Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Rumunija


Esate laikomas nukentėjusiuoju, jei dėl įvykio, kuris pagal galiojančią nacionalinę teisę yra laikomas nusikalstama veika, patyrėte fizinę arba materialinę žalą. Kaip nukentėjusysis turite tam tikras teises ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant baudžiamajam teismo procesui ir jam pasibaigus.

Rumunijoje pirmieji du baudžiamojo proceso etapai yra baudžiamasis tyrimas ir teismas. Atlikdamos baudžiamąjį tyrimą baudžiamųjų bylų tyrimo įstaigos, prižiūrimos prokuroro, tiria bylą ir renka įrodymus, siekdamos nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Baudžiamojo tyrimo pabaigoje policija bylą išsiunčia prokuratūrai, kartu su visais surinktais duomenimis ir įrodymais. Gavęs bylą, bylos prokuroras ją išnagrinėja ir nusprendžia, ar ją perduoti toliau teismui, ar byla turi būti nutraukta.

Bylai patekus į teismą teisėjų kolegija išnagrinėja faktus ir išklauso susijusius asmenis, kad nustatytų, ar kaltinamasis yra kaltas. Kai kaltė nustatoma, kaltinamajam paskiriama bausmė. Jei teismas mano, kad kaltinamasis yra nekaltas, tuomet jis paleidžiamas.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4 - Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/10/2018