5 - Moja prava na potporu i pomoć

Save as PDF

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Pozivni centar za potporu žrtvama

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006 pruža emocionalnu podršku, informacije o pravima, praktične informacije i upućuje na druge nadležne službe i organizacije radi osiguranja dodatnih informacija i potrebnih oblika pomoći i podrške.

Usluga za pozivatelje je besplatna.

Usluga je dostupna svakim radnim danom od 8.00 do 20.00 sati, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006 predstavlja opću službu za podršku.

Više informacije možete dobiti na: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://pzs.hr/

Druge specijalizirane organizacije civilnog društva osiguravaju podršku i pomoć žrtvama određenih kaznenih djela kao i djeci, također putem telefona,te više informacija možete pronaći na web stranici Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstva pravosuđa, gdje se nalazi popis organizacija prema županijama kao i podaci o organizacijama civilnog društva uključenih u „Mrežu podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Popis organizacija koje pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoć na području cijele Republike Hrvatske

116 006

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

radnim danom 8-20h

116 000

Nacionalni broj za prijavu nestale djece

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

svaki dan 0 - 24h

116 111

Hrabri telefon za djecu

radnim danom 9-20h

0800 0800

Hrabri telefon za roditelje

radnim danom 9-20h

0800 77 99

SOS linija za suzbijanje trgovanja ljudima

svaki dan 10 - 18h

0800 55 44

Žensko savjetovalište za žrtve nasilja

Autonomna ženska kuća Zagreb

radnim danom 11-17h

0800 655 222

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja

Ženska pomoć sada

svaki dan 0-24h

0800 200 144

Besplatna pravna pomoć žrtvama nasilja u obitelji B.a.B.e.

radnim danom 9-15h

01 6119 444

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ženska soba

radnim danom 10-17h

01 48 28 888

Psihološka pomoć

Psihološki centar TESA

radnim danom 10-22h

01 48 33 888

Plavi telefon

radnim danom 9-21h

01 4811 320

Besplatna pravna pomoć

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu

radnim danom 10-12, sri i čet 17-19h

Je li potpora žrtvama besplatna?

Podrška žrtvama je besplatna.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima osiguravaju:

  1. emocionalnu podršku
  2. informacije o pravima
  3. tehničke i praktične informacije žrtvama i svjedocima i članovima njihovih obitelji
  4. upućivanje žrtava i svjedoka na specijalizirane institucije i organizacije civilnog društva ovisno o njihovim potrebama.

Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima:

ODJELI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Županijski sud u Osijeku

adresa:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek

tel:

031/228-500

e-mail:

Poveznica se otvara u novom prozorupodrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Županijski sud u Rijeci

adresa:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka

tel:

051/355-645

e-mail:

Poveznica se otvara u novom prozorupodrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Županijski sud u Sisku

adresa:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak

tel:

044/524-419

e-mail:

Poveznica se otvara u novom prozorupodrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Županijski sud u Splitu

adresa:

Gundulićeva 29a, 21000 Split

tel:

021/387-543

e-mail:

Poveznica se otvara u novom prozorupodrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Županijski sud u Vukovaru

adresa:

Županijska 33, 32000 Vukovar

tel:

032/452-529

e-mail:

Poveznica se otvara u novom prozorupodrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Županijski sud u Zadru

adresa:

Borelli 9, 23 000 Zadar

tel:

023/203-640

e-mail:

Poveznica se otvara u novom prozorupodrska-svjedocima@pravosudje.hr

Županijski sud u Zagrebu

adresa:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb

tel:

01/4801-062


Služba za podršku žrtvama i svjedocima, uspostavljena u Ministarstvu pravosuđa RH:

  • razvija sustav podrške žrtvama i svjedocima
  • koordinira rad odjela za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima
  • informira žrtve, oštećenike ili članove njihove obitelji o otpustu zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora (za redovni i uvjetni otpust)
  • osigurava informacije o pravima i emocionalnu podršku, žrtvama i svjedocima koji su putem međunarodne pravne pomoći pozvani iz inozemstva svjedočiti na sudove u Republici Hrvatskoj i one koji se iz Republike Hrvatske pozivaju, putem međunarodne pravne pomoći svjedočiti na sudove u inozemstvu. Navedenim žrtvama i svjedocima Služba šalje informativna pisma s kontakt podacima
  • zaprima zahtjeve za novčanu naknadu žrtava kaznenih djela i priprema i priprema materijale za sjednice Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, a ujedno je i asistirajuće tijelo u stranim prekograničnim slučajevima

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Ovisno o vrsti organizacije i njenom djelokrugu rada moguće je dobiti razne oblike pomoći i podrške: psihološku, emocionalnu, pravnu, praktičnu, smještaj, medicinsku, pratnju i podršku na sudu.

Više informacija moguće je pronaći na web stranici Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstva pravosuđa, gdje se nalazi popis organizacija prema županijama.

Na teritoriju Republike Hrvatske ustrojavaju se dvanaest probacijskih ureda. Svrha ustrojavanja ureda za probaciju je humanizacija izvršavanja kazneno-pravnih sankcija, učinkovitija resocijalizacija i reintegracija počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, te organiziranje pružanja pomoći žrtvi, oštećeniku, obitelji žrtve i obitelji počinitelja.

Ured za probaciju sudjelovati će i u provođenju mjera pripreme prihvata okrivljenika nakon otpusta iz zatvora, koja će se sastojati u organiziranju smještaja, pomoći pri zapošljavanju, pripremi žrtve, oštećenika i obitelji žrtve za izlazak zatvorenika, kao i organiziranju psihosocijalne pomoći žrtvi, oštećeniku i obitelji žrtve i obitelji počinitelja kaznenog djela.

U slučajevima otpusta zatvorenika koji izdržavaju kaznu zatvora zbog kaznenog djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv života i tijela ili kaznenog dijela sa elementima nasilja ured za probaciju dužan je na pogodan način i u najkraćem mogućem roku obavijestiti žrtvu, oštećenika ili obitelj.

Kontakt podaci pojedinih probacijskih ureda i Sektora za probaciju u Ministarstvu pravosuđa dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskoj stranici.

Žrtve kaznenih djela mogu se obratiti policiji na e-mail: Poveznica se otvara u novom prozorupolicija@mup.hr ili prevencija@mup.hr ili na broj telefona 192 (0-24) ili tel.: 00 385 1 3788 111.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020