5 - Ret til støtte og bistand

Save as PDF

Jeg er blevet offer for en forbrydelse – hvem kan jeg henvende mig til for at få hjælp og bistand?

Politiets websted:
Link åbner i nyt vinduehttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Websted for det nationale agentur for social bistand til børn og udsatte familier, Appoġġ:
Link åbner i nyt vinduehttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Justitsministeriet — bistand i forbindelse med erstatning for skader relateret til kriminalitet
Kontakt:
E-mailadresse: Link åbner i nyt vindueinfo.justicedepartment@gov.mt
Tlf.: +356 25674330
Adresse: 21, Triq l-Arċisqof, La Valetta VLT1443

Websted
for det maltesiske agentur for retshjælp: Link åbner i nyt vinduehttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Hotline for ofre

Hotline 179.

Er hjælpen til ofre gratis?

Ja, der ydes gratis støtte til ofre.

Hvilken type hjælp tilbyder statens tjenester eller myndigheder?

Du har ret til støtte i form af:

  1. information og rådgivning vedrørende ofres rettigheder, herunder adgang til ordninger for erstatning for skader relateret til kriminalitet, samt oplysning om din rolle i straffesager, herunder forberedelse til deltagelse i straffesager
  2. information/rådgivning om alle tilgængelige støttetjenester
  3. moralsk og eventuelt psykologisk støtte
  4. rådgivning om finansielle og praktiske spørgsmål
  5. rådgivning vedrørende risici for og forebyggelse af sekundær og gentagen viktimisering, trusler og gengældelsesaktioner.

Hvilke typer hjælp tilbyder de ikkestatslige organisationer?

Victim Support Malta kan yde dig moralsk støtte til at overvinde det traume, du har fået på grund af den strafbare handling, juridisk information om straffesager til ofre for kriminalitet og praktisk hjælp til f.eks. kommunikation med politiet.
Link åbner i nyt vinduehttp://victimsupport.org.mt/
Link åbner i nyt vindueSt Jeanne Antide Foundation


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/05/2021