Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Malta

Please note that the original language version of this page Maltese has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.


Jei patyrėte žalą, pavyzdžiui, dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikaltimu, esate sužeistas arba sugadintas ar pavogtas jūsų turtas ir pan., būsite laikomas nukentėjusiuoju nuo nusikaltimo. Ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus, jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros teisės.

Maltoje baudžiamasis procesas pradedamas nusikaltimo tyrimu. Priklausomai nuo nusikaltimo, bylą tiria policija arba ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Ne itin sunkias nusikalstamas veikas (už kurias baudžiama bauda arba ne daugiau kaip šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme) tiria policijos pareigūnas. Jei yra pakankamai įrodymų prieš kaltininką, policijos pareigūnas perduoda bylą magistratų teismui ir teisme atlieka prokuroro funkciją. Teisme teisėjas ištiria įrodymus ir nuteisia arba išteisina įtariamą kaltininką. Jei kaltininkas nuteisiamas, tas pats teisėjas skiria jam bausmę.

Visus kitus nusikaltimus tiria ikiteisminio tyrimo teisėjai. Jei yra pakankamai įrodymų prieš kaltininką, ikiteisminio tyrimo teisėjas perduoda bylą magistratų teismui. Magistratų teismas nagrinėja įrodymus ir jei yra pakankamai įrodymų, perduoda bylą generaliniam prokurorui. Generalinis prokuroras teikia bylą nagrinėti baudžiamųjų bylų teismui. Teisiamajame posėdyje, dalyvaujant teisėjui ir prisiekusiesiems, prokuroras palaiko kaltinimą kaltininkui. Prisiekusieji nusprendžia, ar kaltininkas kaltas. Jeigu kaltininkas pripažįstamas kaltu, teisėjas nurodo skiriamą bausmę.

Šiose duomenų suvestinėse susipažinsite su skirtingais proceso etapais ir savo teisėmis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnusikaltimo ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvykstant teismo procesui ar Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspasibaigus (pirmosios instancijos) teismo procesui. Taip pat jose rasite daugiau informacijos apie Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspagalbą ir paramą, kurią galite gauti.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/12/2016