Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravice žrtev kaznivih dejanj v kazenskem posto - Belgija

Please note that the original language version of this page Dutch has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: French have already been translated.


Za žrtev kaznivega dejanja veljate, če ste v dogodku, ki se po nacionalnem pravu šteje za kaznivo dejanje, utrpeli škodo, npr. če ste bili poškodovani ali je bilo poškodovano ali ukradeno vaše premoženje. Kot žrtev kaznivega dejanja imate zagotovljene nekatere individualne pravice, ki jih lahko uveljavljate pred sodnim postopkom, med njim in po njem.

Kazenski postopek v Belgiji sestavljata preiskava in glavna obravnava. V večini primerov preiskavo vodi državni tožilec, v nekaterih bolj zapletenih primerih pa preiskovalni sodnik. Med preiskavo se zberejo dokazi, da se ugotovi, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno in kdo ga je storil.

Po preiskavi se zadeva konča ali predloži sodišču v obravnavo. Sodišče na glavni obravnavi prouči zbrane dokaze in odloči, ali je obtoženec kriv ali ne. Če je spoznan za krivega, se mu lahko naloži kazen. Vendar pa lahko sodišče spozna obtoženca za nedolžnega in ga oprosti.

Kot žrtev imate številne pravice v vseh fazah kazenskega postopka. Če želite imeti bolj dejavno vlogo v postopku, lahko zaprosite, da vas registrirajo kot oškodovanca, ali pa vložite zahtevek kot civilna stranka v kazenskem postopku. V nekaterih primerih lahko kazenski postopek začnete sami, tako da storilca neposredno pozovete na sodišče ali vložite prijavo pri preiskovalnem sodniku ter hkrati zaprosite, da vas obravnavajo kot civilno stranko. Kot civilna stranka lahko zahtevate odškodnino od storilca kaznivega dejanja. Če so izpolnjeni nekateri pogoji (na primer, če ste žrtev nasilnega kaznivega dejanja, storilec ali zavarovalnica pa ne moreta popraviti škode), imate pravico do nadomestila od države.

V naslednjih informativnih listih so opisane različne faze kazenskega postopka in vaše pravice Povezava se odpre v novem oknumed preiskovanjem kaznivega dejanja, Povezava se odpre v novem oknuna glavni obravnavi in Povezava se odpre v novem oknupo (prvi) obravnavi. Na voljo so tudi informacije o Povezava se odpre v novem oknupomoči in podpori, do katere ste upravičeni.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 18/12/2015