5 - Moja prava na potporu i pomoć

Save as PDF

Žrtva sam kaznenog djela. Kome se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Možete se obratiti uredu Glavne uprave za socijalnu pomoć i zaštitu djece (DGASPC – Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului) prema mjestu prebivališta ili boravišta (tj. mjestu u kojem trenutačno živite) te izravno privatnom ili javnom pružatelju socijalnih usluga, a u tom slučaju pružatelj usluga mora pisanim putem obavijestiti relevantni ured Glavne uprave.

Možete se obratiti brojnim ustanovama, ovisno o kategoriji pod koju potpada vaš predmet.

Nacionalna agencija za ravnopravnost spolova (ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați)

Ova agencija nudi razne vrste usluga, kao što su:

  • besplatna i anonimna telefonska linija za pomoć žrtvama nasilja u obitelji – pozivni centar dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu – 0800 500 333
  • specijalizirane socijalne usluge u centrima za hitan prihvat žrtava nasilja u obitelji
  • pružanje savjeta, informacija i smjernica žrtvama nasilja u obitelji.

Podaci za kontakt:

Adresa: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1. sektor, Bukurešt

Telefon: +40 21 313 0059

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozorusecretariat@anes.gov.ro

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.anes.gov.ro/

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Nacionalna agencija za suzbijanje trgovine ljudima (ANITP – Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane) u okviru Ministarstva unutarnjih poslova.

Mreža žalbenih sudova uključuje 15 regionalnih centara. Svaki je centar povezan sa žalbenim sudom.

Oni nude razne vrste usluga, kao što su:

  • telefonska linija za pomoć na kojoj građani 24 sata dnevno mogu dobiti informacije i obavijesti o svim potencijalnim slučajevima trgovine ljudima: HelpLine 0800 800 678 (besplatna telefonska linija) ili +40 21 313 3100 (za pozive iz inozemstva). Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, od 8 do 16 sati
  • obavješćivanje relevantnih tijela o svim potencijalnim slučajevima trgovine ljudima
  • pružanje pomoći žrtvama u 15 regionalnih centara.

Podaci za kontakt:

Adresa: Ulica Ion Câmpineanu br. 20, 5. kat, 1. sektor, Bukurešt

Tel: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Faks: +40 21 319 01 83

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozoruanitp@mai.gov.ro
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://anitp.mai.gov.ro/english/

Nacionalna agencija za zapošljavanje (ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) u okviru Ministarstva rada i socijalne pravde

ANOFM pruža stručne usluge zapošljavanja i osposobljavanja registriranim osobama koje traže posao, uključujući osobama koje su bile žrtve kaznenih djela, posebno žrtve trgovine ljudima.

Podaci za kontakt:

Ulica Apolodor br. 20-22, 4. sektor, Bukurešt, poštanski broj: 040305

Tel: +40 21 303 98 31
Telefaks: +40 21 303 98 38

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozoruanofm@anofm.ro
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.anofm.ro/

Glavni inspektorat rumunjske policije (IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române)

Ima područne urede samo u graničnim pokrajinama i može pružiti potporu na zahtjev Nacionalne agencije za suzbijanje trgovine ljudima kako bi se žrtvama pomoglo da sudjeluju u određenim fazama kaznenog postupka.

Policija vas može obavijestiti o pravima koja imate kao žrtva.

Osim toga, specijalizirani odjeli Glavnog inspektorata mogu pružiti fizičku zaštitu tijekom postupka.

Nacionalno tijelo za zaštitu prava djece i posvajanje (ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție) u okviru Ministarstva rada i socijalne pravde

ANPDCA je institucija odgovorna za praćenje primjene i provedbe propisa za zaštitu prava djece i posvojitelja, kao i za koordinaciju rada javnih ili privatnih pružatelja usluga u tom području.

Sustav zaštite djece decentraliziran je jer DGASPC-ovi ili Glavne uprave za socijalnu skrb i zaštitu djece (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) izvješćuju okružna vijeća ili lokalne općine u Bukureštu.

DGASPC-ovi pružaju različite usluge, kao što su: ocjenjivanje slučajeva nasilja nad djecom i pružanje/olakšavanje usluga na temelju plana, složeno ocjenjivanje za djecu s invaliditetom, složeno ocjenjivanje za druge osobe s invaliditetom, socijalna hitna pomoć, socijalna telefonska linija za pomoć, socijalne usluge za sprječavanje nasilja u obitelji i trgovine ljudima, specijalizirane socijalne usluge u različitim ustanovama.

Podaci za kontakt: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.copii.ro/

Nevladine organizacije

Nevladinim organizacijama u području trgovine ljudima možete pristupiti na sljedećim poveznicama:

Nevladinim organizacijama u području sprječavanja i suzbijanja nasilja u obitelji možete pristupiti na sljedećim poveznicama:

U području zaštite prava djece:

Spasimo djecu (Salvați copiii)

Adresa: Intr. Ștefan Furtună 3, 1. sektor, Bukurešt, poštanski broj: 010899, Rumunjska

Tel: +40 21 316 61 76

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.salvaticopiii.ro/;

Socijalne alternative (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, prizemlje, poštanski broj: 700722, Iași

Broj telefona: +40 332 407 178

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.alternativesociale.ro/

Dežurna telefonska linija za pomoć žrtvama

Osobe koje su pretrpjele ozljede zbog kaznenog djela mogu stupiti u kontakt s policijom pozivom na jedinstveni nacionalni pozivni broj za hitne slučajeve – 112.

Besplatna i anonimna telefonska linija namijenjena žrtvama nasilja u obitelji – pozivni centar dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu – 0800 500 333.

Besplatna telefonska linija Nacionalne agencije za suzbijanje trgovine ljudima: 0800 800 678 – besplatna telefonska linija i 0040213133100 – za pozive iz inozemstva. Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, od 8 do 16 sati.

Telefonska linija za pomoć djeci: 116111 (besplatni telefonski broj). Radno vrijeme: ponedjeljak – nedjelja: 08:00 – 00:00.

Je li potpora žrtvama besplatna?

U skladu s mjerodavnim rumunjskim pravom žrtve kaznenih djela imaju pravo na besplatnu zaštitu i pomoć.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Vidjeti odgovore na prethodna pitanja.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 04/02/2021