Δικαιωματα των θυματων αξιοποινων πραξεων στο πλαισιο ποινικων διαδικασιων - Αυστρία

Θεωρείστε θύμα αξιόποινης πράξης εάν έχετε υποστεί ζημία ή έχουν με άλλο τρόπο παραβιαστεί προστατευόμενα από το ποινικό δίκαιο έννομα συμφέροντά σας, π.χ. αν έχετε υποστεί σωματική βλάβη ή φθορά ή κλοπή ιδιοκτησίας σας, και η πράξη αυτή συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο της Αυστρίας. Ως θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σας παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δικαστική διαδικασία.

Στην Αυστρία, η ποινική διαδικασία ξεκινά μόλις η αστυνομία (Kriminalpolizei) ή η εισαγγελία (Staatsanwaltschaft) κινήσει έρευνα για τη διερεύνηση μιας αρχικής υποψίας. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή, ο εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, να διατάξει εναλλακτικά μέτρα αντί συμβατικής ποινικής διαδικασίας ή να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο. Ορισμένες αξιόποινες πράξεις διώκονται μόνο κατ' έγκληση (Privatanklagedelikte), γεγονός που σημαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές το θύμα πρέπει να ζητήσει το ίδιο την άσκηση δίωξης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο ακροατήριο, το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία. Ανάλογα με τη βαρύτητα της αξιόποινης πράξης, οι υποθέσεις εκδικάζονται από

 • μονομελές δικαστήριο ή
 • μικτό ορκωτό δικαστήριο που, ανάλογα με την οικεία αξιόποινη πράξη, αποτελείται από έναν ή δύο επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές, οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά με την ενοχή του κατηγορουμένου και την επιμέτρηση της ποινής ή
 • μικτό ορκωτό δικαστήριο που αποτελείται από τρεις επαγγελματίες δικαστές και οκτώ λαϊκούς δικαστές (ενόρκους). Οι ένορκοι αποφασίζουν σχετικά με την ενοχή του κατηγορουμένου, ενώ η απόφαση σχετικά με την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται από κοινού από τους ενόρκους και τους τρεις επαγγελματίες δικαστές.

Ως θύμα μπορείτε να διαδραματίσετε πολύ σημαντικό ρόλο στην ποινική διαδικασία και, ταυτόχρονα, διαθέτετε διάφορα δικαιώματα. Μπορείτε να συμμετάσχετε ως θύμα της αξιόποινης πράξης και χωρίς άλλη νομική ιδιότητα ή να ασκήσετε πολιτική αγωγή (δηλαδή να συμμετάσχετε ως «Privatbeteiligter»), επικουρική δίωξη (δηλαδή να συμμετάσχετε ως «Subsidiärankläger») ή έγκληση (δηλαδή να συμμετάσχετε ως «Privatankläger») και να επωφεληθείτε από επιπλέον δικαιώματα και δυνατότητες.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο4 - Αποζημίωση

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2018

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης


Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχουν οι αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Ήδη πριν καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας από τον δικτυακό τόπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (Bundesministerium für Justiz) (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ) και την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τα θύματα (Opfernotruf) ή τον δικτυακό τόπο της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για τα θύματα (0800 112 112 ή Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ).

Ως θύμα αξιόποινης πράξης δικαιούστε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας από τις αρχές. Καταρχήν, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται στην αρχή της έρευνας. Αν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες αρωγής από οργάνωση στήριξης θυμάτων, θα ενημερωθείτε σχετικά πριν από την πρώτη σας εξέταση. Η κλήση σας σε εξέταση θα περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες αρωγής και θα περιλαμβάνει τις διευθύνσεις των σχετικών οργανώσεων στήριξης θυμάτων. Επιπλέον, θα ενημερωθείτε σχετικά με το δικαίωμά σας να συνοδεύεστε από πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας.

Αν είστε θύμα σεξουαλικού εγκλήματος ή ενδοοικογενειακής βίας ή είστε ανήλικος, θεωρείστε ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτετε επιπλέον δικαιώματα. Ιδίως, πρέπει να ενημερωθείτε πριν από την εξέταση και την κατάθεσή σας ότι

 • η εξέτασή σας θα γίνει, αν είναι δυνατόν, από άτομο του ίδιου φύλου
 • μπορείτε να αρνηθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν λεπτομέρειες της αξιόποινης πράξης, π.χ. σε περίπτωση σεξουαλικού εγκλήματος, αν θεωρείτε ότι αυτές δεν είναι εύλογες. Ωστόσο, μπορεί να υποχρεωθείτε να απαντήσετε αν η κατάθεσή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το αντικείμενο της διαδικασίας
 • κατά τη διάρκεια της έρευνας και της δίκης δικαιούστε να σας εξετάζουν με διακριτικότητα
 • μπορείτε να ζητήσετε τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών
 • θα ενημερωθείτε αν ο δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει
 • μπορείτε να συνοδεύεστε από πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας κατά την εξέτασή σας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα ενημερωτικά φυλλάδια των οργανώσεων στήριξης θυμάτων που διατίθενται από την αστυνομία. Μπορείτε επίσης να βασιστείτε στο γεγονός ότι θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας προφορικά.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Η οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου διασφαλίζει ότι τα θύματα απολαμβάνουν παρόμοια δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως θύμα, διαθέτετε τα δικαιώματα αυτά ανεξάρτητα από την ιθαγένειά σας.

Για να διευκολύνεται η καταγγελία των αξιόποινων πράξεων που έχουν διαπραχθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, καταγγελία που αφορά τέτοια αξιόποινη πράξη και που γίνεται στη χώρα διαμονής του θύματος διαβιβάζεται από τον εισαγγελέα στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους.

Υπάρχει επίσης δικαίωμα για δωρεάν μεταφραστικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Ως θύμα αξιόποινης πράξης θα πρέπει να ενημερωθείτε αμέσως για τα δικαιώματά σας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας
 • τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανώσεων στήριξης θυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν αυτές
 • τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης από τον δράστη
 • τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης από το κράτος.

Αν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες αρωγής από οργάνωση στήριξης θυμάτων, θα ενημερωθείτε σχετικά πριν από την πρώτη σας εξέταση. Η κλήση σας σε εξέταση θα περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες αρωγής και θα περιλαμβάνει τις διευθύνσεις των σχετικών οργανώσεων στήριξης θυμάτων. Επιπλέον, θα ενημερωθείτε σχετικά με το δικαίωμά σας να συνοδεύεστε από πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα ενημερωτικά έντυπα ή φυλλάδια των οργανώσεων στήριξης θυμάτων που διατίθενται από την αστυνομία. Μπορείτε επίσης να βασιστείτε στο γεγονός ότι θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας προφορικά.

Σε περίπτωση προσβολής της γενετήσιας ακεραιότητάς σας, δικαιούστε να ενημερωθείτε για τα παρακάτω δικαιώματά σας πριν από την εξέταση και την κατάθεσή σας:

 • το δικαίωμά σας να εξεταστείτε, αν είναι δυνατόν, από άτομο του ίδιου φύλου
 • το δικαίωμά σας να αρνηθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν λεπτομέρειες σεξουαλικού εγκλήματος, αν θεωρείτε ότι αυτές δεν είναι εύλογες. Ωστόσο, μπορεί να υποχρεωθείτε να απαντήσετε αν η κατάθεσή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το αντικείμενο της διαδικασίας
 • το δικαίωμά σας να εξεταστείτε με διακριτικότητα κατά τη διάρκεια της έρευνας και της δίκης
 • το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών

Αφού καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη, θα λάβετε γραπτή επιβεβαίωση της καταγγελίας σας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται αριθμός αναφοράς. Αν καλέσετε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και αναφέρετε αυτόν τον αριθμό αναφοράς, μπορείτε να μιλήσετε με τον αστυνομικό που είναι υπεύθυνος για την υπόθεσή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό αναφοράς της αστυνομίας για να επικοινωνήσετε με τον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεσή σας.

Η εισαγγελία θα σας ενημερώνει σχετικά με τις σημαντικές εξελίξεις στη διαδικασία. Για παράδειγμα, θα ενημερωθείτε αν οι αρχές αποφασίσουν να μην προχωρήσουν με τη δίωξη ή αν εξετάζουν το ενδεχόμενο να διατάξουν εναλλακτικά μέτρα αντί για συμβατική ποινική διαδικασία (Diversion). Έχετε επίσης το δικαίωμα να εξετάσετε τον φάκελο.

Το δικαστήριο θα σας ενημερώσει σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο της συζήτησης στο ακροατήριο αν έχετε ζητήσει προηγουμένως τις εν λόγω πληροφορίες ή αν συμμετέχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων.

Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αν έχετε υποστεί βία ή επικίνδυνη απειλή ως αποτέλεσμα εκ προθέσεως αξιόποινης πράξης, αν έχει προσβληθεί η γενετήσια ακεραιότητα σας ή αν σχέση προσωπικής εξάρτησής σας αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης με τέτοια πράξη ή αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα, θα ενημερωθείτε αυτομάτως από τις αρχές σε περίπτωση που ο προσωρινά κρατούμενος δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ενημερωθείτε για τυχόν τέτοιες εξελίξεις αν το έχετε ζητήσει. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την αστυνομία ή τον εισαγγελέα πρέπει να περιλαμβάνουν τους σχετικούς λόγους αποφυλάκισης και να αναφέρουν αν στον δράστη έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι αντί της κράτησης.

Κατόπιν αίτησής σας, θα ενημερωθείτε επίσης αμέσως αν ο καταδικασμένος δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει από τη φυλακή, καθώς και για την πρώτη περίπτωση που θα χορηγηθεί στον δράστη άδεια χωρίς επιτήρηση από τη φυλακή. Θα ενημερωθείτε επίσης όταν συλληφθεί δράστης που απέδρασε. Σε περίπτωση που επιβληθούν στον δράστη όροι με σκοπό την προστασία του θύματος όταν ο πρώτος αφεθεί ελεύθερος, θα ενημερωθείτε και γι’ αυτούς.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Αν το επίπεδο των γερμανικών σας δεν επαρκεί, δικαιούστε δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της εξέτασής σας ή της συζήτησης στο ακροατήριο. Δικαιούστε επίσης γραπτή μετάφραση σημαντικών τμημάτων του φακέλου σας.

Οι υπηρεσίες αρωγής θυμάτων περιλαμβάνουν υποστηρικτικές μεταφραστικές υπηρεσίες και χρηματοδοτούνται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Οι νομικές οδηγίες πρέπει να δίνονται και οι συνεντεύξεις να διενεργούνται πάντα με τρόπο κατανοητό. Επομένως, η αρχή πρέπει να προσαρμόζει τις οδηγίες και τις ερωτήσεις της στις ανάγκες και τις δυνατότητες του θύματος. Αφού σας δοθούν οι σχετικές οδηγίες, θα ερωτηθείτε αν τις κατανοήσατε πλήρως.

Αν το επίπεδο των γερμανικών σας δεν επαρκεί, δικαιούστε δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της εξέτασής σας ή της συζήτησης στο ακροατήριο. Δικαιούστε επίσης γραπτή μετάφραση σημαντικών τμημάτων του φακέλου σας.

Σε περίπτωση προσώπων με προβλήματα ακοής ή ομιλίας, πρέπει να παρίσταται διερμηνέας νοηματικής γλώσσας. Αν είναι απαραίτητο, θα έχετε επίσης την επιλογή να επικοινωνήσετε γραπτώς ή με άλλο κατάλληλο τρόπο.

Τυχόν αναπηρία λαμβάνεται υπόψη για να αξιολογηθεί αν ένα θύμα θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερα ευάλωτο, καθεστώς που συνδέεται με ειδικά δικαιώματα. Τέτοιες αναπηρίες μπορεί να συνεπάγονται δικαίωμα νομικής συνδρομής.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με οργάνωση στήριξης θυμάτων. Υπάρχουν εξειδικευμένες οργανώσεις για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και παρενοχλητικής παρακολούθησης, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα νεαρά θύματα. Για να βοηθούνται τα θύματα να έρθουν σε επαφή με την κατάλληλη οργάνωση, έχει δημιουργηθεί ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τα θύματα με χρηματοδότηση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (0800 112 112 και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.opfer-notruf.at/), που παρέχει δωρεάν υποστήριξη επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Ορισμένα θύματα δικαιούνται υπηρεσίες αρωγής θυμάτων.

Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας ή παρενοχλητικής παρακολούθησης, θα έχετε υποστήριξη από εξειδικευμένες οργανώσεις, όπως το Κέντρο Παρέμβασης για την Ενδοοικογενειακή Βία (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) ή τα Κέντρα Προστασίας από τη Βία (Gewaltschutzzentren). Αν η αστυνομία έχει εκδώσει περιοριστική εντολή, η πληροφορία αυτή θα διαβιβαστεί στο τοπικό Κέντρο Παρέμβασης για την Ενδοοικογενειακή Βία ή το τοπικό Κέντρο Προστασίας από τη Βία. Οι εργαζόμενοι των οργανώσεων αυτών θα επικοινωνήσουν μαζί σας και θα σας προσφέρουν υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σχεδίου ασφάλειας, νομικές συμβουλές (ιδίως σχετικά με την υποβολή αίτησης για ασφαλιστικά μέτρα) και ψυχολογική στήριξη.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με το Κέντρο Παρέμβασης ή ένα από τα Κέντρα Προστασίας από τη Βία, χωρίς να απαιτείται να έχει ληφθεί προηγουμένως αστυνομικό μέτρο ή να έχετε καταγγείλει την αξιόποινη πράξη.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας ή παρενοχλητικής παρακολούθησης, θα έχετε υποστήριξη από εξειδικευμένες οργανώσεις, όπως το Κέντρο Παρέμβασης για την Ενδοοικογενειακή Βία (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) ή τα Κέντρα Προστασίας από τη Βία (Gewaltschutzzentren). Αν η αστυνομία έχει εκδώσει περιοριστική εντολή, η πληροφορία αυτή θα διαβιβαστεί στο τοπικό Κέντρο Παρέμβασης για την Ενδοοικογενειακή Βία ή το τοπικό Κέντρο Προστασίας από τη Βία. Οι εργαζόμενοι των οργανώσεων αυτών θα επικοινωνήσουν μαζί σας και θα σας προσφέρουν υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σχεδίου ασφάλειας, νομικές συμβουλές (ιδίως σχετικά με την υποβολή αίτησης για ασφαλιστικά μέτρα) και ψυχολογική στήριξη.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε οι ίδιοι με τη σχετική οργάνωση στήριξης θυμάτων.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Ως θύμα έχετε διάφορα δικαιώματα που εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου, παρά τον δημόσιο χαρακτήρα των δικαστικών διαδικασιών.

Για παράδειγμα, έχετε το δικαίωμα να παράσχετε διεύθυνση επιδόσεων διαφορετική από την πραγματική διεύθυνση κατοικίας σας. Το δικαστήριο πρέπει επίσης να διασφαλίζει τη μη γνωστοποίηση της προσωπικής σας κατάστασης ως μάρτυρα.

Απαγορεύεται η δημοσίευση του περιεχομένου αρχείων, η πραγματοποίηση τηλεοπτικών λήψεων ή ραδιοφωνικών ηχογραφήσεων ή μεταδόσεων και η βιντεοσκόπηση ή η λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Αν είναι απαραίτητο για την προστασία της ιδιωτικότητας των θυμάτων και των μαρτύρων, η δίκη μπορεί να γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Αν είστε θύμα σεξουαλικού εγκλήματος, έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις όσον αφορά ορισμένες λεπτομέρειες του περιστατικού, εκτός αν οι εν λόγω λεπτομέρειες είναι ουσιώδους σημασίας για τη διαδικασία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι επίσης δυνατόν να καταθέσετε ανώνυμα, αν η αποκάλυψη της ταυτότητάς σας θα έθετε εσάς ή άλλα πρόσωπα σε σοβαρό κίνδυνο. Κατά την κατάθεσή τους ενώπιον του δικαστηρίου, οι μάρτυρες μπορούν μέχρι και να αλλάξουν την εμφάνισή τους ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώρισή τους (με την προϋπόθεση να παραμένουν ευδιάκριτες οι εκφράσεις του προσώπου τους).

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Δεν χρειάζεται να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με οργάνωση στήριξης θυμάτων πριν καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη. Η οργάνωση αυτή μπορεί να σας παράσχει στήριξη κατά τη διαδικασία καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Έχετε επίσης πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τα θύματα (+0800 112 112) ανεξάρτητα από το αν έχετε καταγγείλει αξιόποινη πράξη.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Είναι διαθέσιμα διάφορα είδη προστασίας μαρτύρων, τα οποία παρέχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας ανάλογα με την απειλή στην οποία είναι εκτεθειμένος ο μάρτυρας. Η προστασία μαρτύρων από την αστυνομία ασφαλείας, για παράδειγμα, αποτελείται από προληπτικά και προστατευτικά στοιχεία, όπως αυξημένες περιπολίες, φύλαξη των μαρτύρων ή την τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις για την προστασία μαρτύρων. Η πιο ολοκληρωμένη μορφή προστασίας είναι η ένταξη σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Οι αρχές ασφαλείας είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση της προσωπικής προστασίας των μαρτύρων και των θυμάτων.

Οι οργανώσεις στήριξης θυμάτων παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές. Υπάρχουν εξειδικευμένες οργανώσεις για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και παρενοχλητικής παρακολούθησης, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα νεαρά θύματα. Για να βοηθούνται τα θύματα να έρθουν σε επαφή με την κατάλληλη οργάνωση, έχει δημιουργηθεί ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τα θύματα με χρηματοδότηση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (0800 112 112 και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.opfer-notruf.at/), που παρέχει δωρεάν υποστήριξη επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Αν ανακύψουν νέες περιστάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (π.χ. ως αποτέλεσμα πληροφοριών που αποκτήθηκαν από οργάνωση στήριξης θυμάτων), ο εισαγγελέας ή το δικαστήριο πρέπει να τεκμηριώσει τη νέα αξιολόγηση και να χορηγήσει πράγματι τα δικαιώματα που συνδέονται με το καθεστώς του ιδιαίτερα ευάλωτου προσώπου.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Η αστυνομία, ο εισαγγελέας και το δικαστήριο οφείλουν να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας των θυμάτων. Όλες οι αρχές που συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία πρέπει να σέβονται την προσωπική αξιοπρέπεια των θυμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να προστατεύουν το δικαίωμά τους σε προστασία της ιδιωτικής ζωής τους. Αυτή η γενική υποχρέωση προστασίας των συμφερόντων του θύματος περιλαμβάνει επίσης την αποφυγή τυχόν βλάβης του θύματος ως αποτέλεσμα της ίδιας της ποινικής διαδικασίας. Αυτό διασφαλίζεται επίσης μέσω των ειδικών δικαιωμάτων του θύματος, π.χ. του δικαιώματος σε εξέταση με διακριτικότητα ή σε διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών, και της απαγόρευσης της δημοσιοποίησης φωτογραφιών ή προσωπικών δεδομένων του θύματος.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Τα θύματα σεξουαλικού εγκλήματος και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και όλα τα θύματα που είναι ανήλικα θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα.

Σε όλα τα άλλα θύματα μπορεί επίσης να αναγνωριστεί αυτό το καθεστώς βάσει της ηλικίας τους, της ψυχολογικής τους κατάστασης, της κατάστασης της υγείας τους, και της φύσης και των συγκεκριμένων περιστάσεων της αξιόποινης πράξης.

Πέρα από τα δικαιώματα που διαθέτουν όλα τα θύματα, τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα έχουν επίσης το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, να εξετάζονται, όταν αυτό είναι δυνατόν, από άτομο του ίδιου φύλου. Μπορούν να αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν λεπτομέρειες της αξιόποινης πράξης εάν θεωρούν ότι οι λεπτομέρειες αυτές δεν είναι εύλογες ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν περιστάσεις ιδιαιτέρως προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας και της δίκης, τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα, αν το ζητήσουν, εξετάζονται με διακριτικότητα. Μπορούν να ζητήσουν τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. Τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα μπορούν επίσης να συνοδεύονται από πρόσωπο της εμπιστοσύνης τους κατά την εξέτασή τους.

Σε περίπτωση που ο προσωρινά κρατούμενος ή προφυλακισμένος δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει, τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως. Κατόπιν αίτησής τους, θα ενημερωθούν επίσης αν ο καταδικασμένος δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει από τη φυλακή, καθώς και για την πρώτη περίπτωση που θα χορηγηθεί στον δράστη άδεια χωρίς επιτήρηση από τη φυλακή.

Είμαι ανήλικος – έχω ειδικά δικαιώματα;

Τα θύματα που είναι ανήλικα θεωρούνται πάντοτε ιδιαίτερα ευάλωτα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έχουν δικαίωμα να εξετάζονται, όταν αυτό είναι δυνατόν, από άτομο του ίδιου φύλου. Μπορούν να αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν λεπτομέρειες της αξιόποινης πράξης εάν θεωρούν ότι οι λεπτομέρειες αυτές δεν είναι εύλογες ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν περιστάσεις ιδιαιτέρως προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας και της δίκης, τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα, αν το ζητήσουν, εξετάζονται με διακριτικότητα. Οι ανήλικοι των οποίων ενδέχεται να προσβλήθηκε η γενετήσια ακεραιότητα πρέπει πάντα να εξετάζονται με διακριτικότητα. Μπορούν να ζητήσουν τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους, μπορούν να συνοδεύονται από πρόσωπο της εμπιστοσύνης τους.

Σε περίπτωση που ο προσωρινά κρατούμενος ή προφυλακισμένος δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει, τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως. Κατόπιν αίτησής τους, θα ενημερωθούν επίσης αν ο καταδικασμένος δράστης αποφυλακιστεί ή αποδράσει από τη φυλακή, καθώς και για την πρώτη περίπτωση που θα χορηγηθεί στον δράστη άδεια χωρίς επιτήρηση από τη φυλακή.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Αν ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης απεβίωσε ο/η σύζυγός σας ή ο/η καταχωρισμένος σύντροφός σας, ο/η σύντροφος ζωής σας, τέκνο σας, γονέας ή παππούς/γιαγιά σας, εγγονός/-ή σας, αδελφός/-ή σας ή άλλος υπόχρεος διατροφής σας, δικαιούστε υπηρεσίες αρωγής θυμάτων. Αυτό ισχύει και σε περίπτωση που απεβίωσε άλλος συγγενής σας ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης και εσείς ήσασταν μάρτυρας της αξιόποινης πράξης.

Αν ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης απεβίωσε πρόσωπο το οποίο ήταν βάσει του νόμου υπόχρεο σε διατροφή σας, μπορεί να έχετε δικαίωμα σε επίδομα σύμφωνα με τον νόμο περί αποζημίωσης των θυμάτων (Verbrechensopfergesetz). Αρμόδια για τις συναφείς αιτήσεις χορήγησης επιδομάτων είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κοινωνικών Υποθέσεων και Ατόμων με Αναπηρία (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Αν ο/η σύζυγός σας ή ο/η καταχωρισμένος σύντροφός σας, ο/η σύντροφος ζωής σας, τέκνο σας, γονέας ή παππούς/γιαγιά σας, εγγονός/-ή σας, αδελφός/-ή σας ή άλλος υπόχρεος διατροφής σας υπήρξε θύμα εγκλήματος βίας, επικίνδυνης απειλής ή σεξουαλικού εγκλήματος, δικαιούστε υπηρεσίες αρωγής θυμάτων.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Η αστυνομία, ο εισαγγελέας ή ο δικαστής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφέροντά σας και να σας ενημερώνουν σχετικά με την πορεία της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διάταξης εναλλακτικών μέτρων για την περάτωση της διαδικασίας σε περίπτωση μικρής και μέτριας σοβαρότητας αξιόποινης πράξης (Diversion). Αν ο εισαγγελέας εξετάζει την επιβολή τέτοιων εναλλακτικών μέτρων, οφείλει να σας δώσει τη δυνατότητα να εκφράσετε την άποψή σας στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων σας, ιδίως του δικαιώματός σας σε αποζημίωση.

Ο εισαγγελέας μπορεί να ζητεί από εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές σχετικών οργανώσεων να βοηθήσουν τους δράστες και τα θύματα να καταλήξουν σε εξώδικο διακανονισμό. Η διαδικασία εξώδικου διακανονισμού μπορεί να ξεκινήσει μόνο με τη συναίνεσή σας, εκτός αν οι λόγοι για τους οποίους την απορρίπτετε είναι απαράδεκτοι στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Αν ο δράστης είναι κάτω των 18 ετών, δεν είναι απαραίτητη η συναίνεσή σας.

Αν το επιθυμείτε, πρέπει να κληθείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία εξώδικου διακανονισμού. Τα συμφέροντά σας θα ληφθούν υπόψη. Αν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας, ιδίως του δικαιώματός σας αποζημίωσης, θα κληθείτε να υποβάλετε δήλωση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξώδικου διακανονισμού έχετε το δικαίωμα να συνοδεύεστε από πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας. Πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις κατάλληλες οργανώσεις στήριξης θυμάτων το συντομότερο δυνατόν.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Τα δικαιώματα των θυμάτων στην ποινική διαδικασία διέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [Strafprozessordnung (StPO)]. Πρόσβαση στον StPO και σε όλους τους άλλους νόμους παρέχεται δωρεάν μέσω του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυστήματος Νομικών Πληροφοριών της Δημοκρατίας της Αυστρίας (Rechtsinformationssystem des Bundes).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2018

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη


Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να την καταγγείλετε σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα.

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας προφορικά ή γραπτώς, ενώ απαιτείται και η υπογραφή σας. Η καταγγελία μπορεί επίσης να κατατεθεί από τρίτο. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό, συνιστάται να συμπεριλάβετε στην καταγγελία τα σχετικά προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης μιας διεύθυνσης επικοινωνίας, καθώς και τα προσωπικά στοιχεία του τρίτου που καταθέτει την καταγγελία.

Επιπλέον, συνιστάται να υποβάλετε τα αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες σχετικά με τον ύποπτο που τυχόν διαθέτετε. Αυτό θα διευκολύνει την έρευνα.

Η αστυνομία διαθέτει επίσημο έντυπο προς συμπλήρωση (συνήθως με τη βοήθεια υπολογιστή) για την καταγραφή των πληροφοριών που παρέχετε. Από εκείνη τη στιγμή και εφεξής, η καταγγελία της αξιόποινης πράξης από εσάς αποτελεί μέρος του φακέλου.

Μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή απευθείας στον εισαγγελέα.

Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στα γερμανικά ή σε μία από τις επίσημες περιφερειακές γλώσσες.

Εάν δεν διαθέτετε επαρκή γνώση της γερμανικής ή άλλης επίσημης γλώσσας, έχετε δικαίωμα να σας παρασχεθούν υπηρεσίες διερμηνέα.

Στην περίπτωση ορισμένων αξιόποινων πράξεων (π.χ. βίαιων εγκλημάτων ή σεξουαλικών εγκλημάτων) έχετε δικαίωμα αρωγής από οργάνωση στήριξης θυμάτων κατά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την καταγγελία αξιόποινης πράξης. Ωστόσο, ύστερα από ορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στον νόμο, η αστυνομία, ο εισαγγελέας ή το δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί να εξετάσει την υπόθεση. Αυτό το χρονικό διάστημα διαφέρει ανάλογα με το είδος της εκάστοτε αξιόποινης πράξης (προθεσμίες παραγραφής).

Οι αρχές υποχρεούνται να κινήσουν έρευνα όταν ενημερωθούν για εικαζόμενο ποινικό αδίκημα (εξαίρεση: πράξεις διωκόμενες κατ' έγκληση).

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Όταν καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη θα λάβετε γραπτή επιβεβαίωση της καταγγελίας σας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται αριθμός αναφοράς. Αν επικοινωνήσετε αργότερα με το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και αναφέρετε αυτόν τον αριθμό αναφοράς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αστυνομικό που είναι υπεύθυνος για την υπόθεσή σας.

Αν υποβάλετε γραπτώς την καταγγελία στην αστυνομία ή τον εισαγγελέα, πρέπει να τους ζητήσετε τον αριθμό αναφοράς. Σχετική βοήθεια μπορείτε να λάβετε από οργανώσεις στήριξης θυμάτων.

Έχετε το δικαίωμα να εξετάσετε τον φάκελο της υπόθεσης. Πρόσβασή σας στον φάκελο μπορεί να μην επιτραπεί ή να περιοριστεί μόνο αν η εξέταση του φακέλου θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την έρευνα ή να επηρεάσει την κατάθεσή σας ως μάρτυρα.

Το γραφείο του εισαγγελέα θα σας ενημερώνει σχετικά με τις σημαντικές εξελίξεις στη διαδικασία. Για παράδειγμα, θα ενημερωθείτε αν οι αρχές αποφασίσουν να μην προχωρήσουν με τη δίωξη ή αν σκέφτονται να διατάξουν εναλλακτικά μέτρα αντί για συμβατική ποινική διαδικασία (Diversion).

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Στις επαφές σας με τις αρχές επιβολής του νόμου υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης και εκπροσώπησής σας από δικηγόρο, μέλος οργάνωσης στήριξης θυμάτων ή άλλο κατάλληλο πρόσωπο.

Αν δικαιούστε νομική υποστήριξη, θα έχετε τη βοήθεια δικηγόρων, σε συνεργασία με εξειδικευμένες οργανώσεις στήριξης θυμάτων και χωρίς χρέωση, για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τέτοια υποστήριξη αν έχετε υποστεί βία ή επικίνδυνη απειλή ως αποτέλεσμα εκ προθέσεως αξιόποινης πράξης, αν έχει προσβληθεί η γενετήσια ακεραιότητά σας ή αν σχέση προσωπικής εξάρτησής σας αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά την τέλεση τέτοιας αξιόποινης πράξης. Το δικαίωμα να ζητήσετε τέτοια υποστήριξη έχετε επίσης αν είστε στενός συγγενής προσώπου που μπορεί να απεβίωσε εξαιτίας αξιόποινης πράξης ή αν είστε συγγενής προσώπου που μπορεί να απεβίωσε εξαιτίας αξιόποινης πράξης και υπήρξατε μάρτυρας της αξιόποινης πράξης. Η υποστήριξη πρέπει να είναι απαραίτητη για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων του θύματος και να παρέχεται από την οργάνωση στήριξης θυμάτων.

Αν δεν δικαιούστε υπηρεσίες αρωγής θυμάτων, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο για δωρεάν νομική συνδρομή αν συμμετέχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι απαραίτητη η νομική εκπροσώπηση (ιδίως για την αποφυγή μεταγενέστερης αστικής αγωγής) και το εισόδημά σας δεν επαρκεί για την πληρωμή πληρεξουσίου δικηγόρου χωρίς να θιγεί η διαβίωσή σας, η αίτηση θα γίνει δεκτή.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τα έξοδα μετακίνησης από και προς το γραφείο του εισαγγελέα, το δικαστήριο ή τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης θα αποζημιωθούν και θα σας καταβληθεί αποζημίωση για τη δαπάνη σας σε χρόνο σε περίπτωση που υποστήκατε οικονομική ζημία ως αποτέλεσμα της μετακίνησης. Αν είστε μάρτυρας και πρέπει να διανυκτερεύσετε και να πάρετε πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό γεύμα σε συγκεκριμένο μέρος, το κόστος της διαμονής σας θα αποζημιωθεί έως ορισμένο ποσό. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για την πληρωμή αυτή εντός 14 ημερών.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Αν ο εισαγγελέας θέσει την υπόθεση στο αρχείο, πρέπει να σας ενημερώσει. Έχετε στη συνέχεια 14 ημέρες για να ζητήσετε από τον εισαγγελέα να σας εξηγήσει τους λόγους για την απόφασή του αυτή. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε συνέχιση της διαδικασίας αν:

 • έχει λάβει χώρα παραβίαση ή πλημμελής εφαρμογή νόμου
 • υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια των περιστατικών βάσει των οποίων ελήφθη η απόφαση περάτωσης της διαδικασίας ή
 • παρέχονται νέα πραγματικά περιστατικά ή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν τη συνέχιση της διαδικασίας.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 14 ημερών από την ενημέρωσή σας σχετικά με την απόφαση του εισαγγελέα να περατώσει τη διαδικασία ή την ενημέρωσή σας σχετικά με τους λόγους της περάτωσης. Αν δεν έχετε λάβει τέτοια ενημέρωση εντός της εν λόγω προθεσμίας, η προθεσμία για την αίτηση παρατείνεται στους τρεις μήνες από την απόφαση. Η αίτηση συνέχισης της διαδικασίας πρέπει να απευθύνεται στον εισαγγελέα.

Αν ο εισαγγελέας κρίνει την αίτηση βάσιμη, θα συνεχίσει τη διαδικασία. Διαφορετικά, ο εισαγγελέας πρέπει να απαντήσει γραπτώς και να υποβάλει την απάντησή του, μαζί με τον φάκελο της υπόθεσης, στο δικαστήριο, το οποίο θα αποφανθεί επί της αίτησής σας. Αν το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτησή σας, ο εισαγγελέα οφείλει να συνεχίσει τη διαδικασία. Διαφορετικά, η αίτηση απορρίπτεται.

Αν ο εισαγγελέας αποφασίσει να διατάξει εναλλακτικά μέτρα αντί της συμβατικής ποινικής διαδικασίας (Diversion), δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συνέχισης της διαδικασίας.

Αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και στη συνέχεια ο εισαγγελέας θέσει την υπόθεση στο αρχείο, έχετε, υπό ορισμένους όρους, το δικαίωμα να διατηρήσετε τις κατηγορίες ως επικουρικός κατήγορος («Subsidiarankläger»). Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να συμμετέχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων («Privatbeteiligter»). Στη συνέχεια, μπορείτε να αποκτήσετε το καθεστώς του επικουρικού κατήγορου με δήλωση ότι θα διατηρήσετε τις κατηγορίες.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δίκη ως θύμα. Θα κληθείτε να παραστείτε ενώπιον του δικαστηρίου μόνο αν απαιτείται να καταθέσετε ως μάρτυρας. Το θύμα υποχρεούται να συμμορφωθεί με κλήση σε εξέταση μόνο αν κλητευθεί ως μάρτυρας.

Αν χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες αρωγής θυμάτων, η οργάνωση στήριξης θυμάτων που παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες θα ενημερωθεί σχετικά με τις ημερομηνίες των ακροαματικών διαδικασιών.

Αν καταθέσατε στο πλαίσιο κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης κατά τη διάρκεια της έρευνας, θα ενημερωθείτε σχετικά με την ημερομηνία της δίκης μόνο αν το ζητήσατε. Αν είστε πολιτικώς ενάγων («Privatbeteiligter»), επικουρικός κατήγορος («Subsidiärankläger») ή εγκαλών («Privatankläger»), θα ενημερωθείτε έγκαιρα για τις καθορισμένες ημερομηνίες των ακροαματικών διαδικασιών. Ανεξάρτητα από το αν η δίκη διεξάγεται δημόσια, έχετε ως θύμα το δικαίωμα να παραστείτε και να συνοδεύεστε από πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας — δικηγόρο, μέλος οργάνωσης στήριξης θυμάτων ή άλλο πρόσωπο. Έχετε το δικαίωμα να θέσετε ερωτήσεις στον κατηγορούμενο, τους μάρτυρες και τους εμπειρογνώμονες, καθώς και δικαίωμα ακρόασης όσον αφορά το δικαίωμα αποζημίωσής σας.

Αν είστε πολιτικώς ενάγων, μπορείτε να επιλέξετε να μην παραστείτε στην ακροαματική διαδικασία. Ωστόσο, αν είστε εγκαλών και δεν παραστείτε στην ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο θα συναγάγει κατ' αμάχητο τεκμήριο ότι δεν ενδιαφέρεστε πλέον για την καταδίκη και θα κλείσει την υπόθεση.

Αν δεν μιλάτε γερμανικά (ή άλλη επίσημη γλώσσα), έχετε δικαίωμα σε δωρεάν διερμηνεία κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Είστε θύμα αν πληροίτε τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Τα παρακάτω πρόσωπα έχουν την ιδιότητα του θύματος:

 • τα πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν υποστεί βία ή επικίνδυνη απειλή ως αποτέλεσμα εκ προθέσεως αξιόποινης πράξης, των οποίων ενδέχεται να έχει προσβληθεί η γενετήσια ακεραιότητα και το δικαίωμα γενετήσιου αυτοπροσδιορισμού ή των οποίων σχέση προσωπικής εξάρτησης ενδέχεται να αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά την τέλεση τέτοιας αξιόποινης πράξης,
 • ο σύζυγος, ο καταχωρισμένος σύντροφος, ο σύντροφος ζωής, οι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, ο αδελφός ή η αδελφή και οι λοιποί δικαιούχοι διατροφής προσώπου που ενδεχομένως απεβίωσε λόγω αξιόποινης πράξης, ή άλλοι συγγενείς του που υπήρξαν μάρτυρες της αξιόποινης πράξης, και
 • κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης ή του οποίου τα προστατευόμενα από το ποινικό δίκαιο έννομα συμφέροντα ενδέχεται να προσβλήθηκαν με άλλο τρόπο.

Είστε μάρτυρας αν υπέπεσαν στην αντίληψή σας στοιχεία σχετικά με την ποινική διαδικασία. Αυτό καθορίζεται από την αστυνομία και τον εισαγγελέα κατά τη διάρκεια της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η απόφαση αυτή λαμβάνεται από το δικαστήριο.

Το αν θα συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων εξαρτάται από εσάς.

Εσείς αποφασίζετε επίσης και για αν θα συνεχίσετε τη διαδικασία ως επικουρικός κατήγορος σε περίπτωση που αποσυρθούν οι κατηγορίες.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όλες οι αρχές πρέπει να σέβονται την προσωπική σας αξιοπρέπεια ως θύμα και το δικαίωμά σας σε προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και οι συγκεκριμένες ανάγκες προστασίας σας. Όλα τα θύματα πρέπει να ενημερώνονται το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη δυνατότητα να λάβουν βοήθεια και αποζημίωση.

Αν το ζητήσετε, πρέπει να σας χορηγηθεί βεβαίωση της καταγγελίας της αξιόποινης πράξης που υποβάλατε.

Κάθε θύμα δικαιούται εκπροσώπηση και συμβουλές. Αυτές μπορούν να παρασχεθούν από δικηγόρο, οργάνωση στήριξης θυμάτων ή άλλο κατάλληλο εκπρόσωπο. Αν δικαιούστε υπηρεσίες αρωγής θυμάτων, το πρόσωπο που σας παρέχει νομική υποστήριξη θα σας εκπροσωπήσει στη διαδικασία.

Αν δεν πληροίτε τους όρους για νομική υποστήριξη αλλά επιθυμείτε να εκπροσωπηθείτε ως πολιτικώς ενάγων από δικηγόρο, μπορείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να υποβάλετε αίτηση για νομική συνδρομή.

Ως μάρτυρας απαλλάσσεστε από την υποχρέωση κατάθεσης αν θα πρέπει να ενοχοποιήσετε συγγενή σας. Δεν διαθέτετε το εν λόγω δικαίωμα απαλλαγής αν είστε ενήλικος και διεκδικείτε αποζημίωση ως πολιτικώς ενάγων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Μπορείτε να αρνηθείτε να απαντήσετε σε μεμονωμένες ερωτήσεις:

 • αν η απάντηση θα ήταν ταπεινωτική ή θα σας εξέθετε σε κίνδυνο άμεσης και σημαντικής οικονομικής ζημίας
 • αν η απάντηση θα αφορούσε τον αυστηρά στενό ιδιωτικό βίο σας ή τον αυστηρά στενό ιδιωτικό βίο άλλου προσώπου
 • αν δεν θεωρείτε εύλογες τις ερωτήσεις σχετικά με λεπτομέρειες σεξουαλικού εγκλήματος.

Ωστόσο, μπορεί να υποχρεωθείτε να απαντήσετε αν η κατάθεσή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το αντικείμενο της διαδικασίας.

Αν είναι παρόντα άλλα πρόσωπα κατά την εξέτασή σας, θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε να μην κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν χρειάζεται να αποκαλύψετε τη διεύθυνση κατοικίας σας. Αντίθετα, μπορείτε να δηλώσετε άλλη διεύθυνση επιδόσεων, στην οποία οι αρχές θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας.

Δικαιούστε να εξετάσετε τους φακέλους της υπόθεσης αν άπτονται των συμφερόντων σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε αντίγραφα από τον φάκελο έναντι τέλους.

Αν ο προσωρινά κρατούμενος ή προφυλακισμένος κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος, πρέπει να ενημερωθείτε αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, εκ προθέσεως βίας ή επικίνδυνης απειλής ή αν έχει προσβληθεί η γενετήσια ακεραιότητά σας. Αν είστε θύμα άλλου είδους αξιόποινης πράξης, πρέπει να υποβάλετε αίτημα με το οποίο να δηλώνετε ότι επιθυμείτε να ενημερωθείτε σε περίπτωση απόλυσης του δράστη.

Πρέπει να ενημερωθείτε για την περάτωση και τη συνέχιση της διαδικασίας, καθώς για τη διακοπή της έρευνας από τον εισαγγελέα. Αν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής εναλλακτικών μέτρων αντί της συμβατικής ποινικής διαδικασίας, πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συνέχισης της διαδικασίας αν αυτή έχει τεθεί στο αρχείο από τον εισαγγελέα.

Εάν δεν γνωρίζετε επαρκώς τη γερμανική γλώσσα ή πάσχετε από προβλήματα ακοής ή ομιλίας, έχετε δικαίωμα σε υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης. Δικαιούστε να συμμετάσχετε στις διαδικασίες κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης, τις αναπαραστάσεις του περιστατικού και τη δίκη, όπου έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ερωτήσεις και αιτήσεις.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ως θύμα, δικαιούστε στο πλαίσιο της κατάθεσής σας ή της κατά τα λοιπά συμμετοχής σας σε εξέταση ή ακροαματική διαδικασία να υποβάλετε δηλώσεις συναφείς προς τα δικαιώματα που διαθέτετε ως θύμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δηλώσετε ότι θα συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων και να ζητήσετε να σας επιδικαστεί αποζημίωση. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε ερωτήσεις στον κατηγορούμενο.

Αν κληθείτε σε εξέταση ή συζήτηση στο ακροατήριο δικαιούστε να καταθέσετε.

Αν είστε επίσης μάρτυρας, υποχρεούστε να συμμορφωθείτε με τυχόν κλήση που θα λάβετε και να παράσχετε αληθείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κατά τη διάρκεια της δίκης θα ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματά σας στην αρχή της εξέτασής σας.

Εξαρτάται από εσάς αν θέλετε να συμμετάσχετε στο σύνολο της ακροαματικής διαδικασίας.

Η απόφαση εκδίδεται στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της απόφασης παραμένοντας στην ακροαματική διαδικασία έως το τέλος ή μελετώντας τη δικογραφία.

Αν συμμετείχατε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων, το δικαστήριο υποχρεούται στην απόφασή του να κρίνει και όσον αφορά την αξίωσή σας. Αν αποφασίσει να σας επιδικάσει αποζημίωση, η απόφαση αποτελεί εκτελεστό τίτλο βάσει του αστικού δικαίου και μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για προκαταβολή της αποζημίωσης. Ωστόσο, αυτό τελεί υπό την προϋπόθεση ότι καταδικασθείς δεν μπορεί να εκπληρώσει άμεσα την υποχρέωσή του πληρωμής λόγω της έκτισης (στερητικής της ελευθερίας) ποινής.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει την επιστροφή στο θύμα περιουσιακών του στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή του κατηγορουμένου.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Έχετε το δικαίωμα να εξετάσετε τον φάκελο της υπόθεσης. Πρόσβασή σας στον φάκελο μπορεί να μην επιτραπεί ή να περιοριστεί μόνο αν η εξέταση του φακέλου θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την έρευνα ή να επηρεάσει την κατάθεσή σας ως μάρτυρα.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2018

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη


Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Γενικά, δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης έχουν 1) ο πολιτικώς ενάγων («Privatbeteiligter»), 2) ο επικουρικός κατήγορος («Subsidiärankläger») και 3) ο εγκαλών («Privatankläger»).

Προβλέπονται δύο είδη προσφυγής: Η προσφυγή ακύρωσης (Nichtigkeitsbeschwerde) αφορά τη νομιμότητα της διαδικασίας και της απόφασης, ενώ η έφεση (Berufung) στρέφεται κατά της απόφασης επί των αστικού δικαίου αξιώσεων. Ως εγκαλών μπορείτε επίσης να προσφύγετε κατά της απόφασης επιμέτρησης της ποινής. Σε περίπτωση αθώωσης του κατηγορουμένου, ο πολιτικώς ενάγων και ο επικουρικός κατήγορος παραπέμπονται στα πολιτικά δικαστήρια για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

Ως πολιτικώς ενάγων, επικουρικός κατήγορος ή εγκαλών έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ακύρωσης κατά απόφασης στην παρακάτω περίπτωση:

 • αν η αστική αξίωσή σας έχει παραπεμφθεί στα πολιτικά δικαστήρια λόγω αθώωσης του κατηγορουμένου και είναι σαφές ότι η απόρριψη αιτήματος που υποβάλατε κατά τη δίκη επηρέασε αρνητικά την προβολή των αστικών αξιώσεών σας.

Ως πολιτικώς ενάγων ή επικουρικός κατήγορος έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση αν:

 • σε περίπτωση καταδίκης του κατηγορουμένου, το δικαστήριο παραπέμψει τις αξιώσεις σας στα πολιτικά δικαστήρια, παρότι θα μπορούσε να τις είχε κρίνει το ίδιο το ποινικό δικαστήριο, καθώς οι αξιώσεις σας ήταν βάσιμες και δικαιολογημένες.

Στη διαδικασία ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου (Bezirksgericht) και ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου (Landesgericht als Einzelrichter), ο πολιτικώς ενάγων και ο επικουρικός κατήγορος μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης επί των αστικών αξιώσεών τους όχι μόνο αν οι εν λόγω αξιώσεις παραπέμπονται εξολοκλήρου στα πολιτικά δικαστήρια, αλλά και για λόγους που αφορούν το ύψος της αποζημίωσης που τυχόν τους επιδικάστηκε.

Αν συμμετέχετε στη διαδικασία ως εγκαλών, έχετε στη διάθεσή σας τα ίδια ένδικα μέσα με τον εισαγγελέα. Αν αθωωθεί ο κατηγορούμενος, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ακύρωσης. Στη διαδικασία ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου και ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου μπορείτε επίσης, στο πλαίσιο έφεσης όσον αφορά την ενοχή του κατηγορουμένου, να αμφισβητήσετε τα πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε ως αληθή η απόφαση. Αν καταδικαστεί ο κατηγορούμενος, μπορείτε να ασκήσετε έφεση αν δεν συμφωνείτε με την ποινή ή αν οι αστικές αξιώσεις σας παραπεμφθούν στα πολιτικά δικαστήρια. Αν δεν ήσασταν παρών στη συνεδρίαση κατά την οποία το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του, θα χρειαστεί να εξετάσετε τη δικογραφία για να ενημερωθείτε αν ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ή όχι. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να υπογραφεί από τον δικαστή εντός τεσσάρων εβδομάδων. Αν συμμετείχατε στη δίκη ως πολιτικώς ενάγων, επικουρικός κατήγορος ή εγκαλών και ασκήσετε έφεση ή προσφυγή ακύρωσης εντός τριών ημερών από την έκδοση της απόφασης, πρέπει να σας χορηγηθεί αντίγραφο της απόφασης. Μπορείτε να αιτηθείτε νομική συνδρομή για την άσκηση έφεσης ή προσφυγής ακύρωσης. Αν είναι απαραίτητο, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δωρεάν μεταφραστικές υπηρεσίες. Η νομική συνδρομή εγκρίνεται από το δικαστήριο αν είναι απαραίτητη η νομική εκπροσώπηση και ταυτόχρονα το εισόδημά σας δεν επαρκεί για την πληρωμή πληρεξουσίου δικηγόρου χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαβίωσή σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Όλα τα θύματα μπορούν να ζητήσουν να ενημερωθούν για την πρώτη φορά που θα επιτραπεί στον κατάδικο να βγει από τη φυλακή χωρίς επιτήρηση, για τυχόν απόδραση και εκ νέου σύλληψη του κατάδικου, για τυχόν επικείμενη ή επελθούσα αποφυλάκιση του κατάδικου και για τους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν σε περίπτωση τυχόν υπό όρους απόλυσης του κατάδικου.

Στα θύματα σεξουαλικού εγκλήματος ή εγκλήματος βίας με σεξουαλικά κίνητρα, αν έχουν ζητήσει να ενημερωθούν σε περίπτωση εξόδου του κατάδικου από τη φυλακή ή αποφυλάκισής του, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ακρόασης πριν εγκριθεί η απότιση της ποινής με κατ' οίκον περιορισμό υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση. Τα θύματα αυτά πρέπει επίσης να ενημερώνονται σε περίπτωση έγκρισης της απότισης της ποινής με κατ' οίκον περιορισμό υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση. Για την πραγμάτωση των εν λόγω δικαιωμάτων τους ενημέρωσης και ακρόασης δικαιούνται υπηρεσίες αρωγής θυμάτων.

Κατά τα λοιπά, δεν θα λάβετε άλλες πληροφορίες από τις αρχές αφότου καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Ωστόσο, θα συνεχίσετε να έχετε το δικαίωμα εξέτασης του φακέλου της δικογραφίας αν επηρεάζονται τα συμφέροντά σας.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Μετά τη δίκη έχετε δικαίωμα σε μία τελική συνάντηση με την οργάνωση που σας παρείχε υπηρεσίες αρωγής θυμάτων.

Τα θύματα αξιόποινης πράξης που έχουν λάβει ψυχολογική υποστήριξη κατά την ποινική διαδικασία δικαιούνται τέτοια υποστήριξη και σε μεταγενέστερη αστική διαδικασία. Αυτό προϋποθέτει το αντικείμενο της αστικής διαδικασίας να συνδέεται με το αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας και η υποστήριξη αυτή να είναι απαραίτητη για την προστασία των δικονομικών δικαιωμάτων του θύματος. Η οργάνωση στήριξης θυμάτων που παρέχει την υποστήριξή της θα αξιολογήσει αν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις. Το θύμα μπορεί να ζητήσει νομική συνδρομή ώστε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο στην αστική διαδικασία. Η υποστήριξη αυτή θα χορηγηθεί έως την περάτωση της αστικής διαδικασίας το πολύ.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της δίκης και την ποινή που επιβλήθηκε είτε παραμένοντας στην αίθουσα του δικαστηρίου έως την προφορική ανακοίνωση της απόφασης είτε εξετάζοντας τον φάκελο της υπόθεσης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Κατόπιν αίτησής σας, θα ενημερωθείτε αμέσως αν ο δράστης διαφύγει από τη φυλακή ή αποφυλακιστεί, καθώς και για την πρώτη περίπτωση που θα χορηγηθεί στον δράστη άδεια χωρίς επιτήρηση από τη φυλακή. Θα ενημερωθείτε επίσης όταν συλληφθεί δράστης που απέδρασε. Σε περίπτωση που ο δράστης απολυθεί υπό όρους και του επιβληθούν συναφώς όροι με σκοπό την προστασία του θύματος, θα ενημερωθείτε και για τους όρους αυτούς.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Το θύμα συμμετέχει στις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μόνο στα θύματα σεξουαλικού εγκλήματος ή εγκλήματος βίας με σεξουαλικά κίνητρα τα οποία έχουν ζητήσει να ενημερωθούν για τυχόν απόδραση ή αποφυλάκιση του δράστη παρέχεται δυνατότητα ακρόασης πριν αποφασιστεί η απότιση της ποινής με κατ' οίκον περιορισμό υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση.

1. Πολιτικώς ενάγων («Privatbeteiligter»)

Για να γίνετε πολιτικώς ενάγων πρέπει να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένο ποσοτικό προσδιορισμό της αξίωσης που προβάλλεται για την αποζημίωση ή την αποκατάσταση της ζημίας ή της προσβολής που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στην αστυνομία ή τον εισαγγελέα. Μπορεί να υποβληθεί γραπτώς ή προφορικά. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί πριν από την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας. Αυτό είναι το ύστατο χρονικό σημείο έως το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά η αξίωση.

Ως πολιτικώς ενάγων, πέραν των δικαιωμάτων που έχετε ως θύμα, έχετε τα εξής πρόσθετα δικαιώματα:

 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διεξαγωγή αποδείξεων που μπορούν να συμβάλουν στην καταδίκη του δράστη ή να θεμελιώσουν την αξίωση αποζημίωσης το δικαίωμα να κλητευθείτε στη δίκη το δικαίωμα να προσφύγετε κατά της απόφασης του δικαστηρίου να θέσει την υπόθεση στο αρχείο το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση με βάση τις αστικές αξιώσεις σας.

2. Επικουρικός κατήγορος («Subsidiarankläger»)

Για να γίνετε επικουρικός κατήγορος πρέπει να είστε ή να γίνετε πολιτικώς ενάγων και να υποβάλετε δήλωση διατήρησης των κατηγοριών. Αν ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος, δεν είναι δυνατή η επικουρική δίωξη.

Μπορείτε να γίνεται επικουρικός κατήγορος υποβάλλοντας δήλωση. Αν ο εισαγγελέας αποσύρει τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης, πρέπει να υποβάλετε τη δήλωση αυτή αμέσως, αν είχατε κλητευθεί νόμιμα στη συνεδρίαση. Αν δεν παρίσταστε ενώ είχατε κλητευθεί ή δεν υποβάλετε δήλωση επικουρικής δίωξης, ο κατηγορούμενος θα αθωωθεί.

Αν ο εισαγγελέας αποσύρει τις κατηγορίες εκτός της ακροαματικής διαδικασίας ή αν δεν κλητευθήκατε νομίμως ως πολιτικώς ενάγων, το δικαστήριο πρέπει να σας ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξη αυτή. Στην περίπτωση αυτή, θα έχετε έναν μήνα για να υποβάλετε δήλωση επικουρικής δίωξης.

Αν συνεχίσετε τη δίωξη αντί του εισαγγελέα, ο εισαγγελέας θα έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τη δικαστική διαδικασία και θα μπορεί να αποφασίσει να αναλάβει εκ νέου ο ίδιος τη δίωξη. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα συνεχίσετε να συμμετέχετε στη δίκη ως πολιτικώς ενάγων.

3. Εγκαλών («Privatankläger»)

Ορισμένες λιγότερο σοβαρές αξιόποινες πράξεις δεν διώκονται αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα αλλά μόνο με πρωτοβουλία του θύματος. Αν είστε θύμα τέτοιας αξιόποινης πράξης, η ποινική διαδικασία θα κινηθεί μόνο αν υποβάλετε έγκληση ενώπιον του δικαστηρίου. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσετε την ιδιότητα του εγκαλούντος. Στις υποθέσεις αυτές δεν υπάρχει στάδιο έρευνας, αλλά ως εγκαλών πρέπει να αποδείξετε όλα τα πραγματικά περιστατικά που είναι αναγκαία για να υπάρξει καταδίκη. Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί, θα επιβαρυνθείτε ο ίδιος με τα έξοδα της δίκης.

4. Υπηρεσίες αρωγής θυμάτων

Αν ως αποτέλεσμα εκ προθέσεως αξιόποινης πράξης έχετε υποστεί βία ή επικίνδυνη απειλή ή έχει προσβληθεί η γενετήσια ακεραιότητάς σας, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε υπηρεσίες αρωγής θυμάτων. Το δικαίωμα να ζητήσετε τέτοια υποστήριξη έχετε επίσης αν είστε στενός συγγενής προσώπου που μπορεί να απεβίωσε εξαιτίας αξιόποινης πράξης ή αν είστε συγγενής προσώπου που μπορεί να απεβίωσε εξαιτίας αξιόποινης πράξης και υπήρξατε μάρτυρας της αξιόποινης πράξης. Υπηρεσίες αρωγής θυμάτων πρέπει πάντα να χορηγούνται δωρεάν και χωρίς την ανάγκη προηγούμενης αίτησης στις περιπτώσεις θυμάτων των οποίων ενδέχεται να προσβλήθηκε η γενετήσια ακεραιότητα και τα οποία είναι κάτω των 14 ετών.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αρωγής θυμάτων παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η οποία περιλαμβάνει τη συνοδεία σας στο αστυνομικό τμήμα και το δικαστήριο για τις καταθέσεις σας, καθώς και την προετοιμασία σας για τη δίκη.

Οι υπηρεσίες αρωγής θυμάτων παρέχονται από ειδικές οργανώσεις στήριξης θυμάτων (όπως κέντρα προστασίας ανηλίκων, κέντρα συμβουλευτικής ή κέντρα παρέμβασης). Το προσωπικό τους αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους ή αντίστοιχους επαγγελματίες με επιπλέον —υποχρεωτική— νομική εκπαίδευση στον τομέα των ποινικών διαδικασιών.

Οι υπηρεσίες αρωγής θυμάτων περιλαμβάνουν επίσης νομική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της νομικής συνδρομής και της εκπροσώπησης ενώπιον του δικαστηρίου και των αρχών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από δικηγόρους σε συνεργασία με οργανώσεις στήριξης θυμάτων.

Οι υπηρεσίες αρωγής θυμάτων χρηματοδοτούνται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2018

4 - Αποζημίωση


Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, παράσταση πολιτικής αγωγής);

Για τη διεκδίκηση χρηματικών απαιτήσεων (π.χ. για αποζημίωση για ηθική βλάβη, έξοδα νοσηλείας), τα θύματα μπορούν

 • να ασκήσουν αστική αγωγή κατά του δράστη ή
 • να συμμετάσχουν στην ποινική διαδικασία κατά του κατηγορουμένου ως πολιτικώς ενάγοντες.

Για να διεκδικήσετε αποζημίωση ως πολιτικώς ενάγων στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας πρέπει να υποβάλετε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένο ποσοτικό προσδιορισμό της αξίωσης που προβάλλεται για την αποκατάσταση της ζημίας ή της προσβολής που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη, ενώ η βασιμότητα των εν λόγω αξιώσεων (αποζημίωση, αποκατάσταση) πρέπει να αποδεικνύεται όσον αφορά τη βάση και το ύψος τους. Επιπλέον προϋπόθεση είναι η καταδίκη του κατηγορουμένου για τη βλάβη που προκλήθηκε.

Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία θα πρέπει να υποβάλλεται το συντομότερο δυνατόν (ιδανικά κατά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης στην αστυνομία). Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και μετά την παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο, περίπτωση κατά την οποία η δήλωση υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, είτε προφορικά (οπότε συντάσσεται πρακτικό) είτε εγγράφως (χωρίς να είναι αναγκαίο να πληροί το σχετικό έγγραφο ιδιαίτερες τυπικές απαιτήσεις). Κατά τη διάρκεια της κύριας διαδικασίας, δήλωση μπορεί να υποβληθεί το αργότερο έως την περάτωση της αποδεικτικής διαδικασίας. Αυτό είναι το ύστατο χρονικό σημείο έως το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά η αξίωση.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Αν ο καταδικασθείς δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του να πληρώσει το επιδικασθέν ποσό, ο πιστωτής, δηλαδή το θύμα υπέρ του οποίου επιδικάστηκε η αποζημίωση, μπορεί να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση με τη βοήθεια του δικαστηρίου. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να κατατεθεί γραπτή ή προφορική αίτηση (αίτηση εκτέλεσης) στο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο (Bezirksgericht). Για την πραγμάτωση αξίωσης αποζημίωσης που επιδικάστηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση έχετε προθεσμία 30 ετών. Μετά την προθεσμία αυτή η αξίωση παραγράφεται.

Σε περίπτωση που περιουσιακά στοιχεία του καταδικασθέντος κηρυχθούν περιελθόντα στο δημόσιο, το θύμα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ικανοποίηση της αξίωσης αποζημίωσης που του επιδικάστηκε από τα περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο δημόσιο.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Προκαταβολή μπορεί να χορηγηθεί μόνο αν η πληρωμή εμποδίζεται από την εκτέλεση ποινής. Αυτό ισχύει π.χ. αν ο δράστης δεν είναι σε θέση να αποκτήσει εισόδημα λόγω της έκτισης στερητικής της ελευθερίας ποινής ή δεν έχει κεφάλαια λόγω της πληρωμής χρηματικής ποινής. Προϋπόθεση για τη χορήγηση τέτοιας προκαταβολής είναι να έχει επιδικαστεί στον πολιτικώς ενάγοντα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποζημίωση λόγω θανάτου, σωματικής βλάβης, βλάβης στην υγεία ή βλάβης στην περιουσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλείεται η χορήγηση προκαταβολής (π.χ. αν υφίστανται άλλες αξιώσεις για κρατικές παροχές ή αν η ζημία συνίσταται σε τραυματισμό που προκλήθηκε λόγω συμμετοχής σε συμπλοκή ή αν το θύμα βαρύνεται με βαριά αμέλεια).

Το αίτημα χορήγησης προκαταβολής πρέπει να κατατεθεί στο αρμόδιο ποινικό δικαστήριο.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων μπορούν να λάβουν χρηματικές παροχές από το κράτος αν

 • δεν ήταν σε θέση να ασκήσουν το επάγγελμά τους λόγω ασθένειας, μετανοσοκομειακής φροντίδας κ.λπ. με αποτέλεσμα να μειωθούν τα εισοδήματά τους
 • χρειάστηκε να υποβληθούν σε ψυχοθεραπεία, παρέμβαση για την αντιμετώπιση κρίσης ή άλλη θεραπεία για να βελτιώσουν την υγεία τους
 • χρειάζονται ορθοπεδική θεραπεία
 • έχουν υποστεί ζημία τα γυαλιά ή η οδοντοστοιχία τους
 • χρειάζονται αποκατάσταση
 • χρειάζονται φροντίδα (στην περίπτωση αυτή μπορεί να χορηγηθεί επίδομα διαρκούς περίθαλψης και επίδομα μέριμνας)
 • είναι τυφλά (στην περίπτωση αυτή μπορεί να χορηγηθεί επίδομα τυφλότητας).

Τα θύματα που υπέστησαν βαριά σωματική βλάβη μετά τις 31 Μαΐου 2009 μπορούν να λάβουν κατ’ αποκοπή αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Τα επιζώντα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας των θυμάτων αξιόποινης πράξης λαμβάνουν

 • αποζημίωση για απώλεια διατροφής (αν το θύμα απεβίωσε και ο/η σύζυγός του και/ή τα τέκνα του στερήθηκαν τη διατροφή που θα λάμβαναν από τον θανόντα)
 • θεραπευτική αγωγή (π.χ. ψυχοθεραπεία) και ορθοπεδική φροντίδα
 • έξοδα κηδείας έως ένα καθορισμένο μέγιστο ποσό.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Αν ο δράστης δεν καταδικαστεί, το θύμα παραπέμπεται στα πολιτικά δικαστήρια και μπορεί να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Όχι.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2018

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια


Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Strafprozessordnung — StPO), το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει συνάψει συμβάσεις με κατάλληλες, αξιόπιστες οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια στα θύματα αφού επαληθεύσουν ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω οργανώσεις μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου κατατάσσονται ανά ομόσπονδο κράτος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟργανώσεις στήριξης θυμάτων

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων

Ομοσπονδιακό Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας (Sozialministeriumservice): 0043 158831 και γενική ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τα θύματα: 0800 112 112

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί αποζημίωσης των θυμάτων (Verbrechensopfergesetz —VOG), Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (BGBl.) 288/1972.

Σύμφωνα με τον νόμο περί αποζημίωσης των θυμάτων, η διαδικασία είναι ίδια για όλους τους αιτούντες (Αυστριακούς και αλλοδαπούς). Πρόκειται για διοικητική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας η αρχή πρέπει να διαπιστώσει τα συναφή πραγματικά περιστατικά και να λάβει απόφαση σχετικά με τη στήριξη που ζητήθηκε. Ο αιτών οφείλει να συνεργαστεί κατά τη διαδικασία και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (μεταξύ άλλων με σκοπό τη διαπίστωση της ζημίας).

Οι αιτήσεις βάσει του νόμου περί αποζημίωσης των θυμάτων υποβάλλονται στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο είναι αρμόδιο να τις κρίνει.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Τα παρακάτω πρόσωπα δικαιούνται υπηρεσίες αρωγής θυμάτων:

 • τα θύματα εγκλήματος βίας, σεξουαλικού εγκλήματος ή επικίνδυνης απειλής ή τα θύματα των οποίων προσωπική εξάρτηση μπορεί να αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά την τέλεση εκ προθέσεως αξιόποινης πράξης
 • ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος ζωής, οι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, τα αδέλφια και οι άλλοι δικαιούχοι διατροφής προσώπου που απεβίωσε λόγω αξιόποινης πράξης, καθώς και άλλοι οικείοι που υπήρξαν μάρτυρες του θανάτου συγγενούς τους.

Κατόπιν αιτήματός τους, στα εν λόγω θύματα πρέπει να παρέχεται ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, αν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των δικονομικών τους δικαιωμάτων, λαμβανομένου υπόψη στον μέγιστο δυνατό βαθμό του προσωπικού τους επηρεασμού. Οι οργανώσεις στήριξης θυμάτων είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση του κατά πόσο η εν λόγω υποστήριξη είναι «απαραίτητη». Τα θύματα σεξουαλικού εγκλήματος που είναι κάτω από 14 ετών δικαιούνται πάντα ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής στήριξης, τα θύματα προετοιμάζονται για την ψυχολογική πίεση της διαδικασίας, δέχονται βοήθεια για την αντιμετώπιση των συναισθημάτων που βιώνουν (άγχος, απελπισία, θλίψη ή θυμός) και συνοδεύονται κατά τη διάρκεια των καταθέσεων που παρέχουν στο πλαίσιο της έρευνας ή της δίκης.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σκοπός της νομικής υποστήριξης είναι η παροχή βοήθειας στα θύματα για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Η υποστήριξη αυτή είναι χρήσιμη και απαραίτητη ιδίως σε περίπτωση που, λόγω των συγκεκριμένων περιστάσεων, εγείρονται ανησυχίες ότι τα δικαιώματα του θύματος δεν θα τύχουν του απαραίτητου σεβασμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν το θύμα έχει υποστεί ηθική ή υλική βλάβη ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης, ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση (π.χ. για ηθική βλάβη) για λογαριασμό του θύματος (μέσω της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2018