Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa ofiar przestępstw w postępowaniu karnym - Anglia i Walia

Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.


Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem, przysługują ci szczególne prawa przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu postępowania sądowego (rozprawy). Możesz również skorzystać z różnych form pomocy i uzyskać możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę powstałą w następstwie przestępstwa.

Postępowanie karne w Anglii i Walii rozpoczyna dochodzenie, w którego toku policja zbiera dowody. W sprawach o lżejsze przestępstwa po zakończeniu dochodzenia policja decyduje, czy przedstawić podejrzanemu zarzuty. W innych przypadkach policja kieruje sprawę do prokuratury. Prokurator bada, czy zebrane przeciwko podejrzanemu dowody wystarczą do tego, aby go skazać, i czy oskarżenie podejrzanego jest uzasadnione ze względu na interes publiczny. Jeżeli prokurator postanowi odstąpić od ścigania, sprawa zostanie umorzona. W przeciwnym razie prokurator poinformuje policję o postawieniu zarzutów, policja przedstawi je podejrzanemu, a następnie sprawa zostanie skierowana do sądu.

Sprawy o lżejsze przestępstwa rozpoznają sądy magistrackie (Magistrates’ Courts), zwykle w składzie trzech ławników, a rzadziej w składzie jednego sędziego zawodowego. Sprawy o ciężkie przestępstwa (jak zgwałcenie czy rozbój) rozpoznają sądy koronne (Crown Courts) złożone z jednego sędziego zawodowego i ławy przysięgłych. Ława przysięgłych składa się z 12 osób wybranych losowo spośród ogółu społeczeństwa, które uczestniczą w postępowaniu dowodowym przeprowadzanym na rozprawie i decydują, czy oskarżony jest winny popełnienia przestępstwa. W trakcie rozprawy sędzia rozstrzyga kwestie prawne, takie jak dopuszczenie określonych dowodów. Jeżeli na zakończenie postępowania sądowego ława przysięgłych uzna oskarżonego za winnego, sędzia orzeka wobec niego karę przewidzianą za dane przestępstwo w ustawie.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

Link otworzy się w nowym oknie1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

Link otworzy się w nowym oknie2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

Link otworzy się w nowym oknie3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

Link otworzy się w nowym oknie4 - Odszkodowanie

Link otworzy się w nowym oknie5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2019