5 - Má práva na podporu a pomoc

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Croatian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Jsem oběť trestného činu. Na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Telefonní linka podpory pro oběti

Vnitrostátní linka podpory obětem trestných činů a přestupků (116-006) poskytuje emocionální podporu, informace o právech obětí a pokyny, na jaké subjekty a organizace se lze obrátit pro další informace, pomoc a podporu.

Linka pomoci je bezplatná telefonní služba

a je dostupná v chorvatštině a angličtině ve všedních dnech od 8.00 do 20.00.

Vnitrostátní linka podpory obětem trestných činů a přestupků (116-006) je službou obecné podpory.

Další informace jsou k dispozici na internetové adrese: Odkaz se otevře v novém okně.http://pzs.hr/

Telefonickou podporu a pomoc obětem určitých trestných činů a dětem poskytují také další specializované organizace občanské společnosti. Další informace a seznam těchto organizací podle krajů (žup) jsou dostupné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti Chorvatska.

Seznam organizací poskytujících celostátní psychosociální a právní pomoc:

116 006

Vnitrostátní linka podpory obětem trestných činů a přestupků

Všední dny 8.00 – 20.00

116 000

Vnitrostátní linka pro případy pohřešovaných dětí

Středisko pro pohřešované a zneužívané děti

24/7

116 111

Hrabri telefon – linka pomoci dětem

Všední dny 9.00 – 20.00

0800 0800

Hrabri telefon – linka pomoci rodičům

Všední dny 9.00 – 20.00

0800 77 99

Linka tísňového volání – obchodování s lidmi

Každý den 10.00 – 18.00

0800 55 44

Poradenské centrum pro ženské oběti násilí

Záhřebský útulek pro ženy

Všední dny 11.00 – 17.00

0800 655 222

Linka tísňového volání pro ženské a dětské oběti násilí

Ženska pomoć sada – linka pomoci pro ženy

24/7

0800 200 144

B.a.B.e. – bezplatná právní pomoc obětem domácího násilí

Všední dny 9.00 – 15.00

01 6119 444

Centrum podpory pro oběti sexuálního násilí

Ženska soba – centrum sexuálních práv

Všední dny 11.00 – 17.00

01 48 28 888

Psychologická pomoc

TESA – centrum psychologické pomoci

Všední dny 10.00 – 22.00

01 48 33 888

Modrý telefon

Všední dny 9.00 – 21.00

01 4811 320

Bezplatná právní pomoc

Právní poradna Právnické univerzity

Všední dny 10.00 – 12.00, středa a čtvrtek 17.00 – 19.00

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Oddělení podpory obětem a svědkům poskytují:

  1. emocionální podporu;
  2. informace o právech;
  3. technické a praktické informace obětem, svědkům a členům jejich rodiny;
  4. doporučení na specializovaná zařízení a organizace občanské společnosti podle potřeb oběti/svědka.

Oddělení podpory obětem a svědkům krajských (župních) soudů poskytují:

ODDĚLENÍ PODPORY OBĚTEM A SVĚDKŮM

Krajský (župní) soud Osijek

Adresa:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Chorvatsko

Tel.:

031 228 500

E-mail:

Odkaz se otevře v novém okně.podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Rijeka

Adresa:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Chorvatsko

Tel.:

051 355 645

E-mail:

Odkaz se otevře v novém okně.podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Sisak

Adresa:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Chorvatsko

Tel.:

044 524 419

E-mail:

Odkaz se otevře v novém okně.podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Split

Adresa:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Chorvatsko

Tel.:

021 387 543

E-mail:

Odkaz se otevře v novém okně.podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Vukovar

Adresa:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Chorvatsko

Tel.:

032 452 529

E-mail:

Odkaz se otevře v novém okně.podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Zadar

Adresa:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Chorvatsko

Tel.:

023 203 640

E-mail:

Odkaz se otevře v novém okně.podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Záhřeb

Adresa:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Chorvatsko

Tel.:

01 4801 062

Nezávislá služba pro oběti a svědky Ministerstva spravedlnosti Chorvatska poskytuje informace o právech a emocionální podporu vedle konkrétních informací týkajících se podpory obětem a svědkům. Poskytuje také podporu obětem a svědkům předvolaným k podání svědecké výpovědi u chorvatských soudů prostřednictvím mezinárodního mechanismu právní pomoci a chorvatským obětem a svědkům předvolaným pomocí stejného mechanismu k podání svědecké výpovědi u zahraničních soudů. Nezávislá služba posílá obětem a svědkům informační listy s kontaktními údaji a informuje je o propuštění pachatele z vězení (automatické a podmíněné propuštění). Je také odpovědna za určení míry finančního odškodnění přiznaného obětem trestných činů.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

V závislosti na typu organizace a její náplni práce existují různé druhy pomoci a podpory: podpora psychologická, emocionální, právní, praktická, ubytovací, lékařská, bezpečnostní a při soudním řízení.

Další informace a seznam těchto organizací podle krajů (žup) jsou dostupné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti Chorvatska.

V Chorvatsku se právě zřizuje dvanáct probačních úřadů. Jejich cílem je dodat výkonu trestních sankcí lidský rozměr, zajistit účinnější začlenění pachatelů zpět do společnosti a poskytovat pomoc obětem, poškozeným stranám a členům jejich rodin.

Národní probační služba se bude podílet na začleňování pachatelů do společnosti po jejich propuštění z vězení. To zahrnuje pomoc při hledání ubytování a práce a jejich přípravě – stejně jako oběti/obětí, poškozené strany/poškozených stran a členů jejich rodiny/rodin – na jejich propuštění. Služba rovněž přijímá opatření na poskytování psychosociální podpory obětem, poškozeným stranám a rodinám obětí a pachatele.

Pokud má být propuštěn pachatel, který si odpykává trest za sexuální trestný čin, trestný čin proti životu a zdraví nebo násilný trestný čin, musí probační služba odpovídajícím způsobem a bezodkladně informovat oběť/oběti, poškozenou stranu/poškozené strany a jejich rodinu/rodiny.

Kontaktní údaje jednotlivých probačních úřadů a probační sekce ministerstva spravedlnosti jsou dostupné Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Oběti trestného činu se mohou spojit s policií e-mailem zaslaným na adresu Odkaz se otevře v novém okně.policija@mup.hr nebo prevencija@mup.hr či telefonicky na číslech 192 (24/7) nebo +385 1 3788 111.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 04/10/2018