1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Save as PDF

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de sesizarea acesteia?

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți sesiza fapta la poliție (sau parchet) în scris sau oral. De asemenea, puteți însărcina o altă persoana să sesizeze infracțiunea, dacă o mandatați în scris. Procura scrisă și semnata de dumneavoastră va fi atașată la dosar.

La momentul sesizării faptei, puteți primi informații referitoare la serviciile și organizațiile care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistență a victimei, în funcție de necesitățile dvs. De asemenea, pot fi oferite informații despre cum puteți beneficia de asistență juridică, drepturile de care beneficiați în cadrul procedurii penale (inclusiv de măsuri de protecție ca și martor amenințat), precum și despre cum puteți beneficia de compensații financiare din partea statului. Acestea vă sunt furnizate de către primul organ judiciar la care vă prezentați (poliție, parchet). Veți primi și un formular cu toate aceste informații pe care va trebui să îl semnați. Toate aceste informații vă vor fi aduse la cunoștință într-o limbă pe care o înțelegeți.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Dacă sunteți cetățean străin și ați fost victima unei infracțiuni pe teritoriul României, puteți beneficia de toate drepturile de care beneficiază și cetățenii români care au fost victime ale infracțiunilor.

Dacă nu vorbiți limba română, aveți dreptul la un translator gratuit, care să vă asiste în timpul interacțiunilor cu autoritățile, inclusiv depunerea plângerii într-o limbă pe care o înțelegeți, precum și primirea într-o limbă pe care o înțelegeți a informațiilor la care aveți dreptul momentul sesizării faptei.

Dacă sunteți victimă a traficului de persoane, puteți primi cazare în centrele special amenajate, unde beneficiați de protecție. În timpul procesului penal, veți obține informații despre desfășurarea procedurilor, într-o limbă pe care o înțelegeți; puteți beneficia de consiliere psihologică și asistență medicală. Autoritățile române vor face tot posibilul să asigure repatrierea dumneavoastră în cel mai scurt timp și vă vor oferi protecție escortându-vă până la granița română.

Dacă sunteți cetățean străin, puteți beneficia de compensații financiare din partea statului, dacă sunteți victima: tentativei la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal; violenței în familie, prevăzută la art. 199 din Codul penal; infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare vătămarea corporală a victimei; infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor și corupere sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218 - 221 din Codul penal; infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului, prevăzută la art. 197 din Codul penal, precum și ale infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile și ale tentativei la acestea.

În cazul în care sesizez săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

În momentul în care sesizați o infracțiune, polițistul care înregistrează plângerea vă va explica procedura ulterioară. Poliția este obligată să întocmească un proces verbal în care sunt indicate toate informațiile care ți v-au comunicat.

Veți primi informații despre:

 • drepturile dumneavoastră în procesul penal;
 • organizațiile care oferă sprijin ca și tipul de sprijin oferit;
 • cum puteți obține protecție;
 • condițiile și procedura pentru obținerea compensațiilor financiare din partea statului.
 • condițiile și procedura pentru a obține un apărător din oficiu;

Ulterior, pe parcursul derulării procedurii, puteți primi informații privind desfășurarea anchetei, precum și, în cazul în care procurorul decide să nu trimită cazul în fața instanței, o copie a acestei decizii. Pentru aceasta, trebuie să faceți o cerere adresată polițistului sau procurorului care se ocupă de cazul dumneavoastră și să indicați o adresă pe teritoriul României, o adresă de email sau de mesagerie electronică la care să vă fie comunicate informațiile.

În cazul în care procurorul va decide să trimită cazul în fața instanței de judecată, veți fi citat la judecată.

Atunci când veți fi audiat, veți fi de asemenea informat cu privire la următoarele drepturi și obligații pe care le aveți:

 • dreptul de a fi asistat de avocat sau, dacă este cazul, dreptul de a vi se desemna un avocat din oficiu;
 • dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
 • dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepții și de a pune concluzii, în condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de a fi informat cu privire la desfășurarea procedurii;
 • dreptul de a formula plângere prealabilă, atunci când aceasta este necesară (pentru unele tipuri de infracțiuni este necesară cererea dumneavoastră pentru continuarea procesului împotriva autorului, cerere care se exprimă printr-o plângere prealabilă. Organele judiciare vă vor da lămuriri cu privire la aceasta, atunci când este cazul. Prin plângerea prealabilă solicitați continuarea procesului penal împotriva persoanei care a comis o infracțiune împotriva dumneavoastră. Plângerea prealabilă nu este aceeași cu plângerea pe care o depuneți la poliție sau parchet pentru a informa despre săvârșirea unei infracțiuni împotriva dumneavoastră.
 • dreptul de a vă constitui parte civilă;
 • obligația de a vă prezenta la chemările organelor judiciare;
 • obligația de a comunica orice schimbare de adresă;
 • dreptul de a fi informat cu privire la eliberarea în orice fel a autorului infracțiunii, în cazul în care acesta va fi condamnat la o pedeapsă cu închisoarea sau arestat preventiv.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Da. Pe parcursul întregii proceduri penale aveți dreptul la traducere și interpretare.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)?

În timpul procedurilor penale, indiferent de calitatea persoanei cu handicap (inculpat, persoana vătămată, martor), se asigură obligatoriu prezența unui interpret, psiholog și/sau reprezentant al Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului ( în cazul minorilor).

Cadrul normativ în vigoare prevede că persoanele vizate pot beneficia de asistență specializată, asigurată de către direcțiile de asistență socială și protecția copilului existente la nivel regional și, după caz, de asistență medicală.

Servicii de sprijin pentru victime

În funcție de natura infracțiunii (în special în cazul celor îndreptate împotriva persoanei), polițistul recomandă / îndrumă victima către serviciile de consiliere psihologică.

Dacă sunteți victima unei anumite categorii de infracțiuni (tentativa la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, pentru victimele infracțiunii de violență în familie, prevăzută la art. 199 din Codul penal, ale infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, ale infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor și corupere sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218 - 221 din Codul penal, ale infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului, prevăzută la art. 197 din Codul penal, precum și pentru victimele infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile și ale tentativei la acestea), puteți beneficia de consiliere psihologică gratuită (până la trei luni pentru adulți și până la șase luni pentru minorii de până la 18 ani), ca și de asistență medicală sau alt tip de asistență în funcție de necesități. Aceste tipuri de asistență sunt oferite gratuit, numai după ce infracțiunea a fost adusă la cunoștința poliției. După depunerea plângerii în fața ofițerului de poliție, puteți face cerere pentru a beneficia de asistență la serviciile de probațiune.

Dacă sunteți victimă a violenței domestice, puteți solicita ajutorul asistenților familiali din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Instituția oferă diverse tipuri de asistență victimelor violenței domestice (de exemplu, consiliere psihologică, protejarea identității etc.). De asemenea, puteți solicita admiterea într-unul dintre centrele de asistență a victimelor violenței domestice, unde puteți beneficia de protecție și consiliere.

Cine oferă sprijin pentru victime?

În România, în funcție de tipul infracțiunii, victima poate beneficia de anumite măsuri de sprijin oferite de către următoarele instituții:

În situația în care ați fost victima violenței domestice, vă puteți adresa Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei și Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC).

Dacă aveți sub 18 ani și ați fost victima unei infracțiuni, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) și Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC).

Dacă ați fost victima traficului de persoane, vă puteți adresa Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane (ANITP) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Totodată, există o serie de organizații neguvernamentale (ONG) care oferă diverse tipuri de sprijin pentru victime. În funcție de instituția căreia vă adresați, această vă va redirecționa către ONG-ul respectiv.

Dacă ați fost victima unei infracțiuni de violență precum tentativa la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, pentru victimele infracțiunii de violență în familie, prevăzută la art. 199 din Codul penal, ale infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, ale infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor și corupere sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218 - 221 din Codul penal, ale infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului, prevăzută la art. 197 din Codul penal, precum și pentru victimele infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile și ale tentativei la acestea, vă puteți adresa serviciilor de probațiune.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Da, organele judiciare sunt obligate să vă îndrume către astfel de servicii.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Atât în timpul urmăririi penale, cât și în faza de judecată, dacă organele judiciare apreciază că viața intimă sau demnitatea dumneavoastră pot fi afectate din cauza informațiilor pe care le furnizați sau din alte cauze, pot lua, la cererea dumneavoastră sau din oficiu, unele măsuri pentru protejarea confidențialității și a intimității dumneavoastră, cum ar fi:

 • protecția datelor dumneavoastră de identitate;
 • audierea/ascultarea dumneavoastră fără a fi prezent, prin intermediul mijloacelor audio-video, cu vocea și imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente;
 • nepublicitatea ședinței de judecată pe durata ascultării dumneavoastră.

De asemenea, pe durata judecății, instanța poate interzice publicarea, de texte, desene, fotografii sau imagini de natură a dezvălui identitatea ta.

Tot în faza de judecată, dacă judecarea în ședință publică ar putea să vă afecteze demnitatea sau viața intimă, instanța poate declara ședință nepublică.

Personalul din serviciile de probațiune are obligația de a păstra confidențialitatea datelor deținute în exercitarea funcției. Sunt exceptate de la această regulă datele furnizate organelor judiciare în cadrul procesului penal. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, cât și în societate, consilierii, șefii serviciilor și inspectorii sunt datori să păstreze confidențialitatea în legătură cu documentele pe care le dețin. Informațiile referitoare la cazurile aflate în evidența serviciului, precum și orice informații cu privire la organizarea și desfășurarea activității în cadrul acestuia vor fi puse la dispoziția presei cu respectarea confidențialității datelor personale ale beneficiarilor serviciului respectiv.

Trebuie să sesizez săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijinire a victimelor?

Pentru a avea acces la serviciile de sprijinire a victimelor trebuie să sesizați fapta organelor în drept.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Atât în timpul urmăririi penale, cât și în faza de judecată, aveți dreptul la măsuri de protecție, atunci când organele judiciare apreciază că vă aflați în pericol.

Este foarte important să știți că, dacă organele judiciare apreciază că sunteți în pericol din cauza informațiilor pe care le furnizați sau din alte cauze, pot lua, la cererea dumneavoastră sau din oficiu, unele măsuri pentru a vă proteja, precum:

 • supravegherea și paza locuinței sau asigurarea unei locuințe temporare;
 • însoțirea și asigurarea protecției dumneavoastră sau a membrilor familiei dumneavoastră în cursul deplasărilor;
 • protecția datelor dumneavoastră de identitate (datele personale pot fi omise de la dosar și vi se poate proteja identitatea, menținând-o secretă);
 • audierea/ascultarea dumneavoastră fără a fi prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo, cu vocea și imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente (în acest fel, nu mai este necesar să vă prezentați în fața ofițerului de poliție, a procurorului sau a judecătorului și nu vă veți mai afla în același loc cu infractorul).
 • nepublicitatea ședinței de judecată pe durata ascultării dumneavoastră;

De asemenea, pe durata judecății, instanța poate interzice publicarea de texte, desene, fotografii sau imagini de natură a dezvălui identitatea dumneavoastră.

Totodată, dacă aveți calitatea de martor în procesul penal sau, fără a avea vreo calitate în dosar, prin informațiile pe care le furnizați contribuiți la aflarea adevărului în cauze privind infracțiuni grave sau la prevenirea producerii unor prejudicii deosebite, puteți solicita ofițerului de poliție sau procurorului care conduce cercetările să vă plaseze în programul de protecție a martorilor. Acest program include o serie de măsuri precum:

 • identitate menținută secretă, inclusiv participarea la audieri făcând-se prin distorsionarea vocii sau a imaginii dumneavoastră;
 • protecția locuinței de domiciliu și escorta poliției pentru cazurile în care sunteți solicitat să vă prezentați în fața organelor de urmărire penală;
 • schimbarea domiciliului;
 • schimbarea identității, inclusiv schimbarea înfățișării, dacă situația o cere.

Dacă sunteți admis în programul de protecție a martorilor, puteți beneficia de asistență suplimentară pentru:

 • a fi integrat într-un mediu social diferit;
 • obținerea de noi calificări profesionale;
 • obținerea unei noi slujbe;
 • ajutor financiar până la găsirea unui nou loc de muncă.

Dacă este necesar, rudele de gradul întâi (copii, părinți), precum și soțul/soția pot intra în programul de protecție a martorilor.

Dacă nu ați fost introdus în programul de protecție a martorilor în timpul urmăririi penale, vă puteți adresa instanței cu această solicitare.

În funcție de tipul infracțiunii, puteți beneficia de diferite alte tipuri de protecție:

 • Dacă sunteți victima violenței domestice, puteți solicita instanței să dispună îndepărtarea abuzatorului din locuința comună. O altă posibilitate este ca dumneavoastră, în calitate de victimă, să fiți primit/ă într-un centru pentru protecția victimelor violenței domestice. Admiterea în aceste centre se face doar în cazuri de urgență, când protecția victimei impune separarea de abuzator și când există o aprobare scrisă din partea asistentului familial care se ocupă de caz. Odată admis/ă în centru, puteți beneficia gratuit de cazare, masă, îngrijiri medicale, consiliere psihologică și asistență juridică.
 • Dacă sunteți victima a traficului de persoane, puteți fi primit/ă în centre pentru protecția victimelor. În mod normal, cazarea în aceste centre se face pe o perioada de 10 zile, dar instanța poate dispune extinderea perioadei până la încheierea procesului. Dacă este necesar, poliția poate asigura protecția fizică în timpul desfășurării procesului penal. Ședința de judecată, în cazul în care sunteți victimă a traficului de persoane, nu va fi publică.

Anunțați polițistul, procurorul sau judecătorul dacă considerați că vă aflați în pericol și furnizați cât mai multe informații despre acest lucru.

Măsurile de mai sus sunt valabile atât pentru faza de urmărire penală, cât și pentru cea de judecată.

Cine îmi poate oferi protecție?

Veți beneficia de protecția poliției române.

Va evalua cineva cazul meu pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a fi vătămat sau prejudiciat de către autorul infracțiunii?

Dacă și după terminarea procesului penal starea de pericol se menține, atunci organele judiciare vor analiza oportunitatea includerii dumneavoastră în programul de protecție a martorilor, dacă acest lucru nu a avut deja loc.

În cazul în care ați fost victima traficului de persoane, evaluarea de risc se va face de către structurile specializate ale poliției.

Va evalua cineva cazul meu pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a fi prejudiciat de sistemul de justiție penală (în timpul cercetării și al procesului)?

Da, cazul dumneavoastră poate fi evaluat. Spre exemplu, în situația în care sunteți victima anumitor categorii de infracțiuni (violență în familie, viol, agresiune sexuală etc.), veți fi audiat numai de către o persoană de același sex cu dumneavoastră, dacă solicitați acest lucru.

Totodată, reaudierea persoanei vătămate se va face numai dacă acest lucru este strict necesar pentru desfășurarea procesului penal, evitându-se, astfel, ca și în cazul de mai sus, o victimizare secundară.

De asemenea, tot pentru a evita victimizarea secundară prin chemarea victimei la audieri repetate de către organul judiciar, legislația procesual penală prevede că audierea persoanei vătămate care a înregistrat o plângere cu privire la săvârșirea unei infracțiuni se desfășoară de îndată, iar dacă acest lucru nu este posibil, se va realiza ulterior depunerii plângerii, fără întârzieri nejustificate.

O măsură suplimentară în beneficiul victimei este neîncunoștințarea acesteia despre eliberarea în orice mod a făptuitorului dacă aceasta nu a cerut în mod expres primirea unor astfel de informații.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

În situația în care sunteți victimă vulnerabilă, puteți beneficia de măsurile de protecție menționate anterior la răspunsurile referitoare la protecția martorilor.

Sunt minor - am drepturi speciale?

Dacă sunteți minor, victimă a exploatării, violenței, abuzului, neglijenței sau tratamentului neadecvat, precum și a oricărei alte infracțiuni, dumneavoastră sau orice altă persoană poate sesiza fapta poliției.

Dacă sunteți minor, sunteți considerat de la început ca fiind victimă vulnerabilă, autoritățile informându-vă cu privire la măsurile de protecție de care puteți beneficia.

Minorii pot primi asistență din partea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Aceasta poate solicita, dacă vă aflați în pericol, emiterea unui ordin prin care vă este oferită cazare într-un loc în care puteți beneficia de protecție (de exemplu, în altă familie sau într-un centru special).

Dacă vi se solicită să vă prezentați în fața organelor de cercetare penală și aveți mai puțin de 14 ani, trebuie să fiți însoțit de părinți sau tutore. Dacă părinții ori persoanele sub a căror tutelă vă aflați sunt și ele implicate în procesul penal sau ar putea avea interesul să vă influențeze declarația, atunci audierea va avea loc în prezența unei rude sau a unei alte persoane desemnate de polițist/procuror/judecător.

De asemenea, organele judiciare pot decide ca la audiere să participe un psiholog care să vă ajute pe perioada audierilor. Puteți solicita acest lucru organelor judiciare.

Înregistrarea audierii este obligatorie, iar dacă acest lucru nu se poate efectua, se va consemna într-un proces verbal.

Totodată, puteți fi audiat în incinte special amenajate/adaptate, de către aceeași persoană, atunci când acestea există.

În ceea ce privește investigarea anumitor categorii de infracțiuni, audierea poate fi făcută de către o persoană de același sex cu dumneavoastră. Puteți fi însoțit și de o persoană aleasă de dumneavoastră.

Aveți dreptul la un reprezentant legal pe tot parcursul judecății. Dacă nu aveți un avocat, instanța vă va asista în găsirea unui apărător. În cazul în care familia nu poate asigura plata serviciilor avocatului, aveți dreptul la asistență juridică gratuită.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni - ce drepturi am?

Dacă sunteți soțul, copilul sau o persoană aflată în întreținerea celui decedat prin săvârșirea infracțiunilor de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, precum și a infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare moartea persoanei puteți beneficia de asistență juridică gratuită și compensații financiare din partea statului.

Puteți beneficia de asistență juridică gratuită și în cazul altor categorii de infracțiuni decât cele menționate anterior dacă venitul lunar pe membru de familie al victimei este cel mult egal cu salariul de bază minim brut pe țară stabilit pentru anul în care ați formulat cererea de asistență juridică gratuită.

Un membru al familiei mele este victima unei infracțiuni - ce drepturi am?

A se vedea informațiile menționate anterior.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea este posibilă în cazul anumitor infracțiuni, care sunt considerate mai puțin grave de legea penală. Medierea poate fi aplicată doar dacă ambele părți sunt de acord. În timpul procedurilor de mediere, veți fi invitat/ă la discuții cu pârâtul, în scopul găsirii soluțiilor de reconciliere. O persoană numită mediator va facilita desfășurarea discuțiilor. Dacă, în urma discuțiilor, se ajunge la o înțelegere între dumneavoastră și făptuitor, vă puteți retrage plângerea și cazul este închis. Dacă nu se ajunge la reconciliere, procesul penal continuă, ca și cum medierea nu ar fi existat.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 1.216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane
 • Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane
 • Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 21/09/2017