4 - Hulp en ondersteuning van slachtoffers van strafbare feiten

Opslaan in PDF-formaat

Slachtofferhulp Nederland

Stichting CoMensha

Steunpunten Huiselijk Geweld

Juridisch Loket

Slachtofferhulp Nederland

De link wordt in een nieuw venster geopend.Slachtofferhulp Nederland biedt slachtoffers van strafbare feiten (en andere ernstige gebeurtenissen, zoals rampen of verkeersongevallen) emotionele steun, ondersteuning in het strafproces en hulp bij het krijgen van schadevergoeding. Deze ondersteuning is gratis.

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij het invullen van voegingsformulieren, stelt samen met u een schriftelijke slachtofferverklaring op of helpt u bij het voorbereiden van het spreekrecht. Zo nodig begeleidt Slachtofferhulp u op de zitting of bij een gesprek met de officier van justitie.

Na een ingrijpende gebeurtenis kunt u hinder ervaren in het dagelijks leven. Ieder mens gaat op zijn of haar eigen manier om met een ingrijpende gebeurtenis. Het kan zijn dat u over de gebeurtenis wilt praten. Ook hiervoor kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Werkwijze van Slachtofferhulp Nederland

De link wordt in een nieuw venster geopend.Contact Slachtofferhulp Nederland

Stichting CoMensha

De link wordt in een nieuw venster geopend.Stichting CoMensha is het Nederlandse Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. CoMensha fungeert als landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel. CoMensha zet zich in voor de belangen en rechten van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

  • initieert en coördineert verschillende lokale netwerken van mensenhandel. Daarin werken alle organisaties samen die een rol spelen in de begeleiding van de slachtoffers, zoals de politie, Slachtofferhulp of de advocatuur.
  • geeft informatie en advies aan slachtoffers van mensenhandel.
  • biedt hulp bij het vinden van een veilige verblijfsvoorziening.
  • biedt assistentie bij het verkrijgen van sociale ondersteuning.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Contact CoMensha

Steunpunten Huiselijk Geweld

Bij een steunpunt huiselijk geweld kunnen slachtoffers, plegers of andere betrokkenen bij huiselijk geweld en professionals advies krijgen over te nemen stappen om geweld in de privésfeer te doen stoppen. De steunpunten zijn een soort front office voor de samenwerkende lokale/regionale instanties. Op de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.Huiselijk geweld kunt u een organisatie vinden die u kan helpen.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) die te maken heeft met huiselijk geweld. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning aan slachtoffers, plegers, omstanders als professionals.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Werkwijze Veilig Thuis

De link wordt in een nieuw venster geopend.Contact Veilig Thuis

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wat kunt u doen bij huiselijk geweld?

Juridisch Loket

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Juridisch Loket helpt u met juridische vragen. Bij het Juridisch Loket kunnen mensen met een laag inkomen en weinig vermogen terecht voor gratis advies. Samen met u zoekt het Juridisch Loket naar de juiste oplossingen. Op de website van Het Juridisch Loket kunt u informatie, tips en voorbeeldbrieven vinden.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Werkwijze van Het Juridisch Loket

De link wordt in een nieuw venster geopend.Contact Het Juridisch Loket


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/03/2016