5 - Mine rettigheder til hjælp og støtte

Save as PDF

Jeg har været udsat for en forbrydelse — hvor kan jeg henvende mig for at få hjælp og bistand?

Du kan kontakte Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse) på det sted, hvor du bor eller har bopæl, eller henvende dig direkte til en privat eller offentlig udbyder af sociale tjenester. I dette tilfælde skal udbyderen skriftligt underrette generaldirektoratet herom.

Alt efter hvilken forbrydelsen du er blevet offer for, kan du henvende dig til forskellige institutioner.

Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați (det nationale agentur for ligestilling mellem mænd og kvinder — ANES)

Agenturet tilbyder forskellige tjenester, herunder:

  • en gratis og anonym telefonlinje for ofre for vold i hjemmet — en hotline, der er åben 24 timer i døgnet, alle ugens dage — 0800 500 333
  • særlig omsorg i krisecentret for ofre for vold i hjemmet
  • rådgivning, information og vejledning til ofre for vold i hjemmet.

Kontakt:

Adresse: Intrarea Camil Petrescu nr. 5, sektor 1, Bukarest

Tlf.: +4 021 313 0059

E-mail: Link åbner i nyt vinduesecretariat@anes.gov.ro

Link åbner i nyt vinduehttp://www.anes.gov.ro/

Link åbner i nyt vinduehttp://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (det nationale agentur for bekæmpelse af menneskehandel — ANITP) under indenrigsministeriet

Der findes 15 regionale centre — ét for hver appeldomstol.

ANITP tilbyder forskellige tjenester, herunder:

  • en telefonlinje, hvor borgere 24 timer i døgnet har mulighed for at anmelde sager om menneskehandel: HelpLine 0 800 800 678 (gratisnummer i Rumænien) eller +4 021 313 3100 (fra udlandet), åbningstider: mandag til fredag kl. 8 til 16
  • information fra de kompetente myndigheder om menneskehandel
  • hjælp til ofre på de 15 regionale centre.

Kontakt:

Adresse: Str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, Bukarest

Tlf.: +40 21 311 89 82/021 313 31 00
Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: Link åbner i nyt vindueanitp@mai.gov.rosite
Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://anitp.mai.gov.ro/english/

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (den nationale arbejdsformidling — ANOFM) under ministeriet for arbejde og social retfærdighed.

ANOFM varetager gennem sine regionale kontorer arbejdsformidlingen og erhvervsuddannelsen for de tilmeldte jobsøgende, herunder personer, der er blevet offer for forbrydelser, navnlig ofre for menneskehandel.

Kontakt:

Str. Avalanșei, nr. 20-22, sector 4, Bukarest, 040305,

Tlf.: +4021 303 98 31
Fax: +4 021 303 98 38

E-mail: Link åbner i nyt vindueanofm@anofm.rosite
Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.anofm.ro/

Inspectoratul General al Poliției Române (det rumænske politis generalinspektorat — IGPR)

IGPR omfatter en række regionale indretninger, der udelukkende opererer i grænseområdet, og kan efter anmodning fra ANITP hjælpe med at sikre offerets deltagelse i visse faser af straffesagen.

Politimyndigheden kan oplyse dig om dine rettigheder som offer.

IGPR's specialenheder kan endvidere varetage den fysiske beskyttelse under retssagen.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (den nationale myndighed for beskyttelse af børns rettigheder og adoption — ANPDCA) under ministeriet for arbejde og social retfærdighed

ANPDCA fører tilsyn med og kontrollerer gennemførelsen og håndhævelsen af bestemmelserne om beskyttelse af børns rettigheder og adoption samt koordinerer de aktiviteter, der udføres på dette område af forskellige offentligretlige eller privatretlige juridiske personer.

Systemet for børns beskyttelse er decentraliseret. Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse — DGASPC) er således placeret under distriktsrådene eller de lokale råd i Bukarest-sektorerne.

DGASPC yder forskellige tjenester, herunder: vurdering af voldshændelser mod børn og tilvejebringelse/facilitering af tjenester med udgangspunkt i en plan, kompleks vurdering af handicappede børn, kompleks vurdering af andre handicappede personer, sociale hjælpetjenester, en telefonlinje, sociale tjenester til forebyggelse af vold i hjemmet og menneskehandel, særlig omsorg i forskellige institutioner.

Kontakt: Link åbner i nyt vinduehttp://www.copii.ro/

Ikkestatslige organisationer (ngo'er)

Inden for menneskehandel via følgende links:

Inden for forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet:

Inden for beskyttelse af børns rettigheder:

Salvați copiii (Red Barnet)

Adresse: Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899, Bukarest, Rumænien

Tlf.: +40 21 316 61 76

Link åbner i nyt vinduehttps://www.salvaticopiii.ro/;

Alternative Sociale (sociale alternativer)

Șoseaua Nicolina Nr. 24, Bl. 949, parter, Iași, 700722

Tlf.: +40 332 407 178

Link åbner i nyt vinduehttps://www.alternativesociale.ro/

Nødhotline som hjælp til ofre

Personer, der har lidt personskade som følge af en forbrydelse, kan også henvende sig til politiet via telefon eller det nationale nødkaldsnummer 112.

Gratis og anonym telefonlinje for ofre for vold i hjemmet — en hotline, der er åben 24 timer i døgnet, alle ugens dage — 0800 500 333.

Frikaldsnummer til Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane: 0800 800 678, gratisnummer i Rumænien, og 0040213133100 fra udlandet. Åbningstider: mandag til fredag kl. 8 til 16

Telefonul Copilului (telefonlinje for børn): 116111. Gratis telefonlinje Åbningstider: mandag til søndag: kl. 8 til 24

Er hjælpen til ofre gratis?

I henhold til den gældende rumænske lovgivning har ofre for forbrydelser ret til gratis beskyttelse og hjælp.

Hvilken type hjælp tilbyder statens tjenester eller myndigheder?

Se svar ovenfor.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/02/2021