Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Lietuva


Jūs būsite pripažintas nukentėjusiu nuo nusikalstamos veikos, jeigu Jūs patyrėte žalą, t.y. jeigu buvote sužalotas ar buvo pavogtas Jūsų turtas, kitaip nukentėjote nuo įvykio, kuris turi nusikalstamos veikos požymių pagal nacionalinę teisę. Kaip nukentėjusiajam Jums įstatymas numato konkrečias teises ikiteisminio tyrimo, teisminio proceso metu ir pasibaigus teisminiam nagrinėjimui.

Baudžiamasis procesas Lietuvoje apima ikiteisminį tyrimą ir teisminį nagrinėjimą. Ikiteisminio tyrimo metu policija (ar kita ikiteisminio tyrimo institucija) ir prokuroras tiria įvykį, siekiant nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, renka jos/jo kaltumą patvirtinančius įrodymus. Ikiteisminio tyrimo pabaigoje prokuroras peržiūri visus surinktus įrodymus ir priima sprendimą dėl tolesnės bylos eigos. Jeigu prokuroras mano, kad yra surinkta pakankamai įrodymų, jis/ji perduoda bylą teismui. Priešingu atveju ikiteisminis tyrimas nutraukiamas arba byla grąžinama papildomam tyrimui.

Teisminio nagrinėjimo metu teismas tiria ir vertina surinktus įrodymus ir kviečia visus proceso dalyvius į teismo posėdžius, kuriuose išklauso jų pasisakymų. Teisminio nagrinėjimo pabaigoje teismas skelbia galutinį sprendimą. Priklausomai nuo surinktų įrodymų kaltinamasis yra nuteisiamas ir jam paskiriama bausmė arba pripažįstamas nekaltu ir paleidžiamas.

Ši informacinė priemonė supažindins Jus su atskirais proceso etapais, apibrėžiančiais Jūsų teises nusikalstamos veikos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasikiteisminio tyrimoNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisminio nagrinėjimo ar Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspasibaigus teisminiam nagrinėjimui. Skaitykite apie Jums teikiamą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspagalbą ir paramą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019