Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

  • Hem
  • Brottsoffer
  • Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden - Rumänien


Du anses vara brottsoffer om du har lidit skada som en följd av en händelse som utgör ett brott enligt gällande nationell lagstiftning. Som brottsoffer har du enligt lag vissa individuella rättigheter före, under och i slutet av förfarandet i domstol.

De två första stegen i straffrättsliga förfaranden i Rumänien är brottsutredning och rättegång. Under brottsutredningen utreder de utredande organen ärendet, under ledning av den allmänna åklagaren, och samlar in bevisning för att kunna identifiera gärningsmannen. Efter avslutad brottsutredning lämnar polisen över ärendet till den allmänna åklagarmyndigheten tillsammans med alla uppgifter och all bevisning som samlats in. Efter att ha mottagit handlingarna prövar åklagaren fallet och avgör om åtal ska väckas, dvs. om ärendet ska lämnas över till domstol för rättslig prövning eller om ärendet ska avslutas

När domstolen har mottagit handlingarna gör den dömande sammansättningen en bedömning av de faktiska omständigheterna och hör de berörda personerna för att fastställa de tilltalades skuld. Så snart en tilltalad har förklarats skyldig döms han eller hon till en påföljd. Om domstolen kommer fram till att den tilltalade är oskyldig friges han eller hon.

Mer information

Länken öppnas i ett nytt fönster1 - Mina rättigheter som brottsoffer

Länken öppnas i ett nytt fönster2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Länken öppnas i ett nytt fönster3 - Mina rättigheter efter rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 - Ersättning

Länken öppnas i ett nytt fönster5 - Min rätt till stöd och bistånd


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/09/2018