Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Čekija


Esate laikomas nukentėjusiąja šalimi (poškozený – terminas, vartojamas nukentėjusiajam apibūdinti baudžiamojo proceso kodekse (trestní řád)), jei patyrėte žalą dėl veiksmo, kuris pagal baudžiamąjį kodeksą (trestní zákon) yra laikomas nusikalstama veika. Ši žala gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, sugadintas ar pavogtas daiktas. Kaip nukentėjusioji šalis turite tam tikras teises ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus.

Čekijoje baudžiamasis procesas pradedamas faktų tikrinimu ir tyrimu. Šiuo bylos etapu policija atlieka tyrimą, prižiūrint prokurorui. Jei šiuo proceso etapu surenkama pakankamai įrodymų, kad nusikaltimas buvo įvykdytas ir kad jį įvykdė konkretus asmuo, prokuroras priima sprendimą pareikšti kaltinimus ir tuomet byla perduodama teismui. Baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo etapu teismas tiria įrodymus ir remdamasis šiais įrodymais pripažįsta atsakovą kaltu arba nekaltu. Jeigu teismas pripažįsta atsakovą kaltu įvykdžius nusikaltimą, teismas paskiria atsakovui bausmę. Jeigu priimamas sprendimas, kad atsakovas nekaltas, jis išteisinamas. Baudžiamasis procesas gali būti tęsiamas pateikus apeliacinį skundą aukštesnės instancijos teismui, jeigu pateikėte ieškinį dėl žalos atlyginimo.

Kaip nukentėjusioji šalis į baudžiamąją bylą galite įstoti bet kuriuo etapu.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4. Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 02/07/2019