Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravice žrtev kaznivih dejanj v kazenskem posto - Finska


Za žrtev kaznivega dejanja štejete, če ste bili žrtev dejanja ali opustitve, ki po finskem pravu pomeni kaznivo dejanje. Kot žrtev kaznivega dejanja imate nekatere pravice pred sodnim postopkom, med njim in po njem.

Kazenski postopek na Finskem se začne s predkazensko preiskavo, ki jo običajno vodi policija. V tej fazi se ugotavlja, ali je bilo kaznivo dejanje dejansko storjeno in v kakšnih okoliščinah je bilo storjeno, ugotovi pa se tudi identiteta zadevnih oseb. Preučijo se tudi obseg poškodbe ali škode, ki jo je povzročilo kaznivo dejanje, ter vaši zahtevki kot žrtve.

Če obstajajo zadostni dokazi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, tožilec vloži obtožnico in zadevo predloži sodišču. Sodišče med sojenjem presoja dokaze in bodisi domnevnega storilca obsodi bodisi oprosti. Kazenski postopek se lahko nadaljuje, če ena od strank vloži pritožbo pri sodišču višje stopnje.

Ustrezne informacije so na voljo na naslednjih povezavah:

Povezava se odpre v novem oknu1 – Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

Povezava se odpre v novem oknu2 – Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

Povezava se odpre v novem oknu3 – Moje pravice po sojenju

Povezava se odpre v novem oknu4 – Odškodnina

Povezava se odpre v novem oknu5 – Moje pravice do podpore in pomoči


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 05/02/2021