3 – ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ) ΔΙΚΗ

Save as PDF

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης επιμέτρησης της ποινής ή κατά της απαλλακτικής απόφασης του κατηγορουμένου;

Είναι δυνατή η άσκηση περαιτέρω προσφυγής;

Τι δικαιώματα έχω αφού η δικαστική απόφαση τεθεί σε ισχύ;

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης επιμέτρησης της ποινής ή κατά της απαλλακτικής απόφασης του κατηγορουμένου;

Η δίκη ολοκληρώνεται με την έκδοση δικαστικής απόφασης που καταδικάζει ή απαλλάσσει τον κατηγορούμενο. Εάν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, ο δικαστής προβαίνει στην επιβολή της ποινής. Σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας, δικαίωμα έφεσης κατά της καταδικαστικής/απαλλακτικής απόφασης ή/και κατά της απόφασης επιμέτρησης της ποινής ενώπιον του Court of Criminal Appeal (Ποινικό Εφετείο) παρέχεται μόνο στον κατηγορούμενο και στον γενικό εισαγγελέα.

Ωστόσο, εάν έχει ασκηθεί έφεση ενώ είχατε παραστεί ως πολιτικώς ενάγων κατά τη διάρκεια της πρώτης δίκης, ο δικηγόρος σας έχει δικαίωμα να ελέγχει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία έφεσης.

Είναι δυνατή η άσκηση περαιτέρω προσφυγής;

Δεν μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης του Court of Criminal Appeal.

Τι δικαιώματα έχω αφού η δικαστική απόφαση τεθεί σε ισχύ;

Μόλις τεθεί σε ισχύ η απόφαση του δικαστηρίου, θα λάβετε αντίγραφο της. Εάν ο δράστης καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης, μπορείτε να ζητήσετε από την αστυνομία περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ο δράστης θα εκτίσει την ποινή του. Η αστυνομία μπορεί να αρνηθεί την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, εάν έχουν καταστεί εμπιστευτικές για λόγους ασφαλείας.

Περισσότερες πληροφορίες:


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/12/2016