3 - Moja prava nakon suđenja

Save as PDF

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Žrtva može podnijeti žalbu protiv presude samo ako djeluje i u svojstvu zamjenskog privatnog tužitelja, privatnog tužitelja ili građanskopravne stranke, ili ako presuda sadržava odredbu o dopuštenosti žalbe. Građanskopravna stranka može podnijeti žalbu protiv odredbe na temelju koje se donosi presuda o meritumu građanskopravnog zahtjeva. Ako presuda sadržava bilo koju drugu odredbu u pogledu žrtve, žrtva može podnijeti žalbu protiv takvih odredbi.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Ako je podnesena žalba protiv prvostupanjske ili drugostupanjske presude, žrtva ima pravo biti prisutna na suđenju i javnoj sjednici koju održava sud drugog ili trećeg stupnja, pristupiti dokumentima nastalima tijekom kaznenog postupka, podnositi prijedloge i primjedbe te obratiti se sudu nakon završne riječi javnog tužitelja.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Za odgovor na to pitanje, kad je riječ o potpori žrtvama, u nadležni su zamjenik državnog tajnika za pravosuđe i zakonodavstvo u području privatnog prava Ministarstva pravosuđa i zamjenik državnog tajnika za upravljanje pravosudnom metodologijom Ministarstva pravosuđa, a kad je riječ o zaštiti žrtava, u nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Sud optuženiku mora dostaviti presudu, iz koje žrtva može saznati sadržaj kazne, odnosno prirodu, vrstu, opseg i sadržaj kazne ili mjera uvedenih protiv optuženika.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Žrtva, ili u slučaju njezine smrti osoba koja ostvaruje prava žrtve, ima pravo na zahtjev u pogledu kaznenog djela koje je s njom povezano dobiti informacije o sljedećem:

(a) o puštanju optuženika ili njegovu bijegu iz istražnog zatvora

(b) o uvjetnom otpustu, konačnom puštanju ili bijegu, kao i prekidu izvršavanja kazne zatvora osobe osuđene na određenu kaznu zatvora

(c) puštanju ili bijegu osobe osuđene na pritvor, kao i prekidu izvršavanja kazne pritvora

(d) puštanju ili bijegu osobe koja je na prisilnom liječenju

(e) puštanju, odlasku bez dopuštenja i uvjetnom puštanju osobe koja je na prisilnom liječenju i

(f) u slučaju obrazovanja maloljetnih počinitelja kaznenog djela, privremenom ili trajnom puštanju, napuštanje ustanove bez dopuštenja i prekidu obrazovanja maloljetnih počinitelja kaznenog djela.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Odluku o zadnjem danu kazne zatvora donosi kaznena ustanova i ona će taj dan organizirati puštanje osuđenika na slobodu. Ako kaznena ustanova podnese prijedlog za uvjetni otpust osuđenika, kazneni sudac održat će saslušanje o kojem žrtva neće biti obaviještena i u kojem ne može sudjelovati. Žrtva ne može dati izjavu i ne može podnijeti žalbu protiv odluke suda u pogledu uvjetnog otpusta.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 10/10/2018