Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

  • Uz sākumlapu
  • ...
  • Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Igaunija


Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo (cietušo pusi), ja tai ir nodarīts tiešs fizisks, materiāls vai morāls kaitējums nelikumīgas rīcības rezultātā, piemēram, tā ir ievainota vai tās īpašums ir bojāts vai nozagts utt. saistībā ar nodarījumu, kas ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ar likumu tiek nodrošinātas noteiktas tiesības pirms tiesas procesa (lietas iztiesāšanas), tā laikā un pēc tā.

Kriminālprocess Igaunijā sākas ar pirmstiesas procesu, kuru parasti veic policija un prokurors un kura gaitā tiek vākti pierādījumi par izdarīto noziedzīgo nodarījumu un iespējamo tā izdarītāju. Ja savāktie pierādījumi ir pietiekami, lietu nosūta tiesai. Lietas iztiesāšana beigsies ar vai nu notiesājošu, vai attaisnojošu tiesas spriedumu. Notiesāšanas gadījumā tiesa lems arī par civilprasību, kas iesniegta tiesā, savukārt attaisnojoša sprieduma gadījumā civilprasību noraidīs. Šādā gadījumā ir iespējams pieprasīt kompensāciju civilprocesā. Tiesa var lemt apmierināt civilprasību pilnībā vai daļēji, neapmierināt to vai noraidīt. Ja persona nepiekrīt tiesas nolēmumam, to var pārsūdzēt augstākas instances tiesā.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 01/10/2020