Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravice žrtev kaznivih dejanj v kazenskem posto - Anglija in Wales

Ta država je v postopku izstopa iz EU.


Kot žrtev kaznivega dejanja imate po zakonu zagotovljene nekatere individualne pravice, ki jih lahko uveljavljate pred sodnim postopkom (glavno obravnavo), med njim in po njem. Izkoristite lahko tudi različne oblike pomoči in zahtevate odškodnino za škodo, ki ste jo utrpeli zaradi kaznivega dejanja.

Kazenski postopek v Angliji in Walesu se začne s preiskavo, med katero policija zbira dokaze. Policija bo po koncu preiskave v manj hudih primerih sama odločila, ali bo osumljenca obtožila. V nasprotnem primeru se zadeva preda tožilstvu. Državni tožilec preuči, ali je zbranih dovolj dokazov zoper osumljenca za dejansko obsodbo in ali je njegov kazenski pregon v javnem interesu. Če tožilec odloči, da kazenskega pregona ne bo, bo zadeva končana. V nasprotnem primeru bo obvestil policijo o odločitvi v zvezi z obtožbo, ta pa bo osumljenca obtožila in zadevo predala sodišču.

Primeri manj hudih kaznivih dejanj se obravnavajo pred magistratnimi sodišči (Magistrates' Courts), o njih pa po navadi odloča senat treh sodnikov porotnikov in le redko en sam poklicni sodnik. Primere hujših kaznivih dejanj (kot je posilstvo ali rop) obravnavajo poklicni sodnik in porota na kronskem sodišču (Crown Court). Poroto sestavlja dvanajst oseb, naključno izbranih med širšo javnostjo, ki preučijo dokaze, izvedene na glavni obravnavi, in odločijo, ali je obtoženec kriv storitve kaznivega dejanja. Sodnik med glavno obravnavo odloči o pravnih vprašanjih, na primer, ali je izvajanje posameznih dokazov dopustno. Če porota na koncu glavne obravnave obtoženca spozna za krivega, sodnik določi kazen v skladu z zakonom.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

Povezava se odpre v novem oknu1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

Povezava se odpre v novem oknu2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

Povezava se odpre v novem oknu3 - Moje pravice po sojenju

Povezava se odpre v novem oknu4 - Nadomestilo

Povezava se odpre v novem oknu5 - Moje pravice do podpore in pomoči


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 05/09/2018