Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Malta

Izvorna jezična inačica ove stranice malteški nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.


Jūs uzskatīs par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tādas rīcības dēļ, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem kvalificē kā noziedzīgu nodarījumu, jums būs nodarīts kaitējums, piemēram, jūs būsiet guvis miesas bojājumus vai jūsu īpašumam būs radīti zaudējumi, tas būs nozagts utt. Noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir dažas tiesību aktos paredzētas individuālās tiesības gan pirms un pēc lietas izskatīšanas tiesā (tiesas procesa), gan lietas izskatīšanas laikā.

Maltā kriminālprocess sākas ar noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu. Atkarībā no noziedzīgā nodarījuma smaguma izmeklēšanu veic policija vai izmeklēšanas tiesnesis.

Mazāk smagus noziedzīgus nodarījumus (kriminālpārkāpumus, par kuriem paredzēts naudas sods vai brīvības atņemšana uz laiku līdz sešiem mēnešiem) izmeklē policija. Ja pret apsūdzēto savāktie pierādījumi ir pietiekami, policija nodod lietu miertiesai un tiesas procesā uztur apsūdzību. Tiesas procesa laikā tiesnesis izvērtē pierādījumus un pieņem lēmumu par apsūdzētā notiesāšanu vai attaisnošanu. Notiesāšanas gadījumā tiesnesis nosaka arī likumpārkāpējam piemērojamo sodu.

Visus pārējos noziedzīgos nodarījumus izmeklē izmeklēšanas tiesneši. Ja pret apsūdzēto savāktie pierādījumi ir pietiekami, izmeklēšanas tiesnesis nodod lietu miertiesai. Miertiesa izvērtē pierādījumus un, ja tie ir pietiekami, nosūta lietu ģenerālprokuroram. Ģenerālprokurors nodod lietu krimināltiesai. Tiesas procesa laikā prokurors uztur apsūdzību, bet lietu izskata tiesnesis un zvērinātie. Zvērinātie lemj par apsūdzētā vainu vai nevainīgumu. Ja zvērinātie likumpārkāpēju atzīst par vainīgu, tiesnesis nosaka piemērojamo sodu.

Turpmākajās faktu lapās ir sniegta informācija par dažādām jūsu lietas izskatīšanas stadijām, aprakstot jūsu tiesības Saite atveras jaunā logānoziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā, Saite atveras jaunā logātiesas procesa laikā vai Saite atveras jaunā logāpēc pirmā tiesas procesa. Izlasiet arī sīkāk par Saite atveras jaunā logāpalīdzību un atbalstu, ko varat saņemt.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/12/2016