Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

  • Uz sākumlapu
  • ...
  • Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Francija


Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tai ir nodarīts kaitējums (piemēram, persona ir ievainota vai tās privātais īpašums ir bojāts vai nozagts utt.) tāda nodarījuma rezultātā, kas ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ar likumu tiek nodrošinātas konkrētas individuālas tiesības pirms tiesas procesa, tā laikā un pēc tā.

Francijā kriminālprocess sastāv no izmeklēšanas un lietas iztiesāšanas. Atkarībā no izdarītā nozieguma ir divu veidu izmeklēšana: policijas izmeklēšana, ko veic kriminālpolicijas darbinieki prokurora pārziņā, un tiesas izmeklēšana, ko veic kriminālpolicijas darbinieki izmeklēšanas tiesneša pārziņā vai pats izmeklēšanas tiesnesis.

Kad izmeklēšana ir pabeigta, atkarībā no savāktajiem pierādījumiem lietu var slēgt vai nodot atpakaļ tiesai iztiesāšanai. Pēdējā minētajā gadījumā tiesa izskata savāktos pierādījumus un lemj, vai iespējamais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vainīgs vai ne. Ja iespējamo noziedzīgā nodarījuma izdarītāju atzīst par vainīgu, tiesa piespriež viņam sodu. Ja iespējamo noziedzīgā nodarījuma izdarītāju atzīst par nevainīgu, viņu atbrīvo vai attaisno.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 04/10/2018