5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Save as PDF

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

Slachtoffers van een misdrijf c.q. hun nabestaanden worden bijgestaan door ngo's die daarvoor subsidie ontvangen van het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp. De subsidies worden verleend door de minister van Justitie.

Slachtoffers wordt gewezen op het bestaan van deze regeling, voordat zij hun eerste verklaring afleggen.

Een overzicht van alle organisaties die subsidie ontvangen voor slachtoffers c.q. hun nabestaanden en informatie (in het Pools) over wat de regeling inhoudt, is te vinden op de website van het ministerie van Justitie De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, onder Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym - lista podmiotów i organizacji.

Hotline voor opvang slachtoffers

Op dit moment is er in Polen geen nationale hotline voor de opvang van slachtoffers. Er is echter wel een hotline voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Is slachtofferhulp gratis?

Slachtofferhulp wordt gratis verleend.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

De autoriteiten geven slachtoffers informatie over waar zij terecht kunnen voor hulp.  Sommige categorieën slachtoffers komen in aanmerking voor gratis rechtsbijstand, gezien hun leeftijd en financiële situatie. Slachtoffers van een misdrijf hebben op grond van de algemene voorschriften recht op medische hulp.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Ngo's die worden gefinancierd uit het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp, bieden slachtoffers juridische, psychologische en financiële steun, bv. voedselbonnen of een tegemoetkoming in de kosten van levensmiddelen en kleding, ondergoed, schoeisel, schoonmaakmiddelen, artikelen voor persoonlijke hygiëne, tijdelijke huisvesting of opvang, onderwijs en opleiding, maatregelen om een woning aan te passen aan de behoeften van het slachtoffer, en reiskosten.

Een andere vorm van ondersteuning is de financiering van de diensten van een tolk, met inbegrip van die van een gebarentolk.

Medische hulp omvat de kosten van de gezondheidszorg, geneesmiddelen en medische apparatuur die nodig zijn voor behandeling van de gezondheidsschade die is veroorzaakt door het misdrijf.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 28/01/2019