5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Save as PDF

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Informaciją apie netoliese veikiančias paramos tarnybas teikia organizacija Victim Support NI. Žr. Nukentėjusiųjų chartiją (angl. Victim Charter) ir Liudytojų chartiją (angl. Witness Charter). Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.victimsupportni.com/

Paramos aukoms karštoji linija

Nukentėjusiųjų informavimo tarnyba turi nukentėjusiųjų informavimo telefono liniją: +44 808 168 9293.

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Policija bei Nukentėjusiųjų ir liudytojų priežiūros skyrius jums turi suteikti informaciją, kur ir kaip gauti konsultaciją arba paramą, įskaitant galimybes gauti medicinos pagalbą, specialistų pagalbą (pvz., psichologinę paramą) ir alternatyvų būstą.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Daugelis nevyriausybinių ir labdaros organizacijų nacionaliniu, regioniniu ir vietos mastu gali nukentėjusiesiems suteikti pagalbą, paramos konsultacijas, teisines konsultacijas ir kitas bendrąsias ir specializuotas paslaugas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 14/03/2019