Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Maďarsko


Budete považovaný za obeť trestného činu, ak vám bola spôsobená ujma konaním, ktoré podľa maďarského právneho poriadku predstavuje trestný čin, napr. ak ste boli zranený alebo váš majetok bol poškodený či odcudzený. Ako obeti trestného činu vám maďarský právny poriadok poskytuje rôzne práva pred, počas a po súdnom konaní (procese). V závislosti od štádia konania môžete od vyšetrovacieho orgánu, prokurátora alebo súdu požadovať informácie o vašich právach a povinnostiach v trestnom konaní.

Trestné konanie v Maďarsku začína vyšetrovaním. Vyšetrovanie zvyčajne vykonáva polícia pod dohľadom prokurátora. Po ukončení vyšetrovania prokurátor buď rozhodne o podaní obžaloby a prípad tak bude postúpený súdu, alebo pre nedostatok dôkazov, vylúčenie či neuplatnenie trestnej zodpovednosti bude prípad uzavretý vo fáze vyšetrovania.

Ak sa prípad dostane na súd, súd preskúma zhromaždené dôkazy a rozhodne, či páchateľ je alebo nie je vinný. V maďarskom trestnom konaní (s výnimkou niektorých foriem konania) môže súd vykonávať dokazovanie priamo na verejnom vypočutí, takže môžete byť predvolaný na súdne pojednávanie a vypočutý ako svedok. Ak je páchateľ uznaný vinným, bude obvinený a odsúdený. Ak páchateľ vinný nie je, bude oslobodený.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií:

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 10/10/2018