Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

  • Uz sākumlapu
  • ...
  • Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Beļģija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: franču.


Jūs uzskatīs par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tāda nodarījuma dēļ, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem kvalificē kā noziedzīgu nodarījumu, jums būs nodarīts kaitējums, piemēram, jūs būsiet guvis miesas bojājumus vai jūsu īpašumam būs radīti zaudējumi, tas būs nozagts utt. Noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir konkrētas tiesību aktos paredzētas individuālās tiesības gan pirms kriminālprocesa, gan tā laikā, gan pēc tā.

Beļģijā kriminālprocess ir sadalīts izmeklēšanas un iztiesāšanas posmā. Izmeklēšanu parasti vada prokurors, bet dažos sarežģītākos gadījumos – izmeklēšanas tiesnesis. Izmeklēšanā tiek vākti pierādījumi, lai noskaidrotu, vai ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, un kas to izdarījis.

Pēc tam, kad izmeklēšana ir beigusies, lieta tiek slēgta vai nosūtīta iztiesāšanai tiesā. Tiesas procesā tiesa izvērtē savāktos pierādījumus un lemj par apsūdzētā vainu. Ja apsūdzētais tiek atzīts par vainīgu, var piespriest sodu. Tomēr tiesa var atzīt personu arī par nevainīgu un taisīt attaisnojušu spriedumu.

Kā cietušajam jums ir virkne tiesību visās kriminālprocesa stadijās. Ja Jūs vēlaties aktīvāk piedalīties procesā, varat lūgt, lai jūs tiktu reģistrēts kā aizskartā persona vai jūs varat celt civilprasību kriminālprocesā. Noteiktos apstākļos jūs varat ierosināt kriminālprocesu pats, tieši aicinot nodarījumu izdarījušo personu ierasties tiesā vai iesniedzot sūdzību izmeklēšanas tiesnesim un vienlaikus piesakoties civilprasītāja statusam. Kā civilprasītājs kriminālprocesā jūs varat pieprasīt kompensāciju no vainīgās personas. Ja ir izpildīti vairāki nosacījumi (piemēram, ja esat cietis vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā un vainīgā persona vai apdrošinātājs nespēj kompensēt nodarīto kaitējumu), jūs varat būt tiesīgs saņemt kompensāciju no valsts.

Turpmākajās faktu lapās atradīsiet informāciju par dažādajām kriminālprocesa stadijām un par jūsu tiesībām Saite atveras jaunā logānoziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā, Saite atveras jaunā logātiesas procesa laikā un Saite atveras jaunā logāpēc pirmā tiesas procesa. Papildu informāciju par Jums Saite atveras jaunā logāpieejamo atbalstu un palīdzību varat iegūt šeit.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 16/12/2015