Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Austrija


Jūs būsite laikomas nukentėjusiuoju, jeigu patirsite žalą arba jei bus pažeisti jūsų teisėti interesai, saugomi baudžiamosios teisės, pvz., jūs būsite sužalotas arba bus apgadintas ar pavogtas jūsų turtas, o ši veika pagal Austrijos teisę pripažįstama nusikaltimu. Jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymu suteikiama garantija prieš teismo procesą, jo metu arba jam pasibaigus, naudotis tam tikromis individualiomis teisėmis.

Austrijoje baudžiamasis procesas pradedamas iš karto, kai tik kriminalinė policija (Kriminalpolizei) arba prokuratūra (Staatsanwaltschaft), remdamosi pradiniais įtarimais, pradeda tyrimą. Kai šis tyrimas baigiamas, prokuroras gali nuspręsti procesą nutraukti, skirti alternatyvias įprastiniam baudžiamajam procesui priemones arba pateikti kaltinimus teisme. Kai padaromi tam tikri nusikaltimai (už kuriuos persekiojama privataus kaltinimo tvarka – vok. Privatanklagedelikte), baudžiamasis persekiojimas vykdomas nukentėjusiojo prašymu, kuris šiuo atveju turi pats pateikti kaltinimus. Tokiais atvejais tyrimas neatliekamas.

Teisminio nagrinėjimo metu teismas surengia posėdį ir įvertina įrodymus. Priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo, bylas nagrinėja:

  • vienas teisėjas arba
  • teisėjų kolegija (Schöffensenat), kurią, priklausomai nuo svarstomo nusikaltimo, sudaro vienas arba du profesionalūs teisėjai ir du tarėjai, kurie sprendžia dėl kaltinamojo kaltės ir nustatytinos sankcijos, arba
  • prisiekusiųjų teismas (Geschworenengericht), kurį sudaro trys profesionalūs teisėjai ir aštuoni tarėjai (prisiekusieji). Prisiekusieji sprendžia dėl kaltinamojo kaltės, o sprendimą dėl sankcijos kartu priima prisiekusieji ir trys profesionalūs teisėjai.

Būdamas nukentėjusysis, galite atlikti labai svarbų vaidmenį šiame baudžiamajame procese ir naudotis įvairiomis teisėmis. Galite dalyvauti kaip specialaus teisinio statuso neturintis nukentėjusysis arba tapti civiliniu ieškovu, papildomu kaltintoju arba privačiu kaltintoju ir naudotis papildomomis teisėmis ir galimybėmis.

Norėdami rasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1. Mano, kaip nukentėjusiojo, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2. Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3. Mano teisės teisminio nagrinėjimo metu

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4. Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5. Mano teisės į paramą ir pagalbą


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 03/02/2021