5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua

Save as PDF

Mihin on otettava yhteyttä?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTukea kaikille rikoksen uhreille
- Rikosuhripäivystys, puh: 116 006

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTurvakotipalvelut lähisuhdeväkivallan uhreille


Linkki avautuu uuteen ikkunaanNettiturvakoti

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSERI-tukikeskukset seksuaalisen väkivallan uhreille (yli 16-vuotiaat):

- Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu

 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

- puh. 0800 97899

Linkki avautuu uuteen ikkunaanNettitukinainen

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRaiskauskriisikeskus TukinainenLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.nettitukinainen.fi/


Linkki avautuu uuteen ikkunaanIhmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

-  Joutsenon vastaanottokeskus puh. 029 54 63 177


Sovittelu

- sovittelutoimistot:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRikos- ja riita-asioiden sovittelu

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRikos- ja riita-asioiden sovittelu (englanti)

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPoliisi

- kiireelliset tapaukset: soita 112 (yleinen hätänumero)


Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusapu

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRikosvahinkojen korvaaminen valtion varoista

- Valtiokonttori puh. 0295 50 2736

 

Rikoksen uhrien neuvontapuhelin

Rikosuhripäivystys puh. 116 006

Nollalinja (24/7) puh. 080 005 005 (lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan uhrit)

Raiskauskriisikeskus Tukinainen puh. 0800 97899 (seksuaaliväkivallan uhrit)

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä (24/7) puh. 029 54 63 177 (ihmiskaupan uhrit)

 

Voiko uhri saada tukea maksutta?

Uhrien tukijärjestöjen tarjoama tuki on maksutonta. Myös turvakotipalvelut, seksuaalirikoksen uhrien tukikeskuksen palvelut sekä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada valtiolta tai viranomaisilta?

Rikoksen uhri voi tarvita lääkärin apua tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, kuten sosiaalipäivystystä, sairaalahoitoa sekä fyysistä ja psyykkistä kuntoutusta. Uhri voi käyttää näitä palveluja samoilla edellytyksillä kuin muut asiakkaat.

Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Palvelua tarjotaan ensisijaisesti lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille henkilöille ja perheille. Osa palveluista on järjestöjen tuottamia. Turvakotipalveluiden järjestämisestä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on valtion viranomainen, jonka tehtävä on huolehtia siitä, että ihmiskaupan uhrille taatut oikeudet toteutuvat. Tukipalveluita ovat mm. turvallinen majoitus, terveydenhoitopalvelut, sosiaalipalvelut, vastaanottoraha tai toimeentulotuki, lainmukainen oikeusapu ja oikeudellinen neuvonta, tukihenkilö rikosprosessia varten sekä tulkki- ja käännöspalvelut. Auttamisjärjestelmän lisäksi myös järjestöt tarjoavat apua ihmiskaupan uhreille.

Uhrilla on oikeus käyttää oikeudellista avustajaa rikosilmoituksen tekemisessä, kuulustelussa ja oikeudenkäynnissä. Avustajana saa toimia asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Pieni- ja keskituloisilla voi olla mahdollisuus saada valtion oikeusapua. Tällöin avustajan palkkion maksaa osaksi tai kokonaan valtio. Oikeusapua voi hakea oikeusaputoimistosta tai käyttäen sähköistä asiointipalvelua. Uhri voi myös pyytää asianajo- tai lakiasiaintoimistoa hakemaan oikeusapua hänen puolestaan.

Tuomioistuin voi määrätä uhrille oikeudenkäyntiavustajan ja tukihenkilön, jos kyseessä on lähisuhdeväkivalta, seksuaalirikos tai uhrin henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuva vakava rikos. Tällöin valtio maksaa palkkion uhrin tuloista riippumatta.

Uhri voi käyttää tukihenkilöä rikosasian käsittelyn eri vaiheissa. Uhri voi pyytää tukihenkilöksi haluamansa henkilön. Tukihenkilö saa olla läsnä kuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä, mutta läsnäoloa voidaan joissakin tilanteissa rajoittaa. Esimerkiksi Rikosuhripäivystyksestä voi saada maksuttoman, tehtävään koulutetun tukihenkilön. Rikosuhripäivystyksen tuottamat uhrien yleiset tukipalvelut rahoittaa oikeusministeriö ja niitä koskee julkinen palveluvelvoite.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada kansalaisjärjestöiltä?

Monet järjestöt tarjoavat rikoksen uhreille tukea, neuvontaa ja ohjausta. Rikosuhripäivystys antaa kaikenlaisiin rikoksiin ja rikosprosessiin liittyvää apua sekä uhrin oikeuksien käyttämisen kannalta olennaista neuvontaa. Lähisuhdeväkivallan uhrit voivat saada suojaa ja tukea turvakodeista, ja apua on tarjolla myös puhelin- ja avopalveluna. Joillakin paikkakunnilla on tarjolla erityistukea seksuaalirikoksen uhreille ja maahanmuuttajataustaisille naisille sekä vertaistukea henkirikoksen uhrien omaisille.

Järjestöjen tukipalveluita

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRikosuhripäivystys

Tukea kaikille rikoksen uhreille, todistajat ja uhrin läheiset mukaan lukien. Rikosprosessiin liittyvää apua ja neuvontaa uhrin oikeuksien käyttämisessä. Valtakunnallinen auttava puhelin, juristin puhelinneuvonta, internet-tukipalvelu. Alueellisena palvelumuotona tukihenkilötoiminta.

- auttava puhelin p. 116 006 (maksuton)
- juristin puhelinneuvonta puh. 0800 161 177 (maksuton)

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanNollalinja

24/7 tukipuhelin lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan uhreille, puh. 080 005 005 (maksuton)

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEnsi- ja turvakotien liitto

Turvakotipalvelua perhe- tai lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka tarvitsevat tukea väkivallasta selviämiseen sekä väliaikaisen asuinpaikan. Avopalveluista tukea perheväkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja kriisistä selviytymiseen. Puhelinneuvontaa, keskusteluapua väkivaltatyön ammattilaiselta, ohjattu vertaisryhmä tai tuettua asumista.

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanNettiturvakoti

Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalvelu, auttaa väkivallan kaikkia osapuolia.

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRaiskauskriisikeskus Tukinainen

Tukea ja ohjausta seksuaalisen väkivallan ja/tai hyväksikäytön kohteeksi joutuneille sekä heidän läheisilleen. Myös nettiauttamispalvelu.

- kriisipuhelin: puh. 0800 97899 (maksuton)

- juristipäivystys: puh. 0800 97895 (maksuton)

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMonika-Naiset liitto ry

Matalan kynnyksen palveluja, oikeudellista neuvontaa ja turva-asumispalvelu väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille. Apua useilla eri kielillä, myös tukihenkilöpalvelu.

- auttava puhelin 0800 05058 (maksuton)

- turvakoti Mona puh. 045 639 6274 (24h)

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanNaisten Linja

Neuvontaa ja tukea väkivallasta huolestuneille naisille ja tytöille. Tietoa internetissä ja puhelimitse.

- puh. 0800 02400 (maksuton)

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPro-tukipiste

Terveys- ja tukipalveluita seksi- tai erotiikka-alalla toimiville ihmisille sekä tukea ihmiskaupan uhreille.

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHUOMA - Henkirikoksen uhrien läheiset ry

Vertaistukea henkirikoksen uhrien läheisille.

- puh. 050 401 2230

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.huoma.fi/

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMIELI Suomen Mielenterveys ry

Apua elämän kriiseihin.

- kriisipuhelin, p. 09 2525 0111 (24 h)

 

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSuvanto ry - Turvallisen vanhuuden puolesta

Apua, vertaistukea ja lakineuvontaa ikääntyneille kaltoinkohtelua ja väkivaltaa vastaan.

- SUVANTO-linja, auttava puhelin puh. 0800 06776 (maksuton)


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 17/06/2020