Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Vengrija


Būsite laikomas nukentėjusiuoju, jei nukentėjote dėl veiksmo, kuris pagal Vengrijos teisę yra laikomas nusikalstama veika, pavyzdžiui, buvote sužeistas arba jūsų turtas buvo sugadintas arba pavogtas. Jums, kaip nukentėjusiajam, Vengrijos teisėje nustatytos įvairios teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus. Informacijos apie savo teises ir pareigas baudžiamajame procese galite prašyti pateikti tyrimą atliekančią instituciją, prokurorą arba teismą, atsižvelgiant į bylos etapą.

Vengrijoje baudžiamasis procesas pradedamas tyrimu. Tyrimą paprastai atlieka policija, prižiūrint prokurorui. Užbaigus tyrimą prokuroras nusprendžia pareikšti kaltinimus ir byla perduodama teismui arba byla baigiama nagrinėti ikiteisminio tyrimo etapu dėl nepakankamų įrodymų arba todėl, kad baudžiamosios atsakomybės galimybė atmetama arba ji nebetaikoma.

Jei byla pasieks teismą, teismas ištirs surinktus įrodymus ir nuspręs, ar kaltinamasis yra kaltas. Vengrijos baudžiamajame procese (išskyrus kai kurias proceso formas) teismas taip pat gali rinkti įrodymus tiesiogiai viešame teismo posėdyje, taigi jus gali pakviesti į teismo posėdį ir apklausti kaip liudininką. Jei pripažįstamas kaltu, kaltinamasis nuteisiamas ir jam skiriama bausmė. Jei pripažįstamas nekaltu, kaltinamasis išteisinamas.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4. Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/10/2018