Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa ofiar przestępstw w postępowaniu karnym - Cypr


Za ofiarę przestępstwa uznaje się osobę, która doznała szkody (np. uszkodzenia ciała, zniszczenia lub kradzieży mienia) w wyniku zdarzenia stanowiącego przestępstwo zgodnie z prawem krajowym. Prawo przyznaje ofiarom przestępstw pewne indywidualne prawa, z których mogą one korzystać przed rozpoczęciem postępowania, w jego trakcie lub po jego zakończeniu.

Na Cyprze postępowanie karne rozpoczyna się od dochodzenia prowadzonego przez policję. Po jego zakończeniu sprawa zostaje skierowana do Prokuratora Generalnego Republiki, który podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania karnego przed sądem. Jeżeli zgromadzony materiał dowodowy przeciwko sprawcy czynu jest wystarczający, Prokurator Generalny kieruje sprawę do sądu. Po dokonaniu oceny zgromadzonego materiału dowodowego sąd orzeka o winie oskarżonego, a następnie wydaje wyrok skazujący lub uniewinniający.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

Link otworzy się w nowym oknie1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

Link otworzy się w nowym oknie2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

Link otworzy się w nowym oknie3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

Link otworzy się w nowym oknie4 - Odszkodowanie

Link otworzy się w nowym oknie5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 31/10/2019