Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Kypr

Obnovit Vytisknout všechny stránky Uložit jako PDF Uložit všechny stránky jako PDF

Za oběť trestného činu budete považováni, pokud jste utrpěli újmu (např. byli jste zraněni nebo váš osobní majetek byl poškozen či odcizen atd.) v důsledku události, která představuje trestný čin podle vnitrostátního práva. Podle práva máte jako oběť trestného činu před soudním řízením, během něj a po něm určitá individuální práva.

Na Kypru začíná trestní řízení policejním vyšetřováním trestného činu. Jakmile je vyšetřování ukončeno, věc je předána vrchnímu státnímu zástupci republiky, který rozhodne o zahájení trestního řízení. Pokud existuje dostatek důkazních prostředků proti údajnému pachateli, vrchní státní zástupce předá věc soudu za účelem zahájení procesu. Soud prozkoumá shromážděné důkazní prostředky a poté rozhodne, zda je obžalovaný vinen či nikoli a buď mu uloží trest, nebo jej zprostí obžaloby.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 14/11/2018