Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravice žrtev kaznivih dejanj v kazenskem posto - Češka


Kot oškodovanec (poškozený, pojem, ki se uporablja v zakonu o kazenskem postopku (trestní řád) za žrtev kaznivega dejanja) boste obravnavani, če ste utrpeli škodo, ki nastane zaradi dejanja, ki ga kazenski zakonik (trestní zákon) določa za kaznivo dejanje. Nastala škoda je lahko različna, na primer v obliki poškodovanja ali kraje določenega predmeta. Kot oškodovanec uživate določene pravice pred sodnim postopkom, med njim ali po koncu sodnega postopka.

Na Češkem se kazenski postopek začne s preverjanjem dejstev in preiskavo. V tej fazi postopka zadevo obravnava policija pod nadzorom tožilstva. Če so v tej fazi postopka zbrani zadostni dokazi o tem, da je prišlo do storitve kaznivega dejanja in da je to kaznivo dejanje storila določena oseba, tožilec sprejme odločitev o vložitvi obtožnice in postopek se nadaljuje pred sodiščem. V sodni fazi kazenskega postopka sodišče pretehta dokaze in na njihovi podlagi ugotovi, če je obtoženec kriv kaznivega dejanja ali ne. Če sodišče ugotovi, da je obtoženec storil kaznivo dejanje, mu izreče kazen. V nasprotnem primeru je obtoženec oproščen. Kazenski postopek se lahko nadaljuje s pravnimi sredstvi pred sodiščem višje stopnje, če je bil vložen premoženjskopravni zahtevek.

Kot oškodovanec lahko v kateri koli fazi postopka vstopite vanj.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

Povezava se odpre v novem oknu1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

Povezava se odpre v novem oknu2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

Povezava se odpre v novem oknu3 - Moje pravice po sojenju

Povezava se odpre v novem oknu4 - Nadomestilo

Povezava se odpre v novem oknu5 - Moje pravice do podpore in pomoči


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 16/09/2020