1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Save as PDF

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχουν οι αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Ήδη πριν καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας από τον δικτυακό τόπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (Bundesministerium für Justiz) (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ) και την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τα θύματα (Opfernotruf) ή τον δικτυακό τόπο της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για τα θύματα (0800 112 112 ή Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ).

Ως θύμα αξιόποινης πράξης δικαιούστε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας από τις αρχές. Καταρχήν, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται στην αρχή της έρευνας. Αν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες αρωγής από οργάνωση στήριξης θυμάτων, θα ενημερωθείτε σχετικά πριν από την πρώτη σας εξέταση. Η κλήση σας σε εξέταση θα περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες αρωγής και θα περιλαμβάνει τις διευθύνσεις των σχετικών οργανώσεων στήριξης θυμάτων. Επιπλέον, θα ενημερωθείτε σχετικά με το δικαίωμά σας να συνοδεύεστε από πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας.

Αν είστε θύμα σεξουαλικού εγκλήματος ή ενδοοικογενειακής βίας ή είστε ανήλικος, θεωρείστε ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτετε επιπλέον δικαιώματα. Ιδίως, πρέπει να ενημερωθείτε πριν από την εξέταση και την κατάθεσή σας ότι

 • η εξέτασή σας θα γίνει, αν είναι δυνατόν, από άτομο του ίδιου φύλου
 • μπορείτε να αρνηθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν λεπτομέρειες της αξιόποινης πράξης, π.χ. σε περίπτωση σεξουαλικού εγκλήματος, αν θεωρείτε ότι αυτές δεν είναι εύλογες. Ωστόσο, μπορεί να υποχρεωθείτε να απαντήσετε αν η κατάθεσή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το αντικείμενο της διαδικασίας
 • κατά τη διάρκεια της έρευνας και της δίκης δικαιούστε να σας εξετάζουν με διακριτικότητα
 • μπορείτε να ζητήσετε τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών
 • θα ενημερωθείτε αν ο δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει
 • μπορείτε να συνοδεύεστε από πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας κατά την εξέτασή σας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα ενημερωτικά φυλλάδια των οργανώσεων στήριξης θυμάτων που διατίθενται από την αστυνομία. Μπορείτε επίσης να βασιστείτε στο γεγονός ότι θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας προφορικά.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Η οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου διασφαλίζει ότι τα θύματα απολαμβάνουν παρόμοια δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως θύμα, διαθέτετε τα δικαιώματα αυτά ανεξάρτητα από την ιθαγένειά σας.

Για να διευκολύνεται η καταγγελία των αξιόποινων πράξεων που έχουν διαπραχθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, καταγγελία που αφορά τέτοια αξιόποινη πράξη και που γίνεται στη χώρα διαμονής του θύματος διαβιβάζεται από τον εισαγγελέα στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους.

Υπάρχει επίσης δικαίωμα για δωρεάν μεταφραστικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Ως θύμα αξιόποινης πράξης θα πρέπει να ενημερωθείτε αμέσως για τα δικαιώματά σας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας
 • τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανώσεων στήριξης θυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν αυτές
 • τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης από τον δράστη
 • τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης από το κράτος.

Αν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες αρωγής από οργάνωση στήριξης θυμάτων, θα ενημερωθείτε σχετικά πριν από την πρώτη σας εξέταση. Η κλήση σας σε εξέταση θα περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες αρωγής και θα περιλαμβάνει τις διευθύνσεις των σχετικών οργανώσεων στήριξης θυμάτων. Επιπλέον, θα ενημερωθείτε σχετικά με το δικαίωμά σας να συνοδεύεστε από πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα ενημερωτικά έντυπα ή φυλλάδια των οργανώσεων στήριξης θυμάτων που διατίθενται από την αστυνομία. Μπορείτε επίσης να βασιστείτε στο γεγονός ότι θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας προφορικά.

Σε περίπτωση προσβολής της γενετήσιας ακεραιότητάς σας, δικαιούστε να ενημερωθείτε για τα παρακάτω δικαιώματά σας πριν από την εξέταση και την κατάθεσή σας:

 • το δικαίωμά σας να εξεταστείτε, αν είναι δυνατόν, από άτομο του ίδιου φύλου
 • το δικαίωμά σας να αρνηθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν λεπτομέρειες σεξουαλικού εγκλήματος, αν θεωρείτε ότι αυτές δεν είναι εύλογες. Ωστόσο, μπορεί να υποχρεωθείτε να απαντήσετε αν η κατάθεσή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το αντικείμενο της διαδικασίας
 • το δικαίωμά σας να εξεταστείτε με διακριτικότητα κατά τη διάρκεια της έρευνας και της δίκης
 • το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών

Αφού καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη, θα λάβετε γραπτή επιβεβαίωση της καταγγελίας σας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται αριθμός αναφοράς. Αν καλέσετε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και αναφέρετε αυτόν τον αριθμό αναφοράς, μπορείτε να μιλήσετε με τον αστυνομικό που είναι υπεύθυνος για την υπόθεσή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό αναφοράς της αστυνομίας για να επικοινωνήσετε με τον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεσή σας.

Η εισαγγελία θα σας ενημερώνει σχετικά με τις σημαντικές εξελίξεις στη διαδικασία. Για παράδειγμα, θα ενημερωθείτε αν οι αρχές αποφασίσουν να μην προχωρήσουν με τη δίωξη ή αν εξετάζουν το ενδεχόμενο να διατάξουν εναλλακτικά μέτρα αντί για συμβατική ποινική διαδικασία (Diversion). Έχετε επίσης το δικαίωμα να εξετάσετε τον φάκελο.

Το δικαστήριο θα σας ενημερώσει σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο της συζήτησης στο ακροατήριο αν έχετε ζητήσει προηγουμένως τις εν λόγω πληροφορίες ή αν συμμετέχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων.

Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αν έχετε υποστεί βία ή επικίνδυνη απειλή ως αποτέλεσμα εκ προθέσεως αξιόποινης πράξης, αν έχει προσβληθεί η γενετήσια ακεραιότητα σας ή αν σχέση προσωπικής εξάρτησής σας αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης με τέτοια πράξη ή αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα, θα ενημερωθείτε αυτομάτως από τις αρχές σε περίπτωση που ο προσωρινά κρατούμενος δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ενημερωθείτε για τυχόν τέτοιες εξελίξεις αν το έχετε ζητήσει. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την αστυνομία ή τον εισαγγελέα πρέπει να περιλαμβάνουν τους σχετικούς λόγους αποφυλάκισης και να αναφέρουν αν στον δράστη έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι αντί της κράτησης.

Κατόπιν αίτησής σας, θα ενημερωθείτε επίσης αμέσως αν ο καταδικασμένος δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει από τη φυλακή, καθώς και για την πρώτη περίπτωση που θα χορηγηθεί στον δράστη άδεια χωρίς επιτήρηση από τη φυλακή. Θα ενημερωθείτε επίσης όταν συλληφθεί δράστης που απέδρασε. Σε περίπτωση που επιβληθούν στον δράστη όροι με σκοπό την προστασία του θύματος όταν ο πρώτος αφεθεί ελεύθερος, θα ενημερωθείτε και γι’ αυτούς.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Αν το επίπεδο των γερμανικών σας δεν επαρκεί, δικαιούστε δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της εξέτασής σας ή της συζήτησης στο ακροατήριο. Δικαιούστε επίσης γραπτή μετάφραση σημαντικών τμημάτων του φακέλου σας.

Οι υπηρεσίες αρωγής θυμάτων περιλαμβάνουν υποστηρικτικές μεταφραστικές υπηρεσίες και χρηματοδοτούνται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Οι νομικές οδηγίες πρέπει να δίνονται και οι συνεντεύξεις να διενεργούνται πάντα με τρόπο κατανοητό. Επομένως, η αρχή πρέπει να προσαρμόζει τις οδηγίες και τις ερωτήσεις της στις ανάγκες και τις δυνατότητες του θύματος. Αφού σας δοθούν οι σχετικές οδηγίες, θα ερωτηθείτε αν τις κατανοήσατε πλήρως.

Αν το επίπεδο των γερμανικών σας δεν επαρκεί, δικαιούστε δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της εξέτασής σας ή της συζήτησης στο ακροατήριο. Δικαιούστε επίσης γραπτή μετάφραση σημαντικών τμημάτων του φακέλου σας.

Σε περίπτωση προσώπων με προβλήματα ακοής ή ομιλίας, πρέπει να παρίσταται διερμηνέας νοηματικής γλώσσας. Αν είναι απαραίτητο, θα έχετε επίσης την επιλογή να επικοινωνήσετε γραπτώς ή με άλλο κατάλληλο τρόπο.

Τυχόν αναπηρία λαμβάνεται υπόψη για να αξιολογηθεί αν ένα θύμα θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερα ευάλωτο, καθεστώς που συνδέεται με ειδικά δικαιώματα. Τέτοιες αναπηρίες μπορεί να συνεπάγονται δικαίωμα νομικής συνδρομής.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με οργάνωση στήριξης θυμάτων. Υπάρχουν εξειδικευμένες οργανώσεις για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και παρενοχλητικής παρακολούθησης, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα νεαρά θύματα. Για να βοηθούνται τα θύματα να έρθουν σε επαφή με την κατάλληλη οργάνωση, έχει δημιουργηθεί ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τα θύματα με χρηματοδότηση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (0800 112 112 και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.opfer-notruf.at/), που παρέχει δωρεάν υποστήριξη επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Ορισμένα θύματα δικαιούνται υπηρεσίες αρωγής θυμάτων.

Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας ή παρενοχλητικής παρακολούθησης, θα έχετε υποστήριξη από εξειδικευμένες οργανώσεις, όπως το Κέντρο Παρέμβασης για την Ενδοοικογενειακή Βία (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) ή τα Κέντρα Προστασίας από τη Βία (Gewaltschutzzentren). Αν η αστυνομία έχει εκδώσει περιοριστική εντολή, η πληροφορία αυτή θα διαβιβαστεί στο τοπικό Κέντρο Παρέμβασης για την Ενδοοικογενειακή Βία ή το τοπικό Κέντρο Προστασίας από τη Βία. Οι εργαζόμενοι των οργανώσεων αυτών θα επικοινωνήσουν μαζί σας και θα σας προσφέρουν υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σχεδίου ασφάλειας, νομικές συμβουλές (ιδίως σχετικά με την υποβολή αίτησης για ασφαλιστικά μέτρα) και ψυχολογική στήριξη.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με το Κέντρο Παρέμβασης ή ένα από τα Κέντρα Προστασίας από τη Βία, χωρίς να απαιτείται να έχει ληφθεί προηγουμένως αστυνομικό μέτρο ή να έχετε καταγγείλει την αξιόποινη πράξη.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας ή παρενοχλητικής παρακολούθησης, θα έχετε υποστήριξη από εξειδικευμένες οργανώσεις, όπως το Κέντρο Παρέμβασης για την Ενδοοικογενειακή Βία (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) ή τα Κέντρα Προστασίας από τη Βία (Gewaltschutzzentren). Αν η αστυνομία έχει εκδώσει περιοριστική εντολή, η πληροφορία αυτή θα διαβιβαστεί στο τοπικό Κέντρο Παρέμβασης για την Ενδοοικογενειακή Βία ή το τοπικό Κέντρο Προστασίας από τη Βία. Οι εργαζόμενοι των οργανώσεων αυτών θα επικοινωνήσουν μαζί σας και θα σας προσφέρουν υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σχεδίου ασφάλειας, νομικές συμβουλές (ιδίως σχετικά με την υποβολή αίτησης για ασφαλιστικά μέτρα) και ψυχολογική στήριξη.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε οι ίδιοι με τη σχετική οργάνωση στήριξης θυμάτων.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Ως θύμα έχετε διάφορα δικαιώματα που εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου, παρά τον δημόσιο χαρακτήρα των δικαστικών διαδικασιών.

Για παράδειγμα, έχετε το δικαίωμα να παράσχετε διεύθυνση επιδόσεων διαφορετική από την πραγματική διεύθυνση κατοικίας σας. Το δικαστήριο πρέπει επίσης να διασφαλίζει τη μη γνωστοποίηση της προσωπικής σας κατάστασης ως μάρτυρα.

Απαγορεύεται η δημοσίευση του περιεχομένου αρχείων, η πραγματοποίηση τηλεοπτικών λήψεων ή ραδιοφωνικών ηχογραφήσεων ή μεταδόσεων και η βιντεοσκόπηση ή η λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Αν είναι απαραίτητο για την προστασία της ιδιωτικότητας των θυμάτων και των μαρτύρων, η δίκη μπορεί να γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Αν είστε θύμα σεξουαλικού εγκλήματος, έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις όσον αφορά ορισμένες λεπτομέρειες του περιστατικού, εκτός αν οι εν λόγω λεπτομέρειες είναι ουσιώδους σημασίας για τη διαδικασία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι επίσης δυνατόν να καταθέσετε ανώνυμα, αν η αποκάλυψη της ταυτότητάς σας θα έθετε εσάς ή άλλα πρόσωπα σε σοβαρό κίνδυνο. Κατά την κατάθεσή τους ενώπιον του δικαστηρίου, οι μάρτυρες μπορούν μέχρι και να αλλάξουν την εμφάνισή τους ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώρισή τους (με την προϋπόθεση να παραμένουν ευδιάκριτες οι εκφράσεις του προσώπου τους).

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Δεν χρειάζεται να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με οργάνωση στήριξης θυμάτων πριν καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη. Η οργάνωση αυτή μπορεί να σας παράσχει στήριξη κατά τη διαδικασία καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Έχετε επίσης πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τα θύματα (+0800 112 112) ανεξάρτητα από το αν έχετε καταγγείλει αξιόποινη πράξη.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Είναι διαθέσιμα διάφορα είδη προστασίας μαρτύρων, τα οποία παρέχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας ανάλογα με την απειλή στην οποία είναι εκτεθειμένος ο μάρτυρας. Η προστασία μαρτύρων από την αστυνομία ασφαλείας, για παράδειγμα, αποτελείται από προληπτικά και προστατευτικά στοιχεία, όπως αυξημένες περιπολίες, φύλαξη των μαρτύρων ή την τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις για την προστασία μαρτύρων. Η πιο ολοκληρωμένη μορφή προστασίας είναι η ένταξη σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Οι αρχές ασφαλείας είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση της προσωπικής προστασίας των μαρτύρων και των θυμάτων.

Οι οργανώσεις στήριξης θυμάτων παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές. Υπάρχουν εξειδικευμένες οργανώσεις για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και παρενοχλητικής παρακολούθησης, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα νεαρά θύματα. Για να βοηθούνται τα θύματα να έρθουν σε επαφή με την κατάλληλη οργάνωση, έχει δημιουργηθεί ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τα θύματα με χρηματοδότηση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (0800 112 112 και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.opfer-notruf.at/), που παρέχει δωρεάν υποστήριξη επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Αν ανακύψουν νέες περιστάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (π.χ. ως αποτέλεσμα πληροφοριών που αποκτήθηκαν από οργάνωση στήριξης θυμάτων), ο εισαγγελέας ή το δικαστήριο πρέπει να τεκμηριώσει τη νέα αξιολόγηση και να χορηγήσει πράγματι τα δικαιώματα που συνδέονται με το καθεστώς του ιδιαίτερα ευάλωτου προσώπου.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Η αστυνομία, ο εισαγγελέας και το δικαστήριο οφείλουν να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας των θυμάτων. Όλες οι αρχές που συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία πρέπει να σέβονται την προσωπική αξιοπρέπεια των θυμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να προστατεύουν το δικαίωμά τους σε προστασία της ιδιωτικής ζωής τους. Αυτή η γενική υποχρέωση προστασίας των συμφερόντων του θύματος περιλαμβάνει επίσης την αποφυγή τυχόν βλάβης του θύματος ως αποτέλεσμα της ίδιας της ποινικής διαδικασίας. Αυτό διασφαλίζεται επίσης μέσω των ειδικών δικαιωμάτων του θύματος, π.χ. του δικαιώματος σε εξέταση με διακριτικότητα ή σε διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών, και της απαγόρευσης της δημοσιοποίησης φωτογραφιών ή προσωπικών δεδομένων του θύματος.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Τα θύματα σεξουαλικού εγκλήματος και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και όλα τα θύματα που είναι ανήλικα θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα.

Σε όλα τα άλλα θύματα μπορεί επίσης να αναγνωριστεί αυτό το καθεστώς βάσει της ηλικίας τους, της ψυχολογικής τους κατάστασης, της κατάστασης της υγείας τους, και της φύσης και των συγκεκριμένων περιστάσεων της αξιόποινης πράξης.

Πέρα από τα δικαιώματα που διαθέτουν όλα τα θύματα, τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα έχουν επίσης το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, να εξετάζονται, όταν αυτό είναι δυνατόν, από άτομο του ίδιου φύλου. Μπορούν να αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν λεπτομέρειες της αξιόποινης πράξης εάν θεωρούν ότι οι λεπτομέρειες αυτές δεν είναι εύλογες ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν περιστάσεις ιδιαιτέρως προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας και της δίκης, τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα, αν το ζητήσουν, εξετάζονται με διακριτικότητα. Μπορούν να ζητήσουν τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. Τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα μπορούν επίσης να συνοδεύονται από πρόσωπο της εμπιστοσύνης τους κατά την εξέτασή τους.

Σε περίπτωση που ο προσωρινά κρατούμενος ή προφυλακισμένος δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει, τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως. Κατόπιν αίτησής τους, θα ενημερωθούν επίσης αν ο καταδικασμένος δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει από τη φυλακή, καθώς και για την πρώτη περίπτωση που θα χορηγηθεί στον δράστη άδεια χωρίς επιτήρηση από τη φυλακή.

Είμαι ανήλικος – έχω ειδικά δικαιώματα;

Τα θύματα που είναι ανήλικα θεωρούνται πάντοτε ιδιαίτερα ευάλωτα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έχουν δικαίωμα να εξετάζονται, όταν αυτό είναι δυνατόν, από άτομο του ίδιου φύλου. Μπορούν να αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν λεπτομέρειες της αξιόποινης πράξης εάν θεωρούν ότι οι λεπτομέρειες αυτές δεν είναι εύλογες ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν περιστάσεις ιδιαιτέρως προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας και της δίκης, τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα, αν το ζητήσουν, εξετάζονται με διακριτικότητα. Οι ανήλικοι των οποίων ενδέχεται να προσβλήθηκε η γενετήσια ακεραιότητα πρέπει πάντα να εξετάζονται με διακριτικότητα. Μπορούν να ζητήσουν τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους, μπορούν να συνοδεύονται από πρόσωπο της εμπιστοσύνης τους.

Σε περίπτωση που ο προσωρινά κρατούμενος ή προφυλακισμένος δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει, τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως. Κατόπιν αίτησής τους, θα ενημερωθούν επίσης αν ο καταδικασμένος δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει από τη φυλακή, καθώς και για την πρώτη περίπτωση που θα χορηγηθεί στον δράστη άδεια χωρίς επιτήρηση από τη φυλακή.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Αν ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης απεβίωσε ο/η σύζυγός σας ή ο/η καταχωρισμένος σύντροφός σας, ο/η σύντροφος ζωής σας, τέκνο σας, γονέας ή παππούς/γιαγιά σας, εγγονός/-ή σας, αδελφός/-ή σας ή άλλος υπόχρεος διατροφής σας, δικαιούστε υπηρεσίες αρωγής θυμάτων. Αυτό ισχύει και σε περίπτωση που απεβίωσε άλλος συγγενής σας ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης και εσείς ήσασταν μάρτυρας της αξιόποινης πράξης.

Αν ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης απεβίωσε πρόσωπο το οποίο ήταν βάσει του νόμου υπόχρεο σε διατροφή σας, μπορεί να έχετε δικαίωμα σε επίδομα σύμφωνα με τον νόμο περί αποζημίωσης των θυμάτων (Verbrechensopfergesetz). Αρμόδια για τις συναφείς αιτήσεις χορήγησης επιδομάτων είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κοινωνικών Υποθέσεων και Ατόμων με Αναπηρία (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Αν ο/η σύζυγός σας ή ο/η καταχωρισμένος σύντροφός σας, ο/η σύντροφος ζωής σας, τέκνο σας, γονέας ή παππούς/γιαγιά σας, εγγονός/-ή σας, αδελφός/-ή σας ή άλλος υπόχρεος διατροφής σας υπήρξε θύμα εγκλήματος βίας, επικίνδυνης απειλής ή σεξουαλικού εγκλήματος, δικαιούστε υπηρεσίες αρωγής θυμάτων.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Η αστυνομία, ο εισαγγελέας ή ο δικαστής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφέροντά σας και να σας ενημερώνουν σχετικά με την πορεία της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διάταξης εναλλακτικών μέτρων για την περάτωση της διαδικασίας σε περίπτωση μικρής και μέτριας σοβαρότητας αξιόποινης πράξης (Diversion). Αν ο εισαγγελέας εξετάζει την επιβολή τέτοιων εναλλακτικών μέτρων, οφείλει να σας δώσει τη δυνατότητα να εκφράσετε την άποψή σας στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων σας, ιδίως του δικαιώματός σας σε αποζημίωση.

Ο εισαγγελέας μπορεί να ζητεί από εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές σχετικών οργανώσεων να βοηθήσουν τους δράστες και τα θύματα να καταλήξουν σε εξώδικο διακανονισμό. Η διαδικασία εξώδικου διακανονισμού μπορεί να ξεκινήσει μόνο με τη συναίνεσή σας, εκτός αν οι λόγοι για τους οποίους την απορρίπτετε είναι απαράδεκτοι στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Αν ο δράστης είναι κάτω των 18 ετών, δεν είναι απαραίτητη η συναίνεσή σας.

Αν το επιθυμείτε, πρέπει να κληθείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία εξώδικου διακανονισμού. Τα συμφέροντά σας θα ληφθούν υπόψη. Αν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας, ιδίως του δικαιώματός σας αποζημίωσης, θα κληθείτε να υποβάλετε δήλωση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξώδικου διακανονισμού έχετε το δικαίωμα να συνοδεύεστε από πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας. Πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις κατάλληλες οργανώσεις στήριξης θυμάτων το συντομότερο δυνατόν.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Τα δικαιώματα των θυμάτων στην ποινική διαδικασία διέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [Strafprozessordnung (StPO)]. Πρόσβαση στον StPO και σε όλους τους άλλους νόμους παρέχεται δωρεάν μέσω του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυστήματος Νομικών Πληροφοριών της Δημοκρατίας της Αυστρίας (Rechtsinformationssystem des Bundes).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2018