σας ζητηθεί να δώσετε κατάθεση, να δώσετε πληροφορίες σχετικά με πιθανούς μάρτυρες, να παράσχετε βοήθεια για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων κ.λπ.). Αν είναι απαραίτητο, θα λάβετε επίσης πληροφορίες για τις ενδεχόμενες δυνατότητες υποστήριξης θυμάτων και για άλλα μέτρα προστασίας.

Μετά την εξέτασή σας, σημειώστε τον αριθμό της υπόθεσης και τον αστυνομικό (ανακριτικό όργανο) που είναι υπεύθυνος για την υπόθεση. Αυτό θα σας διευκολύνει αν θελήσετε να ζητήσετε πληροφορίες από την αστυνομία αργότερα.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δικηγόρο που να είναι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να προσλάβετε δικηγόρο, μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής.

Όλα τα ανήλικα θύματα τα συμφέροντα των οποίων συγκρούονται με τα συμφέροντα των νόμιμων αντιπροσώπων τους δικαιούνται δωρεάν κρατική νομική συνδρομή.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τα θύματα και οι μάρτυρες δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ή για εισοδήματα που δεν εισπράχθηκαν λόγω της ποινικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για τα έξοδα ταξιδιού στα οποία υποβληθήκατε προκειμένου να δώσετε κατάθεση ή για τα εισοδήματα που χάσατε εξαιτίας αυτού του λόγου. Για να ζητήσετε επιστροφή εξόδων, ενημερώστε την αρχή που σας έχει καλέσει και θα λάβετε οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησής σας.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Όταν λήξει η ποινική διαδικασία, θα αποσταλεί αμέσως αντίγραφο της σχετικής απόφασης σε εσάς ή στον εκπρόσωπό σας. Ως θύμα μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στη δικογραφία εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που περατώνει την ποινική διαδικασία. Εντός αυτών των 10 ημερών έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την εισαγγελική αρχή την επανεξέταση της απόφασης.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Ως θύμα είστε διάδικος επί ίσοις όροις με τα άλλα μέρη και δικαιούστε να συμμετάσχετε στη δίκη.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Αν έχει διαπραχθεί εις βάρος σας κάποια αξιόποινη πράξη, τότε είστε θύμα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ωστόσο, έχετε επίσης το δικαίωμα να ασκήσετε αστική αγωγή στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το θύμα δικαιούται:

 1. να προσβάλει την άρνηση κίνησης ή την περάτωση της ποινικής διαδικασίας
 2. να ασκήσει αστική αγωγή μέσω ανακριτικού οργάνου ή μέσω της εισαγγελίας
 3. να καταθέσει ή να αρνηθεί να καταθέσει εναντίον οικείων προσώπων του
 4. να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία
 5. να υποβάλει αιτήματα και καταγγελίες
 6. να εξετάζει τα πρακτικά της διαδικασίας και να προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με τους όρους, την πορεία, τα αποτελέσματα και τα πρακτικά της διαδικασίας (οι δηλώσεις σας θα λαμβάνονται γραπτώς)
 7. να εξετάσει το περιεχόμενο της δικογραφίας μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης της υπόθεσης
 8. να συμμετέχει στην ακροαματική διαδικασία
 9. να συναινεί ή να αρνείται να συναινέσει στην εφαρμογή διαδικασίας διευθέτησης διαφορών και να διατυπώνει τη γνώμη του σχετικά με τις κατηγορίες και τις ποινές, το ποσό της αποζημίωσης που ορίζεται στις κατηγορίες και την αστική αγωγή
 10. να συναινεί στην εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων και να ζητά την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων
 11. να ζητά να εξεταστεί από πρόσωπο του ίδιου φύλου σε περίπτωση σεξουαλικής βίας, έμφυλης βίας ή ποινικού αδικήματος που διαπράχθηκε από άτομο του στενού του περιβάλλοντος, εκτός αν η ανάκριση διεξάγεται από εισαγγελέα ή δικαστή ή αν αυτό θα εμπόδιζε την πορεία της διαδικασίας.

Το θύμα οφείλει:

 1. να εμφανίζεται όταν κλητεύεται από ανακριτικό όργανο, εισαγγελική αρχή ή δικαστήριο
 2. να συμμετέχει στη διαδικασία και να ακολουθεί τις εντολές του ανακριτικού οργάνου, της εισαγγελικής αρχής και του δικαστηρίου.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε δηλώσεις και να εκφράσετε τη γνώμη σας κατά τη διάρκεια της δίκης. Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε ενώπιον του δικαστηρίου, αν η κατηγορούσα αρχή ζητήσει την εξέτασή σας.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Το δικαστήριο θα σας ενημερώσει σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο των συνεδριάσεων και θα ενημερωθείτε επίσης για την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς, εκτός αν παραστείτε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο κατά την έκδοση της απόφασης.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Έχετε το δικαίωμα να εξετάσετε τα δικαστικά αρχεία στην εισαγγελική αρχή μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης ή την περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Η εισαγγελική αρχή θα σας ενημερώσει για το δικαίωμα αυτό και θα σας δώσει οδηγίες για το πώς μπορείτε να εξετάσετε τα αρχεία.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2018

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη


Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Ως διάδικος έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε κατά της απόφασης ενώπιον του αρμόδιου ringkonnakohtud (δευτεροβάθμιο δικαστήριο) εντός 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σε περίπτωση πρόωρης απόλυσης του καταδικασθέντος από τη φυλακή, αν το ζητήσετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Η πορεία της ποινικής διαδικασίας δεν επηρεάζει το διάστημα κατά το οποίο μπορείτε να λάβετε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων. Μπορείτε να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων μετά την περάτωση της ποινικής διαδικασίας χωρίς συγκεκριμένο χρονικό όριο.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Θα ενημερωθείτε για την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία ορίζει τη διάρκεια της ποινής που επιβλήθηκε στον καταδικασθέντα. Θα ενημερωθείτε επίσης σε περίπτωση πρόωρης απόλυσης του καταδικασθέντος από τη φυλακή, αν το ζητήσετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Αν το ζητήσετε κατά την εξέτασή σας, θα ενημερωθείτε σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί ή διαφύγει από τη φυλακή.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Μπορεί να σας ζητηθεί να διατυπώσετε γνώμη κατά τη διαδικασία πρόωρης απόλυσης, αλλά δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά των αποφάσεων αυτών.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2018

4 - Αποζημίωση


Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη; (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε αστική αγωγή κατά του κατηγορουμένου για αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Μπορείτε να ασκήσετε αστική αγωγή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα εξετάσετε την ποινική δικογραφία. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την εισαγγελική αρχή να παραταθεί η προθεσμία αυτή.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Αν ο καταδικασθείς δράστης δεν καταβάλει το ποσό που του επιβλήθηκε με την απόφαση του δικαστηρίου, δικαιούστε να επικοινωνήσετε με δικαστικό επιμελητή, ο οποίος θα οργανώσει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι, το κράτος δεν πληρώνει αποζημίωση που οφείλεται από καταδικασθέντα δράστη.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση από το κράτος για τα ακόλουθα είδη ζημιών, αν είστε οικείος του προσώπου που απεβίωσε λόγω αξιόποινης πράξης, ή αν είστε θύμα εγκλήματος βίας και έχετε εμφανίσει, λόγω του εγκλήματος, προβλήματα υγείας τα οποία διήρκεσαν τουλάχιστον τέσσερις μήνες:

 1. ζημία που προκύπτει από ανικανότητα προς εργασία ή από μειωμένη ικανότητα προς εργασία
 2. δαπάνες που οφείλονται σε βλάβη που προκλήθηκε στην υγεία του θύματος
 3. ζημία που προκύπτει από τον θάνατο του θύματος
 4. ζημία που προκαλείται σε γυαλιά, οδοντοστοιχίες, φακούς επαφής ή άλλες συσκευές που αντικαθιστούν σωματικές λειτουργίες ή σε ρούχα
 5. τα έξοδα κηδείας του θύματος.

Για να έχετε δικαίωμα αποζημίωσης, πρέπει να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία εντός 15 ημερών από την ημερομηνία τέλεσής της ή από την ημερομηνία κατά την οποία έχετε τη δυνατότητα να την καταγγείλετε.

Η αίτηση για αποζημίωση πρέπει να υποβληθεί στο Εσθονικό Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης εντός τριών ετών από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης ή από την ημερομηνία του θανάτου του θύματος, εκτός αν:

 1. το συντηρούμενο (εξαρτώμενο) πρόσωπο έλαβε γνώση του θανάτου του θύματος πάνω από ένα έτος μετά την ημερομηνία θανάτου και η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση του θανάτου του θύματος
 2. ο αιτών αποζημίωση είχε πρόβλημα υγείας το οποίο διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος και η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ήταν αδύνατη λόγω της κατάστασης της υγείας του, η δε αίτηση υποβάλλεται εντός τριών ετών από τη βελτίωση της υγείας του
 3. η βάση για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης είναι σεξουαλικό αδίκημα σε βάρος ανηλίκου και η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία το θύμα ενηληκιώθηκε, εκτός αν ο λόγος κίνησης της ποινικής διαδικασίας κατέστη προφανής πριν ενηλικιωθεί.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για κρατική αποζημίωση σε θύματα αξιόποινων πράξεων, αν η ποινική διαδικασία δεν ταυτοποιήσει το πρόσωπο που διέπραξε την αξιόποινη πράξη σε βάρος σας.

Αν το πρόσωπο που κατηγορείται για την αξιόποινη πράξη αθωωθεί από το δικαστήριο, αλλά εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι το εν λόγω πρόσωπο σάς έχει προκαλέσει βλάβη, μπορείτε να ασκήσετε αστική αγωγή.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Η απόφαση για τη χορήγηση αποζημίωσης σε θύμα εγκλήματος βίας μπορεί να αναβληθεί έως ότου εκδοθεί απόφαση του πρωτοδικείου (maakohtud), αν:

 1. το δικαίωμα του αιτούντος να λάβει αποζημίωση από το πρόσωπο που ευθύνεται για τη ζημία την οποία προκάλεσε το ποινικό αδίκημα είναι αβέβαιο, ή
 2. είναι προφανές ότι το πρόσωπο που ευθύνεται για τη ζημία που προκλήθηκε από το ποινικό αδίκημα συμφωνεί και είναι σε θέση να αποκαταστήσει τη ζημία.

Αν αναβληθεί η καταβολή της αποζημίωσης, το Εσθονικό Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να παράσχει προκαταβολή κατόπιν σχετικής αίτησης του αιτούντος αποζημίωση, αν ο αιτών πληροί σαφώς τις προϋποθέσεις για λήψη αποζημίωσης και βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2018

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα μπορώ να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

 1. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤμήμα Υποστήριξης Θυμάτων Εσθονικού Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης
 2. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚέντρα υποστήριξης γυναικών
 3. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑστυνομία και Συνοριοφυλακή

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων

 1. Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων 6121360 ή 16106 (η γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-17.00).
 2. Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη παιδιών: 16111 (για την αναφορά παιδιών που χρειάζονται βοήθεια η γραμμή λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, κάθε μέρα).

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι, οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων παρέχονται δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Οι κρατικές υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων καλύπτουν τα εξής:

 1. παροχή συμβουλών στα θύματα
 2. παροχή βοήθειας στα θύματα για την επικοινωνία με κρατικές και τοπικές αρχές και νομικά πρόσωπα
 3. εξασφάλιση ασφαλούς καταλύματος
 4. εξασφάλιση ανεφοδιασμού
 5. εξασφάλιση της πρόσβασης στις αναγκαίες υγειονομικές υπηρεσίες
 6. παροχή της αναγκαίας υλικής βοήθειας
 7. παροχή της αναγκαίας ψυχολογικής βοήθειας
 8. εξασφάλιση των υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας που είναι απαραίτητες για τη λήψη υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων
 9. παροχή άλλων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη σωματική και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των θυμάτων.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Οι κρατικοί πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων μπορούν να σας κατευθύνουν σε κατάλληλες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚαταφύγια γυναικών


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2018

Δικαιωματα των θυματων αξιοποινων πραξεων στο πλαισιο ποινικων διαδικασιων - Ελλάδα


Θεωρείστε θύμα εγκλήματος, αν έχετε υποστεί ζημία, όπως π.χ. αν έχετε τραυματιστεί, ή αν η περιουσία σας έχει υποστεί ζημία ή έχει κλαπεί κ.λπ. ως αποτέλεσμα ενός περιστατικού, το οποίο στοιχειοθετεί έγκλημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ως θύμα εγκλήματος ο νόμος σας παρέχει συγκεκριμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δικαστικές διαδικασίες (τη δίκη).

Οι ποινικές διαδικασίες στην Ελλάδα αρχίζουν με τη διερεύνηση του εγκλήματος. Μερικές φορές, της ανάκρισης προηγείται προκαταρκτική εξέταση. Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης είναι να διερευνηθούν οι συνθήκες της υπόθεσης και να αποφασιστεί αν θα ασκηθεί η ποινική δίωξη ή όχι.

Η διερεύνηση του εγκλήματος γίνεται από την αστυνομία και δικαστικούς λειτουργούς (εισαγγελέα ή/και ανακριτή). Στο τέλος της έρευνας ο αρμόδιος για την υπόθεση αστυνομικός προωθεί όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας εξετάζει το έργο που επιτελέστηκε ως εκείνη τη στιγμή και διαβιβάζει την υπόθεση στο δικαστήριο μαζί με την πρότασή του/της για το πώς πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία.

Το δικαστήριο, αφού μελετήσει το φάκελο της υπόθεσης και την πρόταση του/της εισαγγελέα μπορεί να προχωρήσει σε δίκη ή να κλείσει την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο εξετάζει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν και αποφασίζει για την ενοχή του κατηγορούμενου. Εάν το δικαστήριο κρίνει ένοχο τον κατηγορούμενο, τον /την καταδικάζει και επιβάλλει ποινή. Αν ο κατηγορούμενος κριθεί αθώος το δικαστήριο τον/την απαλλάσσει.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο4 - Αποζημίωση

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/06/2019

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης


Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης, αλλά πριν από την καταγγελία της;

Από την πρώτη επαφή σας με την Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή, θα σας χορηγηθούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με κάθε δυνατό μέσο, πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της υποβολής έγκλησης και του δικαιώματος δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής νομικής βοήθειας, για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διεκδίκησης αποζημίωσης, για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής του δικαιώματος διερμηνείας και μετάφρασης, για τις υφιστάμενες διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης και τις αρμόδιες προς τούτο αρχές που θα εργασθούν για την επανόρθωση της ζημίας που προκλήθηκε, διαμεσολαβώντας ανάμεσα σε εσάς και το δράστη, για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής τυχόν εξόδων που κατεβλήθησαν για την συμμετοχή στην ποινική διαδικασία, για τις υφιστάμενες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών σε βάρος της αρμόδιας αρχής αν τα δικαιώματά σας δεν γίνονται σεβαστά.

Ακόμη εκτός των δικαιωμάτων που άπτονται της ποινικής διαδικασίας, θα σας παρασχεθούν πληροφορίες

σχετικά με την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, οποιαδήποτε ειδική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής βοήθειας και της στέγασης σε ξενώνες, για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής μέτρων προστασίας.

Εάν διαμένετε σε έτερο κράτος - μέλος, θα ενημερωθείτε ειδικά για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας.

Η έκταση και η εξειδίκευση των πληροφοριών διαφοροποιείται ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και την προσωπική κατάστασή σας , καθώς και με το είδος ή τη φύση της αξιόποινης πράξης, ενώ κατά την εκτίμηση κάθε αρμόδιας αρχής, παρέχονται πρόσθετες λεπτομέρειες σε μεταγενέστερα στάδια ανάλογα με τις ανάγκες σας [Άρθρο 57 Ν. 4478/2017 Δικαίωμα λήψης πληροφοριών από την πρώτη επαφή με την αρμόδια αρχή (άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)]

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Εάν κατοικείτε σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικό από εκείνο της τέλεσης της αξιόποινης πράξης, θα κληθείτε να καταθέσετε αμέσως μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης και θα αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο. ( 233 παρ. 1 ΚΠΔ)

Εάν κατοικείτε στην ημεδαπή και η αξιόποινη πράξη σε βάρος σας, τελέσθηκε σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να υποβάλλετε την έγκλησή σας στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας σας , ο οποίος, εφόσον τα ελληνικά ποινικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία, τη διαβιβάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην αρμόδια δικαστική αρχή του αντίστοιχου κράτους - μέλους, δια του Εισαγγελέως Εφετών. Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης της έγκλησης στο κράτος - μέλος του τόπου τέλεσης της αξιόποινης πράξης, σε περίπτωση που εφαρμόζονται οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι και έχει κινηθεί η ποινική δίωξη. Σε αυτή την περίπτωση για σκοπούς ενημέρωσης και προκειμένου να ενισχυθεί η αμοιβαία δικαστική συνδρομή, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η δικογραφία, ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και δια του Εισαγγελέως Εφετών, την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους - μέλους στο οποίο τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη.

Άρθρο 64 Ν. 4478/2017 - Δικαιώματα θυμάτων που κατοικούν σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε.(άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)]

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τί πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Κατά την υποβολή της έγκλησης, ο αρμόδιος υπάλληλος, υποχρεούται να σας πληροφορήσει ότι μπορείτε να λάβετε αντίγραφο αυτής.

[Άρθρο 58, Δικαίωμα των θυμάτων κατά την υποβολή καταγγελίας, (άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)]

Μετά την κατάθεση της έγκλησης /μήνυσή σας, η τελευταία θα λάβει έναν αριθμό με τον οποίο ταυτοποιείται η υπόθεσή σας, τον «αριθμό βιβλίου μήνυσης» (ΑΒΜ). Χρησιμοποιώντας αυτό τον αριθμό, μπορείτε να παρακολουθείτε, με βάση το αρχείο που τηρείται στα Εισαγγελικά γραφεία, ή το αρμόδιο τμήμα μηνύσεων, την πορεία της υπόθεσής σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε και να λάβετε ένα πιστοποιητικό (πιστοποιητικό πορείας) που δείχνει σε ποιό σημείο βρίσκεται (αν π.χ ερευνάται η βασιμότητά της και εκκρεμεί στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης) και ακόμη ποιά ήταν η εξέλιξή της σε όλα τα στάδια και η έκβασή της (αν αρχειοθετήθηκε με διάταξη, εάν ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε στο ακροατήριο, το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και τη φύση των κατηγοριών κατά του δράστη, αν διενεργείται κυρία ανάκριση ή εκδόθηκε βούλευμα το οποία αποφαίνεται να μη γίνει η κατηγορία ή να παύσει η ποινική δίωξη, αν εκδόθηκε δικαστική απόφαση εφόσον καταστείτε νόμιμα διάδικος στην ποινική δίκη.

[Άρθρο 59, Δικαίωμα των θυμάτων να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή τους - (άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)]

Εάν η υπόθεσή σας φτάσει στο δικαστήριο ο δικηγόρος σας μπορεί επίσης να ελέγξει την πρόοδο της υπόθεσης μέσω της ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών [* Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.dsa.gr/ ]- για υποθέσεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Εσείς ο ίδιος/ η ίδια δεν μπορείτε να ελέγξετε την ιστοσελίδα γιατί απαιτεί κωδικό πρόσβασης.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Εφόσον δεν κατανοείτε ή δεν μιλάτε την ελληνική γλώσσα μπορείτε να υποβάλλετε την έγκλησή σας σε γλώσσα την οποία κατανοείτε ή να λάβετε την αναγκαία γλωσσική βοήθεια, πάντοτε όμως με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή σε άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, για τους οποίους σχετικά θα ενημερώνεστε από τον αρμόδιο υπάλληλο. Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε δωρεάν μετάφραση του αντιγράφου της έγκλησής σας.

[Άρθρο 58 - Δικαίωμα των θυμάτων κατά την υποβολή καταγγελίας (άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)]

Σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να εξετασθείτε ως μάρτυρας και δεν ομιλείτε ή δεν κατανοείτε επαρκώς την ελληνική γλώσσα σας παρέχεται διερμηνεία χωρίς καθυστέρηση. Το δικαίωμα σε διερμηνεία περιλαμβάνει την προσήκουσα συνδρομή, εάν έχετε πρόβλημα ακοής ή ομιλίας. Εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνεται χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του διερμηνέα κριθεί από τον εξετάζοντα απαραίτητη (233 παρ.1 ΚΠΔ)

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Κατά την πρώτη επαφή μαζί σας, η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή θα χρησιμοποιήσει γλώσσα απλή και κατανοητή στην επικοινωνία, προφορικά ή γραπτά και θα ληφθούν υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά σας ιδίως, η ηλικία, η ωριμότητα, οι πνευματικές και διανοητικές ικανότητες, το μορφωτικό επίπεδο, η γλωσσική επάρκεια, τυχόν προβλήματα ακοής ή όρασης, καθώς και πιθανή, έντονη συναισθηματική φόρτιση, που ενδεχομένως επηρεάζει την ικανότητά σας να κατανοείτε ή να γίνεστε κατανοητός. Για αυτό το σκοπό διατίθεται οδηγός δικαιωμάτων διατυπωμένος στις πιο συχνά καθομιλούμενες γλώσσες, καθώς και στη γραφή Mπράιγ (Braille). [ Άρθρο 56 παρ. 2 Ν. 4478/2017, (άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)]. Επίσης, εφόσον υπάρχει πρόβλημα ακοής ή ομιλίας, θα σας παρασχεθεί η προσήκουσα συνδρομή με διερμηνέα (233 παρ. 1 ΚΠΔ).

Είμαι ανήλικος — έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Εάν είστε ανήλικος (κάτω των 18 ετών) , ο νόμιμος αντιπρόσωπός σας (γονέας σας ή ο κηδεμόνας σας) μπορεί να καταγγείλει το έγκλημα για εσάς. Εάν είστε μεγαλύτερος των 12 ετών μπορείτε να καταγγείλετε το έγκλημα μαζί με το νόμιμο αντιπρόσωπό σας (118 παρ. 2 ΠΚ)

Από τη φύση της αξιόποινης πράξης εξαρτάται, αν θα σας χορηγηθούν πρόσθετα δικαιώματα, κατά την ποινική διαδικασία. Εάν είστε ιδίως, θύμα προσβολής της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικού τουρισμού, αρπαγής, απαγωγής ή σεξουαλικών εγκλημάτων, μπορείτε:

 • Να έχετε πρόσβαση στα έγγραφα της υπόθεσης, ακόμη και αν δεν συμμετέχετε ως πολιτικώς ενάγων, (108Α ΚΠΔ)
 • Να καταχωρηθεί η κατάθεσή σας σε οπτικοακουστικό υλικό, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, απαλλάσσοντας σας από την υποχρέωση να εμφανιστείτε ξανά ενώπιον του εισαγγελέα ή του δικαστηρίου. (226 Α ΚΠΔ)
 • Να έχετε βοήθεια ψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου, όταν εξετάζεστε ως μάρτυρας,
 • Να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την απόλυση του δράστη, (108 Α ΚΠΔ)
 • να ζητήσετε να επιβληθεί στο δράστη περιοριστικός όρος απαγόρευσης κάθε επικοινωνίας μαζί σας ή μετάβασης στην περιοχή στην οποία κατοικείτε.
 • Επίσης σε κάθε περίπτωση δικαιούσθε:
 • Να γίνει ατομική αξιολόγηση, ώστε να ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη λόγω ιδιαιτέρου κινδύνου να θυματοποιηθείτε και πάλι [Άρθρο 68 Ν. 4478/2017 Ατομική αξιολόγηση των θυμάτων για τον προσδιορισμό ειδικών αναγκών προστασίας, (άρθρο 22 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
 • Να διορισθεί από την αρμόδια εισαγγελική ή δικαστική αρχή, ανάλογα με το στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όπου εκκρεμεί η υπόθεση, ως ειδικός εκπρόσωπό σας ένας Επιμελητής Ανηλίκων, αν οι γονείς σας δεν μπορούν να σας εκπροσωπήσουν ή αν είστε ασυνόδευτος, ή αν ζείτε χωριστά από την οικογένεια σας, [Άρθρο 69 παρ. 7 Ν. 4478/2017 - Δικαίωμα προστασίας θυμάτων με ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας (άρθρα 23 και 24 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
 • Να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων με το νόμιμο αντιπρόσωπό σας (82 παρ.2 ΚΠΔ)

Τι πληροφορίες μπορώ να πάρω από την αστυνομία ή από οργανισμούς στήριξης των θυμάτων κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος;

Μπορείτε να ζητάτε πληροφορίες για το δικονομικό στάδιο που βρίσκεται η υπόθεσή σας από τον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον η δικογραφία που έχει σχηματισθεί, έχει υποβληθεί σε αυτόν.

Εάν έχετε κάνει δήλωση πολιτικής αγωγής, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας και να σας ανακοινωθούν τα σχετικά έγγραφα, μόλις ο κατηγορούμενος κληθεί σε απολογία, ή εκδοθεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης ή βιαίας προσαγωγής (108 ΚΠΔ) ή αν ο το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης κληθεί από τις αρχές για παροχή εξηγήσεων. Μέχρι τότε, τηρείται μυστικότητα στη διαδικασία.

Οι υπηρεσίες γενικής υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων, μπορούν να σας παρέχουν πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας μεταξύ άλλων και της δυνατότητας να αξιώσετε αποζημίωση για τη ζημία που έχετε υποστεί από την αξιόποινη πράξη, καθώς και τον τρόπο συμμετοχής στην ποινική διαδικασία, είτε ως πολιτικώς ενάγων, είτε ως μάρτυρας, [Άρθρο 62 Ν. 4478/2017, Υποστήριξη από τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)]

Ποια είναι τα δικαιώματα μου ως μάρτυρας;

Αν πρέπει εξεταστείτε ως μάρτυρας ο εισαγγελέας ή ο αρμόδιος για την υπόθεση σας αστυνομικός, ως προανακριτικός υπάλληλος, ο Πταισματοδίκης ή ο Ανακριτής θα σας στείλει σχετική πρόσκληση (κλήση). Μετά την παραλαβή της κλήσης θα πρέπει να εμφανιστείτε για να ληφθεί η κατάθεσή σας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα κληθείτε να πείτε τι συνέβη και ενδέχεται να σας ζητηθεί να απαντήσετε σε επιπλέον ερωτήσεις. Μπορείτε να αρνηθείτε να καταθέσετε, εάν είστε συγγενής του φερόμενου ως δράστη (222 ΚΠΔ)

Εάν έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας, η εξέταση μπορεί να γίνει γραπτά. Αν δε μιλάτε Ελληνικά, έχετε δικαίωμα για διερμηνέα χωρίς χρέωση.

Αν ανήκετε σε ειδική κατηγορία μαρτύρων, [θύμα εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας] ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος θα σας προετοιμάσει για την εξέταση, συνεργαζόμενος με τους προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους δικαστικούς λειτουργούς, χρησιμοποιώντας κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους, ώστε να αποφανθεί για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική σας κατάσταση. Κατά την εξέταση σας παρίσταται ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος και θα μπορείτε να συνοδεύεσθε από τον νόμιμο εκπρόσωπό σας, εκτός εάν ο ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού με αιτιολογημένη απόφαση.

Η κατάθεσή σας θα συνταχθεί εγγράφως και θα καταχωρηθεί και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο, όταν αυτό είναι δυνατόν, ώστε με την ηλεκτρονική προβολή αυτής, να μην απαιτηθεί η φυσική παρουσία σας στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ως μέλος της οικογένειας θα εξετασθείτε χωρίς όρκο. Αν είστε ανήλικος, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης δεν θα κλητευθείτε ως μάρτυρας στο ακροατήριο, αλλά θα αναγνωσθεί η κατάθεσή σας, εφόσον υπάρχει, εκτός εάν η εξέτασή σας κριθεί αναγκαία από το δικαστήριο

Μετά την εξέταση σας μπορείτε να ζητήσετε από την αρχή που σας κάλεσε να σας αποζημιώσει για τα έξοδα που σχετίζονται μεν μετάβασή σας (οδοιπορικά, διαμονή.) [288 ΚΠΔ]

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, αν βρίσκομαι σε κίνδυνο;

Μπορείτε να λάβετε προστασία ανάλογα με τη φύση του εγκλήματος και το ρόλο σας στην ποινική διαδικασία.

Εάν είστε θύμα οργανωμένου εγκλήματος ή τρομοκρατίας και έχετε κληθεί για να εξεταστείτε ως ουσιώδης μάρτυρας κατά τη διάρκεια της ανάκρισης για την αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων, μπορείτε να ζητήσετε ειδική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό. Ανάλογα με την υπόθεσή σας, η προστασία που θα λάβετε ενδέχεται να περιλαμβάνει αστυνομική προστασία, διατήρηση ανωνυμίας (μη αναγραφή του ονόματος σας, του τόπου γέννησης, της διεύθυνσης της κατοικίας και της εργασίας σας, του επαγγέλματος και της ηλικίας σας κ.λπ.), ακόμη και μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας και μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες, η κατάθεση με χρήση ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών μέσων. Εάν εργάζεστε σε μια δημόσια υπηρεσία, μπορείτε επίσης να ζητήσετε μετάθεση, μετάταξη ή απόσπαση για αόριστο χρονικό διάστημα, σε κάποια άλλη θέση. Τα μέτρα προστασίας θα ληφθούν με την σύμφωνη γνώμη σας, δεν περιορίζουν την ατομική ελευθερία σας πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλειά σας μέτρο και μπορούν να διακοπούν αν το ζητήσετε εγγράφως ή δεν συνεργαστείτε για την επιτυχία τους. [άρθρο 9 Ν 2928/2001,Προστασία μαρτύρων]

Εάν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας οι αρμόδιοι για τη διερεύνηση της υπόθεσης σας αστυνομικοί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανακοινώσουν το όνομά σας, την ταυτότητα του δράστη, τη διεύθυνση σας ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας.[ άρθρο 20 Ν. 3500/2006]

Ως θύμα μπορείτε να ζητήσετε εγγράφως τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της επαφής σας και εφόσον απαιτείται, των μελών της οικογένειάς σας και του δράστη στους χώρους διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας. Για την αίτησή σας αποφαίνεται αμετακλήτως το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν αυτή ευρίσκεται, δικάζοντας με την αυτόφωρη διαδικασία.

[Άρθρο 65 Ν. 4478/2017 Δικαίωμα να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ θύματος και δράστη (άρθρο 19 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)]


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/06/2019

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη


Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Εάν έχετε πέσει θύμα εγκλήματος μπορείτε να το καταγγείλετε στον εισαγγελέα ή στην αστυνομία, να υποβάλετε, δηλαδή, έγκληση (μήνυση). [Σε γενικές γραμμές, η «έγκληση» υποβάλλεται από τον αμέσως παθόντα, και σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ εγκλήματα κατά της τιμής) απαιτείται για να κινηθεί η ποινική διαδικασία, ενώ η «μήνυση» υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο πλην του θύματος σε εγκλήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα. Στην πράξη, διαδικαστικά έχει επικρατήσει ο όρος «μήνυση» και για την έγκληση του θύματος. Έτσι, κατά την υποβολή της στην Εισαγγελία θα λάβετε ένα αριθμό για την υπόθεσής σας που θα λέγεται «αριθμός βιβλίου μηνύσεων» [ΑΒΜ]].

Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε από κάποιον άλλο να καταγγείλει το έγκλημα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπογράψετε μια γραπτή δήλωση (εξουσιοδότηση), με την οποία θα υποδεικνύετε το πρόσωπο που θα υποβάλει την έγκληση. Δεν υπάρχει ειδική φόρμα για την εξουσιοδότηση, αλλά πρέπει να την υπογράψετε ενώπιον ενός υπαλλήλου μιας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή ενώπιον ενός δικηγόρου (συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας δικηγόρου, εάν ήδη έχετε έναν) για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας. Το πρόσωπο που καταγγέλλει το έγκλημα για λογαριασμό σας μπορεί να είναι ένας δικηγόρος ή ένα πρόσωπο που εμπιστεύεστε. Μετά το θάνατο του παθόντος, για κάθε πράξη που διώκεται κατ’ έγκληση, το δικαίωμα μεταβιβάζεται στην σύζυγο που ζει και στα τέκνα του, ή στους γονείς του (118 παρ.4 ΚΠΔ). Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής λόγω ψυχικής οδύνης όταν το θύμα πέθανε ως αποτέλεσμα του αδικήματος.

Μπορείτε να καταγγείλετε ένα έγκλημα προφορικά ή γραπτά. Εάν επιλέξετε να παρέχετε τις πληροφορίες προφορικά, ο υπάλληλος που αποδέχεται την έγκληση θα συντάξει σχετική έκθεση.

Για την κατάθεση της έγκλησης σας πρέπει να πληρώσετε παράβολο, η αξία του οποίου αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα σας επιτραπεί να πληρώσετε το παράβολο μετά την κατάθεση της έγκλησης, αλλά όχι αργότερα από τρεις ημέρες. Αν δεν κατατεθεί παράβολο η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εξαιρείσθε από την κατάθεση παραβόλου αν είστε δικαιούχος νομικής βοήθειας. Επίσης, δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου, αν είστε θύμα εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κατά της ενδοοικογενειακής βίας ρατσιστικών διακρίσεων (άρθρα 81Α και 361Β του Ποινικού Κώδικα) καθώς και παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης. [46 παρ. 2 ΚΠΔ]

Στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα, όπου οι αρχές ξεκινούν την ποινική δίωξη, χωρίς να χρειάζεται να το ζητήσει το θύμα, δεν υπάρχει προθεσμία για την καταγγελία ενός εγκλήματος, πλην όμως τα πλημμελήματα παραγράφονται μετά από πέντε έτη. Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις, το έγκλημα μπορεί να διωχθεί, μόνο, αν εσείς, που έχετε ζημιωθεί από αυτό, ζητήσετε την άσκηση ποινικής δίωξης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να υποβάλετε έγκληση μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που λάβατε γνώση του εγκλήματος και του δράστη (αν είναι γνωστός).

Δεν υπάρχει υποχρεωτική φόρμα που πρέπει να ακολουθήσετε για την υποβολή έγκλησης.

Στοιχεία που πρέπει να συμπεριλάβετε στην έγκληση σας είναι:

 • Τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς σας,
 • Το δράστη και τα στοιχεία επικοινωνίας του/της, εάν τα γνωρίζετε,
 • Ακριβή περιγραφή των γεγονότων
 • Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν την καταγγελία [έγγραφα]
 • Τους μάρτυρες που προτείνετε να εξεταστούν, εάν υπάρχουν
 • Τα στοιχεία του πληρεξουσίου σας δικηγόρου, εφόσον έχετε διορίσει κάποιον

Εάν δεν κατανοείτε ή δεν ομιλείτε την ελληνική γλώσσα μπορείτε να υποβάλλετε την έγκλησή σας σε γλώσσα την οποία κατανοείτε ή να λάβετε την αναγκαία γλωσσική βοήθεια, πάντοτε υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή σε άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους. Εφόσον το ζητήσετε μπορείτε να λάβετε δωρεάν μετάφραση του εγγράφου [Άρθρο 58 Ν. 4478/2017, Δικαίωμα των θυμάτων κατά την υποβολή καταγγελίας (άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)]

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης;

Μετά την κατάθεση της έγκλησης (μήνυσης) σας, η τελευταία θα λάβει έναν αριθμό με τον οποίο ταυτοποιείται η υπόθεσή σας, τον «αριθμό βιβλίου μηνύσεων» (ΑΒΜ). Χρησιμοποιώντας αυτό τον αριθμό, μπορείτε να ελέγχετε με βάση το αρχείο που τηρείται στα Εισαγγελικά γραφεία, ή το αρμόδιο τμήμα μηνύσεων, την πορεία της υπόθεσής σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε και να λάβετε ένα πιστοποιητικό που να δείχνει σε ποιο σημείο βρίσκεται η υπόθεση σας (πιστοποιητικό πορείας μήνυσης).

Εάν η υπόθεση σας φτάσει στο δικαστήριο ο δικηγόρος σας μπορεί επίσης να ελέγξει την πρόοδο της υπόθεσης μέσω της ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.dsa.gr/ - για υποθέσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών. Εσείς ο ίδιος δεν μπορείτε να ελέγξετε την ιστοσελίδα γιατί απαιτεί κωδικό πρόσβασης.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιές προϋποθέσεις;

Κατά τη διάρκεια της δίκης μπορείτε να έχετε δικηγόρο, αλλά πρέπει να πληρώσετε για τις υπηρεσίες του.

Εάν το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα σας είναι χαμηλότερο από τα 2/3 των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών, όπως ορίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, θα σας παρασχεθεί ένας δικηγόρος χωρίς χρέωση για την σύνταξη και υποβολή έγκλησης καθώς και για την παράσταση πολιτικής αγωγής σε κάθε βαθμό, εφόσον είστε θύμα βασανιστηρίων και άλλων προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (137 Α και Β Π.Κ.), διακρίσεων και παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης, εγκλημάτων κατά της ζωής, κατά της προσωπικής ελευθερίας και της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, σωματικών βλαβών και εγκλημάτων σχετικών με το γάμο και την οικογένεια, και εφόσον πρόκειται για κακουργήματα ή για πλημμελήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου για τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.[ΝΟΜΟΣ 3226/2004 ΦΕΚ 24/Α/ 4/4.2.2004, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του από τον νόμο 4274/2014,] Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις είναι ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί προς εκδίκαση η υπόθεσή σας ή ενώπιον της οποίας πρέπει να ασκηθεί το σχετικό ένδικο μέσο ή βοήθημα.

Ο δικηγόρος ο οποίος θα αναλάβει την υπεράσπισή σας θα σας βοηθήσει να προετοιμάσετε και να υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή σας ως πολιτικώς ενάγων και θα σας παράσχει συνδρομή κατά τη διάρκεια της δίκης.

Μπορώ να προσβάλλω τη διάταξη του Εισαγγελέα να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση και να μην ασκηθεί ποινική δίωξη;

Ως εγκαλών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση της διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών που απέρριψε την έγκληση γιατί δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, μπορείτε να προσφύγετε κατά αυτής στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών (άρθρα 47 και 48 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), η προθεσμία δεν παρεκτείνεται για κανένα λόγο. Θα υποχρεωθείτε να καταθέσετε παράβολο, το οποίο θα σας επιστραφεί, εφόσον ο Εισαγγελέας κάνει δεκτή την προσφυγή.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δίκη, ως διάδικος μόνο εάν δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής, επιδιώκοντας την ικανοποίηση των απαιτήσεών σας για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση από το δράστη λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Η δήλωση γίνεται είτε στην έγκληση είτε με άλλο έγγραφο, έως την περάτωση της ανάκρισης ( 308 KΠΔ) προς τον αρμόδιο εισαγγελέα αυτοπροσώπως είτε από πληρεξούσιο που έχει έγγραφη πληρεξουσιότητα, ειδική ή γενική. Κατά την κατάθεση της δήλωσης συντάσσεται έκθεση, στην οποία προσαρτάται και το έγγραφο της πληρεξουσιότητας. (83 ΚΠΔ). Παράλειψη της δήλωσης κατά την υποβολή της έγκλησης, δεν επηρεάζει το δικαίωμά σας να ασκήσετε την πολιτική αγωγή στο ποινικό δικαστήριο (82 ΚΠΔ) πριν το δικαστήριο ξεκινήσει να εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η δήλωσή σας θα είναι απαράδεκτη αν δεν περιέχει συνοπτική έκθεση της υπόθεσης για την οποία παρίστασθε ως πολιτικώς ενάγων, τους λόγους στους οποίους στηρίζεται το δικαίωμα της παράστασης, καθώς και το διορισμό αντικλήτου στην έδρα του δικαστηρίου αν δεν διαμένετε μόνιμα εκεί. Στον αντίκλητο μπορούν να γίνονται όλες οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις που σας αφορούν ως πολιτικώς ενάγοντα [84 ΚΠΔ]. Η παράσταση πολιτικής αγωγής στο ακροατήριο απαιτεί την παράσταση πληρεξουσίου δικηγόρου και την καταβολή εφάπαξ παραβόλου υπέρ του Δημοσίου που καλύπτει τη διαδικασία έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Το ύψος αυτού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Η συμμετοχή σας ως πολιτικώς ενάγοντος, θα σας καταστήσει διάδικο και θα σας εφοδιάσει με μια σειρά δικαιωμάτων. Θα μπορείτε να παρίσταστε σε κάθε συζήτηση στο ακροατήριο συμπεριλαμβανόμενων και αυτών που διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και θα σας επιτραπεί πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της υπόθεσης. Θα σας επιτρέπεται να μιλήσετε στο δικαστήριο για να προβάλλετε τις αξιώσεις σας και μπορείτε επίσης να διατυπώνετε σχόλια μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα, να προβαίνετε σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά με τις καταθέσεις που έγιναν ή τα αποδεικτικά μέσα που εξετάσθηκαν (358 ΚΠΔ). Μπορείτε να θέτετε ερωτήσεις μέσω του δικηγόρου σας στον κατηγορούμενο, τους μάρτυρες και τους άλλους συμμετέχοντες (π.χ. τους πραγματογνώμονες που ορίστηκαν για την υπόθεση). Θα κληθείτε να εξετασθείτε ως μάρτυρας (χωρίς όρκο), ενώ θα μπορείτε να προτείνετε μάρτυρες, που θα εξετασθούν αν τους γνωστοποιήσετε έγκαιρα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την αναβολή της συζήτησης στο ακροατήριο και την εξαίρεση κάποιου δικαστή.

Ως θύμα, μπορεί επίσης να κληθείτε από το δικαστήριο για να εξεταστείτε ως μάρτυρας. Σε αυτή την περίπτωση θα είστε υποχρεωμένος να εμφανιστείτε ενώπιον του δικαστηρίου. Κατά την διάρκεια της εξέτασης θα έχετε την ευκαιρία να εξηγήσετε στο δικαστήριο, τα πραγματικά γεγονότα που σχετίζονται με την αξιόποινη πράξη. Επίσης, ο δικαστής ενδέχεται να σας θέσει μερικά επιπλέον ερωτήματα σχετικά με το περιστατικό.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;
Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα καταθέσετε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, ώστε να καταστείτε διάδικος και να έχετε σημαντικά δικονομικά δικαιώματα σε όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας ή απλώς να καταθέσετε ως ουσιώδης μάρτυρας, καθόσον η διαδικασία κινείται, ιδίως, εξαιτίας της αξιόποινης σε βάρος σας πράξης. Δεν υφίσταται η έννοια του ιδιώτη κατηγόρου.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μπορείτε να καταθέσετε έγγραφα που θα καταστούν αναγνωστέα (364 ΚΠΔ) και θα συμπεριληφθούν στο υλικό της δικογραφίας και επίσης να κλητεύσετε και να γνωστοποιήσετε μάρτυρες [326 παρ. 2-1 ΚΠΔ]

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε δημόσια συνεδρίαση την πλήρη διαδικασία και όσα αποδεικτικά μέσα θα εξετασθούν, να ακούσετε την απολογία του κατηγορουμένου, τις αγορεύσεις των δικηγόρων καθώς και τη δικαστική απόφαση.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Με την παράσταση πολιτικής αγωγής έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας και να λάβετε αντίγραφο της εκδοθείσας από το δικαστήριο απόφασης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/06/2019

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη


Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Μετά το πέρας της συζήτησης το δικαστήριο θα καταδικάσει ή θα αθωώσει τον κατηγορούμενο βασιζόμενο στααποδεικτικά στοιχεία. Εάν το δικαστήριο κηρύξει τον αθώο κατηγορούμενο θα τον απαλλάξει από την κατηγορία και δεν θα αποφανθεί για την αποκατάσταση από το έγκλημα και για την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, εφόσον έχετε υποβάλει σχετική δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. Σε αυτή την περίπτωση ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ανταπαιτήσει από εσάς αποζημίωση και τα έξοδα που έκανε σε σχέση με την υπόθεση. [71 ΚΠΔ] Εάν το δικαστήριο κηρύξει τον κατηγορούμενο ένοχο, θα επιβάλλει την ποινή και θα επιδικάσει το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβετε από τον κατηγορούμενο κατά το περιεχόμενο του αιτήματός σας.

Εάν το δικαστήριο αθωώσει τον κατηγορούμενο μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης, μόνο εάν καταδικαστήκατε στην καταβολή αποζημίωσης και εξόδων και μόνο για το κεφάλαιο αυτό, με τις προϋποθέσεις των άρθρων 486 παρ. 1β ΚΠΔ. Επίσης, ως πολιτικώς ενάγων, επιτρέπεται να ασκήσετε έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης, μόνο κατά του μέρους της απόφασης που απέρριψε την αγωγή επειδή δεν στηρίζεται στο νόμο ή επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση ή αποζημίωση [ 488 ΚΠΔ].

Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε από τον εισαγγελέα να προσβάλλει την απόφαση με έφεση.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Όταν αρχίσει η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου, ο ρόλος σας στην ποινική διαδικασία έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Η ελληνική νομοθεσία δεν παρέχει επιπλέον δικαιώματα στα θύματα εγκληματικών πράξεων στο στάδιο εκτέλεσης της ποινής. Μόνο εάν είστε ανήλικος, θύμα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, έχετε όλα τα δικαιώματα, ακόμη και αν δεν παρίστασθε ως πολιτικώς ενάγων, όπως και το δικαίωμα ενημέρωσης από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών για την προσωρινή ή οριστική απόλυση του καταδικασθέντος καθώς και για τις άδειες εξόδου από το κατάστημα κράτησης (108Α ΚΠΔ)

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Ως θύμα, ανάλογα με τις ανάγκες σας, δικαιούσθε να έχετε πρόσβαση σε δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες γενικής ή ειδικής υποστήριξης και φροντίδας, πριν, κατά και, για εύλογο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να επεκταθεί και στους οικείους σας ανάλογα με τις ανάγκες τους και με τη βαρύτητα της βλάβης που υπέστησαν λόγω της αξιόποινης πράξης που τελέσθηκε σε βάρος σας. Η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή, στην οποία κατατέθηκε η καταγγελία σας, μπορεί να σας ενημερώσει κατόπιν αίτησής σας, και να σας παραπέμψει στις κοινωνικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, τις δομές ψυχικής υγείας, τα Κέντρα Κοινότητας, τα συμβουλευτικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, υποστηρικτικές δομές του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις προσώπων που οργανώνονται σε επαγγελματική ή σε εθελοντική βάση. Εάν είστε γυναίκα θύμα προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων, σωματεμπορίας, καθώς και εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, δικαίωμα στα μέτρα υποστήριξης και φροντίδας έχουν και τα παιδιά σας. [Άρθρο 61 Ν. 4478/2017 Δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων, (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)].

Οι υπηρεσίες γενικής υποστήριξης και φροντίδας μπορούν μεταξύ άλλων να σας χορηγήσουν πληροφορίες, συμβουλές σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας και της δυνατότητάς σας να αξιώσετε αποζημίωση για τη ζημία που έχετε υποστεί από την αξιόποινη πράξη, καθώς και τον τρόπο συμμετοχής σας στην ποινική διαδικασία, είτε ως πολιτικώς ενάγων, είτε ως μάρτυρας, πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες σχετικές υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης ή άμεση παραπομπή σε αυτές, συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλές σχετικά με οικονομικά και πρακτικά θέματα που ανακύπτουν από το έγκλημα, συμβουλές σχετικά με την αποτροπή δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης.

Οι υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων θα σας παραπέμψουν σε κέντρα υποδοχής ή άλλη κατάλληλη προσωρινή στέγαση, εφόσον έχετε ανάγκη ασφαλούς τόπου παραμονής λόγω άμεσου κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης, και ολοκληρωμένη υποστήριξη συμπεριλαμβανομένης της μετατραυματικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, εφόσον είστε θύμα ρατσιστικής βίας, σεξουαλικής βίας, βίας λόγω ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και βίας στο πλαίσιο στενών διαπροσωπικών σχέσεων. [Άρθρο 62 Ν. 4478/2017, Υποστήριξη από τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)]

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Ως θύμα, κατόπιν της εκ μέρους σας καταγγελίας της αξιόποινης πράξης ενημερώνεστε χωρίς περιττή καθυστέρηση, εφόσον το ζητήσετε, αναφορικά με την πορεία της ποινικής διαδικασίας και την οριστική απόφαση που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εφόσον καταστείτε νόμιμα διάδικος στην ποινική δίκη. Πληροφορίες σχετικά με την ποινική διαδικασία μπορούν να σας αποσταλούν σε προσωπική ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση, ή να χορηγούνται στοιχεία αυτοπροσώπως ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο σας, αν έχετε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. [Άρθρο 59 N. 4478/2017 - Δικαίωμα των θυμάτων να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή τους (άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)]

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης από το εκάστοτε αρμόδιο δικαστικό όργανο, πληροφορίες σχετικά με την αποφυλάκιση ή την απόδραση ή τη χορήγηση άδειας του καταδικασθέντος από τα αρμόδια όργανα του Καταστήματος Κράτησης, καθώς και τυχόν μέτρα για την προστασία του σε περίπτωση αποφυλάκισης ή απόδρασης του δράστη. Οι ανωτέρω πληροφορίες θα σας χορηγηθούν, κατόπιν έγκρισης της εισαγγελικής αρχής, εφόσον υπάρχει ενδεχόμενος ή διαπιστωμένος κίνδυνος για το πρόσωπό σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαπιστωθεί κίνδυνος βλάβης του δράστη λόγω της κοινοποίησης αυτών των πληροφοριών. [Άρθρο 59 N. 4478/2017 [ Δικαίωμα των θυμάτων να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή τους (άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)]

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά την απόλυση του κρατουμένου ή τη χορήγηση αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Όχι . Ωστόσο, το Δικαστήριο σε περίπτωση αναστολής της ποινής υπό την επιμέλεια και επιτήρηση επιμελητού κοινωνικής αρωγής [100 ΠΚ], μπορεί διαζευκτικά ή σωρευτικά, να επιβάλλει ως όρο την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στο θύμα της αξιόποινης πράξης, [100 παρ. 3α ΠΚ]. Η συμμόρφωση στους όρους παρακολουθείται από τον Επιμελητή Κοινωνικής Αρωγής και ο αρμόδιος Εισαγγελέας μπορεί να υποβάλλει αίτημα ανάκλησης της αναστολής στο Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, αν παραβιάστηκαν οι όροι.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/06/2019

4 - Αποζημίωση


Μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση για ζημιά που υποστήκατε από τον δράστη δηλώνοντας πολιτική αγωγή. Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση σας μέσα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της διερεύνησης ή της δίκης. Με την υποβολή της δήλωσης, θα γίνετε πολιτικώς ενάγων. Μπορείτε να διεκδικήσετε χρηματική αποζημίωση για τη ζημία στην περιουσία σας και/ή χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε στη δήλωση αξίωση αποζημίωσης για τα έξοδα που έχετε κάνει σε σχέση με την υπόθεση (αμοιβές δικηγόρων, επιδόσεις, οδοιπορικά κ.λπ.).

Εάν το δικαστήριο κηρύξει ένοχο τον κατηγορούμενο, θα διατάξει την καταβολή της αποζημίωσης σας. Στην πράξη, αυτή η αποζημίωση είναι πολύ συχνά συμβολική και το ποσό είναι μικρότερο από την πραγματική ζημία που υποστήκατε. Για το υπόλοιπο ποσό πρέπει να καταθέσετε μια ξεχωριστή αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Εναλλακτικά, μπορείτε να καταθέσετε την αγωγή σας απευθείας στο πολιτικό δικαστήριο. Το πολιτικό δικαστήριο θα διατάξει τον κατηγορούμενο να σας καταβάλει αποζημίωση που να ανταποκρίνεται στην πραγματική ζημία που υποστήκατε.

Εάν έχετε καταθέσει την αγωγή σας ενώπιον ενός πολιτικού δικαστηρίου και το δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί ακόμα γι’ αυτήν, μπορείτε να την καταθέσετε ξανά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας με αποτέλεσμα να κλείσει η υπόθεση ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου.

Εάν είστε δικαιούχος αποζημίωσης από το κράτος, εάν είστε θύμα εγκλήματος βίας από πρόθεση. Παρακαλώ συμβουλευτείτε το ενημερωτικό δελτίο για την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων στην Ελλάδα (διαθέσιμο στα C." Ελληνικά και L1 Αγγλικά και σε άλλες γλώσσες) του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (αποκαταστατική δικαιοσύνη).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/06/2019

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων-Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δημιούργησε και λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 62 δομών για τις γυναίκες θύματα βίας.

Το ως άνω δίκτυο περιλαμβάνει την 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα και 21 Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους.

Η τηλεφωνική γραμμή SOS15900 υποστηρίζεται και με την ηλεκτρονική διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροsos15900@isotita.gr. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση/365 ημέρες το χρόνο και προσφέρει τις υπηρεσίες της στα ελληνικά και αγγλικά, ενώ το κόστος κλήσης είναι μία αστική μονάδα.

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχουν δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική, ενώ πλέον διευρύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και στο πεδίο της εργασιακής συμβουλευτικής των γυναικών, αλλά και στο πεδίο γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (πρόσφυγες, μονογονείς, ρομά κλπ). Πληροφορίες για τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Συμβουλευτικών Κέντρων παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.womensos.gr/ και στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook: WomenSOS.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.isotita.gr/

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) παρέχει ψυχολογική στήριξη και νομική βοήθεια σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας και λειτουργεί ξενώνα για τις γυναίκες θύματα βίας και τα ανήλικα παιδιά τους.

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

 • είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής
  Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)
 • διαθέτει περιφερειακές/τοπικές υπηρεσίες που παρέχουν ψυχολογική στήριξη και νομική βοήθεια στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • παρέχει δωρεάν ψυχολογική στήριξη και νομική βοήθεια
 • παρέχει πληροφορίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την απασχόληση και τον κοινωνικό αποκλεισμό
 • σε συνεργασία με τη Νομαρχία Αθηνών διατηρεί ξενώνα από το 1993 για τις γυναίκες θύματα βίας και τα ανήλικα παιδιά τους.
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://kethi.gr/

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που βιώνουν καταστάσεις ψυχοκοινωνικής κρίσης ή χρειάζονται άμεση κοινωνική βοήθεια.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

 • είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Οι Υπηρεσίες του είναι:
 • Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» για όλους τους πολίτες. Λειτουργεί σε καθημερινή 24ωρη βάση. Η κλήση είναι ατελής.
 • Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107» για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά. Λειτουργεί σε καθημερινή 24ωρη βάση.
 • Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη
 • Ξενώνες για πολίτες με σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα στην Αττική
 • Καταφύγια για γυναίκες – μόνες ή με τα παιδιά τους – που βρίσκονται σε κίνδυνο σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και πληροφόρηση σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας
 • κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα ή οικογένειες άμεση φιλοξενία σε γυναίκες – μόνες ή με τα παιδιά τους – που είναι σε κίνδυνο (κυρίως θύματα βίας – ενδοοικογενειακής, θύματα εμπορίας ανθρώπων)
 • βραχυπρόθεσμη φιλοξενία σε ξενώνες σε άτομα που βιώνουν καταστάσεις κρίσης ή βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης
 • συνεργασία και διαμεσολάβηση για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε Υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης που παρέχονται από άλλους φορείς,
 • Τέλος, κινητοποιεί ομάδες ταχείας παρέμβασης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συγκροτούμενες κυρίως από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, στις περιπτώσεις φυσικών (όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές) καταστροφών, δυστυχημάτων, ναυαγίων με μεγάλο αριθμό θυμάτων, καθώς και σε κάθε περίπτωση κρίσης που αφορά σε μεγάλο αριθμό ατόμων και θεωρείται απαραίτητη η κινητοποίησή τους.

ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ekka.org.gr/

Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων

Το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων λειτουργεί ως κέντρο αποκατάστασης για άτομα θύματα βασανιστηρίων και τις οικογένειες τους, εκπαιδεύει Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του τομέα της υγείας ώστε να εξετάζουν και να θεραπεύουν θύματα βασανιστηρίων, διεξάγει επιστημονική έρευνα και παρέχει κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας σχετική με τα βασανιστήρια και τις συνέπειες τους.

Το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων

 • λειτουργεί ως κέντρο αποκατάστασης ατόμων θυμάτων βασανιστηρίων και των οικογενειών τους
 • εκπαιδεύει Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του τομέα υγείας, ώστε να εξετάζουν και να θεραπεύουν θύματα βασανιστηρίων
 • συμβάλλει μέσω ενός ευρέος κύκλου, στη διάδοση της γνώσης σχετικά με τη συντέλεση και τα διαφορετικά είδη βασανιστηρίων και σχετικά με την πιθανότητα επανένταξης των θυμάτων βασανιστηρίων
 • διεξάγει επιστημονική έρευνα και παρέχει κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας σχετική με τα βασανιστήρια και τις συνέπειες τους
 • διατηρεί και αναπτύσσει κέντρο πληροφόρησης (τεκμηρίωσης)
 • συμβάλλει στην πρόληψη των βασανιστηρίων προάγοντας τις παραπάνω πέντε επιδιώξεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.mrct.org/

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι μη κυβερνητικός οργανισμός που υποστηρίζει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα μέσα από ποικίλες ψυχοκοινωνικές και νομικές υπηρεσίες.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

 • είναι μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1989 για να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα
 • βοηθά τους πρόσφυγες να ενταχθούν αρμονικά στην Ελλάδα μέσα από ποικίλες ψυχοκοινωνικές και νομικές υπηρεσίες
 • είναι ο μόνος ελληνικός μη κυβερνητικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικός φορέας που ασχολείται αποκλειστικά με άτομα που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα και θεωρούνται πρόσφυγες
 • είναι ενταγμένο στο μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Σωματείο Αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό
 • είναι μια από τις έξι μη κυβερνητικές οργανώσεις προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα που συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 • είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Πρόσφυγες και Εξόριστους

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.gcr.gr/

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι παρακολουθεί, δημοσιεύει άρθρα και προωθεί θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

 • ιδρύθηκε το 1992
 • αποτελεί την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • παρακολουθεί, δημοσιεύει άρθρα και παρεμβαίνει σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και, ενίοτε, στα Βαλκάνια
 • έχει συμμετάσχει και συχνά συντονίσει την παρακολούθηση των Ελληνικών και Βαλκανικών Μέσων Επικοινωνίας σχετικά με τις προκαταλήψεις και τη λεκτική βία, έχει εκπονήσει λεπτομερείς ετήσιες εκθέσεις παράλληλες/ανεπίσημες εκθέσεις στα όργανα του ΟΗΕ και εξειδικευμένες εκθέσεις σχετικά με την κακοποίηση και με εθνικές, εθνο-γλωσσικές, θρησκευτικές και μεταναστευτικές κοινότητες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://greekhelsinki.wordpress.com/

Διεθνής Αμνηστία Ελληνικό Τμήμα

Η Διεθνής Αμνηστία απευθύνεται σε κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς, ένοπλες πολιτικές ομάδες , εταιρείες και άλλους μη κρατικούς φορείς και ερευνά συστηματικά και αμερόληπτα ατομικές υποθέσεις και ευρείες μορφές παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Διεθνής Αμνηστία

 • είναι ένα παγκόσμιο, ανεξάρτητο κίνημα εθελοντών που αγωνίζεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • υπερασπίζεται κρατουμένους της συνείδησης της βίας και της φτώχειας
 • αποσκοπεί στον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών
 • αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων και του περιορισμού των ελευθεριών στο όνομα του «πολέμου και της τρομοκρατίας»
 • καταπολεμά τις διακρίσεις που υφίστανται οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι μειονότητες και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.amnesty.org.gr/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/06/2019

Δικαιωματα των θυματων αξιοποινων πραξεων στο πλαισιο ποινικων διαδικασιων - Ισπανία


Σύμφωνα με τον νόμο 4/2015 της 27ης Απριλίου 2015, θύμα εγκλήματος είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπήρξε θύμα εγκλήματος που διαπράχθηκε στην Ισπανία, ή που μπορεί να διωχθεί στην Ισπανία, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, από το αν είναι ενήλικο ή ανήλικο, ή από το αν η διαμονή του είναι νόμιμη.

α) Άμεσο θύμα είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που υπέστη βλάβη ή ζημία σχετικά με το άτομό του ή την περιουσία του, ιδίως σωματική ή ψυχική βλάβη, ηθική βλάβη ή οικονομική απώλεια, που προκαλείται άμεσα από τέλεση αξιόποινης πράξης.

β) Έμμεσο θύμα, σε περίπτωση θανάτου ή εξαφάνισης προσώπου που προκλήθηκε άμεσα από την τέλεση αξιόποινης πράξης, εκτός εάν είναι το ίδιο υπεύθυνο για τα πραγματικά περιστατικά, είναι:

1. ο/η σύζυγος που δεν είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση και τα τέκνα του θύματος ή του/της συζύγου του που δεν είναι διαζευγμένος/-η ή δεν βρίσκεται σε διάσταση και, κατά τον χρόνο του θανάτου ή της εξαφάνισης του θύματος διέμενε μαζί του το πρόσωπο το οποίο μέχρι τη στιγμή του θανάτου ή της εξαφάνισης συζούσε με το θύμα και τα τέκνα του προσώπου αυτού που συγκατοικούσαν με το θύμα κατά τον χρόνο του θανάτου ή της εξαφάνισης οι γονείς και οι συγγενείς του θύματος σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου μέχρι τον τρίτο βαθμό, των οποίων το θύμα είχε την επιμέλεια, και τα πρόσωπα που τελούσαν υπό την κηδεμονία του, υπό την επιτροπεία του, ή ήταν μέλη της ανάδοχης οικογένειάς του.

2. Εάν δεν υπάρχουν οι αναφερόμενοι ανωτέρω, οι λοιποί συγγενείς σε ευθεία γραμμή και τα αδέλφια του θύματος, με προτεραιότητα μεταξύ αυτών, του προσώπου που είχε τη νομική εκπροσώπηση του θύματος.

 • Βασικά δικαιώματα των θυμάτων: Κάθε θύμα έχει δικαίωμα προστασίας, ενημέρωσης, υποστήριξης, αρωγής και περίθαλψης, καθώς και ενεργού συμμετοχής στην ποινική διαδικασία και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και με εξατομικευμένη και χωρίς διακρίσεις συμπεριφορά από την πρώτη του επαφή με τις αρχές ή τους υπαλλήλους που παρέχουν υπηρεσίες αρωγής και υποστήριξης των θυμάτων και αποκαταστατικής δικαιοσύνης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και για κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, ανεξάρτητα από το αν είναι γνωστή ή όχι η ταυτότητα του δράστη και ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας.
 • Αρμόδιος επικοινωνίας: υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων

Ως θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σάς παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ποινική διαδικασία (δίκη).

Η ποινική διαδικασία στην Ισπανία αρχίζει με τη διαδικασία διερεύνησης του αδικήματος από την αστυνομία υπό την εποπτεία του ανακριτή. Στο τέλος της διερεύνησης, ο ανακριτής παραπέμπει την υπόθεση στον εισαγγελέα, ο οποίος αποφασίζει ως προς τη συνέχεια που θα δοθεί. Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την απαγγελία κατηγοριών κατά του δράστη και εάν η εισαγγελική αρχή δεν παρουσιάσει επαρκείς λόγους, ο ανακριτής αποφασίζει την περάτωση της διαδικασίας. Διαφορετικά, η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και κρίνει αν υπάρχει ή όχι ενοχή του κατηγορουμένου. Εάν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, το δικαστήριο του επιβάλλει ποινή. Η ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί με ενδεχόμενη προσφυγή στο ιεραρχικά ανώτερο δικαστήριο.

Ως θύμα, μπορείτε να λάβετε μέρος στην ποινική διαδικασία ως μάρτυρας ή να ασκήσετε πιο ενεργό ρόλο στο πλαίσιο δίωξης από ιδιώτη, οπότε έχετε πρόσθετα δικαιώματα λόγω συμμετοχής στη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγγελική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 124 του ισπανικού Συντάγματος, μεριμνά για τη διασφάλιση των συμφερόντων του θύματος / των θυμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τα θύματα εγκλημάτων βίας με βάση το φύλο έχουν ειδικευμένο δικηγόρο από τα πρώτα στάδια. Μετά τη μεταρρύθμιση του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία με τον οργανικό νόμο 7/2015, τα δικαστήρια για τη βία κατά των γυναικών (Juzgados de Violencia sobre la Mujer) εκδικάζουν επίσης αξιόποινες πράξεις κατά της ιδιωτικής ζωής, κατά του δικαιώματος επί της ιδίας εικόνας και κατά της προσωπικής αξιοπρέπειας των γυναικών, καθώς επίσης και το αδίκημα της μη συμμόρφωσης προς επιβληθείσα ποινή ή ασφαλιστικό μέτρο.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο4 - Αποζημίωση

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης


Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, από την πρώτη επαφή σας με τις αρχές ή τους υπαλλήλους, και όσο σας παρέχονται υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης από τις αρχές της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και πριν από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προστασία, πληροφόρηση, στήριξη, συνδρομή και μέριμνα.

Μπορείτε να ζητήσετε από τις αρχές ή τους υπαλλήλους με τους οποίους έρχεστε αρχικά σε επαφή να σας παραπέμψουν στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), όπου θα λάβετε δωρεάν και εμπιστευτική συνδρομή, ακόμη κι αν δεν έχετε προηγουμένως καταγγείλει την αξιόποινη πράξη.

Μπορεί επίσης να σας συνοδεύει ένα πρόσωπο της επιλογής σας από τις εν λόγω αρχές και τους υπαλλήλους με τους οποίους ήρθατε αρχικά σε επαφή.

Επιπλέον, ως θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα να κατανοείτε και να γίνεστε κατανοητοί σε κάθε πράξη που πρέπει να διενεργηθεί μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, περιλαμβανομένης της πληροφόρησης πριν από την υποβολή της καταγγελίας, ενώ σας παρέχεται διερμηνεία στις νόμιμα αναγνωρισμένες νοηματικές γλώσσες, καθώς και μέσα στήριξης της προφορικής επικοινωνίας, όποτε χρειάζεται.

Κάθε επικοινωνία, προφορική και γραπτή, θα γίνεται σε σαφή, απλή και προσβάσιμη γλώσσα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες σας, ιδίως εάν έχετε κάποια αισθητηριακή, διανοητική ή ψυχική αναπηρία ή είστε ανήλικος.

Οι πληροφορίες που δικαιούστε ως θύμα, και θα σας παρασχεθούν από την πρώτη σας επαφή με τις αρχές ή τους υπαλλήλους, και όσο σας παρέχονται υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης, αφορούν κυρίως:

 • τη διαδικασία που προβλέπεται για την καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τη λήψη νομικών συμβουλών και συνδρομής, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τις προϋποθέσεις δωρεάν χορήγησής τους·
 • τα διαθέσιμα μέτρα ιατρικής, ψυχολογικής ή υλικής συνδρομής και στήριξης και τη διαδικασία χορήγησής τους·
 • τη δυνατότητα να ζητήσετε μέτρα προστασίας, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία·
 • την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούστε, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία διεκδίκησής της·
 • τις διαθέσιμες υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όποτε η προσφυγή σε αυτές είναι νομικά εφικτή·
 • τις περιπτώσεις που μπορείτε να αποζημιωθείτε για τα δικαστικά έξοδα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία διεκδίκησής τους·

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, τα βοηθήματα και τις υπηρεσίες επικοινωνίας, εφόσον τις χρειάζεστε.

Εάν δεν είστε κάτοικος Ισπανίας, δικαιούστε να λάβετε πληροφορίες για τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων σας.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης και διαμένετε στην Ισπανία, μπορείτε να καταγγείλετε στις ισπανικές αρχές αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν οι ισπανικές αρχές αποφασίσουν να απόσχουν από την έρευνα λόγω αναρμοδιότητας, θα διαβιβάσουν άμεσα την καταγγελία σας στις αρμόδιες αρχές του κράτους τέλεσης των πράξεων και θα σας ενημερώσουν, ως τον καταγγέλλοντα, για τη διαβίβαση.

Εάν είστε πολίτης ενός κράτους μέλους της ΕΕ, έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Ισπανία και είστε θύμα μιας αξιόποινης πράξης που διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (θύμα αξιόποινης πράξης με διασυνοριακό χαρακτήρα), μπορείτε να απευθυνθείτε στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, όπου θα ενημερωθείτε για τη νόμιμη διαδικασία που τηρείται στη χώρα τέλεσης της αξιόποινης πράξης και για την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούστε. Σε περίπτωση τρομοκρατικής ενέργειας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Υπουργείου Εσωτερικών (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Εάν είστε πολίτης που δεν διαμένει στην Ισπανία και δεν ομιλείτε την ισπανική ή την αντίστοιχη τοπική γλώσσα, έχετε το δικαίωμα δωρεάν διερμηνείας. Η αστυνομία μπορεί να σας χορηγήσει ένα έντυπο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης στη γλώσσα σας, καθώς και πρόσβαση σε διερμηνέα τηλεφωνικά ή προσωπικά. Τα δικαστήρια διαθέτουν μια υπηρεσία διερμηνείας που συντονίζει το έργο της με τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων. Επιπλέον, εάν δεν είστε κάτοικος Ισπανίας, δικαιούστε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία που προβλέπεται για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Εάν έχει εκδοθεί υπέρ σας μια εντολή προστασίας σε ένα κράτος μέλος, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση μιας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας. Με μια απλοποιημένη και ταχεία διαδικασία, θα λάβετε προστασία μέσω ενός νέου μέτρου προστασίας που θα εκδοθεί από το κράτος μέλος στο οποίο θα ταξιδέψετε ή θα μεταβείτε για διαμονή.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Κατά τον χρόνο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, δικαιούστε να λάβετε ένα νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας. Εάν δεν κατανοείτε ή δεν ομιλείτε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες του τόπου όπου καταγγέλθηκε η αξιόποινη πράξη, θα δικαιούστε επίσης δωρεάν γλωσσική συνδρομή και μια γραπτή μετάφραση του αντιγράφου της καταγγελίας που έχετε υποβάλει.

Θα δικαιούστε επίσης να ενημερωθείτε για τα παρακάτω:

 • τα διαθέσιμα ιατρικά, ψυχολογικά ή υλικά μέτρα μέριμνας και υποστήριξης και τη διαδικασία λήψης τους, και εάν κρίνεται αναγκαίο και πρόσφορο, για τις δυνατότητες εναλλακτικής στέγασης·
 • το δικαίωμα κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων ανακριτικών αρχών·
 • τη δυνατότητα να ζητήσετε μέτρα προστασίας, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία·
 • την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούστε, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία διεκδίκησής της·
 • τις διαθέσιμες υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης·
 • τα τυχόν διαθέσιμα βοηθήματα και τις υπηρεσίες επικοινωνίας·
 • τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εάν δεν είστε κάτοικος Ισπανίας·
 • τα ένδικα μέσα που μπορείτε να ασκήσετε κατά των αποφάσεων που θεωρείτε ότι δεν συνάδουν με τα δικαιώματά σας·
 • τα στοιχεία και τους τρόπους επικοινωνίας με την αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικασίας·
 • τις διαθέσιμες υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όποτε η προσφυγή σε αυτές είναι νομικά εφικτή·
 • τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορείτε να αποζημιωθείτε για τα δικαστικά σας έξοδα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία διεκδίκησής τους·
 • το δικαίωμα να υποβάλετε ένα γενικό αίτημα να σας γνωστοποιούνται ορισμένες αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, όπως, μεταξύ άλλων, η απόφαση περί μη άσκησης της ποινικής δίωξης, η απόφαση που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία, οι αποφάσεις φυλάκισης ή μεταγενέστερης αποφυλάκισης του δράστη, καθώς και η πιθανή απόδραση του προφυλακισμένου δράστη, και οι αποφάσεις κάθε τυχόν δικαστικού σώματος ή σωφρονιστικής αρχής που αφορούν τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που τελέστηκαν με χρήση βίας ή εκφοβισμού, και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.

Επιπλέον, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης, καθώς και για τη βάση των κατηγοριών σε βάρος του δράστη.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται σε άσκηση βίας με βάση το φύλο, θα σας κοινοποιηθούν οι αποφάσεις φυλάκισης ή μεταγενέστερης αποφυλάκισης του δράστη, και η πιθανή απόδραση του προφυλακισμένου δράστη, καθώς και οι αποφάσεις έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων ή τροποποίησης των μέτρων που έχουν ήδη χορηγηθεί, όποτε προορίζονται για την προστασία της ασφάλειάς σας, χωρίς να χρειαστεί να υποβάλετε σχετικό αίτημα, εκτός αν έχετε ρητά δηλώσει ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις εν λόγω κοινοποιήσεις.

Θα μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης από τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων. Μπορείτε να παραπεμφθείτε στα εν λόγω Γραφεία όταν κρίνεται αναγκαίο λόγω της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης ή αν έχετε υποβάλει σχετικό αίτημα.

Όταν η ζημία από τις υπόψη αξιόποινες πράξεις είναι ιδιαίτερα σοβαρή, οι αρχές της δημόσιας διοίκησης και τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μπορεί να επεκτείνουν το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης και στα μέλη της οικογένειάς σας. Γι’ αυτό τον σκοπό, ως μέλη της οικογένειάς σας νοούνται τα πρόσωπα που συνδέονται μαζί σας με γάμο ή παρόμοια σχέση, και οι συγγενείς έως τον δεύτερο βαθμό (παππούδες, αδέλφια και εγγόνια).

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Εάν είστε πολίτης που δεν διαμένει στην Ισπανία και δεν ομιλείτε την ισπανική ή την αντίστοιχη τοπική γλώσσα, έχετε το δικαίωμα δωρεάν διερμηνείας. Η αστυνομία μπορεί να σας χορηγήσει ένα έντυπο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης στη γλώσσα σας, καθώς και πρόσβαση σε διερμηνέα τηλεφωνικά ή προσωπικά. Τα δικαστήρια διαθέτουν μια υπηρεσία διερμηνείας που συντονίζει το έργο της με το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας ενημερώσουν για το δικαίωμά σας να λάβετε δωρεάν γλωσσική συνδρομή και μια γραπτή μετάφραση του αντιγράφου της καταγγελίας, εάν δεν κατανοείτε ή δεν ομιλείτε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες του τόπου όπου καταγγέλλετε την αξιόποινη πράξη.

Ιδίως, δικαιούστε:

 • δωρεάν διερμηνεία σε μια γλώσσα που κατανοείτε, όταν εξετάζεστε από τον δικαστή, τον εισαγγελέα ή τα αστυνομικά όργανα κατά την ανάκριση ή όταν εξετάζεστε ως μάρτυρας στη δίκη ή σε οποιαδήποτε δημόσια ακρόαση.

Το εν λόγω δικαίωμα σάς παρέχεται επίσης εάν έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας·

 • τη δωρεάν μετάφραση ορισμένων αποφάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, όπως, μεταξύ άλλων, της απόφασης περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, της απόφασης που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία, των αποφάσεων φυλάκισης ή μεταγενέστερης αποφυλάκισης του δράστη, και της καταγραφής της πιθανής απόδρασης του προφυλακισμένου δράστη, καθώς και των αποφάσεων κάθε τυχόν δικαστικού σώματος ή σωφρονιστικής αρχής που αφορούν τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για αξιόποινες πράξεις οι οποίες τελέστηκαν με χρήση βίας ή εκφοβισμού και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας, καθώς και της απόφασης περάτωσης της έρευνας.

Μπορείτε να ζητήσετε να περιληφθεί στη μετάφραση μια περιληπτική σύνοψη του αιτιολογικού της απόφασης·

 • τη δωρεάν μετάφραση οποιασδήποτε ουσιώδους πληροφορίας για τη συμμετοχή σας στην ποινική διαδικασία. Γι’ αυτό τον σκοπό, μπορείτε να υποβάλετε ένα αιτιολογημένο αίτημα να θεωρηθεί ουσιώδες ένα έγγραφο·
 • να ενημερωθείτε, σε μια γλώσσα που κατανοείτε, για την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης.

η διερμηνεία μπορεί να παρασχεθεί με εικονοδιάσκεψη ή άλλα τηλεπικοινωνιακά μέσα, εκτός αν ο δικαστής ή το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή με αίτημα διαδίκου, συναινέσει να είναι προσωπικά παρών ο διερμηνέας για να διαφυλαχθούν τα δικαιώματά σας.

Κατ’ εξαίρεση, η γραπτή μετάφραση των εγγράφων μπορεί να υποκατασταθεί από μια προφορική σύνοψη του περιεχομένου τους σε μια γλώσσα που κατανοείτε, για να διασφαλιστεί η διεξαγωγή δίκαιης δίκης.

Εάν δεν σας παρασχέθηκε διερμηνεία ή μετάφραση των πράξεων των αστυνομικών αρχών παρότι το είχατε ζητήσει, μπορείτε να προσφύγετε στον τακτικό ανακριτή. Η προσφυγή θεωρείται ότι κατατέθηκε κατά τον χρόνο που ρητά διαφωνήσατε με την άρνηση παροχής των υπηρεσιών μετάφρασης ή διερμηνείας που είχατε ζητήσει.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, από την πρώτη επαφή σας με τις αρχές ή τους υπαλλήλους, και όσο σας παρέχονται υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης από τις αρχές της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και πριν από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προστασία, πληροφόρηση, στήριξη, συνδρομή και μέριμνα.

Μπορείτε να ζητήσετε από τις αρχές ή τους υπαλλήλους με τους οποίους έρχεστε αρχικά σε επαφή να σας παραπέμψουν στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, τα οποία θα σας συνδράμουν δωρεάν και εμπιστευτικά, ακόμη κι αν δεν έχετε προηγουμένως καταγγείλει την αξιόποινη πράξη.

Μπορεί επίσης να σας συνοδεύει ένα πρόσωπο της επιλογής σας από τις εν λόγω αρχές και τους υπαλλήλους με τους οποίους ήρθατε αρχικά σε επαφή.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να κατανοείτε και να γίνεστε κατανοητοί σε κάθε πράξη που πρέπει να διενεργηθεί μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, περιλαμβανομένης της πληροφόρησης πριν από την υποβολή της καταγγελίας, ενώ σας παρέχεται διερμηνεία στις νόμιμα αναγνωρισμένες νοηματικές γλώσσες, καθώς και μέσα στήριξης για την προφορική επικοινωνία, όποτε χρειάζεται.

Κάθε επικοινωνία, προφορική και γραπτή, θα γίνεται σε σαφή, απλή και προσβάσιμη γλώσσα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες σας, ιδίως εάν έχετε κάποια αισθητηριακή, διανοητική ή ψυχική αναπηρία ή είστε ανήλικος.

Υπηρεσίες στήριξης θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, στις δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες συνδρομής και στήριξης που παρέχουν οι αρχές της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχουν τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων αποτελούν μια δημόσια, πολυτομεακή υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν για την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων, και έχουν συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Γραφεία υπάρχουν σε όλες τις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαυτόνομες κοινότητες, σε σχεδόν όλες τις πρωτεύουσες των περιφερειών, καθώς και σε άλλες πόλεις.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παρέχουν συνολική, συντονισμένη και εξειδικευμένη υποστήριξη ως θύμα αξιόποινης πράξης, ανάλογα με τις συγκεκριμένες νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές σας ανάγκες.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), ωστόσο, αν το επιθυμείτε μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων της περιφέρειάς σας. Στη συνέχεια, το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα συνεργαστεί με το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου.

Το δικαίωμα πρόσβασης διατηρείται κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών συνδρομής και υποστήριξης, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, των υπηρεσιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και για μια εύλογη περίοδο μετά το πέρας της, ανεξάρτητα από το αν είναι γνωστή η ταυτότητα του δράστη και από την έκβαση της διαδικασίας, περιλαμβανομένου του χρόνου πριν από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Όταν η ζημία από τις υπόψη αξιόποινες πράξεις είναι ιδιαίτερα σοβαρή, οι αρχές της δημόσιας διοίκησης και τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μπορεί να επεκτείνουν το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης και στα μέλη της οικογένειάς σας. Γι’ αυτό τον σκοπό, ως μέλη της οικογένειάς σας νοούνται τα πρόσωπα που συνδέονται μαζί σας με γάμο ή παρόμοια σχέση και οι συγγενείς έως τον δεύτερο βαθμό (παππούδες, αδέλφια και εγγόνια).

Εάν έχετε ανήλικα παιδιά ή είστε ανήλικος υπό επιτροπεία, υπό την κηδεμονία μιας γυναίκας που έχει υποστεί βία με βάση το φύλο ή προσώπων που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θα δικαιούστε την ειδική συνδρομή και τα μέτρα προστασίας που προβλέπει ο νόμος.

Επιπλέον, εάν είστε θύμα τρομοκρατικής ενέργειας ή μιας αξιόποινης πράξης που συνίσταται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, τα δικαιώματά σας θα αναγνωρίζονται και από ειδική νομοθεσία για κάθε είδος αξιόποινης πράξης.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Τα κρατικά αστυνομικά όργανα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, η αστυνομική αρχή της αυτόνομης κοινότητας όπου τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, θα διεξαγάγουν μια αρχική ατομική αξιολόγηση της κατάστασής σας κατά τον χρόνο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, για να καθορίσουν τις ανάγκες προστασίας σας και να σας προσδιορίσουν, κατά περίπτωση, ως ευάλωτο θύμα. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω αρχικής αξιολόγησης, θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα προσφυγής σε ένα Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Οποιαδήποτε αρχή ή οποιοσδήποτε υπάλληλος έρχεται σε επαφή μαζί σας πρέπει να σας παραπέμψει στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης ή αν έχετε υποβάλει σχετικό αίτημα.

Πώς προστατεύεται το απόρρητό μου;

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης που παρέχονται από τις αρχές δημόσιας διοίκησης, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Γραφεία Στήριξης των Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, πάντοτε θα είναι εμπιστευτική.

Τα στοιχεία που παρέχετε στα αστυνομικά όργανα ή σε οποιαδήποτε αρχή ή υπάλληλο που σας επικουρεί από την αρχή μπορεί να διαβιβαστούν μόνο σε άλλες υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης, όπως στα Γραφεία Στήριξης των Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, με την προηγούμενη συναίνεσή σας μετά από ενημέρωση.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων μπορούν να παρέχουν σε τρίτους τις πληροφορίες που έχουν λάβει για εσάς, μόνο με την προηγούμενη συναίνεσή σας μετά από ενημέρωση.

Στη σφαίρα της δικαστικής αρμοδιότητας, οι δικαστές, τα δικαστήρια, οι εισαγγελίες και άλλες αρχές και όργανα με ανακριτικά καθήκοντα, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που μετέχει ή εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τον νόμο, για την προστασία του απορρήτου σας και του απορρήτου των μελών της οικογένειάς σας, και ιδίως, για την αποτροπή της διάδοσης οποιασδήποτε πληροφορίας που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας, εάν είστε ανήλικο θύμα ή πρόσωπο με αναπηρία που χρειάζεται ειδική προστασία.

Επιπλέον, η δικαστική αρχή μπορεί να απαγορεύσει τη λήψη, γνωστοποίηση ή δημοσίευση της εικόνας σας ή αυτής των μελών της οικογένειάς σας, ειδικά αν είστε ανήλικο θύμα ή πρόσωπο με αναπηρία που χρειάζεται ειδική προστασία.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Κάθε θύμα έχει δικαίωμα δωρεάν και εμπιστευτικής συνδρομής και υποστήριξης από τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης δεν εξαρτάται από την προηγούμενη καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Προσωπική προστασία εάν βρίσκομαι σε κίνδυνο

Ποια είναι τα διαθέσιμα είδη προστασίας;

Οι αρχές και οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έρευνα, την ποινική δίωξη και την εκδίκαση των αξιόποινων πράξεων θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα που ορίζονται στον νόμο για τη διαφύλαξη της ζωής του θύματος και των μελών της οικογένειάς του, της ψυχικής και σωματικής τους ευημερίας, της ελευθερίας, της ασφάλειας, της σεξουαλικής ελευθερίας και ακεραιότητας, καθώς για την επαρκή προστασία του απορρήτου και της αξιοπρέπειάς του, ιδίως όταν προβαίνουν σε δηλώσεις ή πρέπει να καταθέσουν στο δικαστήριο.

Ο εισαγγελέας θα διασφαλίσει ιδίως την πλήρωση του εν λόγω δικαιώματος προστασίας στην περίπτωση που το θύμα είναι ανήλικο, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για το βέλτιστο συμφέρον του, όποτε απαιτείται για την αποτροπή ή μείωση της ζημίας που μπορεί να υποστεί στο πλαίσιο της διεξαγωγής της διαδικασίας.

Εάν είστε ανήλικο θύμα ή θύμα με αναπηρία (θύματα με ανάγκη ειδικής προστασίας), είναι δυνατόν να εξεταστούν οι αποδείξεις από πραγματογνώμονες πριν από τη δίκη και να καταγραφεί η κατάθεσή σας ενώπιον μιας ειδικά εκπαιδευμένης ομάδας σε ειδική αίθουσα.

Ποιος μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Για να κριθεί ποια μέτρα προστασίας πρέπει να ληφθούν θα αξιολογηθούν οι ιδιαίτερες περιστάσεις σας.

Αρμόδια για την αξιολόγηση και την απόφαση χορήγησης των εν λόγω μέτρων είναι τα παρακάτω πρόσωπα:

 • κατά τη διάρκεια της έρευνας της αξιόποινης πράξης, ο τακτικός ανακριτής ή ο δικαστής που χειρίζεται υποθέσεις βίας κατά των γυναικών, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης διεξαγωγής της προσωρινής αξιολόγησης και της έκδοσης απόφασης από:
 • τον εισαγγελέα, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ή στη διαδικασία που αφορά ανήλικα θύματα ή
 • τα αστυνομικά όργανα που μετέχουν στο αρχικό στάδιο της έρευνας·
 • κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δικαστής ή το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Ναι, διότι οι ιδιαίτερες περιστάσεις σας πάντοτε θα αξιολογούνται πρώτα για να κριθεί ποια μέτρα προστασίας πρέπει να ληφθούν.

Τα κρατικά αστυνομικά όργανα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, η αστυνομική αρχή της αυτόνομης κοινότητας όπου τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, θα διεξαγάγουν μια αρχική ατομική αξιολόγηση της κατάστασής σας κατά τον χρόνο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, για να καθορίσουν τις ανάγκες προστασίας σας και να σας προσδιορίσουν, κατά περίπτωση, ως ευάλωτο θύμα. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω αρχικής αξιολόγησης, θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα προσφυγής σε ένα Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Εάν επικουρείστε από ένα Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, ο εν λόγω φορέας θα διεξαγάγει επίσης μια ατομική αξιολόγηση της υπόθεσής σας. Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί κατά την αστυνομική αξιολόγηση μπορεί να διαβιβαστούν στο Γραφείο, εάν συναινείτε σχετικά.

Κατά την ατομική αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες που γνωστοποιείτε, με πλήρη σεβασμό της σωματικής, ψυχικής και ηθικής σας ακεραιότητας.

Θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη τα παρακάτω:

 • τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά, η κατάστασή σας, οι άμεσες ανάγκες, το φύλο, η αναπηρία και το επίπεδο ωριμότητας, και θα εξεταστεί ιδίως αν είστε πρόσωπο με αναπηρία ή εξαρτώμενο μέλος του φερόμενου αυτουργού του εγκλήματος, αν είστε ανήλικο θύμα ή χρειάζεστε ειδική προστασία ή υφίστανται άλλοι λόγοι που σας καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο·
 • η φύση της αξιόποινης πράξης την οποία έχετε υποστεί, και η σοβαρότητα της ζημίας που προκλήθηκε, καθώς και ο κίνδυνος επανάληψης της αξιόποινης πράξης. Οι ανάγκες προστασίας σας θα αξιολογηθούν ειδικότερα αν είστε θύμα τρομοκρατίας, αξιόποινων πράξεων που διαπράχθηκαν από εγκληματική οργάνωση, βίας με βάση το φύλο και ενδοοικογενειακής βίας, εγκλήματος κατά της σεξουαλικής ελευθερίας και ακεραιότητας, εμπορίας ανθρώπων, βίαιης εξαφάνισης και αξιόποινων πράξεων που διαπράχθηκαν με ρατσιστικά, αντισημιτικά ή άλλα κίνητρα που αφορούν την ιδεολογία, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, την ιδιότητα του μέλους μιας εθνότητας, φυλής ή έθνους, την εθνική σας καταγωγή, το φύλο σας, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητά σας ή για λόγους φύλου, ασθένειας ή αναπηρίας·
 • τις περιστάσεις της αξιόποινης πράξης, ιδίως σε περίπτωση βίαιων εγκλημάτων.

Εάν είστε ανήλικος ή έχετε αναπηρία και χρειάζεστε ειδική προστασία, θα συνυπολογιστούν οι απόψεις, τα συμφέροντά σας και οι ατομικές σας περιστάσεις, και θα τύχουν ιδιαίτερου σεβασμού οι αρχές του βέλτιστου συμφέροντός σας ως ανηλίκου ή αναπήρου που χρειάζεται ειδική προστασία, καθώς και το δικαίωμά σας για πληροφόρηση, για απαγόρευση των διακρίσεων, το δικαίωμα εμπιστευτικότητας, ιδιωτικού απορρήτου και το δικαίωμα προστασίας.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Ναι, κατά την έρευνα της αξιόποινης πράξης, ο τακτικός ανακριτής ή ο δικαστής που χειρίζεται υποθέσεις βίας κατά των γυναικών ή ο εισαγγελέας ή τα αστυνομικά όργανα που μετέχουν στο αρχικό στάδιο της έρευνας, αν πρόκειται για αξιόποινη πράξη που συνίσταται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, θα αξιολογήσουν και θα καθορίσουν τα μέτρα προστασίας που μπορεί να είναι πρόσφορα για εσάς.

Εάν βρίσκεστε σε κίνδυνο, θα λάβετε αστυνομική προστασία.

Θα καταθέσετε μέσω εικονοδιάσκεψης για λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης, πρακτικότητας ή προστασίας της αξιοπρέπειάς σας.

Εάν είστε θύμα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων που συνεπάγονται τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας των θυμάτων τους, όπως βίας με βάση το φύλο, ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική ή εργασιακή εκμετάλλευση, σωματικής βλάβης, εγκλημάτων κατά της ελευθερίας, βασανιστηρίων, εγκλημάτων κατά του προσώπου, κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, του απορρήτου, του δικαιώματος ιδίας εικόνας, του ασύλου της κατοικίας, της τιμής και της κοινωνικοοικονομικής τάξης, έχετε το δικαίωμα να επιβληθούν μια από τις παρακάτω απαγορεύσεις στον δράστη, εάν είναι απόλυτα αναγκαίο για την προστασία σας: απαγόρευση διαμονής ή μετάβασης σε έναν τόπο, μια γειτονιά, πόλη ή περιφέρεια, απαγόρευση προσέγγισής σας ή επικοινωνίας με ορισμένα πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας μπορεί να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα για την προστασία σας:

 • να σας επιτραπεί να καταθέσετε σε ειδικά σχεδιασμένες ή διαμορφωμένες εγκαταστάσεις ενώπιον ειδικά εκπαιδευμένων επαγγελματιών·
 • εάν πρέπει να καταθέσετε περισσότερες φορές, οι αποδείξεις θα διεξαχθούν από το ίδιο πρόσωπο, εκτός αν κάτι τέτοιο θα διακύβευε σοβαρά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ή αν οι αποδείξεις πρέπει να διεξαχθούν απευθείας ενώπιον του δικαστή ή του εισαγγελέα·
 • εάν είστε θύμα βίας με βάση το φύλο, ενδοοικογενειακής βίας, εγκλήματος κατά της σεξουαλικής ελευθερίας ή ακεραιότητας, μπορεί να καταθέσετε ενώπιον κάποιου προσώπου του ίδιου φύλου εάν το ζητήσετε εσείς, εκτός αν αυτό θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη διεξαγωγή της διαδικασίας ή αν οι αποδείξεις πρέπει να διεξαχθούν απευθείας ενώπιον του δικαστή ή του εισαγγελέα.

Εάν κλητευτείτε να καταθέσετε και ο δικαστής διαπιστώσει ότι βρίσκεστε σε σοβαρό κίνδυνο, ή κινδυνεύει σοβαρά η ελευθερία, η ιδιοκτησία ή οικογένειά σας, μπορεί να λάβει τα παρακάτω μέτρα:

 • να προστατεύσει την ταυτότητα, τη διεύθυνση, το επάγγελμα και τον τόπο εργασίας σας, χωρίς να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες στη διαδικασία·
 • να αποτρέψει να σας δουν στο δικαστήριο και να ορίσει το δικαστήριο ως διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις·
 • να αποτρέψει την καταγραφή της εικόνας σας με οποιονδήποτε τρόπο·
 • να διατάξει την αστυνομική σας προστασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά από αυτή·
 • να σας μεταφέρει στο δικαστήριο με κρατικά οχήματα·
 • στα δικαστήρια, να σας τοποθετεί σε αίθουσες αναμονής που φρουρούνται από την αστυνομία·
 • σε εξαιρετικές περιστάσεις, να σας παράσχει νέα ταυτότητα και οικονομική συνδρομή για να αλλάξετε τον τόπο κατοικίας ή εργασίας σας.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης με βάση το φύλο ή ενδοοικογενειακής βίας, μπορεί να σας χορηγηθεί μια «εντολή προστασίας» που διατάσσει γενικά ασφαλιστικά μέτρα κατά του αυτουργού (απαγόρευση διαμονής ή μετάβασης σε συγκεκριμένους τόπους, γειτονιές, πόλεις ή περιφέρειες, απαγόρευση προσέγγισης ή επικοινωνίας με συγκεκριμένα πρόσωπα).

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δικαστής ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να διατάξει την ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών (περιορίζοντας τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων στις δικαστικές συνεδριάσεις και απαγορεύοντας την καταγραφή όλων ή μέρους των συζητήσεων στο ακροατήριο) για την προστασία της δημόσιας ηθικής, της δημόσιας τάξης και της ακεραιότητάς σας ως θύματος καθώς και των μελών της οικογένειάς σας. Μπορεί επίσης να απαγορεύσει τη γνωστοποίηση της ταυτότητας των πραγματογνωμόνων ή άλλων προσώπων που συμμετέχουν στη δίκη.

Ως ιδιώτης κατήγορος, θα μπορούσατε να ζητήσετε ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα για την προστασία σας:

 • μέτρα για την αποτροπή της οπτικής σας επαφής με τον φερόμενο αυτουργό και τη διασφάλιση ότι μπορείτε να εξεταστείτε χωρίς να είστε παρόντες στη δικαστική αίθουσα· προς τούτο μπορεί να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες επικοινωνίας (με οθόνη στη δικαστική αίθουσα και κατάθεση μέσω εικονοδιάσκεψης)·
 • μέτρα για την αποτροπή της υποβολής ερωτήσεων που σχετίζονται με την ιδιωτική σας ζωή και δεν έχουν καμία συνάφεια με τη διωκόμενη ποινική πράξη, εκτός αν ο δικαστής ή το δικαστήριο κατ’ εξαίρεση θεωρεί ότι πρέπει να απαντηθούν·
 • η διεξαγωγή της προφορικής συζήτησης κεκλεισμένων των θυρών, παρότι ο δικαστής ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να επιτρέψει την παρουσία προσώπων που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ειδικό συμφέρον στην υπόθεση.

Μέτρα αποτροπής της οπτικής επαφής με τον φερόμενο αυτουργό και υποβολής ερωτήσεων για την ιδιωτική σας ζωή μπορεί επίσης να ληφθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Στην περίπτωση ευάλωτων θυμάτων, όπως τα ανήλικα θύματα και τα θύματα με αναπηρίες που χρειάζονται ειδική προστασία, εκτός από τα μέτρα που παρατίθενται στην ενότητα «Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);», θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας:

 • οι ληφθείσες καταθέσεις θα καταγραφούν με οπτικοακουστικά μέσα και μπορεί να αναπαραχθούν στη δίκη, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος·
 • η κατάθεση μπορεί να ληφθεί με πραγματογνωμοσύνη.

Εάν είστε ανήλικο θύμα ή θύμα με αναπηρία (θύματα με ανάγκη ειδικής προστασίας), είναι δυνατόν να εξεταστούν οι αποδείξεις από πραγματογνώμονες πριν από τη δίκη και να καταγραφεί η κατάθεσή σας ενώπιον μιας ειδικά εκπαιδευμένης ομάδας σε ειδική αίθουσα.

Επιπλέον, με αίτημα του εισαγγελέα, μπορεί να επιτραπεί ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με τον νόμιμο εκπρόσωπό σας, ή με έναν από τους γονείς σας, αν ο άλλος γονέας δεν είναι σε θέση να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντά του για εκπροσώπηση και συνδρομή του θύματος. 

Είμαι ανήλικος – έχω ειδικά δικαιώματα;

Εάν είστε ανήλικος, κατά τη διάρκεια της έρευνας της αξιόποινης πράξης θα λάβετε ειδική μεταχείριση, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που έχουν συνταχθεί ειδικά για την προστασία σας. Όταν κληθείτε να καταθέσετε, θα ληφθούν ειδικές προφυλάξεις. Ο εισαγγελέας ανηλίκων πρέπει να είναι πάντοτε παρών. Η οπτική επαφή σας με τον δράστη πρέπει να αποτρέπεται με χρήση οποιουδήποτε τεχνικού μέσου.

Θα εξεταστείτε από ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα σε ειδική αίθουσα, όπου δεν θα αισθάνεστε ότι απειλείστε, καθώς είναι δυνατόν να εξεταστούν οι αποδείξεις από πραγματογνώμονες πριν από τη δίκη και να καταγραφεί η εξέταση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης μπορείτε να καταθέσετε μόνο μια φορά, με παρουσία του τακτικού ανακριτή, του δικαστικού γραμματέα και όλων των διαδίκων, και όχι δεύτερη φορά.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, εάν είστε ανήλικος μάρτυρας, θα προστατευτείτε από την οπτική επαφή με τον κατηγορούμενο με κάθε τυχόν δυνατό τεχνικό μέσο.

Η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση επίσης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Εκτός από τα μέτρα που ορίζονται στην ενότητα «Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);», θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας:

 • οι ληφθείσες καταθέσεις θα καταγραφούν με οπτικοακουστικά μέσα και μπορεί να αναπαραχθούν στη δίκη, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος·
 • η κατάθεση μπορεί να ληφθεί με πραγματογνωμοσύνη.

Επιπλέον, με αίτημα του εισαγγελέα, μπορεί να επιτραπεί ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με τον νόμιμο εκπρόσωπό σας, ή με έναν από τους γονείς σας, αν ο άλλος γονέας δεν είναι σε θέση να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντά του για εκπροσώπηση και συνδρομή του θύματος. 

Ένα μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Εάν ένα μέλος της οικογένειάς σας απεβίωσε λόγω μιας αξιόποινης πράξης, θα είστε έμμεσο θύμα της αξιόποινης πράξης που προκλήθηκε στο μέλος της οικογένειάς σας (άμεσο θύμα) εάν βρίσκεστε σε ορισμένες καταστάσεις που ορίζονται στον νόμο (εξαιρουμένου πάντοτε του προσώπου που ευθύνεται για την αξιόποινη πράξη), καθώς κι αν ήσαστε ο/η σύζυγος του άμεσου θύματος και δεν είχατε χωρίσει δικαστικά ή δεν ήσαστε σε διάσταση· εάν ήσαστε παιδί του άμεσου θύματος ή του συζύγου που δεν ήταν σε διάσταση ή δεν είχε χωρίσει δικαστικά από το θύμα, και συγκατοικούσατε μαζί τους· εάν συνδεόσασταν με το άμεσο θύμα μέσω μιας παρόμοιας σχέσης και συγκατοικούσατε με αυτό, μεταξύ άλλων.

Έχετε υπόψη ότι όλα τα θύματα δικαιούνται να ασκήσουν μήνυση, να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής σύμφωνα με τον νόμο και να εμφανιστούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών για να τους παράσχουν τα αποδεικτικά στοιχεία και τα λοιπά στοιχεία που κρίνονται συναφή για την αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών.

Ως έμμεσο θύμα, θα έχετε πρόσβαση σε δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες συνδρομής και στήριξης από τις αρχές της δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε όσες παρέχουν τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, εάν έχει θεωρηθεί πρόσφορο να επεκταθεί το εν λόγω δικαίωμα στα μέλη της οικογένειας του άμεσου θύματος, με τον όρο ότι οι αξιόποινες πράξεις έχουν προκαλέσει ιδιαίτερα σοβαρή ζημία. Γι’ αυτό τον σκοπό, ως μέλη της οικογένειας νοούνται τα πρόσωπα που συνδέονται με το άμεσο θύμα με γάμο ή παρόμοια σχέση και οι συγγενείς έως τον δεύτερο βαθμό (παππούδες, αδέλφια και εγγόνια).

Ως έμμεσο θύμα, μπορεί να ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα μέτρα ιατρικής, ψυχολογικής ή υλικής συνδρομής και στήριξης και τη διαδικασία λήψης τους, καθώς και για την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούστε, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία διεκδίκησής της.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων θα σας παράσχουν συμβουλές για τα οικονομικά δικαιώματα που άπτονται της διαδικασίας, ιδίως, όσον αφορά την οικονομική συνδρομή για τη ζημία που προξένησε η αξιόποινη πράξη και τη διαδικασία διεκδίκησής της, και θα σας προσφέρουν τη συναισθηματική υποστήριξη και τη θεραπευτική συνδρομή που χρειάζεστε, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα λάβετε την κατάλληλη ψυχολογική συνδρομή για να ξεπεράσετε τις τραυματικές επιπτώσεις της αξιόποινης πράξης.

Ως προς την οικονομική συνδρομή που δικαιούστε ως έμμεσο θύμα της αξιόποινης πράξης, στην Ισπανία λειτουργεί ένα σύστημα δημόσιας συνδρομής των έμμεσων θυμάτων δόλιων και βίαιων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην Ισπανία και προκάλεσαν τον θάνατο ή τη σοβαρή βλάβη της ψυχικής σας υγείας.

Έμμεσο θύμα για τους σκοπούς της παροχής οικονομικής συνδρομής (δικαιούχος) θεωρείστε αν πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις :

 • έχετε ισπανική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, αν δεν ισχύει τίποτα από τα δύο, έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Ισπανία ή είστε υπήκοος άλλου κράτους που παρέχει παρόμοια συνδρομή σε Ισπανούς πολίτες στο έδαφός του. σε περίπτωση θανάτου, η υπηκοότητα ή η συνήθης διαμονή του θανόντος είναι άνευ σημασίας·
 • είστε σύζυγος του θανόντος, εάν δεν έχει επέλθει δικαστικός χωρισμός ή διάσταση, ή πρόσωπο που συγκατοικούσε με τον θανόντα σε μόνιμη βάση στο πλαίσιο μιας παρόμοιας σχέσης για τουλάχιστον δύο έτη πριν από το θάνατό του, εκτός αν έχετε παιδιά με τον θανόντα, οπότε αρκεί μόνο η συγκατοίκηση. Περιλαμβάνονται επίσης τα παιδιά των προσώπων που προαναφέρθηκαν, ακόμη κι αν δεν ήταν παιδιά του θανόντος, στο μέτρο που ήταν οικονομικά εξαρτώμενα από το εν λόγω πρόσωπο και συγκατοικούσαν με αυτό·
 • στους δικαιούχους ουδέποτε περιλαμβάνονται πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση οποιασδήποτε μορφής, αν ο θανών ήταν σύζυγός τους ή πρόσωπο με το οποίο συνδέονταν μόνιμα μέσω παρόμοιας σχέσης·
 • είστε παιδί του θανόντος, οικονομικά εξαρτώμενο από το εν λόγω πρόσωπο και συγκατοικούσατε με αυτό, ενώ τεκμαίρεται ότι τα ανήλικα παιδιά ή οι ανάπηροι ενήλικες είναι οικονομικά εξαρτώμενα μέλη·
 • εάν είστε ο γονέας του θανόντος και ήσαστε οικονομικά εξαρτώμενος από το εν λόγω πρόσωπο, εάν δεν υπάρχει κανένα από τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων·
 • οι γονείς των ανηλίκων των οποίων ο θάνατος επήλθε ως άμεση συνέπεια της αξιόποινης πράξης θεωρούνται επίσης έμμεσα θύματα για τους σκοπούς της οικονομικής συνδρομής που προβλέπει το ισπανικό δίκαιο.

Πρέπει να διεκδικήσετε την οικονομική συνδρομή μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε ως άμεση συνέπεια σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας, για τη διεκδίκηση της συνδρομής θα οριστεί νέα προθεσμία ίσης διάρκειας.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι η χορήγηση της συνδρομής εξαρτάται από την έκδοση μιας αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που περατώνει την ποινική διαδικασία.

Η οικονομική συνδρομή δεν μπορεί να σωρευτεί με την αποζημίωση που επιδικάζει η δικαστική απόφαση, αν και η συνδρομή θα καταβληθεί, στο σύνολό της ή εν μέρει, αν ο ένοχος για τη διάπραξη του εγκλήματος έχει κηρυχθεί εν μέρει αφερέγγυος, ή με την αποζημίωση ή το ασφάλισμα από την ιδιωτική ασφάλιση αν το ποσό είναι υψηλότερο από το επιδικασθέν, ή με το επίδομα κοινωνικής πρόνοιας που θα μπορούσε να καταβληθεί λόγω της προσωρινής αναπηρίας του θύματος.

Το ποσό της συνδρομής ουδέποτε μπορεί να υπερβαίνει την αποζημίωση που επιδικάζεται με την απόφαση.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης;

Ως θύμα, δικαιούστε να ενημερωθείτε για την εναλλακτική επίλυση της διαφοράς με προσφυγή, όποτε κρίνεται πρόσφορο, στη διαμεσολάβηση και σε άλλα μέτρα αποκαταστατικής δικαιοσύνης, και για τις διαθέσιμες υπηρεσίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όποτε η προσφυγή σε αυτές είναι νομικά εφικτή. Τις εν λόγω πληροφορίες θα λάβετε από τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Επιπλέον, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μπορούν να εισηγηθούν στη δικαστική αρχή την προσφυγή στη διαμεσολάβηση, όποτε κρίνεται συμφέρουσα για εσάς και θα παράσχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης και στις άλλες διαδικασίες εξωδικαστικού συμβιβασμού που ορίζονται στον νόμο.

Μπορείτε να προσφύγετε στις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης για να λάβετε την κατάλληλη αποζημίωση για τις υλικές ή ηθικές ζημίες που απορρέουν από την αξιόποινη πράξη, όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • ο δράστης έχει αναγνωρίσει τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά από τα οποία απορρέει η ευθύνη του·
 • έχετε συναινέσει, αφού έχετε λάβει πλήρεις και αμερόληπτες πληροφορίες για το περιεχόμενό τους, κάθε πιθανή τους έκβαση και τις διαδικασίες που ισχύουν για την εκτέλεση της συμμόρφωσης·
 • ο δράστης έχει παράσχει τη συναίνεσή του·
 • η διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την ασφάλειά σας, ούτε υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης νέας υλικής ή ηθικής σας ζημίας από τη διεξαγωγή της·
 • δεν απαγορεύεται από τον νόμο για την εκάστοτε αξιόποινη πράξη.

Οι συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης θα είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιούνται χωρίς τη συναίνεσή σας και τη συναίνεση του δράστη.

Οι διαμεσολαβητές και οι άλλοι επαγγελματίες που συμμετέχουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο όσον αφορά τα γεγονότα και τις δηλώσεις που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τόσο εσείς όσο και ο δράστης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλείτε τη συναίνεσή σας για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Η διαμεσολάβηση συνήθως διεξάγεται στην περίπτωση αξιόποινων πράξεων μικρότερης βαρύτητας.

Στη δικαιοσύνη για ανηλίκους (ηλικίας από 14 έως 18), η διαμεσολάβηση ορίζεται ρητά ως μέσο αναμόρφωσης του ανηλίκου. Σε αυτό τον τομέα, η διαμεσολάβηση διενεργείται από τις ομάδες που πλαισιώνουν την εισαγγελία ανηλίκων, αν και μπορεί επίσης να διενεργηθεί από τις υπηρεσίες των αυτόνομων κοινοτήτων και άλλες οντότητες, όπως από ενώσεις ειδικών επιστημόνων.

Στη δικαιοσύνη για ενηλίκους, η διαμεσολάβηση εντάσσεται στις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, ενώ προ πολλού βρίσκονται σε ισχύ διάφορα πιλοτικά προγράμματα.

Ως προς την ασφάλειά σας κατά τη διαμεσολάβηση, ανά πάσα στιγμή θα σας χορηγούνται τα απαιτούμενα μέτρα φυσικής προστασίας και κάθε άλλο μέτρο που απαιτείται από τις περιστάσεις και μπορεί να χορηγηθεί από τη δικαστική αρχή.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

 • Código Penal (Ισπανικός Ποινικός Κώδικας) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Código Civil (Ισπανικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Κώδικας Ποινικής Δικονομίας) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (Νόμος αριθ. 4/2015 της 27ης Απριλίου 2015 σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων αξιόποινων πράξεων) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 1109/2015 της 11ης Δεκεμβρίου 2015 για την εφαρμογή του νόμου αριθ. 4/2015 της 27ης Απριλίου 2015 σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και τη λειτουργία των Γραφείων Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (Οργανικός Νόμος αριθ. 8/2015 της 22ας Ιουλίου 2015 και νόμος αριθ. 26/2015 της 22ας Ιουλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση του συστήματος προστασίας παιδιών και εφήβων) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (Νόμος αριθ. 23/2014 της 20ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων στις ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 671/2013 της 6ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά τον καθορισμό αναλυτικών προδιαγραφών για την εφαρμογή του νόμου αριθ. 29/2011) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (Νόμος αριθ. 29/2011 της 22ας Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την αναγνώριση και την πλήρη προστασία των θυμάτων τρομοκρατίας) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Οργανικός Νόμος αριθ. 1/2004 της 28ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα μέτρα πλήρους προστασίας κατά της βίας με βάση το φύλο) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Οργανικός Νόμος αριθ. 5/2000 της 12ης Ιανουαρίου 2000 για τη ρύθμιση της ποινικής ευθύνης παιδιών) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (Οργανικός Νόμος αριθ. 1/1996 της 15ης Ιανουαρίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των παιδιών) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (Νόμος αριθ. 1/1996 της 10ης Ιανουαρίου 1996 σχετικά με τη νομική συνδρομή) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Νόμος αριθ. 35/1995 της 11ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με τη συνδρομή και στήριξη των θυμάτων βίαιων εγκλημάτων και εγκλημάτων κατά της σεξουαλικής ελευθερίας) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 738/1997 της 23ης Μαΐου 1997 για την έγκριση του Κανονισμού σχετικά με τη συνδρομή των θυμάτων βίαιων εγκλημάτων και εγκλημάτων κατά της σεξουαλικής ελευθερίας) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (Οργανικός Νόμος αριθ. 19/1994 της 23ης Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με την προστασία των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων στις ποινικές υποθέσεις) – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην ισπανική γλώσσα

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη


Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης δικαιούστε, από την πρώτη σας επαφή με τις αρχές ή τους υπαλλήλους, να ενημερωθείτε για το δικαίωμά σας να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, για τη διαδικασία της καταγγελίας.

Μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία και να γίνετε μάρτυρας στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την αστυνομία να σας παραπέμψει στο αρμόδιο Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), το οποίο θα σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες μέριμνας και υποστήριξης, όπως στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, είναι δωρεάν και έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα· δεν εξαρτάται από την προηγούμενη καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Ως καταγγέλλων την αξιόποινη πράξη, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • να λάβετε ένα νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας·
 • να λάβετε δωρεάν γλωσσική συνδρομή και τη γραπτή μετάφραση του αντιγράφου της καταγγελίας που έχετε υποβάλει, εάν δεν κατανοείτε ή δεν ομιλείτε καμία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου υποβολής της καταγγελίας. Εάν δεν ομιλείτε ή δεν κατανοείτε την ισπανική ή άλλη επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εν λόγω διαδικασία, δικαιούστε δωρεάν διερμηνεία από μια γλώσσα που κατανοείτε, όταν καταθέτετε ενώπιον του δικαστή, του εισαγγελέα ή των αστυνομικών οργάνων στο στάδιο της έρευνας·
 • εάν είχατε ζητήσει να ενημερωθείτε για συγκεκριμένες αποφάσεις, όπως για την απόφαση περί μη άσκησης της ποινικής δίωξης ή την απόφαση που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης, καθώς και για το περιεχόμενο των κατηγοριών κατά του δράστη.

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε αγωγή κατά του δράστη και να γίνετε διάδικος στη διαδικασία ως ιδιώτης κατήγορος, με δικαιώματα που προσιδιάζουν ιδιαίτερα σε αυτά του εισαγγελέα.

Εκτός από τις συνήθεις περιπτώσεις στις οποίες ο εισαγγελέας απαγγέλλει τις κατηγορίες κατά του δράστη, υπάρχουν δύο είδη αξιόποινων πράξεων όπου ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός για την έναρξη της διαδικασίας:

 • η κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται για τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, εξαρτάται από την εκ μέρους σας καταγγελία της αξιόποινης πράξης ή την άσκηση αγωγής (μήνυσης)· έπειτα, ο εισαγγελέας αναλαμβάνει το καθήκον να απαγγείλει τις κατηγορίες κατά του δράστη. Ωστόσο, η κίνηση της διαδικασίας σε περίπτωση εγκλημάτων κατά των προσώπων (λ.χ., συκοφαντία) εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς: ο εισαγγελέας δεν υπέχει καμία ευθύνη για την απαγγελία κατηγοριών κατά του δράστη και μπορείτε να αποσύρετε οποτεδήποτε την καταγγελία, περατώνοντας τη διαδικασία.

Μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη σε οποιαδήποτε γλώσσα, και εάν δεν ομιλείτε την ισπανική ή την αντίστοιχη τοπική γλώσσα, δικαιούστε δωρεάν διερμηνεία. Στην πράξη, εάν κανείς στο αστυνομικό τμήμα δεν ομιλεί τη γλώσσα σας, η αστυνομία θα σας παράσχει τα παρακάτω:

 • εάν η αξιόποινη πράξη δεν είναι σοβαρή, μπορείτε να την καταγγείλετε χρησιμοποιώντας ένα έντυπο στη γλώσσα σας·
 • εάν η αξιόποινη πράξη είναι σοβαρή, θα σας παρασχεθεί διερμηνεία τηλεφωνικά ή προσωπικά.

Τα αστυνομικά τμήματα, ιδίως τη θερινή περίοδο, διαθέτουν Άγγλους, Γάλλους και Γερμανούς διερμηνείς.

Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης δεν υπόκειται σε προθεσμία, ωστόσο υπάρχουν προθεσμίες μετά την παρέλευση των οποίων δεν είναι εφικτή η άσκηση ποινικής δίωξης: από 10 έως 20 έτη, ανάλογα με τη βαρύτητα της αξιόποινης πράξης. Οι αρχές δεν επιβάλλουν συγκεκριμένο τρόπο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης. Μπορείτε να την καταγγείλετε γραπτά ή προφορικά, οπότε και η αρμόδια αρχή θα καταγράψει την καταγγελία. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό ταυτότητας, τον τηλεφωνικό αριθμό σας κ.ο.κ και να φέρει την υπογραφή σας.

Κατά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται σε άσκηση βίας με βάση το φύλο ή ενδοοικογενειακής βίας, μπορείτε να ζητήσετε από την αστυνομία να εκδώσει μια εντολή προστασίας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την έκδοση μιας εντολής προστασίας απευθείας από τη δικαστική αρχή ή τον εισαγγελέα, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, τις κοινωνικές υπηρεσίες ή τις δομές μέριμνας της δημόσιας διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, θα σας χορηγηθούν έντυπες αιτήσεις της εντολής προστασίας και θα ενημερωθείτε σχετικά με την εν λόγω εντολή.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Όταν καταθέσετε την καταγγελία, θα λάβετε ένα επικυρωμένο αντίγραφό της, που φέρει έναν αριθμό πρωτοκόλλου.

Ως θύμα, μπορείτε να ενημερώνεστε από την αστυνομία για την εξέλιξη της διαδικασίας, εκτός αν αυτό θα ήταν επιζήμιο για την έρευνα. Στην πράξη, είναι προτιμότερο να καλέσετε την αρμόδια αστυνομική αρχή και να ζητήσετε πληροφορίες.

Γενικά, έχετε το δικαίωμα – εάν είχατε υποβάλει σχετικό αίτημα – να ενημερωθείτε για την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και το περιεχόμενο των κατηγοριών κατά του δράστη, καθώς και να σας γνωστοποιηθούν οι παρακάτω αποφάσεις:

 • η απόφαση περί μη άσκησης της ποινικής δίωξης·
 • η απόφαση που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία·
 • οι αποφάσεις φυλάκισης ή αποφυλάκισης του δράστη, η πιθανή απόδραση του προφυλακισμένου δράστη και οι αποφάσεις έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία σας.

Εάν είχατε ζητήσει να παραπεμφθείτε στο Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων ή λαμβάνετε συνδρομή από τα εν λόγω Γραφεία, έχετε το δικαίωμα να σας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία και οι τρόποι επικοινωνίας με την αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικασίας, η ημερομηνία, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της δίκης και το περιεχόμενο των κατηγοριών κατά του δράστη.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για το δικονομικό καθεστώς του δράστη και τα ασφαλιστικά μέτρα που θα ληφθούν, χωρίς να χρειαστεί να το ζητήσετε. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις εν λόγω πληροφορίες.

Εάν είστε θύμα ενός βίαιου εγκλήματος κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με την κρατική αποζημίωση που δικαιούστε, σε περίπτωση που ο δράστης δεν καταβάλει την αποζημίωσή σας ή αυτή δεν επαρκεί.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της δίκης); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Από την πρώτη επαφή σας με τις αρχές ή τους υπαλλήλους, δικαιούστε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία λήψης νομικών συμβουλών και υπεράσπισης και, κατά περίπτωση, για τις προϋποθέσεις δωρεάν χορήγησής τους. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται επίσης από τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης του δικαιώματός σε νομική συνδρομή στον υπάλληλο ή την αρχή που σας χορήγησε τις πληροφορίες για τη διαδικασία της λήψης νομικών συμβουλών και υπεράσπισης, και κατά περίπτωση, του δικαιώματος δωρεάν νομικής συνδρομής. Ο υπάλληλος ή η αρχή θα διαβιβάσει την αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα που έχετε προσκομίσει, στον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

Η αίτησή σας μπορεί επίσης να κατατεθεί στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, που θα τη διαβιβάσουν στον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

Γενικά, μπορείτε να απευθύνεστε στις υπηρεσίες νομικής καθοδήγησης που προσφέρουν ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία σε όλους τους πολίτες. Οι εν λόγω υπηρεσίες οργανώνονται από τους δικηγορικούς συλλόγους κάθε δικαστικής περιφέρειας.

Πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο που διατίθεται στα δικαστήρια, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες και να αποδείξετε ότι τα μέσα διαβίωσής σας είναι ανεπαρκή. Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας στον δικηγορικό σύλλογο της περιφέρειας του εκάστοτε αρμόδιου δικαστηρίου ή του δικαστηρίου του τόπου διαμονής σας, εάν δεν έχει ήδη ξεκινήσει η ποινική διαδικασία.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, δεν χρειάζεται να αποδείξετε ότι δεν διαθέτετε επαρκή μέσα για να λάβετε νομική συνδρομή.

Νομική συνδρομή μπορείτε επίσης να λάβετε αν είστε θύμα τρομοκρατίας.

Νομική συνδρομή στην Ισπανία μπορείτε να ζητήσετε αν βρίσκεστε σε μια από τις παρακάτω καταστάσεις, μεταξύ άλλων:

 • είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και αποδεικνύετε ότι δεν διαθέτετε επαρκείς πόρους·
 • είστε πολίτης τρίτης χώρας και διαμένετε νόμιμα στην Ισπανία ή έχετε αναγνωρισμένο δικαίωμα με διεθνείς συμφωνίες (λ.χ συμφωνίες για τη διεθνή απαγωγή παιδιού). Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να λάβετε νομική συνδρομή στην Ισπανία με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους πολίτες της ΕΕ·
 • ανεξάρτητα από το αν διαθέτετε πόρους για να κινήσετε τη δικαστική διαδικασία, το δικαίωμά σας σε νομική συνδρομή θα αναγνωριστεί και θα λάβετε αμέσως την εν λόγω συνδρομή, αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, τρομοκρατίας ή εμπορίας ανθρώπων σε οποιαδήποτε διαδικασία που συνδέεται με/απορρέει από την ιδιότητά σας ως θύμα, ή είστε ανήλικος ή έχετε μαθησιακή δυσκολία ή ψυχική νόσο αν είστε θύμα κακοποίησης ή κακής μεταχείρισης.

Το εν λόγω δικαίωμα παρέχεται επίσης στους διαδόχους του θύματος που έχει αποβιώσει, με τον όρο ότι δεν είχαν συμμετάσχει στις πράξεις.

Για τους σκοπούς της χορήγησης νομικής συνδρομής, θεωρείστε θύμα από τον χρόνο κατάθεσης της καταγγελίας ή της αγωγής, ή κίνησης της ποινικής διαδικασίας, για οποιαδήποτε από τις αξιόποινες πράξεις που προαναφέρθηκαν, και διατηρείτε την εν λόγω ιδιότητα σε όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας ή έως την έκδοση μιας καταδικαστικής απόφασης μετά την περάτωση της διαδικασίας.

Το δικαίωμα νομικής συνδρομής παύει μόλις εκδοθεί μια αθωωτική απόφαση, ή έπειτα από την προσωρινή αναστολή ή παύση της διαδικασίας λόγω μη απόδειξης των εγκληματικών πράξεων, χωρίς την υποχρέωση καταβολής των εξόδων που προέκυψαν από τα προνόμια που είχαν παρασχεθεί δωρεάν μέχρι τότε.

Στις διάφορες διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν λόγω της ιδιότητάς σας ως θύματος αποδεδειγμένων αξιόποινων πράξεων και, ιδίως, στη διαδικασία που κινείται σε περίπτωση βίας με βάση το φύλο, επικουρείστε από τον δικηγόρο σας, εφόσον το δικαίωμα υπεράσπισής σας διασφαλίζεται νομίμως με αυτό τον τρόπο.

Έχετε δικαίωμα να λάβετε νομική συνδρομή αν το ετήσιο εισόδημά σας και το οικογενειακό σας εισόδημα δεν υπερβαίνουν:

 • το διπλάσιο του κρατικού τιμάριθμου εισοδήματος (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM) που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, αν δεν είστε μέλος οποιασδήποτε μορφής οικογένειας. Ο IPREM είναι ένας τιμάριθμος που ορίζεται ετησίως και χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το ποσό συγκεκριμένων προνομίων ή το κατώτατο όριο για τη χορήγηση ορισμένων προνομίων, δικαιωμάτων ή δημόσιων υπηρεσιών·
 • δυόμιση φορές τον IPREM που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, αν είστε μέλος οποιασδήποτε μορφής οικογένειας που απαρτίζεται από λιγότερα από τέσσερα μέλη·
 • τρεις φορές τον IPREM, αν είστε μέλος οικογένειας που απαρτίζεται από τέσσερα ή περισσότερα μέλη.

Για το έτος 2016 ο ετήσιος IPREM είναι 6 390.13€.

Εάν σας χορηγηθεί νομική συνδρομή, δεν θα καταβάλετε τα παρακάτω έξοδα:

 1. προδικαστικές νομικές συμβουλές·
 2. αμοιβές των δικηγόρων και των δικαστικών εκπροσώπων σας·
 3. έξοδα δημοσίευσης ανακοινώσεων σε επίσημες εφημερίδες·
 4. τις προκαταβολές που προβλέπονται για την κατάθεση ορισμένων εφέσεων·
 5. αμοιβές πραγματογνωμόνων·
 6. θα επωφεληθείτε μιας μείωσης 80 % επί του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για τις συμβολαιογραφικές πράξεις και τα πιστοποιητικά των κτηματολογίων και των εμπορικών μητρώων.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Γενικά, εάν έχετε συμμετάσχει στη διαδικασία ως θύμα μιας αξιόποινης πράξης, δικαιούστε αποζημίωση για τα έξοδα που επιβαρυνθήκατε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και τα δικαστικά έξοδα, κατά προτεραιότητα των εξόδων που βάρυναν το Κράτος.

Γι’ αυτό τον λόγο, η υποχρέωση καταβολής πρέπει να ορίζεται στην καταδικαστική απόφαση και επιπλέον ο κατηγορούμενος πρέπει να έχει καταδικαστεί, σύμφωνα με την αίτησή σας ως θύματος, για αξιόποινες πράξεις που δεν απαγγέλθηκαν από τον εισαγγελέα, ή να έχει καταδικαστεί μετά την ανάκληση της απόφασης περάτωσης της δίκης λόγω έφεσης που ασκήσατε ως θύμα.

Οι υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης, και ιδίως, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, θα σας ενημερώσουν για τις περιπτώσεις που μπορεί να αποζημιωθείτε για τα δικαστικά έξοδα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, για τη διαδικασία διεκδίκησής τους.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο χωρίς παραπομπή στο ακροατήριο;

Εάν είστε θύμα που δεν είχε ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία και ο εισαγγελέας αποφασίσει να αποσύρει τις κατηγορίες κατά του δράστη, ο δικαστής μπορεί να σας ενημερώσει για την εν λόγω απόφαση και να σας καλέσει να ασκήσετε αγωγή και να γίνετε ιδιώτης κατήγορος μέσα σε 15 ημέρες. Στην ταχεία διαδικασία, ο δικαστής έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει και να σας καλέσει.

Εάν ο εισαγγελέας απαγγείλει κατηγορίες κατά του δράστη, δεν μπορείτε να παρέμβετε ως θύμα για να περατωθεί η διαδικασία, εκτός από την περίπτωση τέλεσης εγκλημάτων κατά του προσώπου.

Εάν έχετε ήδη παραστεί στη διαδικασία και είστε ιδιώτης κατήγορος, μπορείτε να ζητήσετε την έναρξη της προφορικής διαδικασίας και να απαγγείλετε κατηγορίες κατά του δράστη. Εάν ο αρμόδιος δικαστής αποφασίσει να περατώσει τη διαδικασία, δηλαδή παύσει την υπόθεση, μπορείτε να ασκήσετε έφεση.

Εάν ο εισαγγελέας απαγγείλει κατηγορίες κατά του δράστη, μπορείτε να ζητήσετε την παύση της υπόθεσης και να παραιτηθείτε από τον ρόλο σας ως ιδιώτη κατηγόρου. Ωστόσο, ο εισαγγελέας μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία, αν το αποφασίσει.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Κατά την πρώτη σας εμφάνιση στο δικαστήριο, ο νομικός παραστάτης θα σας ενημερώσει για τα δικαιώματα του θύματος στην ποινική διαδικασία και θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως ιδιώτης κατήγορος, με χρήση σαφούς, απλής και κατανοητής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες σας.

Ως θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα στην ποινική διαδικασία:

 • να ασκείτε ποινικές και αστικές αγωγές σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ποινικής νομοθεσίας·
 • να εμφανίζεστε ενώπιον των ανακριτικών αρχών, να τους παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία και συναφείς πληροφορίες για τη διευκρίνιση των πραγματικών περιστατικών.

Επιπλέον, στην εν λόγω αρχική σας εμφάνιση θα ρωτηθείτε αν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις κοινοποιήσεις ή ειδοποιήσεις που προβλέπει ο νόμος, οπότε και θα πρέπει να υποδείξετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλως μια διεύθυνση κατοικίας ή μια ταχυδρομική διεύθυνση.

Ανεξάρτητα από τον ρόλο σας στην ποινική διαδικασία, συνήθως μπορείτε να είστε παρών στις διαδικασίες στο ακροατήριο, ακόμη κι αν δεν είναι δημόσιες. Μόνη σας υποχρέωση θα είναι να εμφανιστείτε για να καταθέσετε ως μάρτυρας.

Εάν είστε θύμα που δεν έχει εμφανιστεί στην ποινική διαδικασία, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Ο ρόλος σας θα συνίσταται κυρίως στην υποχρέωση κατάθεσης ως μάρτυρας. Για να ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον χρόνο διεξαγωγής της δίκης, πρέπει να γνωστοποιήσετε κάθε τυχόν μεταβολή στη διεύθυνσή σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως ιδιώτης κατήγορος πριν από τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, δηλαδή πριν από την έναρξη της προφορικής διαδικασίας, με εξαίρεση την ποινική διαδικασία που στρέφεται κατά ανηλίκου. Το κατηγορητήριο συντάσσεται από τον εισαγγελέα, τον ιδιώτη κατήγορο, εάν υπάρχει, και τον συνήγορο υπεράσπισης. Περιλαμβάνει τον νομικό χαρακτηρισμό του αδικήματος από τα εν λόγω πρόσωπα και την ποινή που εισηγούνται. Στην πράξη, κάθε διάδικος έχει στη διάθεσή του πέντε ημέρες για να παρουσιάσει γραπτώς τη θέση του.

Γενικά, θα εκπροσωπείστε από τον δικηγόρο σας, ο οποίος θα υπερασπιστεί την υπόθεσή σας, και τον δικαστικό σας εκπρόσωπο, ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει επισήμως στη διαδικασία.

Σε περίπτωση περισσότερων θυμάτων, το καθένα δικαιούται να παρίσταται ξεχωριστά, αν και ο δικαστής μπορεί να ζητήσει την ένταξή τους σε μία ή περισσότερες ομάδες κοινής υπεράσπισης. Οι ενώσεις θυμάτων θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στην ποινική διαδικασία, μετά από τη δική σας συναίνεση ως θύμα της αξιόποινης πράξης.

Εάν είστε ήδη ιδιώτης κατήγορος, ο δικηγόρος σας θα έχει πρόσβαση στη σύνοψη και τα άλλα έγγραφα του φακέλου, καθώς και άλλα δικαιώματα όμοια με αυτά του εισαγγελέα, μεταξύ των οποίων, το δικαίωμα:

 • να ζητά τη συλλογή περαιτέρω αποδείξεων·
 • να προτείνει νέους μάρτυρες ή πραγματογνώμονες που θα υποστηρίξουν την υπόθεσή σας·
 • να προτείνει την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, κ.ο.κ.

στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικαστεί, το δικαστήριο μπορεί να τον διατάξει να σας καταβάλει τα παρακάτω έξοδα: τα έξοδα των δικηγόρων και των δικαστικών εκπροσώπων, των πραγματογνωμόνων, τα έξοδα έκδοσης πιστοποιητικών από δημόσια μητρώα και συμβολαιογράφους, κ.ο.κ.

Στο πλαίσιο της ποινική διαδικασίας, μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής (πολιτικώς ενάγων) εάν διεκδικείτε την απόδοση της κυριότητας, την αποκατάσταση της ζημίας ή την αποζημίωση λόγω ζημίας, υλικής και ηθικής, που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη. Σε αυτή την περίπτωση, θα εκπροσωπηθείτε από τον δικηγόρο σας, ο οποίος θα υπερασπιστεί την υπόθεσή σας, και τον δικαστικό σας εκπρόσωπο, που θα σας εκπροσωπήσει επισήμως στη διαδικασία.

Εάν αποφασιστεί η περάτωση της έρευνας, η απόφαση περί παύσης της υπόθεσης θα κοινοποιηθεί στα άμεσα θύματα της αξιόποινης πράξης που κατήγγειλαν τις πράξεις, καθώς και στα άλλα άμεσα θύματα με γνωστή ταυτότητα και τόπο κατοικίας. Εάν μια αξιόποινη πράξη είχε άμεση συνέπεια τον θάνατο ή την εξαφάνιση ενός προσώπου, η απόφαση θα κοινοποιηθεί στα έμμεσα θύματα της αξιόποινης πράξης.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Ως θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα στην ποινική διαδικασία:

 • να ασκείτε ποινικές και αστικές αγωγές, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ποινικής νομοθεσίας·
 • να εμφανίζεστε ενώπιον των ανακριτικών αρχών, να τους παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία και συναφείς πληροφορίες για τη διευκρίνιση των πραγματικών περιστατικών.

Οι ρόλοι που μπορείτε να επιτελέστε στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης είναι:

 • άμεσο ή έμμεσο θύμα: σύμφωνα με την αξιόποινη πράξη που καταγγέλθηκε ή, αν είχε ζητηθεί πρόσβαση στις υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταγγελία της αξιόποινης πράξης, διότι η πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες δεν εξαρτάται από την υποβολή της καταγγελίας·
 • μάρτυρας: αν έχει γίνει καταγγελία. Η συμμετοχή σας στη διαδικασία ξεκινά μόλις παραλάβετε την κλήτευση·
 • ιδιώτης κατήγορος: αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε στην ποινική διαδικασία ως ιδιώτης κατήγορος, σε περίπτωση που ασκήσετε αγωγή κατά του δράστη (σε κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα και εγκλήματα κατά του προσώπου) και πριν από τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, δηλαδή πριν από την έναρξη της προφορικής διαδικασίας, εκτός από την περίπτωση ποινικής διαδικασίας που στρέφεται κατά ανηλίκου·
 • πολιτικώς ενάγων: γενικά, αν αποφασίσετε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη, δηλαδή διεκδικήσετε την απόδοση της κυριότητας, την αποκατάσταση της ζημίας ή την αποζημίωση λόγω ζημίας, υλικής και ηθικής, που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη.

Γενικά, πρέπει να είστε παρών στις διαδικασίες στο ακροατήριο, ακόμη κι αν δεν είναι δημόσιες. Μόνη σας υποχρέωση θα είναι να εμφανιστείτε για να καταθέσετε ως μάρτυρας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Γενικά, ως θύμα, από την πρώτη επαφή σας με τις αρχές ή τους υπαλλήλους και όσο διαρκεί η παροχή υπηρεσιών συνδρομής και υποστήριξης από τις αρχές της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και πριν από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προστασία, πληροφόρηση, υποστήριξη, συνδρομή και μέριμνα.

Μπορείτε να ζητήσετε από τις αρχές ή τους υπαλλήλους με τους οποίους έρχεστε αρχικά σε επαφή να σας παραπέμψουν στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, τα οποία θα σας συνδράμουν δωρεάν και εμπιστευτικά, ακόμη κι αν δεν είχατε προηγουμένως καταγγείλει την αξιόποινη πράξη.

Μπορεί επίσης να σας συνοδεύει ένα πρόσωπο της επιλογής σας από τις εν λόγω αρχές και τους υπαλλήλους με τους οποίους ήρθατε αρχικά σε επαφή.

Επιπλέον, ως θύμα έχετε το δικαίωμα να κατανοείτε και να γίνεστε κατανοητοί σε κάθε πράξη που πρέπει να διενεργηθεί μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης πριν από την υποβολή της καταγγελίας. Θα σάς παρέχεται διερμηνεία στις νόμιμα αναγνωρισμένες νοηματικές γλώσσες, καθώς και μέσα στήριξης της προφορικής επικοινωνίας, όποτε απαιτείται.

Κάθε επικοινωνία, προφορική και γραπτή, θα γίνεται σε σαφή, απλή και προσβάσιμη γλώσσα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά και οι ανάγκες, ιδίως αν έχετε κάποια αισθητηριακή, διανοητική ή ψυχική αναπηρία ή είστε ανήλικος.

Ως θύμα, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε κυρίως για τα παρακάτω:

 • τα διαθέσιμα μέτρα ιατρικής, ψυχολογικής ή υλικής συνδρομής και στήριξης και τη διαδικασία χορήγησής τους. Όποτε κρίνεται πρόσφορο, τα εν λόγω μέτρα θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις δυνατότητες εναλλακτικής στέγασης·
 • το δικαίωμα καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία και το δικαίωμα παροχής αποδεικτικών στοιχείων στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές·
 • τη διαδικασία λήψης συμβουλών και νομικής υπεράσπισης, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τις προϋποθέσεις δωρεάν χορήγησής τους·
 • τη δυνατότητα να ζητηθούν μέτρα προστασίας, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία·
 • την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούστε, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία αξίωσής της·
 • τις διαθέσιμες υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης·
 • τη διαθέσιμη πρόσθετη συνδρομή και τις διαθέσιμες υπηρεσίες επικοινωνίας·
 • τη διαδικασία μέσω της οποίας μπορεί να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αν δεν διαμένετε στην Ισπανία·
 • τις εφέσεις που μπορείτε να ασκήσετε κατά των αποφάσεων που θεωρείτε ότι δεν συνάδουν με τα δικαιώματά σας·
 • τα στοιχεία και τους τρόπους επικοινωνίας με την αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικασίας·
 • τις διαθέσιμες υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όποτε η προσφυγή σε αυτές είναι νομικά εφικτή·
 • τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορείτε να αποζημιωθείτε για τα δικαστικά σας έξοδα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία αξίωσής τους·
 • το δικαίωμα σας να υποβάλετε αίτημα για να σάς γνωστοποιούνται ορισμένες αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, όπως, μεταξύ άλλων, η απόφαση περί μη άσκησης ποινική δίωξης, η απόφαση που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία, κ.ο.κ.

Ανεξάρτητα από τον ρόλο σας στην ποινική διαδικασία, συνήθως μπορείτε να είστε παρών στις διαδικασίες στο ακροατήριο, ακόμη κι αν δεν είναι δημόσιες. Μόνη σας υποχρέωση θα είναι να εμφανιστείτε για να καταθέσετε ως μάρτυρας.

Εάν είστε θύμα που δεν έχει εμφανιστεί στην ποινική διαδικασία, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Ο ρόλος σας θα συνίσταται κυρίως στην υποχρέωση κατάθεσης ως μάρτυρας. Για να ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον χρόνο διεξαγωγής της δίκης, πρέπει να γνωστοποιήσετε κάθε τυχόν μεταβολή στη διεύθυνσή σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως ιδιώτης κατήγορος πριν από τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, δηλαδή πριν από την έναρξη της προφορικής διαδικασίας, με εξαίρεση την ποινική διαδικασία που στρέφεται κατά ανηλίκου. Θα εκπροσωπηθείτε από τον δικηγόρο σας, ο οποίος θα υπερασπιστεί την υπόθεσή σας, και τον δικαστικό σας εκπρόσωπο, ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει επισήμως στη διαδικασία.

}Εάν είστε ήδη ιδιώτης κατήγορος, ο δικηγόρος σας θα έχει πρόσβαση στη σύνοψη και τα άλλα έγγραφα του φακέλου, καθώς και άλλα δικαιώματα, όμοια με αυτά του εισαγγελέα, μεταξύ των οποίων, το δικαίωμα:

 • να ζητά τη συλλογή περαιτέρω αποδείξεων·
 • να προτείνει νέους μάρτυρες ή πραγματογνώμονες που θα υποστηρίξουν την υπόθεσή σας·
 • να προτείνει την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, κ.ο.κ.

στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικαστεί, το δικαστήριο μπορεί να τον διατάξει να καταβάλει τα παρακάτω έξοδα: τα έξοδα των δικηγόρων και των δικαστικών εκπροσώπων, των πραγματογνωμόνων, τα έξοδα έκδοσης πιστοποιητικών από δημόσια μητρώα και συμβολαιογράφους, κ.ο.κ.

Ως μάρτυρας, έχετε το δικαίωμα δωρεάν διερμηνείας, εάν δεν ομιλείτε την ισπανική ή την εκάστοτε τοπική γλώσσα, αλλά δεν έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μετάφραση των εγγράφων. Παρότι είναι γενικά δύσκολο να αποφευχθεί η οπτική επαφή με τον κατηγορούμενο και τα κτίρια του δικαστηρίου συνήθως δεν διαθέτουν ξεχωριστές αίθουσες αναμονής για μάρτυρες, εάν υπήρξατε θύμα σεξουαλικής βίας μπορείτε:

 • να επωφεληθείτε από τη χρήση μιας οθόνης στη δικαστική αίθουσα, ή
 • να καταθέσετε μέσω εικονοδιάσκεψης.

Εάν πρόκειται να καταθέσετε και βρίσκεστε σε κίνδυνο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να διατάξει τη διεξαγωγή της συζήτησης κεκλεισμένων των θυρών για τη διαφύλαξη της ηθικής, της δημόσιας τάξης και την προστασία σας ως θύματος, καθώς και την προστασία της οικογένειάς σας. Ως ιδιώτης κατήγορος, θα μπορούσατε να ζητήσετε ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών.

Εάν κλητευτείτε να καταθέσετε και ο δικαστής διαπιστώσει ότι βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο η ζωή σας, ή η ελευθερία, η ιδιοκτησία ή η οικογένειά σας, μπορεί να λάβει τα παρακάτω μέτρα:

 • να προστατεύσει την ταυτότητα, τη διεύθυνση, το επάγγελμα και τον τόπο εργασίας σας, χωρίς να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες στη διαδικασία·
 • να μην επιτρέψει να σας δουν στο δικαστήριο και να ορίσει το δικαστήριο ως διεύθυνση κοινοποιήσεων·
 • να αποτρέψει την καταγραφή της εικόνας σας με οποιονδήποτε τρόπο·
 • να διατάξει την αστυνομική σας προστασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά από αυτή·
 • να σας παράσχει μεταφορά στο δικαστήριο με κρατικό όχημα·
 • στο δικαστήριο, να σας τοποθετήσει σε αίθουσα αναμονής που φρουρείται από την αστυνομία·
 • σε ειδικές περιστάσεις, να σας χορηγήσει νέα ταυτότητα και οικονομική συνδρομή για να αλλάξετε τοποθεσία, διαμονή και εργασία.

Εάν είστε ανήλικος και καταθέτετε, η οπτική επαφή σας με τον κατηγορούμενο θα αποτραπεί με χρήση κάθε δυνατού τεχνικού μέσου. Η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση είναι επίσης περιορισμένη. Εάν έχετε σύγκρουση συμφερόντων με τους νόμιμους εκπροσώπους σας λόγω της οποίας δεν αισθάνεστε βέβαιος ότι τα συμφέροντά σας θα εξυπηρετηθούν ορθά κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της ποινικής δίκης, ή εάν έχετε σύγκρουση συμφερόντων με έναν από τους γονείς σας, και ο άλλος γονέας δεν μπορεί να εκπληρώσει επαρκώς το καθήκον εκπροσώπησης ή συνδρομής σας, μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας θα ζητήσει από τον δικαστή ή το δικαστήριο να διορίσει προσωρινό επίτροπο, ο οποίος θα έχει το καθήκον να σας εκπροσωπήσει κατά τη διάρκεια της έρευνας και της ποινικής δίκης.

Εάν είστε αλλοδαπός, μπορείτε να λάβετε δωρεάν διερμηνεία, εάν δεν ομιλείτε την ισπανική ή την εκάστοτε τοπική γλώσσα. Η αστυνομία μπορεί να σας χορηγήσει ένα έντυπο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης στη γλώσσα σας και πρόσβαση σε διερμηνέα τηλεφωνικά ή προσωπικά. Τα δικαστήρια διαθέτουν υπηρεσία διερμηνείας που συντονίζει το έργο της με το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Εάν προτίθεστε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη (πολιτικώς ενάγων), πρέπει να παρασταθείτε με τον δικηγόρο και τον δικαστικό σας εκπρόσωπο κατά τον χρόνο που επιτρέπεται η συμμετοχή σας στη διαδικασία ως ιδιώτης διάδικος και πάντοτε πριν από τον νομικό χαρακτηρισμό του αδικήματος. Σε αυτή την περίπτωση, θα εκπροσωπηθείτε από τον δικηγόρο σας, ο οποίος θα υπερασπιστεί την υπόθεσή σας, και τον δικαστικό σας εκπρόσωπο, ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει επισήμως στη διαδικασία.

Εάν σας χορηγηθεί επίδομα ή ενίσχυση λόγω της ιδιότητάς σας ως θύματος και έχει εκδοθεί υπέρ σας κάποιο από τα μέτρα προστασίας που προβλέπει ο νόμος, έχετε την υποχρέωση να επιστρέψετε το επίδομα ή την ενίσχυση, στις περιπτώσεις καταδίκης επί ψευδούς καταγγελίας μιας αξιόποινης πράξης ή μιας προσομοίωσης αξιόποινης πράξης, καθώς και την υποχρέωση να καταβάλετε τα έξοδα που επιβάρυναν τη διοίκηση για τη διενέργεια των πράξεων αναγνώρισης, προστασίας και υποστήριξης και τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, με την επιφύλαξη κάθε άλλης αστικής ή ποινικής ευθύνης που μπορεί να στοιχειοθετηθεί.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ανεξάρτητα από τον ρόλο σας στην ποινική διαδικασία, συνήθως μπορείτε να είστε παρών στις διαδικασίες στο ακροατήριο, ακόμη κι αν δεν είναι δημόσιες. Μόνη σας υποχρέωση θα είναι να εμφανιστείτε για να καταθέσετε ως μάρτυρας.

Όσο συμμετέχετε στη διαδικασία μπορείτε να συνεχίσετε να επωφελείστε από τις υπηρεσίες των Γραφείων Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Εάν είστε θύμα που δεν έχει εμφανιστεί στην ποινική διαδικασία, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Ο ρόλος σας θα συνίσταται κυρίως στην υποχρέωση κατάθεσης ως μάρτυρα. Για να ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον χρόνο διεξαγωγής της δίκης, πρέπει να γνωστοποιήσετε κάθε τυχόν μεταβολή στη διεύθυνσή σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως ιδιώτης κατήγορος πριν από τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, δηλαδή πριν από την έναρξη της προφορικής διαδικασίας, με εξαίρεση την ποινική διαδικασία που στρέφεται κατά ανηλίκου. Θα εκπροσωπηθείτε από τον δικηγόρο σας, ο οποίος θα υπερασπιστεί την υπόθεσή σας, και τον δικαστικό σας εκπρόσωπο, ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει επισήμως στη διαδικασία.

Εάν είστε ήδη ιδιώτης κατήγορος, ο δικηγόρος σας θα έχει πρόσβαση στην περίληψη και τα άλλα έγγραφα του φακέλου, και άλλα δικαιώματα, που προσιδιάζουν σε αυτά του εισαγγελέα:

 • να ζητά τη συλλογή περαιτέρω αποδείξεων·
 • να προτείνει νέους μάρτυρες ή πραγματογνώμονες που θα υποστηρίξουν την υπόθεσή σας·
 • να προτείνει την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, κ.ο.κ.

Εάν ο κατηγορούμενος καταδικαστεί, το δικαστήριο μπορεί να τον διατάξει να καταβάλει τα παρακάτω έξοδα: τα έξοδα των δικηγόρων και των δικαστικών εκπροσώπων, των πραγματογνωμόνων, τα έξοδα έκδοσης πιστοποιητικών από δημόσια μητρώα και συμβολαιογράφους, κ.ο.κ.

Ως μάρτυρας, έχετε το δικαίωμα δωρεάν διερμηνείας, εάν δεν ομιλείτε την ισπανική ή την εκάστοτε τοπική γλώσσα, αλλά δεν έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μετάφραση των εγγράφων. Παρότι είναι γενικά δύσκολο να αποφευχθεί η οπτική επαφή με τον κατηγορούμενο και τα κτίρια των δικαστηρίων συνήθως δεν διαθέτουν ξεχωριστές αίθουσες αναμονής για μάρτυρες, εάν υπήρξατε θύμα σεξουαλικής βίας μπορείτε:

 • να επωφεληθείτε από τη χρήση μιας οθόνης στη δικαστική αίθουσα, ή
 • να καταθέσετε μέσω εικονοδιάσκεψης.

Εάν πρόκειται να καταθέσετε και βρίσκεστε σε κίνδυνο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να διατάξει τη διεξαγωγή της συζήτησης κεκλεισμένων των θυρών για τη διαφύλαξη της ηθικής, της δημόσιας τάξης και την προστασία σας ως θύματος, καθώς και την προστασία της οικογένειάς σας. Ως ιδιώτης κατήγορος, θα μπορούσατε να ζητήσετε ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών.

Εάν κλητευτείτε να καταθέσετε και ο δικαστής διαπιστώσει ότι βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο η ζωή σας, ή η ελευθερία, η ιδιοκτησία ή η οικογένειά σας, μπορεί να λάβει τα παρακάτω μέτρα:

 • να προστατεύσει την ταυτότητα, τη διεύθυνση, το επάγγελμα και τον τόπο εργασίας σας, χωρίς να χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στη διαδικασία·
 • να αποτρέψει να σας δουν στο δικαστήριο και να ορίσει το δικαστήριο ως διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις·
 • να αποτρέψει την καταγραφή της εικόνας σας με οποιονδήποτε τρόπο·
 • να διατάξει την αστυνομική σας προστασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά από αυτή·
 • να σας παράσχει μεταφορά στο δικαστήριο με κρατικά οχήματα·
 • στο δικαστήριο, να σας τοποθετήσει σε αίθουσες αναμονής που φρουρούνται από την αστυνομία·
 • σε ειδικές περιστάσεις, να σας χορηγήσει νέα ταυτότητα και οικονομική συνδρομή για να αλλάξετε τοποθεσία, διαμονή και εργασία.

Εάν είστε ανήλικος και καταθέτετε, η οπτική επαφή σας με τον κατηγορούμενο θα αποτραπεί με χρήση κάθε δυνατού τεχνικού μέσου. Η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση επιτρέπεται επίσης σε εξαιρετικές περιστάσεις. Εάν έχετε σύγκρουση συμφερόντων με τους νόμιμους εκπροσώπους σας λόγω της οποίας δεν αισθάνεστε βέβαιος ότι τα συμφέροντά σας θα εξυπηρετηθούν ορθά κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της ποινικής δίκης, ή εάν έχετε σύγκρουση συμφερόντων με έναν από τους γονείς σας και ο άλλος γονέας δεν μπορεί να εκπληρώσει επαρκώς το καθήκον εκπροσώπησης ή συνδρομής σας, μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας θα ζητήσει από τον δικαστή ή το δικαστήριο να διορίσει προσωρινό επίτροπο, ο οποίος θα έχει το καθήκον να σας εκπροσωπήσει κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της ποινικής δίκης.

Εάν είστε αλλοδαπός και δεν ομιλείτε την ισπανική ή την αντίστοιχη τοπική γλώσσα μπορεί να σας παρασχεθεί δωρεάν διερμηνεία. Τα δικαστήρια διαθέτουν μια υπηρεσία διερμηνείας που συντονίζει το έργο της με το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Έχετε το δικαίωμα – εάν είχατε υποβάλει σχετικό αίτημα – να ενημερωθείτε για την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και το περιεχόμενο των κατηγοριών κατά του δράστη, καθώς και να σας γνωστοποιηθούν οι παρακάτω αποφάσεις:

 • η απόφαση περί μη άσκησης της ποινικής δίωξης·
 • η απόφαση που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία·
 • οι αποφάσεις φυλάκισης ή αποφυλάκισης του δράστη, καθώς και η πιθανή απόδραση του προφυλακισμένου δράστη·
 • οι αποφάσεις λήψης προσωπικών ασφαλιστικών μέτρων ή τροποποίησης όσων έχουν ήδη χορηγηθεί, όταν έχουν εκδοθεί για να εγγυηθούν την ασφάλειά σας·
 • οι αποφάσεις οποιασδήποτε δικαστικής ή σωφρονιστικής αρχής που αφορούν τα πρόσωπα που καταδικάστηκαν για αξιόποινες πράξεις οι οποίες διαπράχθηκαν με χρήση βίας ή εκφοβισμού και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας·
 • οι αποφάσεις που αφορούν τη συμμετοχή σας ως θύμα στην εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης και εκδίδονται στο σωφρονιστικό κατάστημα, όπως όσες αφορούν την υπαγωγή του καταδικασθέντα έγκλειστου σε ένα καθεστώς ανοικτής φυλακής βαθμού 3, τη χορήγηση προνομίων κατά τη φυλάκιση, την προσωρινή άδεια, την αποφυλάκιση υπό όρους κ.ο.κ.

Στην αίτηση με την οποία ζητάτε να λαμβάνετε γνώση των παραπάνω αποφάσεων, πρέπει να υποδείξετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή, άλλως, μια ταχυδρομική διεύθυνση ή μια διεύθυνση κατοικίας, στην οποία οι αρχές θα αποστέλλουν τις κοινοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις.

Κατ’ εξαίρεση, εάν δεν έχετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας αποσταλούν με απλή επιστολή στη διεύθυνση που έχετε υποδείξει.

Εάν είστε πολίτης που δεν διαμένετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία μπορούν να αποστέλλονται κοινοποιήσεις, αυτές θα αποσταλούν προς δημοσίευση στην ισπανική διπλωματική ή προξενική αρχή της χώρας διαμονής σας.

Οι κοινοποιήσεις που ενδέχεται να λάβετε πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον, το διατακτικό της απόφασης και τη νόμιμη βάση της.

Εάν ως θύμα έχετε συμμετάσχει επισήμως στη διαδικασία, οι αποφάσεις θα κοινοποιηθούν στον δικαστικό σας εκπρόσωπο και σε εσάς με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε υποδείξει.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις αποφάσεις που προαναφέρθηκαν, και με αυτό τον τρόπο η αίτησή σας θα παύσει να παράγει αποτελέσματα.

Εάν είχατε ζητήσει να παραπεμφθείτε στο Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων ή λαμβάνετε συνδρομή μέσω ενός τέτοιου Γραφείου, έχετε το δικαίωμα να σας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία και οι τρόποι επικοινωνίας με την αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικασίας, η ημερομηνία, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της δίκης και το περιεχόμενο των κατηγοριών κατά του δράστη.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για το δικονομικό καθεστώς του δράστη και τα ασφαλιστικά μέτρα που θα ληφθούν, χωρίς να χρειαστεί να το ζητήσετε. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις εν λόγω πληροφορίες.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Εάν είστε ήδη ιδιώτης κατήγορος, ο δικηγόρος σας θα έχει πρόσβαση στη σύνοψη και τα άλλα έγγραφα του φακέλου.

Οι καθημερινές δραστηριότητες των δικηγόρων περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των νομικών στοιχείων και των δικαιολογητικών εγγράφων, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόσωπο που εκπροσωπούν δεν είναι διάδικος στη δίκη.

Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, οι διάδικοι που παρίστανται στη διαδικασία μπορεί να ενημερώνονται για τη διαδικασία και να συμμετέχουν σε όλες τις δικονομικές διαδικασίες.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη


Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά της απόφασης;

Εάν ο κατηγορούμενος έχει κηρυχθεί αθώος και προτίθεστε να προσβάλετε την απόφαση, έχετε υπόψη σας ότι δεν επιτρέπεται να ασκήσετε έφεση αν δεν ήσασταν διάδικος στη δίκη.

Εάν ήσασταν διάδικος στη δίκη ως ιδιώτης κατήγορος, μπορείτε να ασκήσετε ένδικο μέσο ως εξής:

 • κατά της απόφασης μέσα σε δέκα ημέρες από τη δημοσίευσή της· αν υπάρχουν διάφοροι λόγοι έφεσης και είναι εφικτή η επανεξέταση των αποδεικτικών στοιχείων. Πρόκειται για τακτικό ένδικο μέσο.
 • Αναίρεση μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης· λόγοι αναίρεσης είναι η παράβαση του νόμου ή του ισπανικού Συντάγματος ή τυπικοί λόγοι. Πρόκειται για έκτακτο ένδικο μέσο.

Ως πολιτικώς ενάγων, μπορείτε να ασκήσετε αναίρεση μόνο για ζητήματα που αφορούν την αποζημίωσή σας.

Ως προς τις πιθανότητες άσκησης άλλων ένδικων μέσων, εάν προηγουμένως είχατε ασκήσει ένα τακτικό ένδικο μέσο, μπορείτε να ασκήσετε αναίρεση ως δεύτερο ένδικο μέσο. Η αναίρεση εκδικάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παράσχουν πληροφορίες για τα ένδικα μέσα που μπορείτε να ασκήσετε κατά των αποφάσεων που θεωρείτε ότι δεν συνάδουν με τα δικαιώματά σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Εάν είχατε υποβάλει σχετικό αίτημα, έχετε το δικαίωμα να σας γνωστοποιούνται οι παρακάτω αποφάσεις:

 • η απόφαση περί μη άσκησης της ποινικής δίωξης·
 • η απόφαση που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία·
 • οι αποφάσεις φυλάκισης ή αποφυλάκισης του δράστη, καθώς και η πιθανή απόδραση του προφυλακισμένου δράστη·
 • οι αποφάσεις έκδοσης προσωπικών ασφαλιστικών μέτρων ή τροποποίησης όσων έχουν ήδη εκδοθεί, όταν έχουν σκοπό την εγγύηση της ασφάλειάς σας·
 • οι αποφάσεις κάθε τυχόν δικαστικής ή σωφρονιστικής αρχής που αφορούν τους καταδικασθέντες για αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν με χρήση βίας ή εκφοβισμού και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας·
 • οι αποφάσεις που αφορούν τη συμμετοχή σας στην εκτέλεση της ποινής και εκδίδονται για ζητήματα που αφορούν τη φυλάκιση, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την υπαγωγή του καταδικασθέντα σε ένα καθεστώς ανοικτής φυλακής βαθμού 3, τη χορήγηση προνομίων κατά τη φυλάκιση, τη χορήγηση προσωρινής άδειας, την αποφυλάκιση υπό όρους, κ.ο.κ.

Το κύριο δικαίωμά σας κατά την εκτέλεση της απόφασης είναι το δικαίωμα ενημέρωσης για την καταδίκη του κατηγορούμενου. Γενικά, οι πληροφορίες που αφορούν την αποφυλάκιση θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος του απορρήτου του και γι’ αυτό τον λόγο να μη μπορούν να σας κοινοποιηθούν.

Κατ’ εξαίρεση, εάν υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται σε βία με βάση το φύλο, θα ενημερωθείτε για το δικονομικό καθεστώς του κατηγορούμενου και τον τρόπο που εκτίει την ποινή του, όσο παραμένει σε ισχύ η εντολή προστασίας ή η περιοριστική εντολή.

Εάν ήσαστε ιδιώτης κατήγορος στη δίκη, μπορείτε να συμμετάσχετε στην αναστολή της ποινής του κατηγορούμενου. Μια ποινή φυλάκισης κάτω των δύο ετών μπορεί να ανασταλεί εάν δεν επαναληφθεί η παράβαση μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Μετά την εν λόγω περίοδο, η ποινή παραγράφεται. Το δικαστήριο αποφαίνεται για την αναστολή της ποινής και ο δικαστής θα σας καλέσει να καταθέσετε προτού εκδώσει την απόφασή του.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας ενημερώσουν για τις δυνατότητές σας ως θύμα να συμμετάσχετε στην εκτέλεση της ποινής φυλάκισης και θα σας παράσχουν οποιαδήποτε συνδρομή απαιτείται για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στον νόμο.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου θα σας γνωστοποιήσει τα μέσα πληροφόρησης που χρειάζεστε για να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά την έκτιση της ποινής φυλάκισης έως την πλήρη έκτισή της, ειδικά σε περιπτώσεις χορήγησης προνομίων ή αποφυλάκισης των καταδικασθέντων.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για ποιο διάστημα;

Εάν η απόφαση εκτελεστεί, και είναι αναγκαίο, μπορείτε να παραμείνετε υπό προστασία, αν το αποφασίσει ο δικαστής. Μπορείτε να λάβετε αστυνομική προστασία, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, νέα ταυτότητα ή οικονομική συνδρομή για να μεταβάλετε τον τόπο κατοικίας ή εργασίας σας.

Σε ορισμένες αξιόποινες πράξεις, όπως στις αξιόποινες πράξεις που συνίστανται σε άσκηση βίας με βάση το φύλο και ενδοοικογενειακής βίας, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση εντολής προστασίας με προσωρινή ισχύ της οποίας η διάρκεια θα οριστεί με δικαστική απόφαση.

Η εντολή προστασίας μπορεί να ζητηθεί απευθείας από τη δικαστική αρχή, τον εισαγγελέα ή τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων ή τις κοινωνικές υπηρεσίες ή τους φορείς μέριμνας της δημόσιας διοίκησης.

Η εντολή προστασίας αντιπροσωπεύει ένα συνολικό καθεστώς προστασίας που θα περιλαμβάνει τα αστικά και ποινικά ασφαλιστικά μέτρα που ορίζει ο νόμος και κάθε άλλο μέτρο συνδρομής και κοινωνικής προστασίας που κατοχυρώνεται στο νομικό σύστημα.

Η χορήγηση της εντολής προστασίας συνεπάγεται το καθήκον σας να παραμένετε συνεχώς ενήμεροι για το δικονομικό καθεστώς του κατηγορούμενου ή του υπόπτου, καθώς και για την εμβέλεια και την ισχύ των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ληφθεί. Ιδίως, θα ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για τη φυλάκιση του φερόμενου δράστη. Για τον εν λόγω σκοπό, η εντολή προστασίας θα διαβιβαστεί στη διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος.

Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε προστασία με συγκεκριμένες ποινές ή ασφαλιστικά μέτρα που επιβάλλονται στον δράστη: περιοριστικές εντολές, στέρηση δικαιωμάτων γονικής μέριμνας ή κηδεμονίας, στέρηση του δικαιώματος οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, κ.ο.κ. Επιπλέον, αν ανασταλεί η ποινή πριν από τη φυλάκιση, ο δικαστής μπορεί να απαγορεύσει στον δράστη να μεταβεί σε συγκεκριμένα μέρη ή να σας πλησιάσει, να υποχρεώσει τον δράστη να συμμετάσχει σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.ο.κ.

Ως θύμα, δικαιούστε:

α) να ζητήσετε να επιβληθούν στον υπό όρους απολυθέντα τα μέτρα συμπεριφοράς ή οι κανόνες που προβλέπει ο νόμος και θεωρούνται αναγκαία για την εγγύηση της ασφάλειάς σας, όταν ο δράστης καταδικάστηκε για πράξεις από τις οποίες εύλογα προκύπτει κίνδυνος για εσάς·

β) να παράσχετε στον δικαστή ή το δικαστήριο οποιαδήποτε συναφή πληροφορία για να μπορέσει να αποφανθεί επί της εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής, της αστικής ευθύνης που απορρέει από την αξιόποινη πράξη ή της κατάσχεσης που συμφωνήθηκε.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα συνεργάζονται και θα συντονίζουν το έργο τους με τα όργανα, τα ιδρύματα και τις υπηρεσίες που μπορεί να συμμετέχουν στη συνδρομή των θυμάτων: το δικαστικό σώμα, την εισαγγελία, τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης, ειδικά στην περίπτωση ευάλωτων θυμάτων με υψηλό κίνδυνο θυματοποίησης. Επιπλέον, εάν ως θύμα χρειάζεστε ειδικά μέτρα προστασίας, θα αξιολογήσουν την υπόθεσή σας για να κρίνουν ποια μέτρα προστασίας, συνδρομής και υποστήριξης θα πρέπει να σας παρασχεθούν, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά:

 • η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης ή συνδρομής για την αντιμετώπιση των διαταραχών που προξένησε η αξιόποινη πράξη, με χρήση των πλέον πρόσφορων ψυχολογικών μεθόδων για τη φροντίδα σας·
 • η συνοδεία σας στη δίκη·
 • πληροφορίες για τις διαθέσιμες πηγές ψυχοκοινωνικής συνδρομής και μέριμνας και η παραπομπή σας στις εν λόγω υπηρεσίες, εάν το ζητήσετε·
 • οποιαδήποτε ειδικά μέτρα υποστήριξης που μπορεί να είναι αναγκαία εάν είστε θύμα που χρειάζεται ειδική προστασία·
 • η παραπομπή σας σε εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης.

Για ποιο διάστημα;

Τα δικαστικά μέτρα προστασίας θα ισχύουν για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στην οικεία δικαστική απόφαση.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα επιτηρούν την κατάστασή σας ως θύμα, ειδικά αν είστε ευάλωτο θύμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και για μια πρόσφορη χρονική περίοδο μετά το πέρας της, ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι γνωστές η ταυτότητα του δράστη και η έκβαση της διαδικασίας.

Ποιες πληροφορίες θα λάβω αν καταδικαστεί ο δράστης;

Το κύριο δικαίωμά σας κατά την εκτέλεση της απόφασης είναι το δικαίωμα ενημέρωσης για την καταδίκη του κατηγορούμενου. Γενικά, οι πληροφορίες που αφορούν την αποφυλάκιση θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος του απορρήτου του και γι’ αυτό τον λόγο να μη μπορούν να σας κοινοποιηθούν.

Κατ’ εξαίρεση, αν υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται σε άσκηση βίας με βάση το φύλο, θα ενημερωθείτε για το δικονομικό καθεστώς του κατηγορούμενου και τον τρόπο έκτισης της ποινής του, για όσο η εντολή προστασίας ή η περιοριστική εντολή παραμένει σε ισχύ, εκτός αν εκφράσετε την επιθυμία σας να μην ενημερώνεστε σχετικά.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας ενημερώσουν για τις δυνατότητές σας ως θύμα να συμμετάσχετε στην εκτέλεση της ποινής φυλάκισης και θα σας παράσχουν οποιαδήποτε συνδρομή απαιτείται για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στον νόμο.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου θα σας γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεστε για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε αφορά την έκτιση της ποινής φυλάκισης έως την πλήρη έκτισή της, ειδικά σε περιπτώσεις χορήγησης προνομίων ή αποφυλάκισης των καταδικασθέντων.

Θα ενημερωθώ αν αποφυλακιστεί ο δράστης (περιλαμβανομένης της πρόωρης ή υπό όρους αποφυλάκισης) ή αποδράσει;

Εάν έχετε υποβάλει σχετικό αίτημα, έχετε το δικαίωμα να σας γνωστοποιούνται, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω αποφάσεις:

 • οι αποφάσεις φυλάκισης ή αποφυλάκισης του δράστη, καθώς και η πιθανή απόδραση του προφυλακισμένου δράστη·
 • οι αποφάσεις κάθε τυχόν δικαστικής ή σωφρονιστικής αρχής που αφορούν τους καταδικασθέντες για αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν με χρήση βίας ή εκφοβισμού και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας·
 • οι αποφάσεις που αφορούν τη συμμετοχή σας στην εκτέλεση της ποινής και εκδίδονται για ζητήματα που αφορούν τη φυλάκιση, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την υπαγωγή του καταδικασθέντα σε ένα καθεστώς ανοικτής φυλακής βαθμού 3, τη χορήγηση προνομίων κατά τη φυλάκιση, τη χορήγηση προσωρινής άδειας, την αποφυλάκιση υπό όρους, κ.ο.κ.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας ενημερώσουν για τις δυνατότητές σας ως θύμα να συμμετάσχετε στην εκτέλεση της ποινής φυλάκισης και θα σας παράσχουν οποιαδήποτε συνδρομή απαιτείται για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στον νόμο.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου θα σας γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεστε για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε αφορά την έκτιση της ποινής φυλάκισης έως την πλήρη έκτισή της, ειδικά σε περιπτώσεις χορήγησης προνομίων ή αποφυλάκισης των καταδικασθέντων.

Θα συμμετάσχω στις αποφάσεις αποφυλάκισης ή υπό όρους απόλυσης;

Ως θύμα της αξιόποινης πράξης, θα δικαιούστε:

 • α) να ζητήσετε να επιβληθούν στον υπό όρους απολυθέντα τα μέτρα συμπεριφοράς ή οι κανόνες που προβλέπει ο νόμος και θεωρούνται αναγκαία/-οι για την εγγύηση της ασφάλειάς σας, όταν ο δράστης έχει καταδικαστεί για πράξεις από τις οποίες εύλογα προκύπτει κίνδυνος για εσάς·
 • να παράσχετε στον δικαστή ή το δικαστήριο οποιαδήποτε συναφή πληροφορία για να αποφανθεί επί της εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής, τις αστικές ευθύνες που απορρέουν από την αξιόποινη πράξη ή την κατάσχεση που συμφωνήθηκε.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας ενημερώσουν για τις δυνατότητές σας ως θύμα να συμμετάσχετε στην εκτέλεση της ποινής φυλάκισης και θα σας παράσχουν οποιαδήποτε συνδρομή απαιτείται για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στον νόμο.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου θα σας γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεστε για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε αφορά την έκτιση της ποινής φυλάκισης έως την πλήρη έκτισή της, ειδικά σε περιπτώσεις χορήγησης προνομίων ή αποφυλάκισης των καταδικασθέντων.

Για παράδειγμα, μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Εάν είχατε ζητήσει να σας γνωστοποιούνται ορισμένες αποφάσεις που εκδίδονται για ζητήματα που αφορούν τη φυλάκιση, καθώς και όσες αφορούν την υπαγωγή του καταδικασθέντα σε ένα καθεστώς ανοικτής φυλακής βαθμού 3, τη χορήγηση προνομίων κατά τη φυλάκιση, τη χορήγηση προσωρινής άδειας, την αποφυλάκιση υπό όρους, κ.ο.κ., μπορείτε να προσβάλετε τις εν λόγω αποφάσεις ακόμη κι αν δεν ήσαστε διάδικος στη διαδικασία. Πρέπει να γνωστοποιήσετε στον γραμματέα του δικαστηρίου την πρόθεσή σας να ασκήσετε έφεση, χωρίς να απαιτείται να έχετε τη συνδρομή δικηγόρου γι’ αυτό, το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από τον χρόνο κοινοποίησης της απόφασης και να ασκήσετε έφεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εν λόγω κοινοποίηση.

Για να προσβάλετε την πιθανή υπαγωγή του καταδικασθέντα σε ένα καθεστώς ανοικτής φυλακής βαθμού 3 πρέπει να είστε θύμα μιας από τις παρακάτω αξιόποινες πράξεις:

 • ανθρωποκτονίας·
 • διακοπής κύησης·
 • σωματικής βλάβης
 • εγκλήματος κατά της ελευθερίας·
 • βασανιστηρίου και εγκλήματος κατά της ηθικής ακεραιότητας·
 • εγκλήματος κατά της σεξουαλικής ελευθερίας και
 • κλοπής που τελέστηκε με βία ή εκφοβισμό·
 • τρομοκρατίας·
 • εμπορίας ανθρώπων.

Προτού εκδώσει η σωφρονιστική αρχή οποιαδήποτε από τις αποφάσεις που προαναφέρθηκαν, θα σας κοινοποιηθεί η οικεία απόφαση ώστε να μπορέσετε να προβάλετε τους ισχυρισμούς που κρίνετε πρόσφορους, εφόσον είχατε υποβάλει το οικείο αίτημα να σας γνωστοποιούνται οι εν λόγω αποφάσεις.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να χρειαστείτε για τα ένδικα μέσα που μπορείτε να ασκήσετε κατά των αποφάσεων που θεωρείτε ότι δεν συνάδουν με τα δικαιώματά σας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

4 - Αποζημίωση


Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη; (λ.χ δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή)

Ως ιδιώτης κατήγορος, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση λόγω ζημίας με δήλωση πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη ή να αναβάλετε την εν λόγω αξίωση έως το πέρας της ποινικής διαδικασίας. Εάν οι αγωγές ασκηθούν χωριστά, η αστική αγωγή πρέπει να ασκηθεί μετά την περάτωση της ποινικής δίκης.

Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε στη διαδικασία μόνο ως πολιτικώς ενάγων χωρίς καμία εξουσία στη διαδικασία. Εάν δεν εμφανιστείτε ως πολιτικώς ενάγων για να αναζητήσετε αποζημίωση, ο εισαγγελέας θα δηλώσει την παράσταση πολιτικής αγωγής για λογαριασμό σας. Εάν το δικαστήριο κηρύξει αθώο τον κατηγορούμενο ή δεν σας επιδικάσει την αποζημίωση, μπορείτε και πάλι να διεκδικήσετε αποζημίωση μέσω της αστικής διαδικασίας.

Η αστική ευθύνη του κατηγορούμενου καλύπτει την απόδοση της ιδιοκτησίας, την αποκατάσταση της ζημίας και την αποζημίωση για τις ζημίες, περιλαμβανομένων όσων προκλήθηκαν στον σύντροφο και τα παιδιά σας.

Μπορείτε επίσης να λάβετε αποζημίωση από το Κράτος.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων αποτελούν την αρμόδια αρχή συνδρομής των θυμάτων αξιόποινων πράξεων με διασυνοριακό χαρακτήρα, όταν δηλαδή η αξιόποινη πράξη σε βάρος σας διαπράχθηκε σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Ισπανία. Η αρμόδια αρχή συνδρομής στις περιπτώσεις τρομοκρατικών ενεργειών με διασυνοριακό χαρακτήρα είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας.

Γενικά, με εξαίρεση τις τρομοκρατικές ενέργειες, η αρχή θα παρέχει συνδρομή για την έναρξη και τη διαχείριση της διαδικασίας για τη χορήγηση συνδρομής από το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη, ώστε εσείς, ως αιτών, να μπορείτε να λάβετε ευρισκόμενος στην Ισπανία την αποζημίωση από το κράτος στο έδαφος του οποίου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη.

Γι’ αυτό τον λόγο, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παράσχουν, ως τον αιτούντα την οικονομική συνδρομή, τις παρακάτω πληροφορίες:

 • πληροφορίες για τις δυνατότητες διεκδίκησης οικονομικής συνδρομής ή αποζημίωσης, τις απαιτούμενες διαδικασίες ή τα απαιτούμενα έντυπα, περιλαμβανομένου του τρόπου συμπλήρωσης των εντύπων, και για τα δικαιολογητικά έγγραφα που μπορεί να απαιτούνται·
 • γενικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων παροχής πρόσθετων πληροφοριών.

Επιπλέον, ως αρχή συνδρομής, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων πρέπει να πράξουν τα παρακάτω:

 • να διαβιβάσουν την αίτησή σας και τα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που μπορεί να χρειαστεί μεταγενέστερα, κατά περίπτωση, στην αρμόδια αρχή λήψης απόφασης επί της συνδρομής που έχει οριστεί από το κράτος στο οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη·
 • να συνεργάζονται με την αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης επί της συνδρομής, σε περίπτωση που η τελευταία αποφασίσει να εξετάσει τον αιτούντα ή άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που τη διέπει.

Αρμόδια αρχή για τη λήψη απόφασης επί της συνδρομής είναι η Γενική Διεύθυνση Εξόδων Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών όταν η επεξεργασία της αίτησης χορήγησης της νόμιμης κρατικής συνδρομής γίνεται μέσω της αρχής συνδρομής του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών.

Η αρμόδια αρχή για τη λήψη απόφασης επί της οικονομικής συνδρομής πρέπει να κοινοποιήσει σε εσάς ως τον αιτούντα την οικονομική συνδρομή και την αρχή συνδρομής, τα παρακάτω:

 • το αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης χορήγησης κρατικής συνδρομής, το όργανο που κίνησε τη διαδικασία, την προθεσμία για την έκδοση απόφασης και, εάν είναι εφικτό, την προβλεπόμενη ημερομηνία έκδοσης της απόφασης·
 • την απόφαση που περατώνει τη διαδικασία.

Για τα εγκλήματα της τρομοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας) θα ενεργεί ως η αρχή συνδρομής, όταν ο τόπος τέλεσης της αξιόποινης πράξης είναι ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς, ως ο αιτών την οικονομική συνδρομή, έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Ισπανία, ώστε να μπορείτε να λάβετε ευρισκόμενος στην Ισπανία, την ανάλογη αποζημίωση, κατά περίπτωση, από το κράτος στο έδαφος του οποίου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη. Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων ως η αρχή συνδρομής ή λήψης της απόφασης είναι οι ίδιες με αυτές της Γενικής Διεύθυνσης Εξόδων Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Η αποζημίωση, στο σύνολό της ή εν μέρει, θα καταβληθεί από το κράτος, εάν ο δράστης έχει κηρυχθεί εν μέρει αφερέγγυος.

Το κράτος θα υποκατασταθεί στα δικαιώματά σας έναντι του αστικώς υπευθύνου για την αξιόποινη πράξη, έως το πλήρες ποσό της προσωρινής ή της οριστικής αποζημίωσης που σας χορηγήθηκε ως θύμα ή δικαιούχο.

Το κράτος μπορεί να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης κατά του αστικώς υπευθύνου για το ποινικό αδίκημα για να ζητήσει την πλήρη ή μερική απόδοση της αποζημίωσης που χορήγησε.

Η εν λόγω αγωγή θα εκδικάζεται, όποτε κριθεί πρόσφορο, μέσω της διοικητικής διαδικασίας αποζημίωσης η οποία ενδεικτικά τηρείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • αν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση κριθεί ότι δεν διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη·
 • αν μετά την καταβολή, τόσο εσείς ως θύμα όσο και τα πρόσωπα που για οποιονδήποτε λόγο έλκουν δικαίωμα από εσάς, λάβατε πλήρη ή μερική αποζημίωση για τη ζημία σας μέσα σε τρία έτη μετά τη χορήγηση της οικονομικής συνδρομής·
 • αν η οικονομική συνδρομή αποκτήθηκε με την παροχή ψευδών ή δόλια ανακριβών πληροφοριών ή με άλλα απατηλά μέσα, καθώς και με σκόπιμη παράλειψη των περιστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης ή μείωση του ποσού της·
 • αν η αποζημίωση που επιδικάστηκε με την απόφαση υπολείπεται της προσωρινής αποζημίωσης.

Η εν λόγω αγωγή θα ασκηθεί από το κράτος με τη συμμετοχή του στην ποινική ή αστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, με την επιφύλαξη της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής από τον εισαγγελέα.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η αποζημίωση, στο σύνολό της ή εν μέρει, θα καταβληθεί από το κράτος, εάν ο καταδικασθείς για την αξιόποινη πράξη έχει κηρυχθεί εν μέρει αφερέγγυος.

Η προσωρινή οικονομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης που περατώνει αμετάκλητα την ποινική διαδικασία, στο μέτρο που έχει αποδειχθεί η επισφαλής οικονομική κατάστασή σας στην οποία βρεθήκατε ως θύμα ή δικαιούχος.

Η προσωρινή οικονομική συνδρομή μπορεί να ζητηθεί αφού καταγγείλετε τα γεγονότα στις αρμόδιες αρχές ή αν η ποινική διαδικασία κινηθεί αυτεπαγγέλτως βάσει των εν λόγω γεγονότων.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση από το Κράτος.

Η Ισπανία διαθέτει ένα σύστημα συνδρομής για τα θύματα δόλιων και βίαιων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην Ισπανία και προκάλεσαν τον θάνατο, τη σοβαρή σωματική βλάβη ή τη σοβαρή βλάβη της σωματικής ακεραιότητας ή της ψυχικής υγείας. Συνδρομή παρέχεται επίσης στα θύματα των εγκλημάτων κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, ακόμη κι αν οι εν λόγω αξιόποινες πράξεις διαπράχθηκαν χωρίς τη χρήση βίας.

Γενικά, μπορείτε να λάβετε τη νόμιμη οικονομική συνδρομή αν, κατά τον χρόνο που διαπράχθηκε το έγκλημα, είστε Ισπανός υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω, έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Ισπανία ή είστε υπήκοος άλλου κράτους που χορηγεί παρόμοια οικονομική συνδρομή στους Ισπανούς υπηκόους που βρίσκονται στο έδαφός του.

Σε περίπτωση θανάτου, οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις της υπηκοότητας ή της διαμονής πρέπει να πληρούνται από τους δικαιούχους και όχι τον θανόντα.

Σε περίπτωση σοβαρής σωματικής βλάβης ή σοβαρής βλάβης στη σωματική ακεραιότητα ή την ψυχική υγεία, δικαιούχοι είναι τα άμεσα θύματα, δηλαδή, όσοι υπέστησαν τη σωματική βλάβη ή τη ζημία.

Σε περίπτωση θανάτου, δικαιούχοι είναι τα έμμεσα θύματα, δηλαδή τα παρακάτω πρόσωπα:

 • ο/η σύζυγος του θανόντος, εάν δεν είχε επέλθει δικαστικός χωρισμός, ή το πρόσωπο που συγκατοικούσε με τον θανόντα σε μόνιμη βάση στο πλαίσιο μιας σχέσης όμοιας του γάμου τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τον θάνατο, εκτός εν είχαν παιδιά μαζί, οπότε αρκεί απλώς η συγκατοίκηση. Περιλαμβάνονται επίσης τα παιδιά των προσώπων που προαναφέρθηκαν, ακόμη και αν δεν ήταν παιδιά του θανόντος, στο μέτρο που ήταν οικονομικά εξαρτώμενα από το εν λόγω πρόσωπο και συγκατοικούσαν με αυτό.

Στους δικαιούχους ουδέποτε περιλαμβάνονται πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση οποιασδήποτε μορφής, όταν ο θανών ήταν σύζυγός τους ή το πρόσωπο με το οποίο συνδέονταν μόνιμα μέσω μιας παρόμοιας σχέσης.

 • Το παιδί του θανόντος, που ήταν εξαρτώμενο από το εν λόγω πρόσωπο και συγκατοικούσε με αυτό, ενώ τεκμαίρεται ότι τα ανήλικα παιδιά ή οι ανάπηροι ενήλικες είναι οικονομικά εξαρτώμενα μέλη.
 • Ο γονέας του θανόντος, που ήταν οικονομικά εξαρτώμενος από το εν λόγω πρόσωπο, αν δεν υπάρχει κανένα από τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων.
 • Οι γονείς του ανηλίκου του οποίου ο θάνατος επήλθε ως άμεση συνέπεια της αξιόποινης πράξης θεωρούνται επίσης έμμεσα θύματα, για τους σκοπούς της οικονομικής συνδρομής που προβλέπει η ισπανική νομοθεσία.

Τα θύματα δικαιούνται να λάβουν οικονομική συνδρομή εάν φέρουν συγκεκριμένες βλάβες, δηλαδή σωματικές ή ψυχικές βλάβες ή βλάβη της σωματικής ακεραιότητας που καθιστούν τον παθόντα προσωρινά ανάπηρο, για διάστημα έως και έξι μήνες, ή μόνιμα ανάπηρους, με βαθμό αναπηρίας τουλάχιστον 33 %.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι η χορήγηση της συνδρομής εξαρτάται από την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης που περατώνει αμετάκλητα την ποινική διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες για την έκδοση αποφάσεων στις ποινικές αποφάσεις, πριν από την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης που περατώνει αμετάκλητα την ποινική διαδικασία, ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης προσωρινής αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπόψη την επισφαλή οικονομική κατάσταση του θύματος της αξιόποινης πράξης ή των προσώπων που έλκουν τα δικαιώματά τους από το θύμα. Η προσωρινή αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί μόλις το θύμα καταγγείλει τα γεγονότα στις αρμόδιες αρχές ή όταν η ποινική διαδικασία κινηθεί από τα αρμόδια όργανα, χωρίς την ανάγκη υποβολής καταγγελίας.

Το ποσό της προσωρινής αποζημίωσης ουδέποτε μπορεί να υπερβαίνει την αποζημίωση που επιδίκασε η απόφαση.

Σε περίπτωση θανάτου ανηλίκου ή αναπήρου που επήλθε ως άμεση συνέπεια της αξιόποινης πράξης, οι γονείς ή οι κηδεμόνες του ανηλίκου θα έχουν δικαίωμα μόνο στην αποζημίωση για τις δαπάνες κηδείας που κατέβαλαν έως το ανώτατο νόμιμο όριο.

Στα εγκλήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας που προκαλούν βλάβη στην ψυχική υγεία του θύματος, το ποσό της οικονομικής συνδρομής θα καλύπτει τις δαπάνες της θεραπείας που ελεύθερα επιλέγει το θύμα, στο ανώτατο νόμιμο όριο.

Γενικά, η προθεσμία διεκδίκησης της συνδρομής είναι ένα έτος από τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Η εν λόγω προθεσμία θα ανασταλεί όταν ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, και θα ξεκινήσει εκ νέου όταν εκδοθεί η αμετάκλητη δικαστική απόφαση και κοινοποιηθεί στο θύμα.

Η οικονομική συνδρομή δεν μπορεί να συντρέχει με τα παρακάτω:

 • με αποζημίωση που επιδικάζεται με δικαστική απόφαση. Παρά ταύτα, θα καταβληθεί η οικονομική συνδρομή στο σύνολό της ή εν μέρει αν ο δράστης έχει κηρυχθεί εν μέρει αφερέγγυος·
 • με αποζημίωση ή το ασφάλισμα από την ιδιωτική ασφάλιση, καθώς και με το επίδομα κοινωνικής ασφάλειας που μπορεί να δικαιούται το θύμα λόγω της προσωρινής του αναπηρίας. Παρά ταύτα, η οικονομική συνδρομή θα καταβληθεί στον δικαιούχο της ιδιωτικής ασφάλισης, όταν το ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβανόταν από την εν λόγω ασφάλιση είναι μικρότερο από το επιδικασθέν ποσό·
 • η εν λόγω οικονομική συνδρομή ουδέποτε συντρέχει με την αποζημίωση λόγω ζημίας των θυμάτων ένοπλων οργανώσεων και τρομοκρατών.

Η οικονομική συνδρομή μπορεί να συντρέχει με τα παρακάτω:

 • σε περιπτώσεις μόνιμης αναπηρίας ή θανάτου του θύματος, με οποιαδήποτε κρατική σύνταξη που δικαιούται να λάβει ο δικαιούχος·
 • με την κοινωνική παροχή που προβλέπει το άρθρο 27 του Οργανικού Νόμου αριθ. 1/2004 της 28ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα πλήρη μέτρα προστασίας κατά της βίας με βάση το φύλο (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).

Η οικονομική συνδρομή για τη μόνιμη αναπηρία δεν συντρέχει με την οικονομική συνδρομή για την προσωρινή αναπηρία.

Αρμόδια για την επεξεργασία και την έκδοση απόφασης επί των αιτήσεων για τη νόμιμη κρατική οικονομική συνδρομή, είναι η Γενική Διεύθυνση Εξόδων Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για τα θύματα κάθε αξιόποινης πράξης εκτός από τα θύματα τρομοκρατίας, οπότε αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας).

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, μπορείτε να λάβετε κάποια από τις κρατικές συνδρομές που προορίζονται για την αποζημίωση των θυμάτων τρομοκρατίας λόγω της ζημίας που προκλήθηκε από αυτού του είδους τις αξιόποινες πράξεις, εάν υπάρχει πλήρης αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της τρομοκρατικής ενέργειας και της ζημίας που προκλήθηκε.

Αποζημιώνονται οι παρακάτω ζημίες:

 • η σωματική και ψυχική βλάβη, καθώς και οι δαπάνες ιατρικής θεραπείας, προσθετικής και χειρουργικής επέμβασης.

Τα εν λόγω έξοδα καταβάλλονται στον παθόντα μόνο αν δεν καλύπτονται πλήρως ή εν μέρει από ένα ιδιωτικό ή δημόσιο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας·

 • οι υλικές ζημίες στις κατοικίες των φυσικών προσώπων ή σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε έδρες πολιτικών παρατάξεων, συνδικαλιστικών ενώσεων και κοινωνικών οργανώσεων·
 • τα έξοδα προσωρινής στέγασης, όταν εκτελούνται εργασίες επισκευής στις κύριες κατοικίες των φυσικών προσώπων·
 • οι ζημίες σε οχήματα ιδιωτικής χρήσης, καθώς και οι ζημίες σε οχήματα χερσαίας μεταφοράς προσώπων ή αγαθών, εκτός από τα οχήματα δημόσιας χρήσης.

Η αποζημίωση για τις ζημίες που παρατέθηκαν, με εξαίρεση τις σωματικές βλάβες, είναι επικουρική αυτής που ορίζει για τις ίδιες περιπτώσεις οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας ή αυτών που απορρέουν από ασφαλιστικές συμβάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα αποζημιωθεί οποιοδήποτε ποσό προκύψει από τη διαφορά μεταξύ του καταβαλλόμενου ποσού από τις εν λόγω αρχές της δημόσιας διοίκησης ή τις ασφαλιστικές οντότητες και του επίσημα εκτιμώμενου ποσού.

Το ποσό της αποζημίωσης θα καθοριστεί με βάση τη ζημία που προκλήθηκε (βαρύτητα της σωματικής βλάβης και είδος της αναπηρίας που προκλήθηκε, θάνατος, κ.ο.κ).

Άλλη οικονομική συνδρομή:

 • για σπουδές: όταν μια τρομοκρατική ενέργεια επιφέρει ιδιαίτερα σοβαρή βλάβη σε φοιτητή, τους γονείς ή κηδεμόνες του, ή όταν οι εν λόγω βλάβες τους καθιστούν ακατάλληλους για την άσκηση της συνήθους απασχόλησής τους·
 • άμεση ψυχολογική συνδρομή και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο θύμα και στα μέλη της οικογένειάς του·
 • έκτακτη οικονομική συνδρομή για την κάλυψη, κατ’ εξαίρεση, των προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών των θυμάτων, που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εμφανώς ανεπαρκώς με τη συνήθη οικονομική συνδρομή.

Δικαιούχοι οικονομικής συνδρομής:

 • σε περίπτωση σωματικής βλάβης, οι παθόντες·
 • σε περίπτωση θανάτου:
  • ο/η σύζυγος του θανόντος·
  • ο/η εκτός γάμου σύντροφος που συγκατοικούσε με τον θανόντα για τουλάχιστον δύο έτη·
  • ο/η εκτός γάμου σύντροφος με τον οποίο/την οποία είχε παιδιά ο θανών·
  • οι γονείς του θανόντος αν ήταν οικονομικά εξαρτώμενοι από το εν λόγω πρόσωπο. Αν δεν υπάρχουν γονείς και με αυτή τη σειρά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και οι παππούδες του θανόντος που ήταν οικονομικά εξαρτώμενοι από το εν λόγω πρόσωπο·
  • εάν δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω πρόσωπα, τα παιδιά, και αν δεν υπάρχουν και αυτά, οι γονείς που δεν ήταν οικονομικά εξαρτώμενοι από τον θανόντα.

Γενικά, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης για προσωπική βλάβη ή υλική ζημία είναι ένα έτος από την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας.

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Συνδρομής Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Υπουργείου Εσωτερικών, θα σας παράσχει συνδρομή ως θύμα τρομοκρατίας μέσω της διαδικασίας που κινείται με την υποβολή αίτησης αποζημίωσης για: να λάβετε πιστοποιητικά των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, των διαταγών περί μη εκτέλεσης της αστικής ευθύνης και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για την επεξεργασία της συνδρομής.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Η απόφαση που περατώνει αμετάκλητα την ποινική διαδικασία, η οποία δεν υπόκειται σε έφεση, πρέπει να αποδεικνύει ότι ο θάνατος, η σωματική βλάβη και η σοβαρή βλάβη της σωματικής ακεραιότητας ή της ψυχικής υγείας συνιστούν δόλια και βίαιη αξιόποινη πράξη, και συνεπώς, η απόφαση πρέπει να ορίζει την κατάλληλη αποζημίωση.

Στην αίτηση οικονομικής συνδρομής πρέπει να επισυνάψετε αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που περατώνει αμετάκλητα την ποινική διαδικασία, είτε πρόκειται για δικαστική απόφαση, απόφαση εκδοθείσα ερήμην ή απόφαση περάτωσης της υπόθεσης λόγω θανάτου του δράστη ή απόφαση που θέτει την υπόθεση στο αρχείο.

Το ποσό της οικονομικής συνδρομής ουδέποτε μπορεί να υπερβαίνει την αποζημίωση που επιδικάζεται με τη δικαστική απόφαση.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Η προσωρινή οικονομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης που περατώνει αμετάκλητα την ποινική διαδικασία, αν έχει αποδειχθεί η επισφαλής οικονομική κατάσταση στην οποία βρεθήκατε ως θύμα ή δικαιούχος.

Η προσωρινή οικονομική συνδρομή μπορεί να ζητηθεί αφού καταγγείλετε τα γεγονότα στις αρμόδιες αρχές ή αν η ποινική διαδικασία κινηθεί αυτεπαγγέλτως βάσει των εν λόγω γεγονότων.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


ΕίμΕίμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον επικοινωνώ για στήριξη και συνδρομή;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων αποτελούν δωρεάν, δημόσια πολυτομεακή υπηρεσία που έχουν συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων.

Γραφεία υπάρχουν σε όλες τις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαυτόνομες κοινότητες, σε σχεδόν όλες τις πρωτεύουσες περιφερειών, καθώς και σε άλλες πόλεις.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παράσχουν πλήρη, συντονισμένη και ειδικευμένη στήριξη ως θύματα αξιόποινης πράξης, ανάλογα με τις ειδικές νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές σας ανάγκες.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), ωστόσο, αν το επιθυμείτε μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων της περιφέρειάς σας. Στη συνέχεια, το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα συνεργαστεί με το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων παρέχουν μέριμνα και συνδρομή σε μια σειρά από στάδια:

 • Στάδιο υποδοχής και προσανατολισμού: Στο στάδιο προσανατολισμού, το Γραφείο σας παρέχει πλήρη πληροφόρηση για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, τα ζητήματα που πρέπει να χειριστείτε και τις πιθανές επιπτώσεις. Το εν λόγω στάδιο γενικά διεξάγεται με συνέντευξη, προσωπικά ή τηλεφωνικά, κατά την οποία θα εξηγήσετε τα προβλήματα και τις ανάγκες σας. Με βάση την κατάθεσή σας, θα λάβετε καθοδήγηση, θα εκτιμηθεί το ενδεχόμενο παρέμβασης άλλων φορέων και θα γίνουν οι αντίστοιχες παραπομπές, αν κριθεί αναγκαίο.
 • Στάδιο πληροφόρησης: ως θύμα, ξεκινώντας από την πρώτη επαφή με τις αρχές και τους υπαλλήλους, ακόμη και πριν από την υποβολή της καταγγελίας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες που αρμόζουν στις προσωπικές σας περιστάσεις και συνθήκες, στη φύση της αξιόποινης πράξης που έχετε βιώσει και τη ζημία που έχετε υποστεί. Οι πληροφορίες αφορούν ζητήματα, όπως:
 • Πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία και τη διαδικασία υποβολής της.
 • Τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και τους διαθέσιμους πόρους ψυχοκοινωνικής μέριμνας, ανεξάρτητα από την προηγούμενη υποβολή καταγγελίας, και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές/αυτούς.
 • Τα μέτρα μέριμνας και υποστήριξης που σας παρέχονται, (ιατρικά, ψυχολογικά ή υλικά) και τη διαδικασία λήψης τους, περιλαμβανομένων, όποτε κρίνεται πρόσφορο, των πληροφοριών για τις δυνατότητες εναλλακτικής στέγασης.
 • Τον τρόπο που μπορείτε να λάβετε συμβουλές και νομική υπεράσπιση, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τις προϋποθέσεις δωρεάν χορήγησής τους.
 • Έπειτα από αίτημά σας, την παροχή συνοδείας στη δίκη, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, και/ή στις διάφορες ποινικές αρχές.
 • Τη δυνατότητά σας να ζητήσετε μέτρα προστασίας, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία.
 • Συμβουλές για οικονομικά δικαιώματα που άπτονται της διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά τη συνδρομή και την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούστε με βάση τις ζημίες που προκλήθηκαν από την αξιόποινη πράξη και, όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία που θα μπορούσε να τηρηθεί για τη διεκδίκησή τους.
 • Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως θύμα αξιόποινης πράξης, αν δεν διαμένετε στην Ισπανία.
 • Τα στοιχεία και τους τρόπους επικοινωνίας με την αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικασίας η οποία θα κινηθεί στην περίπτωσή σας, την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης, καθώς και το περιεχόμενο των κατηγοριών κατά του δράστη.
 • Τις διαθέσιμες υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης (λ.χ διαμεσολάβηση), όποτε η προσφυγή σε αυτές είναι νομικά εφικτή.
 • Τις περιπτώσεις που μπορείτε να αποζημιωθείτε για τα δικαστικά σας έξοδα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία διεκδίκησής τους, κ.ο.κ.
 • Στάδιο παρέμβασης: Το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων παρεμβαίνει σε διάφορους τομείς:
 • Νομική παρέμβαση: τα Γραφεία θα σας παράσχουν τη νομική συνδρομή που χρειάζεστε και, ειδικότερα, θα σας ενημερώσουν για το είδος της συνδρομής που μπορείτε να λάβετε στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε στο πλαίσιο της διαδικασίας, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε νομικές συμβουλές και τις διάφορες υπηρεσίες ή τους οργανισμούς όπου μπορείτε να προσφύγετε για υποστήριξη.

Η νομική συνδρομή θα είναι γενική και θα αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας και άσκησης των διάφορων δικαιωμάτων, διότι ο δικηγόρος σας είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την παροχή καθοδήγησης και νομικής συνδρομής.

 • Ιατρική και ψυχολογική παρέμβαση: η ψυχολογική μέριμνα που παρέχουν τα Γραφεία συνίσταται στην αξιολόγηση και τη διαχείριση της κατάστασής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί η κρίση που προξένησε η αξιόποινη πράξη, τη διαχείριση της δικαστικής διαδικασίας που κινείται λόγω της αξιόποινης πράξης, τη συνοδεία σας σε ολόκληρη τη διαδικασία και την ενίσχυση των στρατηγικών και των ικανοτήτων σας, καθιστώντας εφικτή την παροχή συνδρομής από τον περίγυρό σας.

Τα Γραφεία θα συντάξουν ένα σχέδιο ψυχολογικής στήριξης σε περίπτωση που είστε ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα ή έχετε ανάγκη ειδικής προστασίας.

 • Οικονομική παρέμβαση: ως προς την οικονομική συνδρομή που δικαιούστε αν υπήρξατε θύμα ενός βίαιου εγκλήματος ή ενός εγκλήματος κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, τα Γραφεία επιτελούν κυρίως ενημερωτικό ρόλο και μπορούν να σας συνδράμουν στη διαχείριση των αιτήσεων.
 • Κοινωνική παρέμβαση και μέριμνα: σε αυτό τον τομέα, τα Γραφεία θα συντονίζουν το έργο τους ως προς τη μέριμνα που σας παρέχουν, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, θα σας παραπέμπουν στις κοινωνικές υπηρεσίες, τους φορείς μέριμνας ή τους οργανισμούς που διασφαλίζουν την ασφαλή στέγαση, την άμεση ιατρική περίθαλψη και την οικονομική συνδρομή που μπορεί να δικαιούστε, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες που απορρέουν από την αναπηρία, τη νοσηλεία, τον θάνατο και όσες προκαλούνται από μια πιθανή ευάλωτη κατάσταση.
 • Στάδιο επιτήρησης: τα Γραφεία θα επιτηρούν την υπόθεσή σας, ιδίως εάν είστε ευάλωτο θύμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας της διαδικασίας. Σε αυτό το στάδιο, τα Γραφεία θα αναλύουν τη νομικές, ιατρικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, οικονομικές σας ανάγκες και τις ανάγκες μέριμνας που έχετε μετά την αξιόποινη πράξη σε διαφορετικές περιόδους. Ο εύλογος χρόνος της επιτήρησης θα καθοριστεί με βάση την κατάστασή σας.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, οι κύριες αρμοδιότητες του Γραφείου Ενημέρωσης και Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου είναι οι παρακάτω:

 • να σας παρέχει πληροφορίες για την εξέλιξη της δίκης που μπορεί να σας επηρεάσει με βάση την αξιόποινη πράξη που έχει διαπραχθεί·
 • να σας συμβουλεύει για οποιοδήποτε ζήτημα της ποινικής και διοικητικής διαδικασίας που μπορεί να σας επηρεάζει·
 • να σας προσφέρει προσωπική συνοδεία στις δίκες που διεξάγονται για τις τρομοκρατικές ενέργειες που μπορεί να σας επηρεάζουν·
 • να σας παρέχει συναισθηματική και θεραπευτική υποστήριξη, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών·
 • να προάγει την προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου σας ως θύματος της αξιόποινης πράξης κατά τη συμμετοχή σας στη δίκη·
 • να σας ενημερώνει για τις κύριες αποζημιώσεις που προβλέπονται για τα θύματα τρομοκρατίας, παραπέμποντάς σας στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Υπουργείου Εσωτερικών·
 • να σας γνωστοποιεί οτιδήποτε αφορά την εκτέλεση της ποινής φυλάκισης, έως την πλήρη έκτισή της, ιδίως στις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί προνόμια ή έχει αποφυλακιστεί ο καταδικασθείς.

Για τα θύματα της τρομοκρατίας, η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Υπουργείου Εσωτερικών θα ενεργεί ως υπηρεσία μιας στάσης σε οποιαδήποτε διαδικασία μπορεί να κινηθεί από τα πρόσωπα και τις οικογένειες που θίγονται από την τρομοκρατική ενέργεια ενώπιον της κεντρικής κρατικής διοίκησης, παραπέμποντας όποια αιτήματα έχουν υποβληθεί στο αρμόδιο όργανο και τεκμαίροντας τη σχέση με το θιγόμενο πρόσωπο.

Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση θα συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα της κεντρικής κρατικής διοίκησης και τις άλλες αρχές της δημόσιας διοίκησης ως προς τη συνδρομή και την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας, για να διασφαλίζει την πλήρη προστασία των θυμάτων.

Η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την έκδοση αποφάσεων παροχής συνδρομής και αποζημίωσης στα πρόσωπα που έχουν θιγεί από τρομοκρατικές ενέργειες.

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων

Κατά το στάδιο της υποδοχής ή του προσανατολισμού, μπορεί να σάς παρέχεται προσωπική ή τηλεφωνική συνδρομή από τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Στην Ισπανία, για ορισμένες αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές που συνίστανται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, διατίθενται τηλεφωνικές υπηρεσίες συνδρομής και καθοδήγησης, λ.χ., η τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης και παροχής νομικών συμβουλών για τη βία με βάση το φύλο, 016 (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

Στα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα, όπως οι ανήλικοι, διατίθενται συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του ιδρύματος ANAR (Συνδρομή σε παιδιά και εφήβους σε κίνδυνο) (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR)), που απευθύνεται σε παιδιά και νέους, ενήλικες και συγγενείς ανηλίκων σε περίπτωση εξαφάνισης ανηλίκων.

Η τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης και παροχής νομικών συμβουλών για τη βία με βάση το φύλο, 016 παρέχει δωρεάν επαγγελματική συνδρομή 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο. Τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που κάνουν χρήση της εν λόγω υπηρεσίας παραμένουν πάντοτε εμπιστευτικά.

Παρέχεται συνδρομή σε 51 γλώσσες. Ειδικότερα, 24-ωρη συνδρομή παρέχεται στην ισπανική, την καταλανική, τη γαλικιακή, τη βασκική, την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα και μέσω μιας υπηρεσίας τηλεμετάφρασης στη γερμανική, την πορτογαλική, τη μανδαρινική, τη ρωσική, την αραβική, τη ρουμανική και τη βουλγαρική γλώσσα. Η συνδρομή σε άλλες γλώσσες παρέχεται μέσω μιας υπηρεσίας τηλεμετάφρασης.

Για τα πρόσωπα με προβλήματα ακοής και/ή ομιλίας, η προσβασιμότητα κατοχυρώνεται ως εξής:

 • μέσω τηλεκειμενογράφου (TTY) στον αριθμό 900 116 016·
 • μέσω της υπηρεσίας Telesor, από τον δικτυακό τόπο της Telesor (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.telesor.es/). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο·
 • μέσω κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή τσέπης (PDA). Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να εγκατασταθεί μια δωρεάν εφαρμογή, σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στον δικτυακό τόπο της Telesor.

Η εν λόγω υπηρεσία παρέχει συνδρομή σε όποιον έχει ερωτήσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις βίας με βάση το φύλο: γυναίκες-θύματα βίας με βάση το φύλο, πρόσωπα που συνδέονται στενά με γυναίκα-θύμα βίας με βάση το φύλο (συγγενείς, φίλους, γείτονες, κ.ο.κ), επαγγελματίες που επιβλέπουν μια γυναίκα-θύμα βίας με βάση το φύλο ή γνωρίζουν μια κατάσταση αυτού του είδους βίας, κ.ο.κ.

Σάς παρέχονται πληροφορίες για τους πόρους και τα δικαιώματα που έχετε ως θύμα μιας αξιόποινης πράξης, ως προς την απασχόληση, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την οικονομική υποστήριξη και πληροφόρηση, τη συνδρομή, την υποδοχή και την άντληση νομικών συμβουλών.

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης εκτρέπονται απευθείας στον αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112 της αντίστοιχης αυτόνομης κοινότητας.

Εάν είστε ανήλικο θύμα βίας με βάση το φύλο και καλέσετε την Υπηρεσία 016 θα συνδεθείτε απευθείας με την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του ιδρύματος ANAR για τη συνδρομή παιδιών και εφήβων (900 20 20 10).

Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του ιδρύματος ANAR (συνδρομή παιδιών και εφήβων σε κίνδυνο) (900 20 20 10) είναι μια δωρεάν, εμπιστευτική και ανώνυμη υπηρεσία, διαθέσιμη 24 ώρες τη μέρα, 365 ημέρες τον χρόνο, που αποτελείται κατά κύριο λόγο από τρεις γραμμές συνδρομής:

 • Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του ιδρύματος ANAR για τη συνδρομή παιδιών και εφήβων σε κίνδυνο, με κύριο σκοπό να προσφέρει στα παιδιά και τους εφήβους που την καλούν, την αναγκαία υποστήριξη και καθοδήγηση, όταν έχουν προβλήματα ή βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου.
 • Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του ιδρύματος ANAR για ενήλικες και οικογένειες, που απευθύνεται σε ενήλικες με ανάγκη καθοδήγησης για ζητήματα που αφορούν ανηλίκους.
 • Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του ιδρύματος ANAR 116 000 για περιπτώσεις εξαφάνισης ανηλίκων (ο εναρμονισμένος αριθμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος για τη διαχείριση των εν λόγω περιπτώσεων).

Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτρέπει τις κλήσεις σας στην Υπηρεσία 016 αν είστε ενήλικη γυναίκα και θύμα βίας με βάση το φύλο ή ενήλικος που γνωρίζει μια περίπτωση τέτοιου είδους βίας.

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες μέριμνας και υποστήριξης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, όπως τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων, είναι δωρεάν και έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα· δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση η προηγούμενη καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε όλα τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων που λειτουργούν σε όλες τις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαυτόνομες κοινότητες, σχεδόν σε κάθε πρωτεύουσα περιφέρειας και σε άλλες πόλεις.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παρέχουν πλήρη, συντονισμένη και εξειδικευμένη υποστήριξη ως θύματα μιας αξιόποινης πράξης, ανάλογα με τις ειδικές νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές σας ανάγκες.

Ιδίως, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παρέχουν πληροφορίες για τις διαθέσιμες εξειδικευμένες υπηρεσίες και τους πόρους ψυχοκοινωνικής συνδρομής και μέριμνας, ανεξάρτητα από την εκ μέρους σας υποβολή καταγγελίας και για τον τρόπο πρόσβασης στις εν λόγω υπηρεσίες.

Θα σας παρέχουν επίσης πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα μέριμνας και στήριξης (ιατρικά, ψυχολογικά ή υλικά) και τη διαδικασία λήψης τους, περιλαμβανομένων, όποτε είναι απαραίτητο, των πληροφοριών που αφορούν τις δυνατότητες εναλλακτικής στέγασης·

Επιπλέον, θα σας παρέχουν συμβουλές για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας, καθώς και τη δυνατότητα λήψης νομικών συμβουλών και υπεράσπισης, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, για τις προϋποθέσεις δωρεάν χορήγησής τους.

Τα Γραφεία Συνδρομής Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παραπέμψουν σε εξειδικευμένες νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες σας, όπως λ.χ., σε δημοτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης· σε ενώσεις, ιδρύματα και άλλες μη κερδοσκοπικές οντότητες· σε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από την αρχή απονομής δικαιοσύνης· και, εάν είστε θύμα βίας με βάση το φύλο, στις ενώσεις συντονισμού κατά της βίας κατά των γυναικών (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) και τις ενώσεις γυναικών (Unidades sobre la Mujer) σε κάθε αυτόνομη κοινότητα και περιφέρεια.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κυβερνητικές οργανώσεις;

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη σε θύματα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων χαράσσοντας μια προσωποποιημένη διαδρομή σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε θύματος. Στο καθήκον συνδρομής περιλαμβάνονται κυρίως οι νομικές συμβουλές, οι πληροφορίες για τους διάφορους διαθέσιμους πόρους, τη διαθέσιμη συνδρομή και την ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

Δικαιωματα των θυματων αξιοποινων πραξεων στο πλαισιο ποινικων διαδικασιων - Γαλλία


Θύμα αξιόποινης πράξης θεωρείστε αν έχετε υποστεί ζημία (για παράδειγμα, αν τραυματιστήκατε ή πέσατε θύμα κλοπής ή αν υπέστη φθορά η προσωπική σας περιουσία κ.λπ.) εξαιτίας περιστατικού που αποτελεί έγκλημα σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία. Ως θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σας παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δίκη.

Η ποινική διαδικασία στη Γαλλία αποτελείται από το στάδιο διενέργειας έρευνας και από το στάδιο της δικαστικής απόφασης. Μπορούν να υπάρξουν δύο τύποι έρευνας ανάλογα με το είδος της παράβασης: η αστυνομική έρευνα που διεξάγεται από τη δικαστική αστυνομία υπό την εποπτεία του εισαγγελέα και η δικαστική έρευνα (ανάκριση) που διενεργείται υπό την εποπτεία του ανακριτή από τη δικαστική αστυνομία ή από τον ίδιο τον ανακριτή.

Στο τέλος του σταδίου της έρευνας, ανάλογα με τα αποδεικτικά στοιχεία, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο ή, σε αντίθετη περίπτωση, παραπέμπεται στα δικαστήρια για την εκδίκασή της. Στη δεύτερη περίπτωση, το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και αποφαίνεται επί της ενοχής του φερόμενου ως δράστη της παράβασης. Σε περίπτωση που ο τελευταίος κριθεί ένοχος, το δικαστήριο τού επιβάλλει ποινή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποτιθέμενος δράστης απαλλάσσεται ή αθωώνεται.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο4 - Αποζημίωση

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/10/2018

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης


Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης, αλλά πριν από την καταγγελία της;

Αν η αξιόποινη πράξη δεν έχει αναφερθεί και δεν έχει γνωστοποιηθεί στις δικαστικές ή ανακριτικές αρχές (αστυνομία ή χωροφυλακή), δεν θα σας παρασχεθούν πληροφορίες, δεδομένου ότι η αξιόποινη πράξη δεν είναι γνωστή.

Αν η αξιόποινη πράξη έχει γνωστοποιηθεί στη δικαστική αρχή ή στην αστυνομία ή τη χωροφυλακή με οποιοδήποτε μέσο (εκτός από καταγγελία του θύματος), θα σας ζητηθεί να καταθέσετε και να προσδιορίσετε τη ζημία που υποστήκατε και τις περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβαν χώρα τα γεγονότα. Στη συνέχεια, θα ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματά σας.

Αν ειδοποιήσετε εσείς την αστυνομία ή τη χωροφυλακή ή την δικαστική αρχή, θα σας ζητηθεί να καταθέσετε μόλις καταγγείλετε τα γεγονότα και θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Οι Γάλλοι υπήκοοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή οποιαδήποτε μονάδα της χωροφυλακής που βρίσκεται στην εθνική επικράτεια. Η καταγγελία τους θα εξεταστεί στη Γαλλία, εάν οι γαλλικές αρχές είναι αρμόδιες, ή θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους στο οποίο έλαβαν χώρα τα γεγονότα.

Οι αλλοδαποί υπήκοοι που είναι θύματα αξιόποινης πράξης η οποία διαπράχθηκε στη γαλλική επικράτεια μπορούν να υποβάλουν καταγγελία σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή οποιαδήποτε μονάδα της χωροφυλακής που βρίσκεται στην Γαλλία. Κατά την ακρόαση ή υποβολή της καταγγελίας, το αλλοδαπό θύμα μπορεί να επικουρείται από διερμηνέα. Θα ενημερωθεί για τις συνέπειες με οποιοδήποτε μέσο και τα δικαιώματά του θα προστατεύονται όπως τα δικαιώματα των Γάλλων υπηκόων, καθώς ο νόμος δεν κάνει διάκριση ως προς τις πληροφορίες που παρέχονται στα θύματα και τα δικαιώματά τους ανάλογα με την ιθαγένειά τους.

Το θύμα μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής εάν είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους που έχει υπογράψει διεθνή σύμβαση με τη Γαλλία.

Τέλος, εάν το θύμα υποβάλει καταγγελία ή καταθέσει εναντίον κάποιου για σωματεμπορία ή εμπορία ανθρώπων, έχει το δικαίωμα να λάβει προσωρινή άδεια για να διαμείνει στο γαλλικό έδαφος, καθώς και το δικαίωμα να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα, εκτός εάν η παρουσία του συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Όταν καταγγείλετε μια αξιόποινη πράξη, θα ληφθούν τα στοιχεία σας, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί σας κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Θα ενημερωθείτε επίσης για τα δικαιώματά σας και τους όρους άσκησής τους.

Ενημέρωση του θύματος σχετικά με την πρόοδο της έρευνας

Μπορείτε να ρωτήσετε την αστυνομία ή τη χωροφυλακή, τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή (εάν έχει επιληφθεί), σχετικά με την πρόοδο της έρευνας που σας αφορά.

Σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων και για ορισμένα αδικήματα, εάν έχετε ασκήσει πολιτική αγωγή, θα ενημερώνεστε κάθε έξι μήνες από τον ανακριτή για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ενημέρωση του θύματος σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ενημερωθείτε για την απόφαση που ελήφθη: θέση της υπόθεσης στο αρχείο, λήψη μέτρων εναλλακτικών της δίωξης, κλήση του κατηγορούμενου στο δικαστήριο. Εάν πρόκειται να γίνει δίκη, θα ενημερωθείτε για τις αξιόποινες πράξεις που καταλογίζονται στον ύποπτο, την ημερομηνία και τον τόπο της ακρόασης.

Ενημέρωση του θύματος όταν επιλαμβάνεται ανακριτής δικαστής

Όταν κινηθεί η ανακριτική διαδικασία , ο εισαγγελέας απευθύνει σε ανακριτή δικαστή την σχετική παραγγελία ώστε να προβεί στις ανακριτικές πράξεις. Ο τελευταίος πρέπει να σας ενημερώσει για την έναρξη αυτής της διαδικασίας, για το δικαίωμά σας να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής και για τις διαδικασίες άσκησης αυτού του δικαιώματος. Εάν είστε ανήλικος, οι πληροφορίες θα παρασχεθούν στους νόμιμους εκπροσώπους σας.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του θύματος, ο ανακριτής δικαστής σάς ενημερώνει, επίσης, ότι έχετε το δικαίωμα, εάν έχετε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, να λάβετε τη συνδρομή ενός δικηγόρου τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε εσείς ή ο οποίος, έπειτα από αίτημά σας, θα οριστεί από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, διευκρινίζοντας ότι τα έξοδα θα βαρύνουν εσάς, εκτός εάν δικαιούστε να σας παρασχεθεί το ευεργέτημα της πενίας (βλ. τις προϋποθέσεις) ή ασφάλιση νομικής προστασίας.

Ενημέρωση του θύματος σχετικά με την κατάσταση του υπόπτου

Δεν είναι υποχρεωτικό να ενημερωθείτε εάν ο φερόμενος ως δράστης τελεί υπό προσωρινή κράτηση ή αποφυλακιστεί.

Αντιθέτως, θα ενημερωθείτε σε κάθε περίπτωση εάν ο φερόμενος ως δράστης αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εάν έχει διαταχθεί απαγόρευση επικοινωνίας με σκοπό την προστασία σας.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Αν δεν μιλάτε ή δεν καταλαβαίνετε σε ικανοποιητικό βαθμό τα γαλλικά, η αστυνομία ή η χωροφυλακή, ενώπιον των οποίων θα παρουσιαστείτε, θα ζητήσει την παρουσία διερμηνέα. Ο διερμηνέας θα είναι παρών κατά τη διάρκεια των καταθέσεών σας, αλλά και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που μπορεί να έχετε με έναν δικηγόρο, καθώς και κατά τη διάρκεια της δίκης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, μπορείτε να ζητήσετε από τον δικαστή που είναι επιφορτισμένος με την υπόθεση να μεταφραστούν τα κυριότερα μέρη της δικογραφίας. Η μετάφραση αυτή θα παρέχεται δωρεάν εάν αφορά τα κυριότερα αυτά μέρη, αλλά έναντι αντιτίμου εάν αφορά άλλα έγγραφα.

Ορισμένα έγγραφα σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων είναι ήδη μεταφρασμένα στις πιο συνηθισμένες γλώσσες και θα σας παρασχεθούν από την αστυνομία ή τη χωροφυλακή.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Αν έχετε αναπηρία που περιορίζει τη δυνατότητά σας να επικοινωνείτε, θα σας συνδράμει διερμηνέας, τον οποίο θα διορίσουν οι ανακριτές ή οι δικαστές. Ο διερμηνέας θα σας συνοδεύει κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, των συζητήσεων με τον δικηγόρο ή κατά τη διάρκεια της δίκης.

Εάν δεν γνωρίζετε ανάγνωση ή δεν μπορείτε να διαβάσετε, η ανάγνωση θα πραγματοποιηθεί από άλλο άτομο.

Εάν είστε ανήλικος, η ακρόασή σας προσαρμόζεται στην ηλικία και την ωριμότητα σας και πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένους ανακριτές, ενίοτε και με τη συνοδεία ψυχολόγου. Εφόσον είναι εφικτό, όταν χρειάζονται περισσότερες από μία ακροάσεις, η ακρόασή σας θα πραγματοποιείται από τον ίδιο ανακριτή.

Υπάρχουν συγκεκριμένες αίθουσες σε ορισμένα τμήματα της αστυνομίας ή της χωροφυλακής, τα οποία είναι ειδικά διαμορφωμένα για παιδιά και καθιστούν τη διαδικασία της ακρόασης λιγότερο επίσημη.

Μπορείτε πάντα να ζητήσετε να συνοδεύεστε από έναν ενήλικα της επιλογής σας στις ακροάσεις.

Τέλος, όταν η έρευνα αφορά σοβαρά γεγονότα και ιδίως όλες τις αξιόποινες πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα, οι ακροάσεις σας βιντεοσκοπούνται ή τουλάχιστον ηχογραφούνται.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Η στήριξη των θυμάτων παρέχεται από τις ενώσεις στήριξης των θυμάτων. Σκοπός αυτών των ενώσεων είναι η παροχή καθοδήγησης, κοινωνικής και νομικής βοήθειας ή ψυχολογικής υποστήριξης σε όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων, ανεξάρτητα από το αν εμπλέκονται ή όχι σε ποινικές διαδικασίες.

Επιπλέον, οι ενώσεις αυτές βοηθούν τα γραφεία στήριξης των θυμάτων σε κάθε πολυμελές πρωτοδικείο με σκοπό την παροχή βοήθειας και στήριξης στα θύματα κατά τη διαδικασία.

Επιπλέον, υπάρχουν εξειδικευμένες ενώσεις που μπορούν να παρέχουν την κατάλληλη στήριξη στα θύματα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων (για παράδειγμα, ενδοοικογενειακής βίας).

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Θα ενημερωθείτε με οποιοδήποτε μέσο για το δικαίωμά σας να λάβετε στήριξη από μια υπηρεσία που ανήκει σε δημόσια αρχή ή από μια ένωση στήριξης θυμάτων και θα σας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ο νόμος δεν προβλέπει ότι οι υπηρεσίες της αστυνομίας ή της χωροφυλακής οφείλουν να επικοινωνούν απευθείας με τις ενώσεις στήριξης των θυμάτων, αλλά όταν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί ή ψυχολόγοι στις εγκαταστάσεις τους, είτε κατόπιν αιτήματος είτε επειδή εφημερεύουν, μπορούν να σας παρέχουν συνδρομή στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση δημόσιας ασφάλειας υπάρχει ένας περιφερειακός ανταποκριτής «στήριξης των θυμάτων». Αποστολή του είναι η διατήρηση σχέσεων με τις ενώσεις, η οργάνωση της βελτίωσης της υποδοχής, η συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών για τα θύματα, η παρακολούθηση των ποινικών διαδικασιών για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο των ερευνών.

Κάθε ομάδα χωροφυλακής έχει έναν αξιωματικό «πρόληψης-συνεργασίας-ανταπόκρισης σε θέματα στήριξης των θυμάτων».

Για κάθε καταγγελία που υποβάλλεται σε βάρος ενός προσώπου για σοβαρά περιστατικά, παρέχεται στον καταγγέλλοντα από την αστυνομία ένα έντυπο στήριξης των θυμάτων, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη δράση του εθνικού ινστιτούτου στήριξης των θυμάτων και διαμεσολάβησης (INAVEM) και τα στοιχεία επικοινωνίας των ενώσεων στήριξης των θυμάτων ή των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας μπορεί να απευθυνθεί απευθείας σε μια ένωση υποστήριξης θυμάτων για την παροχή στήριξης σε ένα θύμα αξιόποινης πράξης.

Σε περίπτωση ατυχήματος που αφορά μεγάλο αριθμό ατόμων (ατύχημα με πολλά θύματα ή τρομοκρατική ενέργεια), οι ενώσεις στήριξης των θυμάτων μπορούν να έχουν πρόσβαση στον κατάλογο των θυμάτων και να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έχετε το δικαίωμα, με την άδεια του εισαγγελέα, να μην αποκαλύψετε τη διεύθυνση κατοικίας σας και να δηλώσετε τη διεύθυνση της χωροφυλακής ή της αστυνομίας ή ενός τρίτου μέρους, με τη ρητή του συναίνεση.

Τέλος, μπορείτε να ζητήσετε η υπόθεσή σας να εκδικαστεί κεκλεισμένων των θυρών, δηλαδή όχι δημόσια, κάτι το οποίο οι δικαστές δεν μπορούν να αρνηθούν αν έχετε υποστεί βιασμό, βασανισμό, βάναυσες πράξεις συνοδευόμενες από σεξουαλική επίθεση. Σε άλλες περιπτώσεις, η δίκη θα πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών μόνο εάν εσείς ή κάποιος άλλος πολιτικώς ενάγοντας δεν εκφράσετε αντιρρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία της ταυτότητάς σας δεν πρέπει να εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός αν το έχετε επιτρέψει.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις ενώσεις στήριξης των θυμάτων και τα δεδομένα που συλλέγουν είναι απόλυτα εμπιστευτικά.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Δεν είναι απαραίτητο να υποβάλετε καταγγελία για να λάβετε στήριξη από μια ένωση στήριξης θυμάτων.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Αν έχετε υποστεί ενδοοικογενειακή βία, ο επιτιθέμενος μπορεί να υποχρεωθεί να εγκαταλείψει το σπίτι, να του απαγορευθεί να μεταβαίνει σε ορισμένα μέρη και να υποβληθεί σε ιατρική ή ψυχολογική αγωγή.

Αν έχετε υποστεί βία από τον/την (πρώην) σύζυγό σας ή τον/την (πρώην) σύντροφό σας και σε περίπτωση που διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο, ο εισαγγελέας μπορεί να σας παράσχει συσκευή τηλεπροστασίας (τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης). Το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας μπορεί επίσης να ζητήσει από το οικογενειακό δικαστήριο να εκδώσει εντολή προστασίας, η οποία θα προβλέπει ορισμένες απαγορεύσεις για τον δράστη, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί πιθανή η διάπραξη των εικαζόμενων βίαιων πράξεων και όταν διαπιστώνεται ότι διατρέχει κίνδυνο το θύμα.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να προστατεύσει εσάς και την οικογένειά σας από πιθανές απειλές ή πιέσεις από τον φερόμενο ως δράστη, λαμβάνοντας μέτρα απαγόρευσης κάθε επικοινωνίας, όπως η προσωρινή κράτηση, οι περιοριστικοί όροι και άλλοι δικαστικοί περιορισμοί.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Η προστασία των θυμάτων εξασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή που λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους και τις ανάγκες των θυμάτων κατά τη λήψη ορισμένων αποφάσεων, όπως η απαγόρευση επικοινωνίας ή μετάβασης σε ορισμένα μέρη, όπως η κατοικία του θύματος. Οι αποφάσεις που προβλέπουν αυτές τις απαγορεύσεις διαβιβάζονται στα τμήματα της αστυνομίας και της χωροφυλακής, τα οποία στη συνέχεια είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της τήρησής τους. Σε περίπτωση παραβίασης από το πρόσωπο που εμπλέκεται σε δίκη ή έχει καταδικαστεί, το εν λόγω πρόσωπο ενδέχεται να συλληφθεί, καθώς η συμπεριφορά του μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης ή να στοιχειοθετεί νέα αξιόποινη πράξη.

Σε περίπτωση που παρασχεθεί στο θύμα ειδική συσκευή προστασίας (τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης), το εργαλείο αυτό του παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει εύκολα με μια πλατφόρμα επικοινωνίας, μέσω της οποίας ενημερώνεται αμέσως το πλησιέστερο τμήμα της αστυνομίας ή της χωροφυλακής, προκειμένου να μεταβεί στο σημείο όπου βρίσκεται το θύμα που διατρέχει κίνδυνο.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Ο αξιωματικός ή ο αξιωματούχος της δικαστικής αστυνομίας που λαμβάνει την κατάθεσή σας είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των πρώτων στοιχείων με σκοπό την εξατομικευμένη αξιολόγηση της κατάστασής σας και των αναγκών προστασίας σας. Διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στη δικαστική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία, η οποία αποφασίζει, εάν το κρίνει σκόπιμο, να παραγγείλει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση από μια ένωση στήριξης των θυμάτων. Ένας από τους σκοπούς αυτής της εξατομικευμένης αξιολόγησης είναι να προσδιοριστεί ο κίνδυνος εκφοβισμού ή αντιποίνων από τον δράστη.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Η αξιολόγηση που περιγράφεται παραπάνω αποσκοπεί επίσης στον προσδιορισμό του κινδύνου δευτερογενούς θυματοποίησης λόγω της συμμετοχής σας στην ποινική διαδικασία.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Τα πολύ ευάλωτα θύματα αξιολογούνται και λαμβάνουν στήριξη από μια ένωση στήριξης των θυμάτων.

Επιπλέον, παρέχονται διάφορα μέτρα προστασίας ανάλογα με τις ανάγκες του θύματος, όπως:

 • περιορισμός του αριθμού των ακροάσεων και των ιατρικών εξετάσεων σε εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για την έρευνα
 • δυνατότητα να ζητήσετε η ακρόασή σας να πραγματοποιηθεί από ανακριτή του ιδίου φύλου σε περίπτωση σεξουαλικής ή έμφυλης βίας
 • δυνατότητα να ζητήσετε η κατάθεσή σας να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο, από εκπαιδευμένους ανακριτές και, στο μέτρο του δυνατού, από τους ίδιους ανακριτές για κάθε κατάθεση.

Είμαι ανήλικος — έχω ειδικά δικαιώματα;

Τα ανήλικα θύματα όχι μόνο έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ενήλικες, αλλά έχουν επίσης ειδικά δικαιώματα που απορρέουν από την ανηλικότητά τους. Έτσι, όταν οι γονείς (ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι) δεν φαίνεται να μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων του ανήλικου παιδιού, η δικαστική αρχή ορίζει έναν ad hoc κηδεμόνα (συγγενή του παιδιού ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του ανηλίκου και την άσκηση των δικαιωμάτων του.

Διορίζεται επίσης σε συστηματική βάση δικηγόρος για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ανήλικου θύματος και πρέπει να είναι παρών σε κάθε ακρόασή του.

Για ορισμένα αδικήματα, ιδίως σεξουαλικού χαρακτήρα, το ανήλικο θύμα μπορεί, στο στάδιο της έρευνας, να υποβληθεί σε ιατρική και ψυχολογική εξέταση για να εκτιμηθεί η φύση και η έκταση της βλάβης που υπέστη και να διαπιστωθεί εάν χρήζει κατάλληλης αγωγής ή φροντίδας. Οι καταθέσεις ανήλικων θυμάτων ορισμένων αξιόποινων πράξεων, ιδίως εκείνων που είναι σεξουαλικής φύσης, πρέπει να βιντεοσκοπούνται, προκειμένου να αποφευχθεί η κατ’ επανάληψη κατάθεση του ανηλίκου.

Τέλος, για κάθε κατάθεση , ανεξάρτητα από τη φύση των περιστατικών, το ανήλικο θύμα μπορεί να συνοδεύεται από το πρόσωπο της επιλογής του (συγγενή, μέλος της οικογένειας, νόμιμο εκπρόσωπο, γιατρό, ψυχολόγο).

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Πρόσωπο που δεν είναι άμεσα θύμα αξιόποινης πράξης μπορεί, παρ' όλ' αυτά, να θεωρηθεί εμμέσως θύμα και διαθέτει ορισμένα δικαιώματα.

Ένα έμμεσο θύμα που θεωρεί ότι υπέστη βλάβη, έστω κι αν η βλάβη είναι μόνο ηθική, δύναται να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά την ανάκριση ή ενώπιον του ανακριτή, ή κατά την προφορική διαδικασία, αν ο δράστης εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου για να δικαστεί.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το άμεσο θύμα της αξιόποινης πράξης, το έμμεσο θύμα δεν είναι απαραίτητο ότι θα κληθεί και θα ενημερωθεί για τις ακροάσεις εάν δεν το έχει προηγουμένως ζητήσει.

Τέλος, το θύμα θα πρέπει να προσδιορίσει τη φύση της βλάβης που υπέστη, έτσι ώστε ο δικαστής να μπορεί να καθορίσει αν μπορεί να γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, δηλαδή να θεωρηθεί νόμιμη.

Μέλος της οικογένειάς ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Πρόσωπο που δεν είναι άμεσα θύμα αξιόποινης πράξης μπορεί, παρ' όλ' αυτά, να θεωρηθεί εμμέσως θύμα και διαθέτει ορισμένα δικαιώματα.

Ένα έμμεσο θύμα που θεωρεί ότι υπέστη βλάβη, ακόμη κι αν η βλάβη είναι μόνο ηθική, δύναται να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά την ανάκριση, ή ενώπιον του ανακριτή, ή κατά την προφορική διαδικασία, αν ο δράστης εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου ή για να δικαστεί.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το άμεσο θύμα της αξιόποινης πράξης, το έμμεσο θύμα δεν είναι απαραίτητο ότι θα κληθεί και θα ενημερωθεί για τις ακροάσεις εάν δεν το έχει προηγουμένως ζητήσει.

Τέλος, το θύμα θα πρέπει να προσδιορίσει τη φύση της βλάβης που υπέστη, έτσι ώστε ο δικαστής να μπορεί να καθορίσει αν μπορεί να γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, δηλαδή να θεωρηθεί νόμιμη.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι δικαστικό μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί εάν είναι πιθανό να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη το θύμα, να εξαλείψει το πρόβλημα που απορρέει από την αξιόποινη πράξη ή να συμβάλει στην επανένταξη του δράστη.

Το μέτρο αυτό μπορεί να αποφασιστεί από τον εισαγγελέα με τη συγκατάθεση του θύματος ή μετά από αίτηση του θύματος.

Όταν το περιστατικό βίας έχει διαπραχθεί από τον/την σύζυγο ή πρώην σύζυγο του θύματος, τον/την σύντροφό του στο πλαίσιο συμφώνου συμβίωσης ή τον/την πρώην σύντροφό του, τον/την συμβιούντα/-σα του ή πρώην συμβιούντα/-σα του, διαμεσολάβηση πραγματοποιείται μόνο εάν το θύμα το έχει ζητήσει ρητώς. Στην περίπτωση αυτή, ο θύτης υπόκειται επίσης σε νομική προειδοποίηση.

Όταν, μετά τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης μεταξύ του δράστη και του θύματος, διαπραχθούν νέα περιστατικά βίας από τον/την σύζυγο ή πρώην σύζυγο του θύματος, τον/την σύντροφό του στο πλαίσιο συμφώνου συμβίωσης ή τον/την πρώην σύντροφό του, τον/την συμβιούντα/-σα του ή πρώην συμβιούντα/-σα του, δεν μπορεί να λάβει χώρα νέα διαμεσολάβηση.

Η διαμεσολάβηση, η οποία μπορεί να ανατεθεί σε αξιωματούχο της δικαστικής αστυνομίας, εκπρόσωπο του εισαγγελέα ή διαμεσολαβητή, συνίσταται στο να έρθει σε επαφή το θύμα με τον θύτη, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η ασφάλεια του θύματος, το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσει ως προς την αρχή και τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής της διαμεσολάβησης. Το θύμα δεν μπορεί να βρεθεί ενώπιον του θύτη ενάντια στη θέλησή του, ούτε σε καμία περίπτωση να μείνει μόνο του μαζί του.

Επιπλέον, το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται εάν φαίνεται ότι η επικοινωνία του θύτη και του θύματος εκθέτει σε κίνδυνο το τελευταίο.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Η γαλλική νομοθεσία είναι διαθέσιμη σ' αυτόν τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροιστότοπο. Τα δικαιώματα των θυμάτων παρατίθενται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και ειδικότερα στα άρθρα 10-2 έως 10-5 και D1-2 έως D1-12.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/10/2018

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη


Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αστυνομία ή τη χωροφυλακή, που θα τη διαβιβάσει στον εισαγγελέα του τόπου όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη ή στον τόπο κατοικίας ή σύλληψης του δράστη.

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε απευθείας στον εισαγγελέα, με απλή επιστολή, εξηγώντας τα γεγονότα που έχετε υποστεί, τις ημερομηνίες και τους τόπους όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα και αναφέροντας τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνσή σας.

Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι θύμα μπορεί επίσης να καταγγείλει μια αξιόποινη πράξη με τον ίδιο τρόπο.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης;

Ενημέρωση του θύματος σχετικά με την πρόοδο της ανάκρισης

Το θύμα μπορεί να ρωτήσει την αστυνομία ή τη χωροφυλακή, τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή (εάν έχει αρμοδιότητα), σχετικά με την πρόοδο της ανάκρισης που το αφορά.

Σε περίπτωση εγκληματικών πράξεων και για ορισμένα αδικήματα, το θύμα, εάν έχει ασκήσει πολιτική αγωγή, θα ενημερώνεται κάθε έξι μήνες από τον ανακριτή για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ενημέρωση του θύματος σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, το θύμα θα ενημερωθεί για την απόφαση που ελήφθη: θέση της υπόθεσης στο αρχείο, λήψη μέτρων εναλλακτικών της δίωξης, κίνηση της διαδικασίας προκαταρκτικής εξέτασης, κλήση του κατηγορούμενου στο δικαστήριο. Εάν πρόκειται να διεξαχθεί δίκη, το θύμα θα ενημερωθεί για τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί στον ύποπτο, την ημερομηνία και τον τόπο της ακρόασης.

Στοιχεία του καταγγέλλοντα

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει καταγγείλει γεγονότα ενημερώνεται από τον εισαγγελέα σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην υπόθεσή του.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Αν δεν έχετε δικηγόρο, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στα δικαστήρια, στα κέντρα δικαιοσύνης και δικαίου (maisons de la justice et du droit), στα σημεία πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στα δημαρχεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις οποίες εφημερεύουν οι ενώσεις στήριξης των θυμάτων. Μπορείτε επίσης να λάβετε δωρεάν νομικές συμβουλές, οι οποίες παρέχονται ανεξαρτήτως ηλικίας, ιθαγένειας ή οικονομικής κατάστασης, από επαγγελματίες του νομικού κλάδου, κυρίως δικηγόρους, στις τοποθεσίες αυτές.

Μπορεί να σας παρασχεθεί το ευεργέτημα της πενίας αν πληροίτε τους ακόλουθους όρους:

 • είστε γαλλικής ιθαγένειας ή προέρχεστε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από κράτος που έχει υπογράψει διεθνή σύμβαση με τη Γαλλία ή διαμένετε μόνιμα στη Γαλλία (η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει εάν είστε ανήλικος ή εάν έχετε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής)·
 • οι οικονομικοί σας πόροι [1] δεν υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο που καθορίζεται από τον νόμο περί χρηματοδότησης. Η προϋπόθεση αυτή για τους πόρους δεν ισχύει εάν είστε θύμα ιδιαίτερα σοβαρής εγκληματικής πράξης (απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, βασανιστήρια ή βάναυσες πράξεις, τρομοκρατικές πράξεις, βιασμός, κ.λπ.), αν λαμβάνετε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (revenu de solidarité active, «RSA») ή επίδομα αλληλεγγύης για τους ηλικιωμένους και δεν έχετε άλλες πηγές εισοδήματος ή εάν η κατάστασή σας φαίνεται ότι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της διαφοράς ή τα εκτιμώμενα δικαστικά έξοδα.

Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει:

 • την αμοιβή του δικηγόρου·
 • την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή, κατά περίπτωση·
 • τα έξοδα που σχετίζονται με τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, κ.λπ.·
 • το παράβολο που μπορεί να χρειαστεί να καταβάλετε.

Το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να είναι πλήρες ή μερικό. Είναι σημαντικό να ζητείται το ευεργέτημα της πενίας από την αρχή της διαδικασίας, διότι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης δεν επιστρέφονται.

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες και το έντυπο αίτησης για την παροχή του ευεργετήματος της πενίας από τον δικηγόρο σας, τα κέντρα δικαιοσύνης και δικαίου, το δημαρχείο, το δικαστήριο του τόπου κατοικίας σας ή το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την υπόθεση. Το έντυπο μπορεί επίσης να μεταφορτωθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1]Εισοδηματικά κριτήρια σχετικά με την παροχή του ευεργετήματος της πενίας:
Για να αξιολογήσουν την ανάγκη να σας παρασχεθεί το ευεργέτημα της πενίας, οι αρχές λαμβάνουν υπόψη τα εισοδήματά σας από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της αίτησής σας. Τα εισοδήματα αυτά περιλαμβάνουν εισοδήματα κάθε είδους, εξαιρουμένων των οικογενειακών παροχών και ορισμένων κοινωνικών παροχών. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του/της συζύγου σας, του/της συντρόφου σας, του/των συντηρούμενου/-ων τέκνου/-ων σας και όλων των προσώπων που ζουν σε μόνιμη βάση μαζί σας.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τα έξοδα που σχετίζονται με μια διαδικασία μπορούν, με ορισμένες επιφυλάξεις, να καλυφθούν από την ασφάλιση νομικής προστασίας σας, όταν αυτή καλύπτει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τη δικηγορική αμοιβή, τα τέλη δικαστικού επιμελητή, τα έξοδα διαδικασίας ή συναλλαγών ή τα έξοδα πραγματογνωμοσύνης.

Σε αντίθετη περίπτωση, όταν εκδοθεί η καταδικαστική απόφαση και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της ζημίας από το δικαστήριο, τα έξοδα αυτά καταλογίζονται στον καταδικασθέντα κατόπιν αιτήματός σας.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Εάν ο εισαγγελέας αποφασίσει να θέσει την υπόθεση στο αρχείο μετά το πέρας της έρευνας, μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον του εισαγγελέα του εφετείου που βρίσκεται στην περιφέρεια του δικαστηρίου που προέβη στη θέση της υπόθεσης στο αρχείο.

Εάν ο γενικός εισαγγελέας πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ασκηθεί δίωξη, μπορεί να διατάξει τον εισαγγελέα να ασκήσει δίωξη. Εάν ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί την προσφυγή σας αδικαιολόγητη, θα σας ενημερώσει ότι δεν θα δώσει συνέχεια.

Επιπλέον, αν η καταγγελία που κατατέθηκε στον εισαγγελέα τέθηκε στο αρχείο ή εάν έχει παρέλθει διάστημα τριών μηνών από την καταγγελία αυτή, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία απευθείας ασκώντας πολιτική αγωγή ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή.

Τέλος, μπορείτε να κλητεύσετε απευθείας τον φερόμενο ως ένοχο ενώπιον του δικαστηρίου, απευθύνοντας σε δικαστικό επιμελητή εντολή να του επιδώσει κλήση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταβάλετε παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται από το δικαστήριο ανάλογα με τα εισοδήματά σας.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία της δίκης και μπορείτε να παρευρεθείτε στην ακρόαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δίκη δεν είναι δημόσια, οπότε θα μπορείτε να βρίσκεστε στην αίθουσα μόνο τη στιγμή της κατάθεσής σας. Δεν επιτρέπεται επίσης να παρευρεθείτε σε ολόκληρη τη δίκη, εάν δεν είναι δημόσια (κεκλεισμένων των θυρών), εκτός αν είστε πολιτικώς ενάγων.

Έχετε το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της δίκης, να επικουρείστε από ένωση στήριξης των θυμάτων άνευ οποιουδήποτε όρου. Τα μέλη των ενώσεων αυτών μπορούν να σας βοηθήσουν κατά τη στιγμή της αίτησής σας να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής, μπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια των διαφόρων ακροάσεων και μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις πράξεις και τις αποφάσεις των δικαστών.

Θα ζητηθεί διερμηνέας σε περίπτωση που αδυνατείτε να κατανοήσετε ή να εκφραστείτε στα γαλλικά.

Κατά την ακρόαση, ο πολιτικώς ενάγων έχει τη δυνατότητα να καλέσει μάρτυρες ή να αντιταχθεί στην ακρόαση συγκεκριμένων μαρτύρων.

Το θύμα ή ο πολιτικώς ενάγων έχει την ευκαιρία να θέσει ερωτήσεις στους μάρτυρες και τον κατηγορούμενο μέσω του προέδρου του δικαστηρίου.

Τέλος, μπορείτε να υποβάλετε προτάσεις (γραπτές παρατηρήσεις) σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της διαδικασίας, τον νόμο ή/και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, στις οποίες πρέπει να απαντήσει ο δικαστής.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Μόλις τα γεγονότα τεθούν υπόψη της δικαιοσύνης ή της αστυνομίας και της χωροφυλακής, το θύμα καλείται σε ακρόαση.

Δεν είναι υπεύθυνο για την αναζήτηση του δράστη ή για την απόδειξη της ενοχής του. Ο ρόλος αυτός ανήκει στον εισαγγελέα. Ωστόσο, μπορεί να του ζητηθεί να παράσχει οποιοδήποτε στοιχείο ή ενδείξεις που αποδεικνύουν την αλήθεια (ιατρικά πιστοποιητικά, στοιχεία ταυτότητας μαρτύρων κ.λπ.)

Το θύμα μπορεί να επιλέξει να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, το οποίο του δίνει το δικαίωμα να ζητήσει οικονομική αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη και να επικουρείται από δικηγόρο.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Από τη στιγμή κατά την οποία τα αστυνομικά τμήματα ή τα τμήματα της χωροφυλακής επιληφθούν της έρευνας, προβαίνουν στην ακρόαση του θύματος. Με την ευκαιρία αυτή, το ενημερώνουν συστηματικά για το δικαίωμά του:

 • να διεκδικήσει την επανόρθωση της βλάβης που υπέστη, μέσω αποζημίωσης ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, μέτρου αποκαταστατικής δικαιοσύνης
 • να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής είτε στο πλαίσιο της κίνησης της διαδικασίας από την εισαγγελική αρχή, είτε με άμεση κλήτευση του δράστη ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου είτε με καταγγελία ενώπιον του ανακριτή
 • εάν επιθυμεί να δηλώσει παράστασης πολιτικής αγωγής, να επικουρηθεί από δικηγόρο της επιλογής του ή τον οποίο, κατόπιν αιτήματός του, θα διορίσει ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου του αρμόδιου δικαστηρίου, με έξοδα του θύματος, εκτός εάν πληροί τους όρους χορήγησης ευεργετήματος πενίας ή διαθέτει ασφάλεια νομικής προστασίας
 • να επικουρηθεί από υπηρεσία που ανήκει σε μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές ή από ένωση στήριξης των θυμάτων
 • να αποταθεί, κατά περίπτωση, στην επιτροπή αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, σε περίπτωση ορισμένων αξιόποινων πράξεων
 • να ενημερωθεί για τα μέτρα προστασίας που έχει στη διάθεσή του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων l. Τα θύματα ενημερώνονται επίσης για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους δράστες βίαιων εγκλημάτων και για τους όρους εκτέλεσης των πιθανών καταδικαστικών αποφάσεων που ενδέχεται να εκδοθούν
 • εάν το θύμα δεν καταλαβαίνει γαλλικά, να ζητήσει διερμηνέα και τη μετάφραση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την άσκηση των δικαιωμάτων του
 • να συνοδεύεται, κατόπιν αιτήσεώς του, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και από τον ενήλικα της επιλογής του, εκτός εάν ληφθεί αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο από την αρμόδια δικαστική αρχή
 • να δηλώσει ως διεύθυνση τη διεύθυνση τρίτου, με την επιφύλαξη της ρητής συμφωνίας του προσώπου αυτού.

Το θύμα πρέπει να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να καταθέσει εάν κληθεί ως μάρτυρας.

Ο πολιτικώς ενάγων δεν χρειάζεται να παρίσταται αυτοπροσώπως εάν εκπροσωπείται από δικηγόρο. Εάν όμως ο πολιτικώς ενάγων απουσιάζει και δεν εκπροσωπείται, θα τεκμαίρεται ότι παραιτείται από το αίτημά του, εκτός εάν έχει αποστείλει στο δικαστήριο τις αξιώσεις του εγγράφως.

Ο πολιτικώς ενάγων και το θύμα που καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου μπορούν να απαιτήσουν την επιστροφή των εξόδων που ανέλαβαν για τη συμμετοχή τους στην ακρόαση, εφόσον το ζητήσουν κατά τη διάρκεια της δίκης.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μπορείτε να προβείτε σε δηλώσεις κατά την ακροαματική διαδικασία και να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον συμμορφώνονται με την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης και έχουν διαβιβαστεί εκ των προτέρων στην υπεράσπιση (στον εικαζόμενο δράστη ή/και τον δικηγόρο του) και τον εισαγγελέα.

Μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής είτε μόνοι είτε με τη βοήθεια δικηγόρου.

Θα πρέπει στο αίτημά σας για αποζημίωση να αναφέρετε αριθμητικά στοιχεία (χρηματικό ποσό για την αποκατάσταση της υλικής ζημίας, της ψυχικής οδύνης, της απώλειας χρόνου λόγω της ζημίας που υποστήκατε). Μπορείτε να ζητήσετε κατευθύνσεις από ένωση στήριξης των θυμάτων.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το θύμα ενημερώνεται για το δικαίωμά του να ασκήσει πολιτική αγωγή, να επικουρηθεί από δικηγόρο και να λάβει το ευεργέτημα της πενίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς και από τη δυνατότητα να συνοδεύεται από ένωση στήριξης των θυμάτων.

Το θύμα, το οποίο θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, ενημερώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προσφύγει στην επιτροπή αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων (commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI) ώστε να του καταβληθεί αποζημίωση εάν αυτή του έχει επιδικαστεί από το δικαστήριο.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Εάν η υπόθεση εκδικάζεται σε πλημμελειοδικείο και στο πταισματοδικείο, δεν μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στα έγγραφα. Πρέπει πρώτα να λάβετε τη συγκατάθεση του εισαγγελέα.

Αν είστε όμως πολιτικώς ενάγων, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σ' αυτά απευθείας ή μέσω του δικηγόρου σας, ανάλογα με την περίπτωση, ή να ζητήσετε αντίγραφο.

Εάν η υπόθεση εκδικάζεται σε κακουργιοδικείο, μπορείτε να λάβετε δωρεάν αντίγραφα των εκθέσεων που διαπιστώνουν την αξιόποινη πράξη, τις γραπτές δηλώσεις των μαρτύρων και τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και να λάβετε αντίγραφα των υπόλοιπων εγγράφων της δικογραφίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/10/2018

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη


Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Δεν μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης του δικαστηρίου εάν δεν δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής, επειδή ως «απλό θύμα» δεν είστε διάδικος.

Επιπλέον, αν το δικαστήριο έχει κάνει δεκτή τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης ή ένσταση κατά της ποινής. Έχετε δικαίωμα προσφυγής μόνο σε σχέση με τις διατάξεις που σας αφορούν.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα:

 • να ενημερωθείτε σε περίπτωση που μια απόφαση απαγορεύει στον δράστη να έρχεται σε επαφή μαζί σας·
 • να ενημερωθείτε για την εκτέλεση της ποινής (απόλυση του καταδικασθέντος, μείωση της ποινής του, τόπος κατοικίας του, κ.λπ.), μέσω μιας ένωσης στήριξης των θυμάτων ή απευθείας από τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσωφρονιστική υπηρεσία επανένταξης και μετασωφρονιστικής επιτήρησης (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, SPIP)·
 • να ζητήσετε από τον δικαστή να απαγορεύσει στον δράστη να σας παραλάβει, να σας συναντήσει ή να επικοινωνήσει μαζί σας εάν αφεθεί ελεύθερος προσωρινά ή υπό όρους ή εάν η ποινή του μειωθεί ή τροποποιηθεί·
 • να ειδοποιηθείτε εάν ο καταδικασθείς δράστης δραπετεύσει και υπάρχει κίνδυνος για εσάς ή τους γύρω σας·
 • να ζητήσετε τη συνδρομή μιας ένωσης στήριξης των θυμάτων·
 • να ζητήσετε να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντά σας πριν από οποιαδήποτε απόφαση απελευθέρωσης του καταδικασθέντος· και να υποβάλετε γραπτές παρατηρήσεις εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Αν είστε πολιτικώς ενάγων, έχετε επίσης το δικαίωμα:

 • να ενημερωθείτε από το δικαστήριο για το δικαίωμά σας να αποταθείτε στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπιτροπή αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων·
 • να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο ή/και να επωφεληθείτε από το ευεργέτημα της πενίας
 • να ενημερωθείτε για την απόφαση (να σας σταλεί η απόφαση).

Κατά την εκτέλεση της ποινής, έχετε το δικαίωμα:

1°να αποταθείτε στη δικαστική αρχή όταν θίγονται τα συμφέροντά σας

2° να διεκδικήσετε την επανόρθωση της ζημίας που υποστήκατε μέσω αποζημίωσης ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο, ​συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, μέτρου αποκαταστατικής δικαιοσύνης

3° να ενημερωθείτε, εάν το επιθυμείτε, για τη λήξη μιας ποινής στερητικής της ελευθερίας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας

4° να ζητήσετε να συνεκτιμηθεί, εάν συντρέχει λόγος, η ανάγκη να εξασφαλίσετε την ηρεμία και την ασφάλειά σας.

Η δικαστική αρχή είναι υποχρεωμένη να εγγυάται όλα αυτά τα δικαιώματα καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ποινής, ανεξάρτητα από τη μορφή αυτής.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Μετά τη δίκη, μπορείτε να ζητήσετε τη συνδρομή δικηγόρου, ο οποίος μπορεί να σας συμβουλεύσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να ασκήσετε ένδικο μέσο ή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή.

Μπορείτε επίσης να λάβετε βοήθεια από τις ενώσεις στήριξης των θυμάτων για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Εάν ο δράστης καταδικαστεί, θα ειδοποιηθείτε για την ποινή αν περιέχει διατάξεις που απαγορεύουν στον δράστη να επικοινωνήσει μαζί σας ή να εμφανιστεί στο σπίτι σας.

Αν είστε πολιτικώς ενάγων, θα λάβετε αντίγραφο της απόφασης στην οποία αναφέρεται η ποινή.

Αν ο δράστης φυλακιστεί, μπορείτε να ενημερωθείτε για τυχόν πρόταση απόλυσής του υπό όρους του και θα ληφθεί υπόψη η γνώμη σας.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο δράστης αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Όταν το πρόσωπο αυτό έχει καταδικαστεί για ορισμένες αξιόποινες πράξεις (βιασμός, δολοφονία ή απόπειρα δολοφονίας και οι περισσότερες αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις) και αν υποβάλετε αίτημα ως θύμα ή πολιτικώς ενάγων, μπορείτε να ενημερωθείτε, είτε άμεσα είτε μέσω του δικηγόρου σας, σχετικά με την απόλυση του προσώπου αυτού, κατά την ημερομηνία λήξης της ποινής.

Σε περίπτωση απόδρασης, θα ενημερωθείτε από τον εισαγγελέα.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος ο καταδικασθείς να έρθει σε επαφή με το θύμα ή τον πολιτικώς ενάγοντα και κρίνεται σκόπιμο ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να αποφευχθεί, το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της εκτέλεσης της ποινής συμπεριλαμβάνει στην απόφαση που προβλέπει την προσωρινή ή οριστική απόλυση όρο απαγόρευσης επικοινωνίας με το θύμα ή τον πολιτικώς ενάγοντα και, ενδεχομένως, της εμφάνισής του κοντά στην κατοικία του και στον τόπο εργασίας του (άρθρο 712-16-2, εδ. 1 του κώδικα ποινικής δικονομίας).

Η απαγόρευση αυτή είναι μάλιστα υποχρεωτική, εκτός αν υπάρξει δεόντως αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο, όταν το πρόσωπο έχει καταδικαστεί για μία από τις αξιόποινες πράξεις βάσει του άρθρου 706-47 του κώδικα ποινικής δικονομίας (οι περισσότερες αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις, άρθρα 712-16-2 εδ. 2 του κώδικα ποινικής δικονομίας).

Γι' αυτόν τον σκοπό, αποστέλλεται στο θύμα ή στον πολιτικώς ενάγοντα ενημέρωση σχετικά με το μέτρο και τις συνέπειες για τον καταδικασθέντα σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω απαγόρευσης (άρθρα 712-16-2 εδ. 3 του κώδικα ποινικής δικονομίας, βλ. παρακάτω).

Αν το ζητήσει, ο δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος (και όχι το «απλό θύμα») μπορεί τελικά να παραστεί στην κατ’ αντιμωλία συζήτηση και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του στον δικαστή, το δικαστήριο και το τμήμα εκτέλεσης των ποινών, κατά την εξέταση των αιτήσεων αποφυλάκισης ατόμων που έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη πέντε ετών και άνω ή σε ισόβια κάθειρξη.

Επιπλέον, οι δικαστές εκτέλεσης των ποινών μπορούν, πριν αποφασίσουν, να ενημερώσουν το θύμα ή τον πολιτικώς ενάγοντα, είτε άμεσα είτε μέσω του δικηγόρου του, ότι μπορεί να υποβάλει εγγράφως τις παρατηρήσεις του εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών. Οι παρατηρήσεις αυτές μπορούν να αποσταλούν στο δικαστήριο από το θύμα ή τον πολιτικώς ενάγοντα με οποιονδήποτε τρόπο της αρεσκείας του.

Το θύμα δεν μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά αποφάσεων σχετικά με την εκτέλεση της ποινής του καταδικασθέντος. Ωστόσο, μπορεί να υποβάλει νέα καταγγελία αν ο δράστης διαπράξει νέες αξιόποινες πράξεις ή να ενημερώσει τον δικαστή που έχει επιληφθεί της υπόθεσης ή τον εισαγγελέα για τυχόν μη εκπλήρωση από τον καταδικασθέντα των υποχρεώσεών του ή παράβαση των απαγορεύσεων, όπως, για παράδειγμα, σε περίπτωση που παραβεί την απαγόρευση επικοινωνίας με το θύμα.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/10/2018

4 - Αποζημίωση


Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει σε κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θύμα:

 • να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του ανακριτή που έχει επιληφθεί της υπόθεσης
 • να υποβάλει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ή να ασκήσει αγωγή επί της ουσίας ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου.

1) Η πολιτική αγωγή ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί με διαφορετικούς τρόπους:

-          Αγωγή, όταν η δίωξη δεν ασκήθηκε από τον εισαγγελέα (συνεπώς, έχει ως αποτέλεσμα την άσκηση της ποινικής δίωξης).

Σε αυτή την περίπτωση, προβλέπονται δύο διαδικασίες:

 • η απευθείας κλήτευση (για πταίσματα ή πλημμελήματα)
 • η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής (για πλημμελήματα ή κακουργήματα).

-          Παρέμβαση, όταν έχει ήδη ξεκινήσει η ποινική δίωξη.

-          Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής.

Αυτό μπορεί να γίνει με παράσταση κατά την ακρόαση, αλλά και κοινοποιώντας την εξ αποστάσεως, στον πρόεδρο του ποινικού δικαστηρίου, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή με φαξ, δηλώνοντας την επιθυμία παράστασης πολιτικής αγωγής και το ύψος της ζητούμενης αποζημίωσης. Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω δικηγόρου.

2) Η πολιτική αγωγή σε πολιτικό δικαστήριο μπορεί να ασκηθεί στο πλαίσιο του κοινού δικαίου αστικής ευθύνης.

Αν ο πολίτης που επιζητεί έννομη προστασία αποφασίσει να αποταθεί σε πολιτικό δικαστήριο για να διεκδικήσει αποζημίωση, δεν μπορεί στη συνέχεια να αποταθεί σε ποινικό δικαστήριο. Αντίθετα, εάν ο πολίτης που επιζητεί έννομη προστασία αποταθεί σε ποινικό δικαστήριο, τότε μπορεί να προσφύγει ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Σε περίπτωση δυσκολίας στην ανάκτηση του ποσού της αποζημίωσης, ο πολίτης που επιζητεί έννομη προστασία έχει τη δυνατότητα να κινήσει πολιτικές διαδικασίες εκτέλεσης, προσφεύγοντας σε δικαστικό επιμελητή. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του καταδικασθέντος ή, αν αυτός έχει φυλακιστεί, προς τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου στο οποίο υπάγεται το σωφρονιστικό ίδρυμα. Μπορεί να κατασχεθούν:

- ένα μέρος του υπόλοιπου διαθέσιμου μισθού του καταδικασθέντος,

- χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του

- ορισμένα περιουσιακά στοιχεία του.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εάν ο καταδικασθείς δεν αποζημιώσει εκ προθέσεως το θύμα, το θύμα μπορεί να προσφύγει στην υπηρεσία συνδρομής των θυμάτων αξιόποινων πράξεων ως προς την είσπραξη μη καταβληθέντων ποσών (SARVI). Αρκεί το θύμα να αιτιολογήσει ότι υπάρχει οριστική ποινική απόφαση (χωρίς δυνατότητα προσφυγής), με την οποία του επιδικάζεται αποζημίωση.

Αντί του υπεύθυνου, η SARVI καταβάλλει στο θύμα το σύνολο της αποζημίωσης μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ. Πέρα από αυτό το ποσό, προκαταβάλλει 30 % του ποσού, με ανώτατο όριο τα 3.000 ευρώ. Όταν καταβληθεί προκαταβολή, η SARVI θα καταβάλει το υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού ανάλογα με τα ποσά που μπορεί να έχει λάβει από τον καταδικασθέντα.

Για να υποβάλει αίτηση στη SARVI, το θύμα πρέπει να λάβει ένα έντυπο αίτησης είσπραξης από το πολυμελές πρωτοδικείο (θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης της γραμματείας, γραμματεία του δικαστή που είναι αρμόδιος για τα θύματα, γραφεία εκτέλεσης, γραφείο στήριξης των θυμάτων) ή στα κέντρα δικαιοσύνης και δικαίου, στα σημεία πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στα δημαρχεία..., τα οποία στη συνέχεια θα διαβιβάσουν το συμπληρωμένο έντυπο στη SARVI.

Η υποβολή αίτησης στη SARVI πρέπει να πραγματοποιηθεί δύο μήνες έως και ένα έτος αφού η απόφαση με την οποία επιδικάζεται αποζημίωση καταστεί τελεσίδικη.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Το Ταμείο εγγυήσεων για τα θύματα τρομοκρατίας και άλλων εγκλημάτων (FGTI) χορηγεί αποζημίωση στα θύματα τρομοκρατικών πράξεων σύμφωνα με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Χορηγεί επίσης αποζημίωση σε:

-          θύματα βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, κλοπής, απάτης, κατάχρησης εμπιστοσύνης, εκβιασμού, καταστροφής, υποβάθμισης ή φθοράς περιουσίας

-          θύματα αξιόποινης πράξης που έχει ως αποτέλεσμα μόνιμη αναπηρία ή πλήρη ανικανότητα προς εργασία

-          συγγενείς θυμάτων ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ή εξ αμελείας.

Για να λάβει κάποιος αποζημίωση από το FGTI είναι απαραίτητο, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απευθυνθεί απευθείας στην επιτροπή αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων (CIVI) του πολυμελούς πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του αιτούντα ή του τόπου του ποινικού δικαστηρίου που αποφάνθηκε για την αξιόποινη πράξη.

Η αίτηση προς την CIVI υποβάλλεται 3 έτη μετά την ημερομηνία της αξιόποινης πράξης. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά ένα έτος από την ημερομηνία της τελευταίας ποινικής απόφασης.

Εάν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε στο γαλλικό έδαφος, δικαιούνται αποζημίωση:

-          πρόσωπα γαλλικής ιθαγένειας

-          υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν η αξιόποινη πράξη έλαβε χώρα στο εξωτερικό, μόνο οι Γάλλοι υπήκοοι δικαιούνται αποζημίωση.

1) Σε περίπτωση βαριάς σωματικής βλάβης:

Το θύμα μπορεί να λάβει πλήρη αποζημίωση για τις ζημίες που προκλήθηκαν από σωματική βλάβη στον βαθμό που: τα γεγονότα είχαν ως αποτέλεσμα θάνατο, ακρωτηριασμό, μόνιμη αναπηρία ή πλήρη ανικανότητα για προσωπική εργασία διάρκειας ενός μηνός ή περισσότερο, ή στοιχειοθετούν αδίκημα βιασμού, επίθεσης ή σεξουαλικής κακοποίησης ή εμπορίας ανθρώπων.

Η CIVI συνυπολογίζει τυχόν παροχές από κοινωνικές υπηρεσίες, ταμεία αλληλασφάλισης, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ. Δεν χορηγείται αποζημίωση για ζημίες σε ρούχα ή άλλες υλικές ζημιές.

2) Σε περίπτωση ελαφριάς σωματικής βλάβης και υλικής ζημίας λόγω κλοπής, απάτης, κατάχρησης εμπιστοσύνης, εκβιασμού ή καταστροφής, υποβάθμισης ή φθοράς περιουσίας:

Εάν το θύμα υπέστη σωματική βλάβη που επέφερε συνολική ανικανότητα προς εργασία μικρότερη του ενός μηνός ή σοβαρή υλική ζημία λόγω ενός από τα επτά αδικήματα που προαναφέρθηκαν, η αποζημίωση υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις και περιορίζεται σε ένα ανώτατο όριο.

Για να χορηγηθεί αποζημίωση στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

-          το άτομο πρέπει να διαθέτει πόρους που δεν υπερβαίνουν κατά 1,5 φορά το ανώτατο όριο που έχει οριστεί για την παροχή μερικού ευεργετήματος της πενίας (ανώτατο όριο αποζημίωσης για οικογενειακά έξοδα)

-          το άτομο δεν είναι σε θέση να λάβει αποτελεσματική και επαρκή αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη από ασφαλιστική επιχείρηση, κοινωνική υπηρεσία ή άλλον οφειλέτη

-          το άτομο βρίσκεται σε σοβαρή υλική ή ψυχολογική κατάσταση εξαιτίας της αξιόποινης πράξης (μόνο για υλικές ζημιές).

Το θύμα μπορεί στη συνέχεια να λάβει αποζημίωση με ανώτατο όριο τα 4 500 ευρώ.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Αν ο δράστης δεν καταδικαστεί, μπορείτε να ασκήσετε αγωγή ζητώντας αποζημίωση για τη ζημία σας από τα πολιτικά δικαστήρια. Θα πρέπει να αποδείξετε την ευθύνη του ατόμου που σας προκάλεσε τη ζημία.

Επιπλέον, η διαδικασία ενώπιον της CIVI είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, οπότε το θύμα μπορεί να προσφύγει στην επιτροπή αποζημιώσεων, ακόμα και χωρίς απόφαση ή διαταγή ποινικού δικαστηρίου και σε περίπτωση απαλλαγής του κατηγορουμένου.

Δικαιούμαι οικονομική αποζημίωση εν αναμονή της απόφασης για την αίτηση αποζημίωσής μου;

Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης στη CIVI, μπορείτε να ζητήσετε προκαταβολή αν το δικαίωμά σας για αποζημίωση δεν αμφισβητηθεί και αν η ζημία σας δεν μπορεί να προσδιοριστεί επειδή δεν μπορείτε να υπολογίσετε το συνολικό ποσό ή επειδή οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν έχουν κοινοποιήσει το ύψος των προς επιστροφή ποσών. Αν δεν πληροίτε τις απαιτήσεις αυτές, θα σας χορηγηθεί τελικά μια προκαταβολή κατ’ εκτίμηση του προέδρου της CIVI.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/10/2018

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Οι δομές στήριξης των θυμάτων παρατίθενται σε έναν κατάλογο στη διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚατάλογος ενώσεων στήριξης των θυμάτων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ένωση στήριξης των θυμάτων που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας σας.

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων

Ειδική στήριξη των θυμάτων:

 • Παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο: 119 – 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
 • Παιδιά που έχουν εξαφανιστεί: 116 000 – 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
 • Βία κατά γυναικών: 3919 – 7 ημέρες την εβδομάδα – Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00 έως τις 22.00 και Σάββατο, Κυριακή και αργίες από τις 9.00 έως τις 18.00
 • Βιασμοί και σεξουαλικές επιθέσεις: 0 800 05 95 95 – Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10.00 έως τις 19.00
 • Ρατσιστικές πράξεις : 01 40 35 36 55 – Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 10.30 έως τις 13.30
 • Ομοφοβικές πράξεις: 01 48 06 42 41 – Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 18.00 έως τις 22.00, Σάββατο από τις 14.00 έως τις 16.00 και Κυριακή από τις 18.00 έως τις 20.00
 • Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣχολικός εκφοβισμός: 3020 – Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00 έως τις 20.00 και Σάββατο από τις 9.00 έως τις 18.00

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι, η στήριξη που παρέχεται από τις ενώσεις θυμάτων είναι εντελώς δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Ιατρική στήριξη:

Το θύμα μπορεί να λάβει ιατρικές συμβουλές και βεβαιώσεις για τα τραύματά του από ένα νοσοκομείο.

Ενδοοικογενειακή βία:

Ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση, σε περίπτωση κινδύνου, το θύμα μπορεί να αποταθεί εκτάκτως στο πολυμελές πρωτοδικείο για την προσωρινή απόδοση της κατοικίας του και την έξωση του βίαιου συντρόφου του, στο πλαίσιο της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων.

Νομική στήριξη:

Σε κάθε πολυμελές πρωτοδικείο υπάρχει γραφείο στήριξης των θυμάτων, το οποίο υπάγεται σε μια ένωση στήριξης των θυμάτων. Οι δομές αυτές ενημερώνουν, καθοδηγούν και συνοδεύουν τα θύματα ποινικών αξιόποινων πράξεων και τους εξηγούν τη δικαστική λειτουργία, καθώς και τις εν εξελίξει διαδικασίες που τους αφορούν. Έτσι, τα θύματα μπορούν:

 • να ενημερώνονται για οτιδήποτε έκτακτο, όπως, για παράδειγμα, για την άμεση παράστασή τους,
 • να ενημερώνονται για την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας.

Οι δομές αυτές αποσκοπούν συστηματικά στη διεκδίκηση και στη λήψη αποζημίωσης.

Οι παρεμβάσεις είναι δωρεάν και εμπιστευτικές.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Οι ενώσεις στήριξης των θυμάτων βοηθούν τα θύματα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, προσφέροντας δωρεάν πληροφορίες νομικής και κοινωνικής φύσης, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη. Οι εκπρόσωποί τους μπορούν να βοηθήσουν τα θύματα κατά την υποβολή καταγγελίας ή τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. Μπορούν επίσης να παρίστανται στις ποινικές ακροάσεις και να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν τα δικαστικά έγγραφα και τις αποφάσεις των διαφόρων αρχών.

Οι ενώσεις αυτές μπορούν να παρευρίσκονται στην αστυνομία και τη χωροφυλακή, στα νοσοκομεία, στα δικαστήρια, στις κοινωνικές υπηρεσίες κλπ. Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου τους είναι διαθέσιμα στα δικαστήρια ή στα τμήματα της αστυνομίας και της χωροφυλακής, καθώς και στον κατάλογο που είναι προσβάσιμος σ' αυτόν τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσύνδεσμο.

Παράλληλα με τις γενικές ενώσεις στήριξης των θυμάτων, υπάρχουν πολυάριθμες, μη επιδοτούμενες, ενώσεις που ειδικεύονται σε ορισμένους τομείς, όπως σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία, τροχαία ατυχήματα, ιατρικά λάθη, κ.λπ. Ορισμένες ενώσεις που ειδικεύονται στην παροχή βοήθειας στις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας μπορεί να παρέχουν στις γυναίκες και τα παιδιά τους προσωρινά καταλύματα.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/10/2018

Δικαιωματα των θυματων αξιοποινων πραξεων στο πλαισιο ποινικων διαδικασιων - Κροατία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: κροατικά


Τα θύματα αξιόποινων πράξεων έχουν ορισμένα δικαιώματα στις προδικαστικές και ποινικές διαδικασίες, ενώ παρέχεται ιδιαίτερη προστασία σε παιδιά και σε θύματα εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εμπορίας ανθρώπων

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα:

 • να λάβετε τις πληροφορίες που υποχρεούνται να παράσχουν η αστυνομία, ο ανακριτής, η εισαγγελία (državno odvjetništvo) και το δικαστήριο
 • να λάβετε ουσιαστική ψυχολογική και άλλη ειδική βοήθεια και στήριξη από φορείς, οργανώσεις και θεσμούς που υποστηρίζουν θύματα αξιόποινων πράξεων
 • να λάβετε μέρος στην ποινική διαδικασία ως ζημιωθείς
 • να ενημερωθείτε από την εισαγγελία σχετικά με τη δράση που αναλαμβάνεται με βάση την έκθεση του θύματος και να υποβάλετε καταγγελία σε ανώτερο εισαγγελέα (viši državni odvjetnik)
 • να λάβετε εξειδικευμένες συμβουλές που χρηματοδοτούνται από το κράτος εάν έχετε υποστεί σοβαρή ψυχοσωματική βλάβη ή άλλες σοβαρές βλάβες λόγω της αξιόποινης πράξης
 • να καταθέσετε σχετική αγωγή αποζημίωσης
 • να αποζημιωθείτε σύμφωνα με ειδική νομοθεσία εάν έχετε υποστεί βαριά σωματική βλάβη ή σοβαρή επιδείνωση της υγείας ως αποτέλεσμα βίαιου εγκλήματος.

Εάν είστε θύμα εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εμπορίας ανθρώπων, εκτός από τα προαναφερόμενα δικαιώματα, έχετε τα εξής πρόσθετα δικαιώματα:

 • να μιλήσετε με δικηγόρο πριν δώσετε κατάθεση, το κόστος καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό
 • να ζητήσετε τον διορισμό πληρεξουσίου, το κόστος καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό
 • να δώσετε κατάθεση σε πρόσωπο του ίδιου φύλου στο αστυνομικό τμήμα ή την εισαγγελία
 • να ζητήσετε να παραστεί κατά τη διάρκεια της κατάθεσης πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας
 • να αρνηθείτε να απαντήσετε σε άσκοπες ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική σας ζωή
 • να ζητήσετε να δώσετε κατάθεση μέσω ενός οπτικοακουστικού μέσου
 • να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • να ζητήσετε τον αποκλεισμό του ακροατηρίου (ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών)
 • να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα αυτά από το δικαστήριο, την εισαγγελία και την αστυνομία πριν από την πρώτη κατάθεση.

Εάν θύμα της αξιόποινης πράξης είναι παιδί, επιπλέον των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, έχει τα εξής πρόσθετα δικαιώματα:

 • να ζητήσει τον διορισμό πληρεξουσίου, το κόστος καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό
 • να συνοδεύεται από πρόσωπο εμπιστοσύνης κατά τη συμμετοχή του στις διαδικασίες
 • να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα
 • να δώσει κατάθεση στο σπίτι του ή σε άλλο ειδικά εξοπλισμένο χώρο και όχι στο δικαστήριο
 • να αποκλειστεί το ακροατήριο (ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών)
 • η κατάθεση να διεξαχθεί χωρίς την παρουσία δικαστή ή διαδίκων στην ίδια αίθουσα με το παιδί, με οπτικοακουστικά μέσα που χειρίζεται επαγγελματίας χειριστής
 • να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατάθεση, ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη ψυχική υγεία του παιδιού.

Ως παιδιά θεωρούνται όλα τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Τα παιδιά που υπήρξαν μάρτυρες ή θύματα πρέπει να εξετάζονται από τον ανακριτή στην ακροαματική διαδικασία, και ο ανήλικος μάρτυρας θα πρέπει να κλητεύεται μέσω των γονέων ή των κηδεμόνων του.

Άσκηση ποινικής δίωξης από ιδιώτη

Σε περίπτωση καταγγελίας αξιόποινης πράξης, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο εισαγγελέας θα ασκήσει αυτεπαγγέλτως δίωξη.

Ιδιώτης μπορεί να κινήσει ποινική δίωξη στις περιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων που διώκονται κατόπιν ποινικής δίωξης από ιδιώτη. Η ποινική δίωξη από ιδιώτη πρέπει να ασκηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το νομιμοποιούμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έλαβε γνώση της αξιόποινης πράξης και του δράστη.

Σχετική αγωγή αποζημίωσης

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, είστε επίσης ζημιωθείς και δικαιούστε να ασκήσετε σχετική αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του δικαστηρίου.

Μια τέτοια αγωγή μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

 • αποζημίωση για ζημίες — που μπορεί να είναι υλικές ή άυλες (οδύνη, φόβος)
 • επιστροφή αντικειμένων — αν, ως ζημιωθείς, μπορείτε να αποδείξετε ότι ήσασταν ιδιοκτήτης ή νόμιμος κάτοχος
 • ακύρωση μιας συγκεκριμένης συναλλαγής — εάν η αξιόποινη πράξη οδήγησε σε συναλλαγή επί ακινήτων (αν ο εναγόμενος εξανάγκασε το θύμα να συνάψει σύμβαση).

Μπορεί να υποβληθεί σχετική αγωγή αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ή στο πλαίσιο χωριστής πολιτικής δίκης κατά του κατηγορούμενου. Εάν υποβληθεί αγωγή κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της είναι το δικαστήριο να κρίνει ότι ο κατηγορούμενος είναι ένοχος.

Αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ευδοκίμηση της αγωγής στο πλαίσιο πολιτικής δίκης.

Δικαιώματα των ζημιωθέντων κατά τη διάρκεια της έρευνας και σε ποινικές διαδικασίες

Κατά τη διάρκεια της έρευνας τα θύματα αξιόποινης πράξης, ως ιδιώτες κατήγοροι και ζημιωθέντες, δικαιούνται να υποβάλουν στοιχεία για τα πραγματικά περιστατικά και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που είναι ουσιώδη για να αποδειχθεί η αξιόποινη πράξη, να ταυτοποιήσουν τον/τους δράστη/-ες και να στηρίξουν τα αιτήματά τους στη σχετική αγωγή αποζημίωσης.

Εάν είστε θύμα που συμμετέχει σε ποινική διαδικασία ως ζημιωθείς, έχετε το δικαίωμα:

 • να χρησιμοποιήσετε τη δική σας γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής για κωφούς και για κωφούς και τυφλούς, να έχετε τη συνδρομή διερμηνέα αν δεν καταλαβαίνετε ή δεν χρησιμοποιείτε την κροατική γλώσσα ή να έχετε τη συνδρομή μεταφραστή ή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας αν είστε κωφός ή κωφός και τυφλός
 • να χρησιμοποιήσετε τη δική σας γλώσσα
 • να καταθέσετε σχετική αγωγή αποζημίωσης και για ασφαλιστικά μέτρα
 • να έχετε εκπρόσωπο
 • να υποβάλετε τα στοιχεία για τα πραγματικά περιστατικά και να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία
 • να παραστείτε στην ακροαματική διαδικασία
 • να παραστείτε στη διαδικασία και να συμμετάσχετε στην ακροαματική διαδικασία και να προβείτε σε τελική δήλωση
 • να έχετε πρόσβαση στο φάκελο
 • να ζητήσετε να ενημερωθείτε από την εισαγγελία σχετικά με τη δράση που αναλαμβάνεται με βάση την έκθεση του θύματος και να υποβάλετε καταγγελία σε ανώτερο εισαγγελέα
 • να ασκήσετε έφεση
 • να υποβάλετε αίτηση για άσκηση δίωξης και να κινήσετε ποινική δίωξη από ιδιώτη
 • να ενημερωθείτε για την απόρριψη μιας ποινικής κατηγορίας ή την απόφαση για μη άσκηση δίωξης από την εισαγγελική αρχή
 • να ασκήσετε εσείς δίωξη αντί για την εισαγγελική αρχή
 • να ζητήσετε επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης
 • να ενημερωθείτε για την έκβαση της ποινικής διαδικασίας.

Η εισαγγελική αρχή και το δικαστήριο είναι υποχρεωμένοι να εξετάσουν, τόσο πριν από την ποινική διαδικασία όσο και σε κάθε στάδιο αυτής, αν υπάρχει δυνατότητα ο κατηγορούμενος να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα για τη ζημία που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον ζημιωθέντα για ορισμένα δικαιώματα που προβλέπονται από τον νόμο (το δικαίωμα του ζημιωθέντος να χρησιμοποιήσει τη δική του γλώσσα, το δικαίωμα να υποβάλει σχετική αγωγή αποζημίωσης κ.λπ.)

Δικαίωμα σε χρηματική αποζημίωση

Ο νόμος για τη χρηματική αποζημίωση για θύματα αξιόποινων πράξεων (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela) [Narodne Novine (NN Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 80/08 και 27/11] προβλέπει δικαίωμα σε χρηματική αποζημίωση για τα θύματα αξιόποινης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της βίας που ασκείται με πρόθεση στην Κροατία, ή για τους συγγενείς τους σύμφωνα με τους όρους ορίζονται στον εν λόγω νόμο.

Προβλέπει το δικαίωμα σε χρηματική αποζημίωση για θύματα βίαιων εγκλημάτων που διαπράττονται με πρόθεση και προσδιορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης, τους φορείς που λαμβάνουν τις αποφάσεις και συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το δικαίωμα αποζημίωσης και τους φορείς και τη διαδικασία σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Εάν είστε θύμα βίαιου εγκλήματος που διαπράχθηκε με πρόθεση, δικαιούστε χρηματική αποζημίωση από τον εθνικό προϋπολογισμό.

Η αστυνομία, οι εισαγγελικές αρχές και τα δικαστήρια οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης, να παρέχουν τα αναγκαία έντυπα αίτησης και να παρέχουν, κατόπιν αιτήματος του θύματος, γενικές κατευθύνσεις και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει αίτηση και να υποβάλει τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται.

Οι αιτήσεις για χρηματική αποζημίωση πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με το έντυπο που μπορεί να τηλεφορτωθεί από τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου.

Έντυπο αίτησης για χρηματική αποζημίωση για θύματα αξιόποινων πράξεων_hr PDF(223 Kb)hr

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη. Αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους το θύμα δεν ήταν σε θέση να υποβάλει την αίτηση εντός της προθεσμίας, τότε πρέπει να την υποβάλει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οι λόγοι αυτοί παύουν να υφίστανται και σε κάθε περίπτωση μέσα σε τρία χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη.

Αν το θύμα είναι ανήλικος ή πρόσωπο που δεν έχει ικανότητα προς δικαιοπραξία και ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν υπέβαλε αίτηση εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που διαπράχθηκε το έγκλημα, η περίοδος των έξι μηνών αρχίζει να υπολογίζεται από τα δέκατα όγδοα γενέθλιά του ή από την ημέρα κατά την οποία κινήθηκε η ποινική διαδικασία μετά την ενηλικίωση του θύματος ή την ημερομηνία αποκατάστασης της ικανότητάς του προς δικαιοπραξία.

Πρόσωπα που δικαιούνται χρηματική αποζημίωση:

 • θύματα βίαιων αξιόποινων πράξεων που είναι πολίτες της Δημοκρατίας της Κροατίας, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θύματα αξιόποινων πράξεων που διαπράχθηκαν στην Κροατία
 • θύματα που έχουν υποστεί βαριά σωματική βλάβη ή η υγεία τους έχει επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης (το πρόσωπο αυτό δικαιούται αποζημίωση για τα έξοδα της θεραπείας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν καλύπτεται από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας και μέχρι του ποσού της ασφάλισης υγείας στη Δημοκρατία της Κροατίας, και αποζημίωση για την απώλεια αποδοχών μέχρι του ποσού των 35 000 HRK)
 • πρόσωπα που είναι συγγενείς θανόντος θύματος (σύζυγος ή σύντροφος, πρώτου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, θετός γονιός, θετό τέκνο, πατριός/μητριά, εξ αγχιστείας τέκνο, σύντροφος του ίδιου φύλου, δεύτερου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή αν ανήκουν στο ίδιο νοικοκυριό με το θύμα) (το πρόσωπο δικαιούται αποζημίωση για απώλεια της εκ του νόμου διατροφής έως 70 000 HRK)
 • σε περίπτωση θανάτου του θύματος, το πρόσωπο που κατέβαλε τα έξοδα κηδείας δικαιούται αποζημίωση μέχρι ποσού 5 000 HRK
 • εάν μια αξιόποινη πράξη έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς ή καταγγελίας στην αστυνομία ή την εισαγγελία, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία τέλεσης του εγκλήματος, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης είναι γνωστός ή όχι.

Για να προσδιοριστεί το ποσό της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η διαγωγή του θύματος κατά τη διάρκεια της αξιόποινης πράξης και μετά από αυτή ή η συμβολή του στην πρόκληση και στην έκταση της ζημίας, αν το πρόσωπο είναι άμεσο θύμα και αν κατήγγειλε την πράξη στις αρμόδιες αρχές και πότε. Επιπλέον, αξιολογείται η συνεργασία του θύματος με την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές για την παραπομπή του δράστη στη δικαιοσύνη και λαμβάνεται υπόψη αν το άμεσο θύμα συνέβαλε στην πρόκληση της ζημίας ή επιδείνωσε τη ζημία σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση που δικαιούται το θύμα θα μειωθεί ανάλογα. Η αίτηση αποζημίωσης θα απορριφθεί ή το ποσό της αποζημίωσης θα μειωθεί, αν διαπιστωθεί ότι το θύμα εμπλέκεται σε οργανωμένο έγκλημα ή εγκληματική οργάνωση. Η αποζημίωση μπορεί να απορριφθεί ή το ποσό της αποζημίωσης μπορεί να μειωθεί, αν η χορήγηση πλήρους αποζημίωσης είναι αντίθετη με την αρχή της ευθυδικίας, της ηθικής και της δημόσιας τάξης.

Πληροφορίες σχετικά για την αποφυλάκιση του δράστη

Όταν ο εναγόμενος καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης, η Ανεξάρτητη Υπηρεσία για την υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενημερώνει το θύμα για την ημερομηνία αποφυλάκισης του κρατουμένου (αποφυλάκιση χωρίς όρους και αποφυλάκιση με αναστολή).

Υποχρεωτική ενημέρωση των θυμάτων για την αποφυλάκιση του κρατουμένου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου σχετικά με την έκτιση των ποινών φυλάκισης (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora), η ανεξάρτητη υπηρεσία για την υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης οφείλει να ενημερώσει το θύμα, τον ζημιωθέντα ή την οικογένειά του σχετικά με την αποφυλάκιση του κρατουμένου.

Τα θύματα ενημερώνονται για την απελευθέρωση του κρατουμένου σε περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της σεξουαλικής ηθικής, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας ή βίαιων εγκλημάτων.

Οι προαναφερόμενες πληροφορίες παρέχονται στο θύμα, στον ζημιωθέντα ή στην οικογένειά του, ανεξάρτητα αν ο κρατούμενος αποφυλακίζεται χωρίς όρους ή με αναστολή.

Επιπλέον, όταν λαμβάνεται μια απόφαση σχετικά με τη σκοπιμότητα αποφυλάκισης ενός κρατουμένου για να μεταβεί στον τόπο μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας του, τα σωφρονιστικά ιδρύματα/οι φυλακές μπορούν να απαιτήσουν από τις υπηρεσίες αναστολής να αποφανθούν για τη στάση του θύματος ή της οικογένειας του θύματος απέναντι στο έγκλημα που διαπράχθηκε. Η ανεξάρτητη υπηρεσία για την υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων καταρτίζει εκθέσεις για τις υπηρεσίες αναστολής με βάση τις συζητήσεις με το θύμα.

Υποστήριξη σε θύματα και μάρτυρες

Η υποστήριξη σε θύματα και μάρτυρες στη Δημοκρατία της Κροατίας συντονίζεται από την ανεξάρτητη υπηρεσία για την υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων (Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τα θύματα και οι μάρτυρες μπορούν να λάβουν υποστήριξη και πληροφορίες για τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες από το τμήμα στήριξης θυμάτων και μαρτύρων του δικαστηρίου.

Τέτοια τμήματα έχουν συσταθεί σε επτά επαρχιακά δικαστήρια (županijski sud), συγκεκριμένα στις πόλεις Zagreb, Zadar, Osijek, Vukovar, Split, Sisak και Rijeka. Τα τμήματα παρέχουν στα θύματα (και τους μάρτυρες) και στα πρόσωπα που τα συνοδεύουν ψυχολογική υποστήριξη και πρακτικές πληροφορίες και πληροφόρηση για τα δικαιώματα. Η υποστήριξη παρέχεται από τμήματα των αρμόδιων δημοτικών δικαστηρίων και πλημμελειοδικείων (općinski and prekršajni sud).

Τα θύματα μπορούν επίσης να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα είδη βοήθειας που διατίθενται δωρεάν στον αριθμό 116 006 του εθνικού τηλεφωνικού κέντρου για θύματα αξιόποινων πράξεων και πλημμελημάτων (βλέπε τον δικτυακό τόπο του εθνικού κέντρου κλήσεων).

Επίσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει σε θύματα και μάρτυρες υποστήριξη και πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά τους, και μπορούν να σταλούν ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροZrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr ή στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κροατίας: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://pravosudje.gov.hr/

Υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων σε διασυνοριακές υποθέσεις

Η ανεξάρτητη υπηρεσία για την υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων, η οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση τόσο σε μάρτυρες όσο και σε θύματα που κλητεύονται στο πλαίσιο διεθνούς δικαστικής συνδρομής (συμπεριλαμβανομένων των μαρτύρων εγκλημάτων πολέμου)

Ενημερωτικές επιστολές αποστέλλονται σε μάρτυρες που κλητεύθηκαν για να καταθέσουν σε δικαστήρια στη Δημοκρατία της Κροατίας ή σε κροάτες μάρτυρες που κλητεύθηκαν για να παρουσιαστούν σε διεθνή δικαστήρια.

Στους μάρτυρες εγκλημάτων πολέμου παρέχεται σωματική προστασία, όταν είναι αναγκαίο, και συνδρομή για την προετοιμασία της μετάβασης και της παρουσίασής τους στο αρμόδιο δικαστικό όργανο (στην περίπτωση μαρτύρων και άλλων μερών που κλητεύθηκαν για κατάθεση σε ποινικές διαδικασίες για εγκλήματα πολέμου στα αρμόδια δικαστικά όργανα στη Δημοκρατία της Κροατίας και εκτός Κροατίας όταν η υποστήριξη αυτή σχετίζεται με αίτημα για διεθνή δικαστική συνδρομή)

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο4 - Αποζημίωση

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2018

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Ο κώδικας ποινικής δικονομίας δεν ορίζει ακριβώς το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου που χορηγείται στο θύμα ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης και πριν από την καταγγελία της. Όλοι έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την Εισαγγελία, όπου μπορούν να καταγγείλουν μια αξιόποινη πράξη, να υποβάλουν κατάθεση ή να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους για ένα ζήτημα που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας. Όποιος επικοινωνήσει με την Εισαγγελία θα λάβει πληροφορίες για τον τρόπο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης και άλλες βασικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Οι αστυνομικοί οφείλουν να καταχωρίσουν την καταγγελία μιας αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

Επιπλέον, όλοι δικαιούνται πρόσφορη αστυνομική προστασία, εφόσον αυτή δικαιολογείται από εύλογους λόγους.

Τα τμήματα στήριξης θυμάτων και μαρτύρων που έχουν συσταθεί από επτά περιφερειακά δικαστήρια (županijski sud), παρέχουν ψυχολογική στήριξη στα θύματα, τους μάρτυρες και τις οικογένειές τους και πληροφορίες για τα δικαιώματά τους (περιλαμβανομένων των τεχνικών και πρακτικών πληροφοριών). Πληροφορίες και στήριξη παρέχονται ανεξάρτητα από το στάδιο της διαδικασίας. Το θύμα θα λάβει πληροφορίες και στήριξη ακόμη κι αν δεν καταγγείλει την αξιόποινη πράξη. Τα εν λόγω τμήματα παραπέμπουν επίσης τα θύματα και τους μάρτυρες σε ειδικευμένους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Οι διατάξεις που διέπουν τα δικαιώματα των θυμάτων και των πολιτικώς εναγόντων ισχύουν ανεξαρτήτως ιθαγένειας, διότι η κροατική ποινική νομοθεσία ισχύει για όποιον διαπράττει αξιόποινη πράξη μέσα στα σύνορα της Κροατίας. Οι διάδικοι και οι συμμετέχοντες στη δίκη δικαιούνται να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα.

Η αστυνομία, η Εισαγγελία και τα δικαστήρια οφείλουν, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας και τον νόμο περί χρηματικής αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, να ενημερώνουν τα θύματα αξιόποινων πράξεων για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τους εν λόγω νόμους. Αυτό έχει την έννοια ότι η Εισαγγελία και τα δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν τις πιθανότητες, τόσο πριν από την έναρξη της ποινικής δίκης όσο και σε κάθε στάδιο αυτής, να αποζημιωθεί από τον κατηγορούμενο ο πολιτικώς ενάγων για κάθε τυχόν ζημία/απώλεια που υπέστη λόγω του αδικήματος, να ενημερωθεί ο πολιτικώς ενάγων για το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα και να ασκήσει αγωγή κατά το δίκαιο που ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις (το δικαίωμα αποζημίωσης), προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί το θύμα ή γραπτά στην κροατική ή την αγγλική γλώσσα. Η Εισαγγελία και τα δικαστήρια οφείλουν επίσης να παρέχουν στο θύμα, μετά από αίτημά του, γενικές οδηγίες και πληροφορίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της αξίωσης και για τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλει. Πληροφοριακά δελτία για το δικαίωμα του θύματος σε αποζημίωση διατίθενται στην κροατική και αγγλική γλώσσα, όπως το έντυπο της αξίωσης σε αποζημίωση. Τα εν λόγω έγγραφα, στην κροατική και αγγλική τους εκδοχή, μπορούν να μεταφορτωθούν από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κροατίας.

Το θύμα που καταγγέλλει μια αξιόποινη πράξη θα πληροφορηθεί για τα δικαιώματά του από την αστυνομία. Αρχικά, ο αστυνομικός θα ενημερώσει προφορικά το θύμα και στη συνέχεια θα του παράσχει γραπτή πληροφόρηση για τα δικαιώματα του θύματος και κάθε τυχόν διαθέσιμη πληροφορία για τις υπηρεσίες προστασίας και στήριξης θυμάτων. Στις τελευταίες περιλαμβάνεται ένας αριθμός ατελούς κλήσης για την τηλεφωνική γραμμή στήριξης των θυμάτων.

Για τα πρόσωπα που αγνοούν την κροατική γλώσσα, η αστυνομία διαθέτει πληροφοριακά δελτία σε άλλες γλώσσες.

Οι εθελοντές του εθνικού κέντρου κλήσεων για τα θύματα αξιόποινων πράξεων και πλημμελημάτων (116-006) παρέχουν ψυχολογική στήριξη, πληροφορίες για τα δικαιώματα και πρακτικές πληροφορίες. Επίσης, παραπέμπουν τα θύματα σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και οργανώσεις για να διασφαλίσουν ότι θα λάβουν κάθε τυχόν πρόσθετη πληροφόρηση και άλλες μορφές στήριξης και συνδρομής. Η εν λόγω τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας λειτουργεί από τις 8 π.μ ως τις 8 μ.μ τις εργάσιμες ημέρες και το προσωπικό εξυπηρετεί τους καλούντες στην κροατική και την αγγλική γλώσσα.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

α) Το θύμα και ο πολιτικώς ενάγων δικαιούνται, μέσα σε δύο μήνες από την απαγγελία των κατηγοριών ή την καταγγελία μιας αξιόποινης πράξης, να ζητήσουν πληροφορίες από την Εισαγγελία για τις πράξεις που διενεργήθηκαν κατόπιν των κατηγοριών/της καταγγελίας. Η Εισαγγελία θα τους ενημερώσει για τις πράξεις που διενεργήθηκαν σε εύλογο χρόνο, και το αργότερο σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εκτός αν το εν λόγω αίτημα θέτει σε κίνδυνο τη δίκη. Η απόφαση μη παροχής των εν λόγω πληροφοριών πρέπει να κοινοποιηθεί στο θύμα ή τον πολιτικώς ενάγοντα που υπέβαλε το αίτημα.

β) Ο εισαγγελέας θα αναστείλει την έρευνα με απόφασή του:

 • εάν το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ένα πρόσωπο δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως
 • εάν από τις περιστάσεις αποκλείεται η ενοχή του κατηγορουμένου, εκτός αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε σε κατάσταση διανοητικής ανικανότητας
 • εάν η αξιόποινη πράξη έχει παραγραφεί ή υπόκειται σε αμνηστία ή χάρη ή αν συντρέχουν άλλες περιστάσεις που αποκλείουν την ποινική δίωξη και
 • εάν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε το αδίκημα.

Η απόφαση αναστολής της έρευνας αποστέλλεται στον πολιτικώς ενάγοντα και τον κατηγορούμενο, ο οποίος και θα απολυθεί αμέσως εάν έχει τεθεί υπό κράτηση ή προφυλακιστεί. Εκτός από την απόφαση, ο πολιτικώς ενάγων θα λάβει πληροφόρηση, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κώδικα ποινικής δικονομίας, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτύχει την άσκηση ποινικής δίωξης.

γ) Ύστερα από την εξέταση της καταγγελίας και τον έλεγχο στο πληροφοριακό σύστημα της Εισαγγελίας, ο εισαγγελέας θα απορρίψει την καταγγελία με αιτιολογημένη του απόφαση, εάν από το περιεχόμενό της προκύπτει:

 • ότι το αδίκημα δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως
 • ότι έχει παραγραφεί το αδίκημα ή ότι το αδίκημα υπόκειται σε αμνηστία ή χάρη, ή ότι έχει ήδη εκδικαστεί αμετάκλητα ή ότι συντρέχουν άλλες περιστάσεις που αποκλείουν την ποινική δίωξη
 • εάν η ενοχή αποκλείεται από τις περιστάσεις
 • εάν εύλογα αμφισβητείται ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε το αδίκημα που καταγγέλθηκε ή
 • εάν από τα στοιχεία της καταγγελίας προκύπτει ότι η καταγγελία δεν είναι αξιόπιστη.

Δεν επιτρέπεται η άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του εισαγγελέα για την απόρριψη της καταγγελίας.

Ο εισαγγελέας θα ενημερώσει το θύμα για την απόφαση με την οποία απορρίπτει την καταγγελία και θα εκθέσει τους λόγους της απόρριψης μέσα σε οκτώ ημέρες, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Ο εισαγγελέας θα παράσχει επίσης πληροφορίες στο θύμα για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτύχει το ίδιο την άσκηση της ποινικής δίωξης. Ο εισαγγελέας θα ενημερώσει άμεσα το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία και το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση μιας αξιόποινης πράξης για την απόφασή του να απορρίψει την καταγγελία, εφόσον ζητηθεί από οποιοδήποτε μέρος.

Εάν ο εισαγγελέας δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξιοπιστία των ισχυρισμών από το περιεχόμενο της καταγγελίας ή τα στοιχεία της καταγγελίας δεν δικαιολογούν επαρκώς την έκδοση απόφασης περί άσκησης της ποινικής δίωξης ή συλλογής αποδείξεων, ο εισαγγελέας θα διεξαγάγει έρευνες ο ίδιος ή θα υποδείξει σχετικά στην αστυνομία.

δ) Ο σωφρονιστικός υπάλληλος θα αφήσει αμέσως ελεύθερο τον συλληφθέντα ή τον κρατούμενο:

 • εάν του το υποδείξει ο εισαγγελέας
 • εάν ο συλληφθείς δεν ανακρίθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία ή
 • εάν ακυρώθηκε η κράτηση.

ε) Ο εισαγγελέας θα κλητεύσει μάρτυρα ή πραγματογνώμονα για να συνδράμει στη συλλογή των αποδείξεων. Την κλήτευση μπορεί επίσης να αποστείλει ο ανακριτής καθ’ υπόδειξη του εισαγγελέα. Το δικαστήριο θα κλητεύσει μάρτυρα ή πραγματογνώμονα για να καταθέσει σε συνεδρίαση διεξαγωγής αποδείξεων ή να εμφανιστεί σε δικάσιμο. Το αρμόδιο όργανο θα ορίσει εκ των προτέρων τον χρόνο και τον τόπο συλλογής των αποδείξεων. Το πρόσωπο που κλητεύεται θα προειδοποιηθεί για τις επιπτώσεις της τυχόν μη εμφάνισής του.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Το θύμα που συμμετέχει στην ποινική δίκη ως πολιτικώς ενάγων δικαιούται:

 • να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, περιλαμβανομένης της νοηματικής, και να ζητά τη συνδρομή διερμηνέα εάν δεν κατανοεί ή δεν χρησιμοποιεί την κροατική γλώσσα ή τη συνδρομή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας σε περίπτωση που ο πολιτικώς ενάγων είναι κωφός ή κωφός και τυφλός.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική νομοθεσία, τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους εξετάζονται ως μάρτυρες από τον τακτικό ανακριτή. Η κατάθεση διεξάγεται χωρίς την παρουσία δικαστή ή διαδίκων στην ίδια αίθουσα με το παιδί, με χρήση οπτικοακουστικών μέσων που χειρίζεται επαγγελματίας χειριστής. Το παιδί επικουρείται στην κατάθεση από ψυχολόγο, παιδαγωγό ή άλλον επαγγελματία. Στην κατάθεση μπορεί επίσης να παρίσταται ο γονέας ή ο κηδεμόνας, εκτός αν αυτό αντίκειται στα συμφέροντα της έρευνας ή του παιδιού. Οι διάδικοι μπορεί να θέτουν ερωτήσεις στο παιδί που καταθέτει ως μάρτυρας μέσω ενός επαγγελματία, με την προϋπόθεση της έγκρισης του τακτικού ανακριτή. Η κατάθεση θα καταγραφεί με οπτικοακουστικά μέσα και η εγγραφή θα σφραγιστεί και θα προσαρτηθεί στα πρακτικά. Το παιδί που καταθέτει ως μάρτυρας μπορεί να κλητευτεί σε δεύτερη κατάθεση μόνον σε εξαιρετικές περιστάσεις, με την ίδια διαδικασία.

Τα παιδιά μεταξύ 14-18 ετών εξετάζονται ως μάρτυρες από τον τακτικό ανακριτή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδική νομοθεσία. Το παιδί, ειδικά αν είναι το θύμα του αδικήματος, λαμβάνει την αναγκαία μεταχείριση για τη διασφάλιση ότι η εξέταση δεν έχει δυσμενή αντίκτυπο στον ψυχισμό του. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προστασία του παιδιού.

Οι μάρτυρες που δεν μπορούν να συμμορφωθούν με την κλήτευση λόγω γήρατος, ασθένειας ή αναπηρίας μπορούν να καταθέσουν στο διαμέρισμά τους ή σε άλλο κατάλυμα. Οι εν λόγω μάρτυρες μπορούν να καταθέσουν με οπτικοακουστικά μέσα που χειρίζεται επαγγελματίας. Εάν το επιτρέπει η κατάσταση του μάρτυρα, η εξέταση θα διεξαχθεί με τρόπο που να επιτρέπει την υποβολή ερωτήσεων από τους διαδίκους, χωρίς να παρευρίσκονται στην ίδια αίθουσα με τον μάρτυρα. Εάν κριθεί αναγκαίο, η κατάθεση θα καταγραφεί με οπτικοακουστικά μέσα και η εγγραφή θα σφραγιστεί και θα προσαρτηθεί στα πρακτικά. Η εν λόγω διαδικασία εξέτασης θα τηρηθεί εφόσον ζητηθεί από το θύμα σεξουαλικής ή ενδοοικογενειακής βίας ή εμπορίας ανθρώπων που εμφανίζεται ως μάρτυρας. Ένας τέτοιος μάρτυρας μπορεί να κλητευτεί για δεύτερη κατάθεση μόνον σε εξαιρετικές περιστάσεις, εάν κριθεί αναγκαίο από το δικαστήριο.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Τα τμήματα στήριξης θυμάτων και μαρτύρων που έχουν συσταθεί από επτά περιφερειακά δικαστήρια (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, Sisak, Zadar και Vukovar) παρέχουν στήριξη στα θύματα και τους μάρτυρες που καταθέτουν στα εν λόγω δικαστήρια και στα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) των εν λόγω πόλεων/δήμων. Τα εν λόγω τμήματα παρέχουν επίσης στήριξη στα πλημμελειοδικεία (prekršajni sud) στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και παραπέμπουν τα θύματα και τους μάρτυρες σε ειδικευμένους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Πληροφόρηση και στήριξη παρέχονται τηλεφωνικά και όταν το θύμα/ο μάρτυρας προσέρχεται στο δικαστικό μέγαρο. Πληροφορίες παρέχονται επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επισκεφθείτε την παρακάτω σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κροατίας:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Κατά την παροχή πληροφοριών στο θύμα για τα δικαιώματά του, η αστυνομία θα του χορηγήσει γραπτώς πληροφορίες για τα δικαιώματα του θύματος και κάθε τυχόν διαθέσιμη πληροφορία για τις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων. Στις τελευταίες περιλαμβάνεται ένας αριθμός ατελούς κλήσης στην τηλεφωνική γραμμή στήριξης των θυμάτων. Το πληροφοριακό έντυπο για τα δικαιώματα περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας:

 • του αρμόδιου τμήματος στήριξης θυμάτων και μαρτύρων
 • των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην οικεία χώρα
 • του εθνικού κέντρου κλήσεων για τα θύματα αξιόποινων πράξεων και πλημμελημάτων (116-006)

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα μόνον για τους σκοπούς που ορίζει ο νόμος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που ορίζει ο κώδικας ποινικής δικονομίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή άλλος κανονισμός και πρέπει να περιορίζεται στην εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Η περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων επιτρέπεται, εκτός αν αντίκειται στον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, και με τον όρο ότι τα αρμόδια όργανα έχουν την εξουσία να επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα για άλλον σκοπό που ορίζεται από τον νόμο, και η περαιτέρω επεξεργασία είναι αναγκαία και ανάλογη με τον άλλον σκοπό.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το ποινικό αδίκημα που υπόκειται σε πενταετή ή αυστηρότερη ποινή φυλάκισης δεν θα μπορούσε να εξιχνιαστεί ή να διωχθεί με άλλον τρόπο, ή όταν η εξιχνίαση/ποινική δίωξη θα ήταν δυσανάλογα δυσχερής.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τη φυλή ή την εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας μπορεί να διαβιβάζονται στα κρατικά όργανα σύμφωνα με ειδικό νόμο, και σε άλλα νομικά πρόσωπα, μόνον εφόσον η Εισαγγελία ή το δικαστήριο κρίνει ότι είναι αναγκαία για έναν σκοπό που ορίζει ο νόμος. Όταν διαβιβάζονται τα εν λόγω δεδομένα, γίνεται υπόμνηση στα οικεία νομικά πρόσωπα του καθήκοντός τους να προστατεύουν τα δεδομένα των προσώπων στα οποία ανήκουν.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τους κανονισμούς, σε άλλη ποινική διαδικασία, σε άλλη διαδικασία που αφορά κολάσιμες πράξεις που τελέστηκαν στην Κροατία, σε διαδικασίες που αφορούν τη διεθνή δικαστική συνδρομή στις ποινικές υποθέσεις και στις περιπτώσεις που επιχειρείται η διεθνής αστυνομική συνεργασία.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Το θύμα θα λάβει πληροφόρηση και στήριξη από το τμήμα στήριξης θυμάτων και μαρτύρων του οικείου δικαστηρίου ή της οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών ακόμη κι αν δεν καταγγείλει την αξιόποινη πράξη.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του νόμου περί αρμοδιοτήτων και εξουσιών της αστυνομικής αρχής, η αστυνομία θα διασφαλίζει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδικό νόμο, και για όσο υπάρχουν επαρκείς δικαιολογητικοί λόγοι, την πρόσφορη προστασία του θύματος και κάθε άλλου προσώπου που μπορεί να/έχει χορηγήσει πληροφορίες που άπτονται της ποινικής διαδικασίας, ή κάθε άλλου προσώπου που συνδέεται στενά με αυτά, εάν τα εν λόγω πρόσωπα ή όσοι συνδέονται στενά με αυτά, διατρέχουν κίνδυνο από τον δράστη ή άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ποινική διαδικασία. Ως αστυνομική προστασία των θυμάτων νοείται η παροχή 24ωρης φυσικής προστασίας.

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου περί πλημμελημάτων, η αστυνομία μπορεί να διατάξει, προσωρινά και για διάστημα έως οκτώ ημερών, ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του προσώπου που εύλογα θεωρείται ύποπτος για την τέλεση του αδικήματος. Στην πράξη, συνήθως πρόκειται για περιοριστικούς όρους που απαγορεύουν στον ύποπτο να μεταβαίνει σε συγκεκριμένο τόπο ή περιοχή (έξωση από την οικία του θύματος), να πλησιάζει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή να έρχεται σε επικοινωνία ή να διατηρεί επικοινωνία με συγκεκριμένο πρόσωπο. Μέσα σε οκτώ ημέρες η αστυνομία θα απαγγείλει κατηγορίες ενώπιον του αρμόδιου πλημμελειοδικείου, το οποίο έπειτα θα αποφασίσει για την αναστολή ή παράταση των ασφαλιστικών μέτρων που διατάχθηκαν. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον του πλημμελειοδικείου, το δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο περί (προστασίας έναντι) της ενδοοικογενειακής βίας, να διατάξει τα παρακάτω μέτρα κατά του δράστη:

 1. υποχρεωτική ψυχοκοινωνική θεραπεία
 2. περιοριστικούς όρους που να απαγορεύουν στον δράστη να πλησιάζει, παρενοχλεί ή παρακολουθεί το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας
 3. έξωση από την κοινή οικία
 4. υποχρεωτική θεραπεία σε περίπτωση τοξικομανίας.

Σύμφωνα με τον νόμο περί πλημμελημάτων, το δικαστήριο μπορεί επίσης να καταφύγει σε άλλα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του θύματος από τυχόν προσέγγιση ή παρενόχληση από τον ύποπτο.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας, το δικαστήριο και ο εισαγγελέας μπορούν, αντί να διατάξουν την προφυλάκιση του κατηγορούμενου, να διατάξουν ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά μέτρα, περιλαμβανομένου ενός περιοριστικού όρου που να απαγορεύει στον δράστη να μεταβαίνει σε συγκεκριμένο τόπο ή περιοχή, να πλησιάζει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, να έρχεται σε επικοινωνία ή να παραμένει σε επαφή με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ή περιοριστικούς όρους που να απαγορεύουν στον δράστη να παρακολουθεί ή να παρενοχλεί το θύμα ή άλλον, ή την έξωση από την οικία του θύματος.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Το θύμα μπορεί να λάβει πληροφορίες για τα δικαιώματά του από την αστυνομία, περιλαμβανομένου του δικαιώματός του για προστασία, των ειδών της προσφερόμενης προστασίας, και των αστυνομικών μέτρων που θα ληφθούν για την προστασία του θύματος.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την υποβολή των οικείων εγγράφων στα αρμόδια όργανα της ποινικής δικαιοσύνης, η αστυνομία παύει να αξιολογεί τις ανάγκες του θύματος παρά μόνον αν χρειάζεται για την εκτέλεση των προστατευτικών ή ασφαλιστικών μέτρων που έχουν διαταχθεί. Εάν καταγγέλλονται νέες περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει νέα απειλή από τον δράστη, η αστυνομία θα λάβει περαιτέρω μέτρα για την προστασία του θύματος σύμφωνα με την αξιολόγησή της και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη) λειτουργεί με τρόπο που να επιδεικνύεται σεβασμός στα δικαιώματα του θύματος και τη θέση του στην ποινική διαδικασία, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Πριν από την εξέταση του θύματος, η ανακριτική αρχή θα αξιολογήσει την κατάσταση του θύματος σε συνεργασία με τα όργανα, τις οργανώσεις ή τους φορείς που παρέχουν στήριξη και συνδρομή στα θύματα αξιόποινων πράξεων. Η αξιολόγηση της κατάστασης του θύματος περιλαμβάνει την κρίση για το αν υπάρχει ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προστασίας του θύματος. Εάν διαπιστωθεί η εν λόγω ανάγκη, η διωκτική αρχή θα καθορίσει τα μέτρα προστασίας που θα εφαρμοστούν (ειδικά μέτρα για την εξέταση του θύματος, χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας για την αποτροπή της οπτικής επαφής του θύματος με τον δράστη και άλλα μέτρα που ορίζει ο νόμος). Όταν το θύμα μιας αξιόποινης πράξης είναι παιδί, η ανάγκη εφαρμογής ειδικών μέτρων προστασίας τεκμαίρεται και καθορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας. Για την αξιολόγηση της κατάστασης του θύματος συνυπολογίζονται ιδιαίτερα τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, το είδος και η φύση του αδικήματος, και οι περιστάσεις τέλεσης του αδικήματος. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα θύματα που έχουν υποστεί σημαντική ζημία λόγω της βαρύτητας του αδικήματος, για τα θύματα ενός αδικήματος που τελέστηκε λόγω των ειδικών προσωπικών χαρακτηριστικών του θύματος και για τα θύματα που λόγω της σχέσης τους με τον δράστη είναι εξαιρετικά ευάλωτα.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη) λειτουργεί με τρόπο που να επιδεικνύεται σεβασμός στα δικαιώματα του θύματος και τη θέση του στην ποινική διαδικασία, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Πριν από την εξέταση του θύματος, η ανακριτική αρχή θα αξιολογήσει την κατάσταση του θύματος σε συνεργασία με τα όργανα, τις οργανώσεις ή τους φορείς που παρέχουν στήριξη και συνδρομή στα θύματα των αξιόποινων πράξεων. Η αξιολόγηση της κατάστασης του θύματος περιλαμβάνει την κρίση για το αν υπάρχει ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προστασίας του θύματος. Εάν διαπιστωθεί η εν λόγω ανάγκη, η διωκτική αρχή θα καθορίσει τα μέτρα προστασίας που θα εφαρμοστούν (ειδικά μέτρα για την εξέταση του θύματος, χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας για την αποτροπή της οπτικής επαφής του θύματος με τον δράστη και άλλα μέτρα που ορίζει ο νόμος). Όταν το θύμα μιας αξιόποινης πράξης είναι παιδί, η ανάγκη εφαρμογής ειδικών μέτρων προστασίας τεκμαίρεται και καθορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας. Για την αξιολόγηση της κατάστασης του θύματος συνυπολογίζονται ιδιαίτερα τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, το είδος και η φύση του αδικήματος, και οι περιστάσεις τέλεσης του αδικήματος. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα θύματα που έχουν υποστεί σημαντική ζημία λόγω της βαρύτητας του αδικήματος, για τα θύματα ενός αδικήματος που τελέστηκε λόγω των ειδικών προσωπικών χαρακτηριστικών του θύματος και για τα θύματα που λόγω της σχέσης τους με τον δράστη είναι εξαιρετικά ευάλωτα.

Είμαι ανήλικος – έχω ειδικά δικαιώματα;

Εάν το θύμα της αξιόποινης πράξης είναι παιδί, εκτός από τα συνήθη δικαιώματα του θύματος, έχει τα εξής πρόσθετα δικαιώματα:

 1. δικαίωμα εκπροσώπησης από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο η αμοιβή για την εν λόγω εκπροσώπηση καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό
 2. δικαίωμα εμπιστευτικής τήρησης των προσωπικών του δεδομένων
 3. δικαίωμα σε δίκη κεκλεισμένων των θυρών.

Παιδί θεωρείται κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών.

Το παιδί που καταθέτει ως μάρτυρας ή θύμα, εξετάζεται από τον τακτικό ανακριτή σε μια συνεδρίαση διεξαγωγής αποδείξεων και η κλήτευση αποστέλλεται στους γονείς ή κηδεμόνες του.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Σύμφωνα με τον νόμο περί (της χρηματικής αποζημίωσης) των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, εάν το άμεσο θύμα έχει αποβιώσει λόγω βίαιου εγκλήματος, το έμμεσο θύμα (σύζυγος, καταχωρισμένος σύντροφος, γονέας, ανάδοχο τέκνο, ανάδοχος γονέας, θετή μητέρα, θετός πατέρας ή θετό τέκνο του άμεσου θύματος ή το πρόσωπο με το οποίο συνοικούσε το άμεσο θύμα στο πλαίσιο μιας ομόφυλης σχέσης) δικαιούται χρηματική αποζημίωση, σύμφωνα με τον νόμο περί (της χρηματικής αποζημίωσης) των θυμάτων αξιόποινων πράξεων.

Το έμμεσο θύμα που συντηρούνταν από το αποθανόν (άμεσο) θύμα, δικαιούται αποζημίωση έως 70 000 HRK (κούνες Κροατίας) λόγω απώλειας της εκ του νόμου διατροφής και αποζημίωση έως 5 000 HRK για τα συνήθη έξοδα κηδείας, εφόσον τα έχει καταβάλει.

Όποιος έχασε μέλος της οικογένειάς του που υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης δικαιούται, ως πολιτικός ενάγων, να συμμετάσχει στην ποινική δίκη και να ζητήσει αποζημίωση (είτε στην ποινική είτε στην αστική δίκη).

Μέλος της οικογένειάς μου υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Έμμεσο θύμα θεωρείται ο/η σύζυγος, ο/η καταχωρισμένος/-η σύντροφος, το τέκνο, ο γονέας, το ανάδοχο τέκνο, ο ανάδοχος γονέας, η θετή μητέρα, ο θετός πατέρας ή το θετό τέκνο του άμεσου θύματος ή του προσώπου με το οποίο συνοικούσε το άμεσο θύμα στο πλαίσιο μιας ομόφυλης σχέσης.

Έμμεσο θύμα θεωρείται επίσης ο παππούς, η γιαγιά ή το εγγόνι, εάν κάποιος από αυτούς είναι το άμεσο θύμα, με τον όρο ότι οι τρεις τους μοιράζονταν για παρατεταμένο διάστημα ένα κοινό νοικοκυριό και ότι οι παππούδες υποκαθιστούσαν τους γονείς.
Η συμβίωση και οι ομόφυλες σχέσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κροατίας.

Εάν το θύμα μιας αξιόποινης πράξης έχει αποβιώσει, τα έμμεσα θύματα δικαιούνται αποζημίωση (λόγω της απώλειας της νόμιμης διατροφής και για τα συνήθη έξοδα κηδείας).

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Η Κροατία εφαρμόζει το πρότυπο της διαμεσολάβησης μεταξύ θύματος και δράστη στην ποινική προδικασία που κινείται για τους ανήλικους και τους νεαρούς ενήλικες δράστες. Εντάσσεται στο υπό όρους σύστημα της διακριτικής ευχέρειας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τηρεί τις διατάξεις του νόμου περί των δικαστηρίων ανηλίκων που διέπουν την ειδική υποχρέωση των ανήλικων και νεαρών ενήλικων δραστών να μετάσχουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού. Με άλλα λόγια, εάν ο ανήλικος δράσης συμμορφωθεί με την εν λόγω υποχρέωση, η εις βάρος του εκκρεμής δίκη θα ματαιωθεί.

Από το 2013, η Κροατία διαθέτει συνολικά 60 διαμεσολαβητές, καταρτισμένους μέσω ενός μονοετούς προγράμματος 170 διδακτικών ωρών (το οποίο περιλαμβάνει διαλέξεις, εργασίες, παιχνίδια ρόλων, πρακτικές ασκήσεις καθοδήγησης και εποπτεία). Πρόκειται για τους μόνους επαγγελματίες στην Κροατία με εξουσία απονομής αποκαταστατικής δικαιοσύνης στις ποινικές υποθέσεις και με πιστοποίηση από το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής και Νέας Γενιάς της Κροατίας, τον Σύνδεσμο για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό και τη UNICEF.

Κατά συνέπεια, η κεντρική πόλη κάθε περιφέρειας της Κροατίας παρέχει τις δικές της υπηρεσίες εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Ποινικής Δικονομίας
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί (χρηματικής αποζημίωσης) των θυμάτων αξιόποινων πράξεων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2018

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Οι αξιόποινες πράξεις μπορούν να καταγγελθούν με την υποβολή ποινικής καταγγελίας σε γραπτή, προφορική ή άλλη μορφή στην αρμόδια εισαγγελία.

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν ποινική καταγγελία προφορικά προειδοποιούνται για τις συνέπειες της υποβολής ψευδούς καταγγελίας. Οι προφορικές καταγγελίες καταγράφονται σε πρακτικό. Οι καταγγελίες μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας καταγράφονται, όπου είναι δυνατόν, και συντάσσεται επίσημη έκθεση.

Κατά την υποβολή καταγγελίας, τα θύματα λαμβάνουν γραπτή βεβαίωση παραλαβής της καταγγελίας, η οποία περιέχει τις βασικές λεπτομέρειες της αξιόποινης πράξης. Τα θύματα που δεν ομιλούν ή δεν κατανοούν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τον αρμόδιο φορέα μπορούν να καταγγέλλουν την αξιόποινη πράξη στη γλώσσα τους με τη βοήθεια διερμηνέα ή άλλου προσώπου που ομιλεί και κατανοεί τις γλώσσες του υπαλλήλου και του θύματος. Τα θύματα που δεν ομιλούν ή δεν κατανοούν τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο αρμόδιος φορέας μπορούν να ζητήσουν να μεταφραστεί στη γλώσσα τους η βεβαίωση με έξοδα του φορέα.

Όλες οι ποινικές καταγγελίες που λαμβάνονται από κατά τόπο αναρμόδια δικαστήρια, αστυνομικές υπηρεσίες ή εισαγγελίες διαβιβάζονται αμέσως στην αρμόδια εισαγγελία.

Ο εισαγγελέας καταχωρίζει δεόντως την ποινική καταγγελία στο μητρώο ποινικών καταγγελιών κατά τη στιγμή της παραλαβής της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εξαιρούνται βάσει του νόμου.

Όταν ο εισαγγελέας απλώς λάβει πληροφορίες για αξιόποινη πράξη ή λάβει αναφορά από το θύμα, συντάσσει υπηρεσιακό σημείωμα, το καταχωρίζει στο μητρώο ποινικών υποθέσεων και ακολουθεί την περαιτέρω διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Εάν η ποινική καταγγελία δεν περιέχει επαρκή στοιχεία σχετικά με το αδίκημα, δηλαδή αν ο εισαγγελέας δεν μπορεί να προσδιορίσει την αξιόποινη πράξη που καταγγέλλεται, την καταχωρίζει στο μητρώο ποινικών υποθέσεων και ζητεί από το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες εντός 15 ημερών.

Εάν το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία αγνοήσει την αίτηση για συμπληρωματικές πληροφορίες, ο εισαγγελέας συντάσσει σχετική έκθεση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών, ο εισαγγελέας οφείλει να υποβάλει σχετική αναφορά στον ιεραρχικά ανώτερό του εισαγγελέα εντός οκτώ ημερών. Ο ανώτερος εισαγγελέας μπορεί να διατάξει την καταχώριση της ποινικής καταγγελίας στο μητρώο ποινικών καταγγελιών.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Δύο μήνες μετά την υποβολή ποινικής καταγγελίας ή την αναφορά αξιόποινης πράξης, το θύμα ή ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να στείλει στην εισαγγελία αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε συνέχεια της καταγγελίας/αναφοράς. Ο εισαγγελέας οφείλει να απαντήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το αργότερο όμως εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης, εκτός εάν μια τέτοια απάντηση θα μπορούσε να βλάψει τη διαδικασία. Σε περίπτωση που ο εισαγγελέας αποφασίσει να μην παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το θύμα/τον πολιτικώς ενάγοντα.

Το θύμα που συμμετέχει σε ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων δικαιούται να ενημερωθεί για την έκβαση της διαδικασίας.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματα, τα θύματα αξιόποινων πράξεων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν δικαίωμα σε δωρεάν νομική συμβουλή και μπορεί να διοριστεί εκπρόσωπός τους προτού καταθέσουν. Το κόστος του νομικού συμβούλου/εκπροσώπου βαρύνει το κράτος.

Τα θύματα που είναι παιδιά έχουν όλα τα ανωτέρω δικαιώματα, καθώς και το δικαίωμα σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, το κόστος του οποίου βαρύνει το κράτος.

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων έχουν δικαίωμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής. Η συνδρομή αυτή παρέχεται δωρεάν στα θύματα βίαιων αξιόποινων πράξεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να μπορέσουν να λάβουν αποζημίωση για τη ζημία/προσβολή που υπέστησαν ως θύματα αξιόποινης πράξης.

Ο νόμος περί δωρεάν νομικής συνδρομής προβλέπει την παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής.

Η πρωτοβάθμια νομική συνδρομή καλύπτει την παροχή γενικών νομικών πληροφοριών, την παροχή νομικών συμβουλών, την υποβολή εγγράφων σε δημόσιους οργανισμούς, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας τους, την εκπροσώπηση σε διαδικασίες ενώπιον δημόσιων οργανισμών, καθώς και την παροχή νομικής συνδρομής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Πρωτοβάθμια νομική συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί σε κάθε νομική υπόθεση:

 • αν ο αιτών δεν διαθέτει τη γνώση ή την ικανότητα να διεκδικήσει τα δικαιώματά του
 • αν ο αιτών δεν έχει λάβει νομική συνδρομή βάσει ειδικών διατάξεων
 • αν η υποβληθείσα αίτηση δεν είναι προδήλως αβάσιμη
 • αν η οικονομική κατάσταση του αιτούντος είναι τέτοια που η πληρωμή της νομικής συνδρομής θα έθετε σε κίνδυνο τη διαβίωσή του ή τη διαβίωση των μελών του νοικοκυριού του.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν πρωτοβάθμια νομική συνδρομή θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με πάροχο πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής.

Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή καλύπτει την παροχή νομικών συμβουλών, την υποβολή εγγράφων σε διαδικασία για την προστασία των δικαιωμάτων εργαζομένου ενώπιον του εργοδότη του, την υποβολή εγγράφων σε δικαστικές διαδικασίες, την εκπροσώπηση σε δικαστικές διαδικασίες, την παροχή νομικής συνδρομής για τον φιλικό διακανονισμό διαφορών και την απαλλαγή από την καταβολή νομικών και δικαστικών εξόδων.

Δευτεροβάθμια νομική συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί:

 1. αν η διαδικασία είναι σύνθετη
 2. αν ο αιτών δεν είναι σε θέση να εκπροσωπήσει τον εαυτό του
 3. αν η οικονομική κατάσταση του αιτούντος είναι τέτοια που η πληρωμή της νομικής συνδρομής θα έθετε σε κίνδυνο τη διαβίωσή του ή τη διαβίωση των μελών του νοικοκυριού του
 4. αν η κίνηση της νομικής διαδικασίας δεν κρίνεται υπερβολική
 5. αν δεν έχει απορριφθεί εντός των τελευταίων έξι μηνών αίτηση του αιτούντος λόγω εκ προθέσεως παροχής ανακριβών πληροφοριών και
 6. αν ο αιτών δεν έχει λάβει νομική συνδρομή βάσει ειδικών διατάξεων.

Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή εγκρίνεται χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος, εφόσον ο αιτών είναι:

 1. παιδί που συμμετέχει σε διαδικασία αξίωσης διατροφής
 2. θύμα βίαιης αξιόποινης πράξης που επιδιώκει αποζημίωση για τη ζημία/προσβολή που υπέστη ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης
 3. δικαιούχος διατροφής βάσει ειδικών διατάξεων για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλειας, ή
 4. δικαιούχος επιδόματος διαβίωσης δυνάμει του νόμου περί των δικαιωμάτων των παλαιμάχων του πολέμου για την κροατική ανεξαρτησία και των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και του νόμου περί προστασίας των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αναπήρων πολέμου.

Οι αιτούντες που ζητούν δευτεροβάθμια νομική συνδρομή πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία σε ειδικό έντυπο.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι κατηγορούμενοι που κρίνονται ένοχοι διατάσσονται από το δικαστήριο να καλύψουν τα δικαστικά έξοδα, εκτός εάν δικαιούνται πλήρη ή μερική απαλλαγή.

Όταν η ποινική διαδικασία αναστέλλεται ή όταν το δικαστήριο απαλλάσσει τον κατηγορούμενο ή αποσύρει τις κατηγορίες, η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να ορίζει ότι το κόστος της ποινικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 2 σημεία 1-5 του παρόντος νόμου, τα αναπόφευκτα έξοδα του κατηγορουμένου και τα αναπόφευκτα έξοδα και η αμοιβή του συνηγόρου υπεράσπισης βαρύνουν το κράτος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Τα θύματα των οποίων οι ποινικές καταγγελίες έχουν απορριφθεί μπορούν να ασκήσουν τα ίδια την ποινική δίωξη.

Εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχει βάση για τη δίωξη αδικήματος αυτεπαγγέλτως ή για τη δίωξη προσώπου που έχει υποδειχθεί ως δράστης αξιόποινης πράξης, οφείλει να ενημερώσει το θύμα εντός οκτώ ημερών και να του γνωρίσει ότι μπορεί να ασκήσει το ίδιο τη δίωξη. Το ίδιο πρέπει να πράξει το δικαστήριο αν αναστείλει τη διαδικασία για τον λόγο ότι ο εισαγγελέας έχει αποσύρει την ποινική δίωξη σε άλλες υποθέσεις.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Δυνάμει του παρόντος νόμου, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, ο πολιτικώς ενάγων έχει το δικαίωμα:

 • να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής, και να ζητά τη συνδρομή διερμηνέα εάν δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί την κροατική γλώσσα, ή τη συνδρομή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας αν είναι κωφός ή κωφός και τυφλός.
 • να ασκήσει συναφή αγωγή αποζημίωσης και αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα
 • να διορίσει νομικό εκπρόσωπο
 • να προβάλει πραγματικούς ισχυρισμούς και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία
 • να παραστεί στη συζήτηση για την αποδεικτική διαδικασία
 • να παραστεί στη δίκη, να συμμετάσχει στην αποδεικτική διαδικασία και να προβεί σε τελική δήλωση
 • να ζητήσει πρόσβαση στη δικογραφία σύμφωνα με το άρθρο 184 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου
 • να ζητήσει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε συνέχεια της ποινικής καταγγελίας του και να προσφύγει ενώπιον ιεραρχικά ανώτερου εισαγγελέα
 • να ασκήσει έφεση
 • να ζητήσει επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης
 • να ενημερωθεί για την έκβαση της ποινικής διαδικασίας.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Ως θύμα αξιόποινης πράξης νοείται φυσικό πρόσωπο που έχει υποστεί σωματική ή ψυχολογική βλάβη, υλική ζημία ή σοβαρή προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ως άμεση συνέπεια της αξιόποινης πράξης. Θεωρούνται επίσης θύματα αξιόποινης πράξης ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος, ο/η σύντροφος συμβίωσης, ο/η άτυπος/-η σύντροφος συμβίωσης, οι κατιόντες ή, ελλείψει τέτοιων, οι ανιόντες ή τα αδέλφια προσώπου του οποίου ο θάνατος οφείλεται άμεσα στην εν λόγω αξιόποινη πράξη, καθώς και κάθε πρόσωπο που διατρέφεται κατά τον νόμο από τον θανόντα.

Ως πολιτικώς ενάγων νοείται θύμα αξιόποινης πράξης ή νομικό πρόσωπο που υπέστη ζημία λόγω της αξιόποινης πράξης και συμμετέχει στην ποινική διαδικασία υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα.

Η ιδιότητα του διαδίκου ή του συμμετέχοντος στη διαδικασία δεν εξαρτάται από την επιθυμία του οικείου προσώπου, αλλά από τον ρόλο του στη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση. Υπό τις περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να παρασταθεί με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ρόλους η επιλογή του αφορά τα δικαιώματα που επιθυμεί να ασκήσει ως πολιτικώς ενάγων ή ως θύμα της αξιόποινης πράξης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Το θύμα αξιόποινης πράξης έχει δικαίωμα:

 • σε πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων
 • σε αποτελεσματική ψυχολογική και άλλη επαγγελματική βοήθεια και υποστήριξη από φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα που υποστηρίζουν τα θύματα εγκληματικών πράξεων, σύμφωνα με τον νόμο
 • σε προστασία από εκφοβισμό και αντεκδίκηση
 • σε προστασία της αξιοπρέπειάς του ενώ καταθέτει ως θύμα
 • να γίνει δεκτό σε ακρόαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την υποβολή ποινικής καταγγελίας και στη συνέχεια να εξεταστεί μόνο στο μέτρο του απολύτως του αναγκαίου για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας
 • να συνοδεύεται από πρόσωπο εμπιστοσύνης του σε οποιεσδήποτε ενέργειες λάβει μέρος
 • να υποβληθεί στις ελάχιστες δυνατές ιατρικές διαδικασίες και μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητες για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας
 • να υποβάλει αίτηση για την άσκηση δίωξης ή να ασκήσει αστική αγωγή βάσει του ποινικού κώδικα, να συμμετάσχει στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων, να ενημερωθεί σχετικά με την απόρριψη ποινικής καταγγελίας (άρθρο 206 παράγραφος 3 του νόμου) και σχετικά με την απόφαση του εισαγγελέα να μην προβεί σε καμία ενέργεια και να ασκήσει δίωξη ατομικά, χωρίς τον εισαγγελέα
 • να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε συνέχεια της καταγγελίας του (άρθρο 206α του νόμου) και να προσφύγει ενώπιον ιεραρχικά ανώτερου εισαγγελέα (άρθρο 206β του νόμου)
 • να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με την απόλυση του δράστη από την κράτηση ή την προσωρινή κράτηση, τη διαφυγή ή την αποφυλάκιση του δράστη, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία του θύματος
 • να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες σχετικά με κάθε οριστική απόφαση για την περάτωση της ποινικής διαδικασίας
 • άλλα δικαιώματα που προβλέπονται από τον νόμο

Θύμα που συμμετέχει στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων έχει δικαίωμα:

 • να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής, και να ζητά τη συνδρομή διερμηνέα εάν δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί την κροατική γλώσσα, ή τη συνδρομή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας εάν ο πολιτικώς ενάγων είναι κωφός ή κωφός και τυφλός.
 • να ασκήσει συναφή αγωγή αποζημίωσης και αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα
 • να διορίσει νομικό εκπρόσωπο
 • να προβάλει πραγματικούς ισχυρισμούς και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία
 • να παραστεί στη συζήτηση για την αποδεικτική διαδικασία
 • να παραστεί στη δίκη, να συμμετάσχει στην αποδεικτική διαδικασία και να προβεί σε τελική δήλωση
 • να ζητήσει πρόσβαση στη δικογραφία σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα
 • να ζητήσει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε συνέχεια της ποινικής καταγγελίας του και να προσφύγει ενώπιον ιεραρχικά ανώτερου εισαγγελέα
 • να ασκήσει έφεση
 • να ζητήσει επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης
 • να ενημερωθεί για την έκβαση της ποινικής διαδικασίας.

Εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματα, τα θύματα αξιόποινων πράξεων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν τα πρόσθετα δικαιώματα που αναφέρονται στο σημείο 12.

Εάν το θύμα της αξιόποινης πράξης είναι παιδί, έχει πρόσθετα τα δικαιώματα που αναφέρονται στο σημείο 13, επιπλέον των προαναφερόμενων δικαιωμάτων του θύματος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα θύματα αξιόποινης πράξης που έχουν ασκήσει αστική αγωγή ή είναι πολιτικώς ενάγοντες μπορούν να εφιστούν την προσοχή σε όλα τα γεγονότα και να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία που είναι ουσιώδη για να αποδειχθεί η αξιόποινη πράξη, να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες και να θεμελιωθούν τα αιτήματά τους στη σχετική αγωγή αποζημίωσης.

Τόσο πριν όσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, η εισαγγελία και το δικαστήριο πρέπει να εξετάζουν τις δυνατότητες να αποζημιώσει ο κατηγορούμενος τον πολιτικώς ενάγοντα για κάθε ζημία που υπέστη εξαιτίας της αξιόποινης πράξης. Οφείλουν επίσης να ενημερώσουν τον πολιτικώς ενάγοντα για ορισμένα δικαιώματά του που προβλέπονται από τον νόμο (το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντα να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, το δικαίωμα να ασκήσει συναφή αγωγή αποζημίωσης κ.λπ.)

Τα πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν πληροφορίες για την αξιόποινη πράξη, τον δράστη ή άλλες συναφείς περιστάσεις μπορούν να κλητευθούν ως μάρτυρες.

Ως μάρτυρες μπορούν να καταθέσουν οι κάτωθι: ο πολιτικώς ενάγων, ο πολιτικώς ενάγων ως κατήγορος και ο ιδιώτης κατήγορος.

Ο ιδιώτης κατήγορος έχει τα ίδια δικαιώματα με τον εισαγγελέα, με εξαίρεση τα δικαιώματα που ανήκουν αποκλειστικά σε κρατική αρχή.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ο πολιτικώς ενάγων σε ποινική διαδικασία έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στο σημείο 25.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα θύματα αξιόποινης πράξης που είναι ιδιώτες κατήγοροι ή πολιτικώς ενάγοντες μπορούν να εφιστούν την προσοχή σε όλα τα γεγονότα και να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία που είναι ουσιώδη για να αποδειχθεί η αξιόποινη πράξη, να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες και να θεμελιωθούν τα αιτήματά τους στη σχετική αγωγή αποζημίωσης.

Θύμα που συμμετέχει σε ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων έχει το δικαίωμα:

 • να ζητήσει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε συνέχεια της αναφοράς του και να προσφύγει ενώπιον ιεραρχικά ανώτερου εισαγγελέα
 • να ενημερωθεί αν η ποινική καταγγελία απορριφθεί ή αν ο εισαγγελέας αποφασίσει να μην προβεί σε καμία ενέργεια
 • να ενημερωθεί για την έκβαση της ποινικής διαδικασίας.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Θύμα που συμμετέχει σε ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δικαστικά αρχεία.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2018

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Τα θύματα που συμμετέχουν σε ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγοντες μπορούν να προσφύγουν κατά της απόφασης.

Τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης εντός 15 ημερών από την επίδοση αντιγράφου της απόφασης.

Έφεση μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε διάδικο, τον κατηγορούμενο ή τον πολιτικώς ενάγοντα.

Ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης όσον αφορά το σκέλος της σχετικά με τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας καθώς και όσον αφορά το σκέλος της σχετικά με την αξίωση αποζημίωσης. Ωστόσο, αν ο εισαγγελέας έχει αναλάβει τη δίωξη από τον πολιτικώς ενάγοντα που ενεργούσε ως ιδιώτης κατήγορος, ο τελευταίος μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για οποιονδήποτε από τους λόγους επί των οποίων μπορεί να θεμελιωθεί έφεση.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Τα θύματα που συμμετέχουν σε ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγοντες μπορούν να ασκήσουν έφεση και να ζητήσουν την επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Τα θύματα και οι μάρτυρες μπορούν να απευθυνθούν σε εξειδικευμένα τμήματα των περιφερειακών δικαστηρίων για ενημέρωση και υποστήριξη ανά πάσα στιγμή της ποινικής διαδικασίας, αλλά πριν από την έκδοση της απόφασης.

Εάν τα θύματα ή οι μάρτυρες απευθυνθούν στα εν λόγω τμήματα υποστήριξης θυμάτων και μαρτύρων μετά την έκδοση της απόφασης, τα τμήματα τους παρέχουν πληροφορίες συναφείς με τις αρμοδιότητές τους και τους παραπέμπουν σε άλλες οργανώσεις και υπηρεσίες που ειδικεύονται στις ανάγκες των θυμάτων ή των μαρτύρων.

Η ανεξάρτητη υπηρεσία υποστήριξης θυμάτων και μαρτύρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρέχει στα θύματα, στους πολιτικώς ενάγοντες ή στις οικογένειές τους πληροφορίες σχετικά με την αποφυλάκιση του δράστη (αυτόματη ή υπό όρους αποφυλάκιση). Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε όλα τα θύματα και τους πολιτικώς ενάγοντες σοβαρών αδικημάτων, όπως εγκλημάτων κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, βίαιων εγκλήματα ή εγκλημάτων πολέμου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η ανεξάρτητη υπηρεσία διαπιστώνει ότι ένα θύμα παρατεταμένης ενδοοικογενειακής βίας ή βίας κατά των γυναικών χρειάζεται συντονισμένη πρόσθετη στήριξη, ενημερώνει τον συντονιστή της ομάδας της κομητείας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των γυναικών όσον αφορά τη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε με το θύμα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ζητεί από την ομάδα της κομητείας να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται επίσης, κατά περίπτωση, στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία και στο αρμόδιο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, εάν το θύμα (τέκνο/πρόσωπο) στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας, ή στο αρμόδιο γραφείο επιμελητών κοινωνικής αρωγής, εάν ο δράστης έχει αποφυλακιστεί υπό όρους και υποχρεούται να παρουσιάζεται τακτικά στο εν λόγω γραφείο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η ανεξάρτητη υπηρεσία καταλήγει στο συμπέρασμα βάσει των πληροφοριών που συλλέγει από το θύμα (άλλης αξιόποινης πράξης εκτός εκείνων που αναφέρονται ανωτέρω) ότι το θύμα χρειάζεται επείγουσα πρόσθετη υποστήριξη και προστασία, μπορεί να ζητήσει την ανάληψη δράσης από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης του θύματος.

Υποστήριξη των θυμάτων παρέχεται επίσης από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αμέσως μετά την τέλεση της αξιόποινης πράξης, κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας ή και μετά την έκδοση οριστικής απόφασης. Η στήριξη και η βοήθεια που παρέχονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξαρτώνται από τις αρμοδιότητές τους.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Στον εγκαλούντα, στον κατηγορούμενο και στον συνήγορο υπεράσπισής του, στον πολιτικώς ενάγοντα (εάν έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση), στον διάδικο του οποίου περιουσιακά στοιχεία δημεύθηκαν με την απόφαση και στη νομική οντότητα από την οποία πρόκειται να δημευθεί το προϊόν του εγκλήματος επιδίδεται η γραπτή απόφαση μαζί με οδηγίες σχετικά με τα ένδικα μέσα.

Στον πολιτικώς ενάγοντα που δεν έχει δικαίωμα έφεσης επιδίδεται η απόφαση κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο, μαζί με οδηγίες σχετικά με το δικαίωμά του να ζητήσει επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση. Η τελεσίδικη απόφαση επιδίδεται στον πολιτικώς ενάγοντα κατόπιν αιτήματός του.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Βάσει του νόμου περί ποινικής δικονομίας, το θύμα έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί χωρίς καθυστέρηση από την αστυνομία σχετικά με τη λήξη της κράτησης ή της προσωρινής κράτησης του δράστη, εκτός εάν αυτή η γνωστοποίηση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τον δράστη. Το θύμα ενημερώνεται επίσης για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία του, εφόσον έχουν παραγγελθεί τέτοια μέτρα.

Τα σωφρονιστικά καταστήματα και οι φυλακές δεν ενημερώνουν την ανεξάρτητη υπηρεσία υποστήριξης θυμάτων και μαρτύρων σχετικά με τη διαφυγή φυλακισμένων, αλλά ειδοποιούν μόνο την αστυνομία για τη διαφυγή ωστόσο, ο νόμος πρόκειται σύντομα να τροποποιηθεί.

Τα θύματα έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν, κατόπιν αιτήματός τους, για την απόλυση του δράστη από την κράτηση ή την προσωρινή κράτηση, τη διαφυγή ή την αποφυλάκισή του, καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του θύματος.

Τα θύματα σοβαρών αξιόποινων πράξεων, δηλαδή εγκλημάτων κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, βίαιων εγκλημάτων και εγκλημάτων πολέμου, ενημερώνονται για την αυτόματη ή υπό όρους απελευθέρωση του δράστη.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Κάθε δήλωση στην οποία προέβη το θύμα βίαιης αξιόποινης πράξης και άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν το θύμα λαμβάνονται υπόψη όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση που θα παρέχει δυνητικά στον δράστη το ευεργέτημα να περνά το σαββατοκύριακο εκτός σωφρονιστικού καταστήματος ή φυλακής. Η δήλωση του θύματος αποτελεί τμήμα του φακέλου για την υπό όρους αποφυλάκιση. Ωστόσο, οι ισχύουσες επί του παρόντος διατάξεις δεν προβλέπουν τη συμμετοχή του θύματος στις αποφάσεις υπό όρους αποφυλάκισης και/ή δυνατότητά του προσφυγής κατά των εν λόγω αποφάσεων.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2018

4 - Αποζημίωση


Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη; (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, παράσταση πολιτικής αγωγής);

Σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, τα θύματα αξιόποινων πράξεων τιμωρούμενων με φυλάκιση πέντε ή περισσότερων ετών τα οποία έχουν υποστεί σοβαρό ψυχολογικό τραύμα ή έχουν θιγεί σοβαρά από την αξιόποινη πράξη έχουν δικαίωμα σε συμβουλευτική στήριξη προτού καταθέσουν στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ή δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής το κόστος της συμβουλευτικής στήριξης βαρύνει το κράτος.

Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας μπορούν να υποβάλουν τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας.

Τα θύματα αξιόποινης πράξης που δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής πρέπει να αναφέρουν εάν έχουν λάβει αποζημίωση ή εάν ασκήσει αγωγή αποζημίωσης.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Όταν η απόφαση για την αξίωση αποζημίωσης καταστεί τελεσίδικη και εκτελεστή, ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό να του χορηγήσει επικυρωμένο αντίγραφο της εν λόγω απόφασης, με ένδειξη ότι η εν λόγω απόφαση είναι εκτελεστή.

Εάν η απόφαση δεν ορίζει προθεσμία συμμόρφωσης, η υποχρέωση που επιβάλλεται από την απόφαση πρέπει να εκπληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη τελεσίδικη. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η εκπλήρωση της υποχρέωσης μπορεί να επιδιωχθεί με αναγκαστική εκτέλεση.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Σύμφωνα με ειδική διάταξη, τα θύματα εγκλήματος εκ προθέσεως μπορούν να αποζημιωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εάν στο θύμα έχει επιδικαστεί αποζημίωση, το ποσό της κρατικής αποζημίωσης εξαρτάται από το ποσό που επιδικάστηκε το δικαστήριο που αποφασίζει σχετικά με την αξίωση αποζημίωσης θα πράξει όπως και στην περίπτωση όπου το θύμα έχει ήδη αποζημιωθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Τα θύματα εκ προθέσεως εγκλήματος βίας που διαπράχθηκε στην Κροατία μετά την 1η Ιουλίου 2013 είναι επιλέξιμα για αποζημίωση:

 • αν είναι πολίτες ή κάτοικοι Κροατίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ
 • αν έχουν υποστεί βαριά σωματική βλάβη ή σοβαρή επιδείνωση της υγείας τους συνεπεία της αξιόποινης πράξης
 • αν η αξιόποινη πράξη έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς ή καταγγελίας στην αστυνομία ή την εισαγγελία εντός έξι μηνών από την ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης είναι γνωστός ή όχι
 • αν έχουν υποβάλει αίτηση σε επίσημο έντυπο, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση (το έντυπο διατίθεται σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, εισαγγελία ή δημοτικό ή περιφερειακό δικαστήριο διατίθεται επίσης στο διαδίκτυο, στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εισαγγελίας και των δημοτικών και περιφερειακών δικαστηρίων).

Το θύμα έχει το δικαίωμα αποζημίωσης:

 • για τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης σύμφωνα με τα εθνικά ανώτατα όρια η αποζημίωση αυτή χορηγείται μόνο όταν το θύμα δεν μπορεί να αποζημιωθεί από την ασφάλιση ασθενείας
 • μέχρι το ποσό των 35 000 HRK για διαφυγόντα εισοδήματα.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Το θύμα μπορεί να λάβει αποζημίωση ακόμη κι αν ο δράστης είναι άγνωστος ή δεν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Το κροατικό δίκαιο δεν προβλέπει πληρωμές έκτακτης ανάγκης.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2018

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης θυμάτων

Η εθνική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τα θύματα αξιόποινων πράξεων (116-006) παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, πληροφορίες για τα δικαιώματα του θύματος και οδηγίες ως προς τους φορείς και τις οργανώσεις που μπορούν να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες, βοήθεια και υποστήριξη.

Οι κλήσεις στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης είναι δωρεάν.

Η γραμμή είναι διαθέσιμη στα κροατικά και τα αγγλικά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 έως τις 20:00.

Η εθνική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τα θύματα αξιόποινων πράξεων (116-006) αποτελεί τη γενική υπηρεσία υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://pzs.hr/

Άλλες ειδικευμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών παρέχουν επίσης υποστήριξη και βοήθεια μέσω τηλεφώνου σε θύματα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων καθώς και σε παιδιά. Περισσότερες πληροφορίες και ο κατάλογος των εν λόγω οργανώσεων ανά κομητεία διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης της Κροατίας.

Κατάλογος οργανώσεων που παρέχουν ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο:

116 006

Εθνική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τα θύματα αξιόποινων πράξεων

Εργάσιμες ημέρες 8:00-20:00

116 000

Εθνική ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά

Κέντρο για εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά

24/7

116 111

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά Hrabri telefon

Εργάσιμες ημέρες 9:00-20:00

0800 0800

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γονείς Hrabri telefon

Εργάσιμες ημέρες 9:00-20:00

0800 77 99

Αριθμός έκτακτης ανάγκης για την εμπορία ανθρώπων

Καθημερινά, 10:00-18:00

0800 55 44

Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών-θυμάτων βίας

Καταφύγιο γυναικών στο Ζάγκρεμπ

Εργάσιμες ημέρες 11:00-17:00

0800 655 222

Αριθμός έκτακτης ανάγκης για γυναίκες και παιδιά θύματα βίας

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γυναίκες Ženska pomoć sada

24/7

0800 200 144

Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας B.a.B.e.

Εργάσιμες ημέρες 9:00-15:00

01 6119 444

Κέντρο υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής βίας

Κέντρο για τα γενετήσια δικαιώματα Ženska soba

Εργάσιμες ημέρες 10:00-17:00

01 48 28 888

Ψυχολογική υποστήριξη

Κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης TESA

Εργάσιμες ημέρες 10:00-22:00

01 48 33 888

Μπλε τηλεφωνική γραμμή

Εργάσιμες ημέρες 9:00-21:00

01 4811 320

Δωρεάν νομική συνδρομή

Κέντρο παροχής νομικών συμβουλών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00, Τετάρτες και Πέμπτες 17:00-19:00

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Τα τμήματα υποστήριξης των θυμάτων και των μαρτύρων παρέχουν:

 1. ψυχολογική υποστήριξη
 2. πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα
 3. τεχνικές και πρακτικές πληροφορίες για τα θύματα, τους μάρτυρες και τα μέλη των οικογενειών τους
 4. παραπομπές σε εξειδικευμένα ιδρύματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ανάλογα με τις ανάγκες του θύματος/μάρτυρα.

Τα τμήματα υποστήριξης των θυμάτων και των μαρτύρων που λειτουργούν στα περιφερειακά δικαστήρια παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Περιφερειακό δικαστήριο Osijek

Διεύθυνση:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Κροατία

Τηλ.:

031 228 500

Ηλ. ταχυδρομείο:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροpodrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Περιφερειακό δικαστήριο Rijeka

Διεύθυνση:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Κροατία

Τηλ.:

051 355 645

Ηλ. ταχυδρομείο:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροpodrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Περιφερειακό δικαστήριο Sisak

Διεύθυνση:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Κροατία

Τηλ.:

044 524 419

Ηλ. ταχυδρομείο:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροpodrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Περιφερειακό δικαστήριο Split

Διεύθυνση:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Κροατία

Τηλ.:

021 387 543

Ηλ. ταχυδρομείο:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροpodrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Περιφερειακό δικαστήριο Vukovar

Διεύθυνση:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Κροατία

Τηλ.:

032 452 529

Ηλ. ταχυδρομείο:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροpodrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Περιφερειακό δικαστήριο Zadar

Διεύθυνση:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Κροατία

Τηλ.:

023 203 640

Ηλ. ταχυδρομείο:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροpodrska-svjedocima@pravosudje.hr

Περιφερειακό δικαστήριο Ζάγκρεμπ

Διεύθυνση:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Ζάγκρεμπ, Κροατία

Τηλ.:

01 4801 062

Η ανεξάρτητη υπηρεσία υποστήριξης θυμάτων και μαρτύρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κροατίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και ψυχολογική στήριξη, καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίεςγια την παρεχόμενη υποστήριξη στα θύματα και τους μάρτυρες. Παρέχεται επίσης υποστήριξη σε θύματα και σε μάρτυρες που καλούνται να καταθέσουν στα κροατικά δικαστήρια μέσω του διεθνούς μηχανισμού δικαστικής συνδρομής, καθώς και σε θύματα και σε μάρτυρες από την Κροατία που καλούνται να καταθέσουν σε αλλοδαπά δικαστήρια μέσω του εν λόγω μηχανισμού. Η ανεξάρτητη υπηρεσία αποστέλλει στα θύματα και τους μάρτυρες ενημερωτικές επιστολές με στοιχεία επικοινωνίας και τους ενημερώνει σε περίπτωση αποφυλάκισης του δράστη (αυτόματη και υπό όρους αποφυλάκιση). Είναι επίσης αρμόδια για τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής αποζημίωσης που χορηγείται σε θύματα αξιόποινων πράξεων.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Ανάλογα με το είδος του οργανισμού και την αποστολή του, παρέχονται διάφορα είδη βοήθειας και υποστήριξης: ψυχολογική, συναισθηματική, νομική, πρακτική, στέγαση, ιατρική περίθαλψη, προστασία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της δίκης.

Περισσότερες πληροφορίες και ο κατάλογος των εν λόγω οργανισμών ανά κομητεία διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης της Κροατίας.

Δώδεκα υπηρεσίες επιμελητών κοινωνικής αρωγής βρίσκονται στο στάδιο της σύστασης στην Κροατία. Στόχος είναι να προστεθεί μια ανθρώπινη διάσταση στην επιβολή των ποινικών κυρώσεων, να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη επανένταξη των παραβατών στην κοινωνία και να παρασχεθεί βοήθεια στα θύματα, στους ζημιωθέντες και στις οικογένειές τους.

Η εθνική υπηρεσία επιμελητών κοινωνικής αρωγής θα συμμετέχει στις προετοιμασίες για την επανένταξη των παραβατών στην κοινότητα μετά την αποφυλάκισή τους. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας σε αυτούς για την εξεύρεση στέγης και εργασίας, καθώς και την προετοιμασία των ίδιων αλλά και των θυμάτων, των ζημιωθέντων και των οικογενειών τους για την αποφυλάκιση του δράστη. Η εθνική υπηρεσία μεριμνά επίσης για την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα θύματα, τους ζημιωθέντες και τις οικογένειες των θυμάτων και του δράστη.

Εάν επίκειται η αποφυλάκιση δράστη που εκτίει ποινή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας ή για έγκλημα βίας, η υπηρεσία επιμελητών κοινωνικής αρωγής υποχρεούται να ενημερώσει το/τα θύμα/-τα, τον/τους ζημιωθέντα/-ες και την/τις οικογένειά/-ές τους με τον κατάλληλο τρόπο και χωρίς καθυστέρηση.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των επιμέρους υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής και του τμήματος επιμελητών κοινωνικής αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι διαθέσιμα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Τα θύματα αξιόποινης πράξης μπορούν να επικοινωνήσουν με την αστυνομία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροpolicija@mup.hr ή prevencija@mup.hr, ή καλώντας στο 192 (24/7) ή στο +385 1 3788 111.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2018

Δικαιωματα των θυματων αξιοποινων πραξεων στο πλαισιο ποινικων διαδικασιων - Ιταλία


Θεωρείστε «παθών» θύμα εγκλήματος εάν αναγνωρίζεστε ως φορέας έννομου αγαθού που προστατεύεται από τον ποινικό νόμο ο οποίος παραβιάστηκε από πράξη που αποτελεί έγκλημα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, δηλαδή έχετε υποστεί προσβολή ουσιώδη για τη στοιχειοθέτηση εγκλήματος.

Μπορείτε να αξιώσετε την αποκατάσταση ζημίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων όταν η ζημία αυτή (περιουσιακή ή μη, αλλά οικονομικά μετρήσιμη) αποτελεί συνέπεια του εγκλήματος. Συνήθως, ο παθών και το πρόσωπο που μπορεί να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας συμπίπτουν, όχι όμως πάντα, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ανθρωποκτονίας, όπου ο παθών είναι το θύμα, ενώ οι οικείοι του θεωρούνται πρόσωπα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω του εγκλήματος και δικαιούνται να κινήσουν διαδικασία με σκοπό την επιδίκαση αποζημίωσης.

Ο νόμος παρέχει διάφορα ατομικά δικαιώματα στον παθόντα, ή πολιτικώς ενάγοντα, πριν από τη δίκη, κατά τη διάρκειά της και μετά από αυτήν.

Η ποινική διαδικασία στην Ιταλία ξεκινά με την προκαταρκτική εξέταση. Η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται από τη δικαστική αστυνομία και τον εισαγγελέα. Κατά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη ή να ζητήσει από τον ανακριτή να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για ορισμένα εγκλήματα, η ποινική διαδικασία μπορεί να κινηθεί μόνο εάν εσείς, ως παθών, υποβάλετε καταγγελία/έγκληση στην αστυνομία ή στο δικαστήριο.

Κατά την πρωτοβάθμια διαδικασία, ο δικαστής εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν και αποφασίζει για την ενοχή του κατηγορουμένου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταδίκη ή την αθώωση του κατηγορουμένου από τον δικαστή, με τη δυνατότητα άσκησης έφεσης ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου.

Ως παθών, μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και ως εκ τούτου μπορείτε να ασκήσετε μια σειρά δικαιωμάτων. Μπορείτε να συμμετάσχετε ως θύμα (παθών) χωρίς συγκεκριμένο νομικό καθεστώς ή να διαδραματίσετε πιο ενεργό ρόλο δηλώνοντας επισήμως παράσταση ως πολιτικώς ενάγων.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο4 - Αποζημίωση

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/01/2019

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης


Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Μόλις λάβουν γνώση της αξιόποινης πράξης, η εισαγγελία και η δικαστική αστυνομία (CID) οφείλουν να σας ενημερώσουν ότι ως παθών δικαιούστε να διορίσετε δικηγόρο για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και ότι δικαιούστε πρόσβαση σε νομική συνδρομή από το ιταλικό κράτος [άρθρο 101 του ιταλικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Codice di procedura penale )].

Μετά την πρώτη επαφή με τις διωκτικές αρχές θα σας παρασχεθούν, σε γλώσσα που καταλαβαίνετε, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 • τις διαδικασίες υποβολής μήνυσης ή έγκλησης, τον ρόλο που θα έχετε στην έρευνα και τη δίκη, το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και τις κατηγορίες και, αν έχετε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, το δικαίωμά σας να λάβετε γνώση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένου με τη μορφή περίληψης
 • το δικαίωμά σας να ζητήσετε νομικές συμβουλές και νομική συνδρομή, το κόστος των οποίων καλύπτεται από το ιταλικό κράτος
 • τον τρόπο άσκησης του δικαιώματός σας να ζητήσετε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφραση των εγγράφων της δικογραφίας
 • τυχόν μέτρα προστασίας που μπορεί να είναι στη διάθεσή σας
 • τα δικαιώματά σας που αναγνωρίζονται από τον νόμο αν κατοικείτε σε κράτος μέλος της ΕΕ άλλο από αυτό στο οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη
 • τον τρόπο επιστροφής των εξόδων που πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στην ποινική διαδικασία
 • τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης για ζημία ή βλάβη που υποστήκατε ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης
 • τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς με ανάκληση της έγκλησης ή μέσω διαμεσολάβησης
 • τα δικαιώματα που θα έχετε στο πλαίσιο της διαδικασίας σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος ζητήσει αναστολή της διαδικασίας υπό όρους ή δεν τιμωρηθεί λόγω της μικρής βαρύτητας της αξιόποινης πράξης
 • τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή, καταλύματα, κέντρα υποδοχής και καταφύγια.

(άρθρο 90-bis ΚΠΔ)

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Αν δεν μιλάτε ή δεν καταλαβαίνετε ιταλικά, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε γλώσσα που γνωρίζετε κατά την υποβολή μήνυσης ή έγκλησης ενώπιον της εισαγγελίας στο πρωτοβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο (tribunale). Ομοίως, έχετε το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος, να ζητήσετε μετάφραση, σε γλώσσα που γνωρίζετε, της επιβεβαίωσης παραλαβής της μήνυσης ή της έγκλησής σας [άρθρο 107-ter των εκτελεστικών διατάξεων για την εφαρμογή του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale ή εκτελεστικές διατάξεις)].

Αν έχετε την κατοικία ή τη διαμονή σας στην Ιταλία, ο εισαγγελέας αποστέλλει τις μηνύσεις ή τις εγκλήσεις που αφορούν αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον γενικό εισαγγελέα του Εφετείου (Corte di appello), ώστε να τις διαβιβάσει στην αρμόδια δικαστική αρχή (άρθρο 108-ter εκτελεστικών διατάξεων).

Βλ. επίσης:

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Μετά την πρώτη επαφή με τις διωκτικές αρχές θα σας παρασχεθούν, σε γλώσσα που καταλαβαίνετε, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 • το δικαίωμά σας να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία της διαδικασίας και τις εγγραφές στο επίσημο μητρώο καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων
 • το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε αναφορικά με αίτημα θέσης της υπόθεσης στο αρχείο
 • τον τρόπο θεραπείας τυχόν παραβιάσεων των δικαιωμάτων σας
 • τις αρχές από τις οποίες μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας
 • τον τρόπο επιστροφής των εξόδων που πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στην ποινική διαδικασία

Σε διαδικασίες που αφορούν βίαια εγκλήματα κατά προσώπου και εφόσον το ζητήσετε, θα ενημερωθείτε αμέσως μέσω της δικαστικής αστυνομίας σχετικά με τη διαδικασία αποφυλάκισης ή τη λήξη στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας και θα ενημερωθείτε επίσης έγκαιρα, με τον ίδιο τρόπο, αν ο κατηγορούμενος διαφύγει από την προσωρινή κράτηση ή τη φυλακή και αν σκοπίμως δεν συμμορφωθεί με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, εκτός αν αυτό θα έθετε τον δράστη σε πραγματικό κίνδυνο (άρθρο 90- ter ΚΠΔ).

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Η οικεία αρχή ορίζει μεταφραστή ή διερμηνέα σε περίπτωση που πρέπει να μεταφραστεί έγγραφο σε ξένη γλώσσα ή σε διάλεκτο που δεν είναι εύκολα κατανοητή ή αν θέλετε ή πρέπει να προβείτε σε δήλωση και δεν μιλάτε ιταλικά. Η δήλωση μπορεί επίσης να γίνει γραπτώς και να συμπεριληφθεί στην έκθεση μαζί με την μετάφραση που έγινε από μεταφραστή.

Η αρχή διορίζει διερμηνέα, αυτεπαγγέλτως εφόσον συντρέχει περίπτωση, αν δεν μιλάτε ή δεν καταλαβαίνετε ιταλικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας πρέπει να ακουστούν και σε περιπτώσεις που επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε επ’ ακροατηρίου συζήτηση και έχετε ζητήσει τη συνδρομή διερμηνέα.

Όπου αυτό είναι εφικτό, μπορεί να εξασφαλιστεί η συνδρομή διερμηνέα με τη χρήση τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία διερμηνέα για να είστε σε θέση να ασκήσετε δεόντως τα δικαιώματά σας ή να καταλάβετε τη