Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Malta

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini malteză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

Sunteți considerat victimă a unei infracțiuni dacă ați suferit un prejudiciu, de exemplu dacă ați fost vătămat sau bunurile dumneavoastră au fost deteriorate sau furate etc., ca urmare a unei fapte care constituie infracțiune în conformitate cu legislația națională din Malta. În calitate de victimă a unei infracțiuni, beneficiați prin lege de anumite drepturi individuale anterior, în timpul și ulterior procedurilor judiciare (procesului).

În Malta, procedura penală începe cu cercetarea infracțiunii. În funcție de infracțiune, cercetarea este efectuată de către poliție sau de către un judecător de instrucție.

Infracțiunile mai puțin grave (infracțiunile pedepsite prin aplicarea unei amenzi sau prin privarea de libertate pentru o perioadă mai mică de șase luni) sunt cercetate de un ofițer de poliție. Dacă există probe suficiente împotriva învinuitului, ofițerul de poliție înaintează cazul Curții Magistraților spre judecată și are calitatea de acuzator în instanță. În timpul procesului, un judecător analizează probele și condamnă sau achită inculpatul. Dacă inculpatul este condamnat, același judecător stabilește pedeapsa care îi va fi aplicată acestuia.

Toate celelalte infracțiuni sunt cercetate de judecătorii de instrucție. Dacă există suficiente probe împotriva învinuitului, judecătorul de instrucție înaintează cazul Curții Magistraților. Aceasta analizează probele și, dacă există probe suficiente, transmite cazul Procurorului General, care îl prezintă instanței penale în vederea procesului. În cadrul procesului, procurorul acuză inculpatul în fața unui judecător și a unei curți cu jurați. Jurații se pronunță cu privire la vinovăția inculpatului. Dacă acesta este găsit vinovat, judecătorul stabilește pedeapsa aplicată.

Următoarele fișe informative prezintă diferitele etape pe care le va parcurge cazul dumneavoastră și descriu drepturile de care beneficiați Linkul se deschide într-o fereastră nouăpe parcursul cercetării infracțiunii, Linkul se deschide într-o fereastră nouăin timpul procesului sau Linkul se deschide într-o fereastră nouădupă primul proces. De asemenea, puteți citi mai multe informații privind Linkul se deschide într-o fereastră nouăasistența și sprijinul de care puteți beneficia.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/12/2016

1 - DREPTURILE MELE PE PARCURSUL CERCETĂRII UNEI INFRACȚIUNI


Cum și unde pot sesiza săvârșirea unei infracțiuni?

Cum pot urmări acțiunile autorităților după ce sesizez săvârșirea unei infracțiuni?

Cum mă pot implica în cercetarea unei infracțiuni?

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

Sunt minor. Beneficiez de drepturi suplimentare?

Ce informații pot obține de la poliție sau de la organizațiile de sprijinire a victimelor pe parcursul cercetării infracțiunii?

Pot primi asistență juridică?

Cum pot obține protecție dacă sunt în pericol?

Ce tipuri de servicii și de asistență pot primi pe parcursul cercetării infracțiunii?

Există posibilități de conciliere/ soluționare a litigiului sau de a începe o procedură de mediere între mine și autorul infracțiunii?

Cum va continua cazul după finalizarea cercetării?

Pot introduce o cale de atac în situația în care cazul este închis fără a ajunge în instanță?

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Informații suplimentare

Cum și unde pot sesiza săvârșirea unei infracțiuni?

Dacă ați fost victima unei infracțiuni, puteți depune o plângere în acest sens la poliție. Soțul/soția, părinții, fratele, sora sau tutorele dumneavoastră pot depune plângerea în numele dumneavoastră. Aveți, în același timp, posibilitatea de a sesiza poliția dacă dețineți informații cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, chiar dacă nu sunteți victima acesteia.

Puteți sesiza infracțiunea oral, prezentându-vă la cea mai apropiată secție de poliție, sau în scris, prin depunerea unei plângeri la secția de poliție sau printr-o scrisoare. Dacă alegeți să trimiteți o sesizare scrisă, puteți să o redactați dumneavoastră sau puteți să solicitați asistența unui avocat. Nu există un anumit formular pe care trebuie să-l utilizați, însă plângerea trebuie să fie scrisă în limbile engleză sau malteză. Trebuie să vă menționați datele personale. În principiu, puteți depune o sesizare anonimă, însă, în acest caz, poliția începe cercetarea faptei sesizate numai dacă este vorba despre o infracțiune foarte gravă.

Nu există termen limită pentru sesizarea săvârșirii unei infracțiuni. Cu toate acestea, legislația prevede că, după trecerea unei anumite perioade de timp de la săvârșirea infracțiunii, autorul acesteia nu mai poate fi urmărit penal. Perioada respectivă este diferită în funcție de infracțiune, variind de la trei luni pentru infracțiunile cel mai puțin grave (de exemplu, insulta verbală) până la douăzeci de ani pentru infracțiunile deosebit de grave (de exemplu, omorul). După această perioadă, puteți depune plângere, însă poliția nu mai cercetează fapta sau, chiar dacă efectuează cercetarea, instanța achită inculpatul.

Pentru unele infracțiuni minore, trebuie să depuneți o plângere specială la poliție. Există cazuri în care, în absența plângerii prealabile, poliția nu poate începe cercetarea. De obicei, plângerile se depun în scris, însă acest lucru nu este obligatoriu. Puteți apela la un avocat pentru a vă redacta plângerea. Aceasta trebuie să conțină: datele dumneavoastră personale (nume, adresă, numărul cărții de identitate), informații referitoare la autorul infracțiunii, descrierea faptei și lista martorilor pe care doriți să-i interogheze poliția, inclusiv adresele acestora. În plus, este recomandabil, însă nu obligatoriu, să menționați dispoziția legală de a cărei încălcare se face vinovat, după cunoștințele dumneavoastră, autorul infracțiunii.

Cum pot urmări acțiunile autorităților după ce sesizez săvârșirea unei infracțiuni?

Atunci când depuneți plângerea, veți primi un număr de înregistrare. Puteți utiliza acest număr pentru a verifica evoluția cazului dumneavoastră. În practică, puteți utiliza, de asemenea, data la care ați depus plângerea. Puteți primi informații cu privire la cercetarea penală prezentându-vă la secția de poliție sau prin telefon.

Cum mă pot implica în cercetarea infracțiunii?

Pe parcursul cercetării, nu este obligatoriu să fiți reprezentat de un avocat, însă, având în vedere complexitatea procedurii, este recomandabil să apelați la serviciile unui avocat. Dacă doriți să fiți reprezentat de un avocat, trebuie să plătiți pentru serviciile furnizate de acesta.

Dacă doriți, puteți comunica poliției orice informație relevantă pentru cazul dumneavoastră. Nu este necesar să dovediți niciun aspect al faptei, însă, dacă dețineți probe pe care le considerați importante pentru cercetarea penală, dumneavoastră sau avocatul care vă reprezintă le puteți furniza ofițerului de poliție responsabil cu cazul dumneavoastră.

Vi se va cere, cel mai probabil, să vă înfățișați la interogatoriu în calitate de martor.

În general, în etapa de cercetare, dosarul cazului este confidențial și accesul la acesta este permis numai organelor de cercetare.

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

În calitate de martor, puteți refuza să răspundeți la anumite întrebări. Totuși, este recomandabil să răspundeți la toate întrebările pentru a facilita cercetarea și pentru a nu fi suspectat de tăinuire de informații.

Cu toate acestea, nu sunteți obligat să răspundeți la întrebări sau să prezentați documente sau alte probe materiale care vă pot incrimina.

Dacă sunteți în pericol, aveți dreptul să fiți inclus în programul de protecție a martorilor, care asigură protecție pentru viața și bunurile dumneavoastră și ale membrilor familiei dumneavoastră și care poate include posibilitatea plății unei alocații de subzistență, în anumite cazuri.

Sunt minor. Beneficiez de drepturi suplimentare?

Dacă sunteți minor, părinții sau tutorele dumneavoastră pot depune plângerea la poliție în numele dumneavoastră.

Puteți beneficia de asistență psihologică, consiliere și alte tipuri de asistență, acordate de Agenția națională privind bunăstarea socială a copiilor și familiilor aflate în situații dificile Linkul se deschide într-o fereastră nouăAppogg. Serviciile acesteia sunt gratuite și nu depind de cercetarea infracțiunii.

Dacă sunteți minor și vă aflați în îngrijirea presupusului autor al infracțiunii (de exemplu, presupusul autor al infracțiunii este părintele dumneavoastră), puteți fi găzduit într-o instituție specială a Ministerului Solidarității Sociale, unde psihologi și asistenți sociali calificați vă vor acorda asistență și sprijin.

Ce informații pot obține de la poliție sau de la organizațiile de sprijinire a victimelor pe parcursul cercetării infracțiunii?

Autoritățile care cercetează cazul dumneavoastră nu au obligația să vă ofere informații. Puteți obține informații privind drepturile de care beneficiați și privind participarea dumneavoastră la procedură de la avocatul dumneavoastră, dacă aveți un avocat.

Pot beneficia de asistență juridică?

Asistența juridică gratuită nu este disponibilă pentru victime în etapa de cercetare a infracțiunii.

Cum pot obține protecție, dacă sunt în pericol?

Dacă poliția stabilește că învinuitul este o persoană periculoasă și există riscul ca acesta să comită alte fapte, aceasta va solicita instanței să dispună arestarea preventivă a acestuia.

Puteți, de asemenea, să solicitați ofițerului de poliție responsabil cu cazul dumneavoastră să vă includă în programul de protecție a martorilor. Trebuie să declarați că veți depune mărturie împotriva autorului infracțiunii în cadrul ședinței de judecată. Dacă ofițerul de poliție este convins că mărturia dumneavoastră sau alte probe pe care le dețineți sunt importante pentru caz, acesta va solicita Procurorului General să vă includă în programul de protecție a martorilor. Programul poate fi aplicat, de asemenea, membrilor familiei dumneavoastră și altor rude. Acesta constă, de obicei, în măsuri de asigurare a siguranței personale și/sau de protecție a bunurilor.

Ce tipuri de servicii și de asistență pot primi pe parcursul cercetării infracțiunii?

Puteți primi asistență medicală, însă trebuie să plătiți costul acesteia, cu excepția cazului în care dețineți o asigurare medicală valabilă. Cetățenii din cele 27 de state membre ale UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția pot beneficia de Linkul se deschide într-o fereastră nouăcardul european de asigurări sociale de sănătate. Dacă este necesar, vi se poate acorda asistență psihologică, precum și alte tipuri de asistență, însă trebuie să plătiți pentru serviciile furnizate.

Dacă sunteți victimă a violenței domestice, puteți beneficia de asistență gratuită de la Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia privind violența domestică și agenția Linkul se deschide într-o fereastră nouăAppogg.

Există posibilități de conciliere/soluționare a litigiului sau de a începe o procedură de mediere între mine și autorul infracțiunii?

Nu există posibilitatea de conciliere sau de începere a procedurii de mediere între dumneavoastră și autorul infracțiunii. Există numai posibilitatea negocierii judiciare între procuror și învinuit, însă dumneavoastră nu sunteți implicat în această procedură. Dacă negocierea are succes, aceasta conduce la încheierea unui acord între procuror și învinuit, care este prezentat ulterior instanței spre aprobare.

Cum va continua cazul după finalizarea cercetării?

La finalizarea cercetării, se va stabili dacă există sau nu probe suficiente pentru deschiderea unui proces. În funcție de gravitatea infracțiunii, există două opțiuni:

 • dacă infracțiunea este mai puțin gravă și un ofițer de poliție a efectuat cercetarea, acesta hotărăște dacă va prezenta cazul Curții Magistraților pentru a fi judecat.
 • dacă infracțiunea este gravă și un judecător de instrucție a efectuat cercetarea, se va organiza o ședință de judecată la Curtea Magistraților. În cadrul acestei ședințe, instanța analizează probele și, dacă stabilește că trebuie să se intenteze proces, aceasta transmite cazul Procurorului General, care îl va înainta apoi instanței penale în vederea procesului.

În situația în care cauza dumneavoastră va fi judecată în instanță, poliția vă va trimite o notificare. Dacă instanța decide să vă audieze ca martor, în notificare se va preciza data și locul ședinței de judecată.

Pot introduce o cale de atac în situația în care cazul meu este închis fără a ajunge în instanță?

Dacă un ofițer de poliție cercetează infracțiunea și decide să închidă cazul fără a-l prezenta instanței, puteți contesta această decizie la Curtea Magistraților, în calitate de victimă. Aceasta vă va cere să confirmați sub jurământ informațiile furnizate în sesizarea depusă de dumneavoastră și să vă afirmați disponibilitatea de a depune mărturie în instanță. În plus, va trebui să plătiți o anumită sumă stabilită de instanță pentru a garanta că intenția dumneavoastră de a urmări în justiție autorul infracțiunii este serioasă. Curtea Magistraților analizează probele și, în cazul în care consideră că acestea sunt suficiente, dispune ca poliția să continue procedura penală.

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Dacă sunteți cetățean străin și ați fost victima unei infracțiuni în Malta, dispuneți de toate drepturile descrise anterior. În plus, atunci când sesizați săvârșirea unei infracțiuni, în cazul în care nu vorbiți limba engleză sau limba malteză, puteți utiliza limba dumneavoastră maternă. Poliția va contacta un interpret sau va face alte demersuri necesare pentru a înțelege pe deplin sesizarea dumneavoastră.

Pe parcursul cercetării, puteți apela la serviciile unui interpret, însă va trebui să plătiți pentru acestea.

Informații suplimentare:


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/12/2016

2 - DREPTURILE MELE ÎN TIMPUL PROCESULUI


Cum mă pot implica în proces?

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

Sunt minor. Beneficiez de drepturi suplimentare?

Pot primi asistență juridică?

Cum pot obține protecție dacă sunt în pericol?

Cum pot solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii sau cum pot beneficia de despăgubirile acordate de stat?

Există posibilități de conciliere/ soluționare a litigiului sau de a începe o procedură de mediere între mine și autorul infracțiunii?

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Informații suplimentare

Cum mă pot implica în proces?

Puteți să participați la procedură și în calitate de parte civilă. Trebuie să înaintați instanței o cerere în acest sens. Instanța analizează cererea și decide dacă vă puteți constitui ca parte civilă. În această calitate, puteți participa la toate ședințele de judecată, inclusiv la cele care se desfășoară cu ușile închise.

Drepturile dumneavoastră în timpul procesului sunt diferite în funcție de instanța competentă pentru judecarea cauzei:

 • în cazul în care cauza dumneavoastră este prezentată Curții Magistraților de către un ofițer de poliție, dispuneți de aproape aceleași drepturi ca și inculpatul: dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți prezenta probe, puteți interoga martorii în contradictoriu (adresând întrebări prin intermediul ofițerului de poliție care joacă rolul de acuzator) etc.
 • în cazul în care cauza dumneavoastră este urmărită în justiție de către Procurorul General, Procurorul General adjunct sau un alt procuror în fața instanței penale, puteți participa la ședința de judecată și puteți prezenta argumente referitoare la pedeapsă numai în cazul în care inculpatul a fost găsit vinovat de către curtea cu jurați.

În timpul procesului, este recomandabil, însă nu obligatoriu, să apelați la serviciile unui avocat, pentru care va trebui să plătiți. Va trebui, de asemenea, să suportați toate celelalte costuri legate de participarea la proces (de exemplu, cheltuieli de transport, concediu fără plată etc.). Legea malteză nu prevede rambursarea cheltuielilor de acest tip.

Avocatul dumneavoastră poate consulta toate documentele din dosarul cauzei, poate lua notițe sau poate solicita copii după astfel de documente. În schimb, în cazul în care cauza dumneavoastră este judecată de instanța penală, cu participarea unei curți cu jurați, au acces la dosarul cauzei numai Procurorul General, inculpatul și avocatul acestuia.

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

În timpul procesului, veți fi, probabil, citat pentru a fi audiat ca martor. Veți fi înștiințat cu privire la data și locul de desfășurare a ședinței de judecată. Înștiințarea vă va fi înmânată de către un ofițer de poliție sau va fi trimisă prin poștă. Nu aveți obligația să vă prezentați la ședința de judecată, însă este recomandabil să faceți acest lucru, deoarece, în cazul în care instanța consideră că mărturia dumneavoastră este importantă, va lua măsuri pentru a se asigura de prezența dumneavoastră la următoarea ședință de judecată.

Cu toate acestea, nu sunteți obligat să răspundeți la întrebări sau să prezentați documente ori alte probe materiale care v-ar putea incrimina.

În anumite cazuri, aveți dreptul:

 • să fiți audiat fără a intra în contact direct cu inculpatul;
 • să fiți audiat în localitatea dumneavoastră de domiciliu; și/sau
 • să fiți inclus în programul de protecție a martorilor.

Sunt minor. Beneficiez de drepturi suplimentare?

Dacă sunteți minor și aveți vârsta mai mică de 16 ani, în cazul în care trebuie să fiți audiat în cadrul unei ședințe de judecată, puteți solicita ca audierea să se desfășoare prin intermediul videoconferinței. În acest caz, nu va trebui să compăreți în fața instanței și să fiți prezent în sala de judecată.

Dacă sunteți minor și vă aflați în îngrijirea presupusului autor al infracțiunii (de exemplu, presupusul autor al infracțiunii este părintele dumneavoastră), veți fi găzduit într-un mediu sigur, de obicei într-o instituție a Ministerului Solidarității Sociale, unde psihologi și asistenți sociali vă vor acorda asistență.

Ca minor, puteți, de asemenea, să primiți asistență din partea Agenției naționale pentru bunăstarea socială a copiilor și familiilor aflate în situații dificile Linkul se deschide într-o fereastră nouăAppogg. Puteți beneficia de asistență psihologică, asistență socială, consiliere etc. Aceste servicii sunt gratuite și nu depind de cercetarea infracțiunii.

Pot primi asistență juridică?

Asistența juridică gratuită nu este disponibilă pentru victime în timpul procesului.

Cum pot obține protecție dacă sunt în pericol?

Dacă autorul infracțiunii nu a fost arestat și vă temeți de acesta, dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți solicita ofițerului de poliție responsabil cu cazul dumneavoastră să-i interzică acestuia să intre în contact cu dumneavoastră. În acest caz, ofițerul de poliție cere instanței să emită un ordin în acest sens. La emiterea ordinului, instanța dispune ca autorul infracțiunii să plătească o anumită sumă (de obicei între 100 și 2 300 EUR) cu titlul de garanție. Dacă autorul infracțiunii încalcă ordinul judecătoresc, nu i se va mai restitui suma respectivă.

Dacă ați fost citat pentru a fi audiat în cadrul ședinței de judecată și considerați că sunteți în pericol, puteți solicita să fiți audiat fără a intra în contact direct cu inculpatul. Pentru aceasta, puteți fi separat de inculpat (de exemplu, printr-un paravan netransparent) sau puteți fi audiat prin intermediul videoconferinței, fără a fi prezent în sala de judecată.

În plus, aveți posibilitatea de a solicita ofițerului de poliție responsabil cu cazul dumneavoastră să vă includă în programul de protecție a martorilor. Trebuie să declarați că veți depune mărturie împotriva inculpatului în instanță. Dacă ofițerul de poliție este convins că mărturia dumneavoastră sau alte probe pe care le dețineți sunt importante pentru caz, acesta va solicita Procurorului General să vă includă în programul de protecție a martorilor. Programul poate fi aplicat, de asemenea, membrilor familiei dumneavoastră și altor rude. Acesta constă, de obicei, în măsuri de asigurare a siguranței personale și/sau de protecție a bunurilor.

Cum pot solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii sau cum pot beneficia de despăgubirile acordate de stat?

Conform legislației malteze, puteți solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii numai prin intentarea unei acțiuni civile în fața unei instanțe civile. Nu există posibilitatea de a solicita despăgubiri în cadrul procedurii penale.

Cu toate acestea, instanța care se pronunță asupra cauzei dumneavoastră poate, în anumite cazuri, să dispună ca autorul infracțiunii să repare prejudiciul pe care vi l-a cauzat. Acest lucru se întâmplă în două situații:

 • dacă instanța condamnă inculpatul la închisoare, însă amână executarea pedepsei, aceasta poate dispune ca inculpatul să vă ofere despăgubiri pentru pierderile, vătămările sau daunele pe care le-ați suferit ca urmare a infracțiunii.
 • dacă instanța condamnă inculpatul la probațiune (măsuri obligatorii fără privare de libertate), aceasta poate dispune ca inculpatul să vă ofere despăgubiri de până la 1 164,69 EUR pentru prejudiciile suferite.

Dacă ați fost victima unei infracțiuni violente care a fost săvârșită după data de 1 ianuarie 2006, puteți solicita despăgubiri financiare acordate de stat. Consultați fișa informativă privind despăgubirile pentru victimele infracțiunilor în Malta (care va fi disponibilă în curând în limbile Linkul se deschide într-o fereastră nouăengleză și Linkul se deschide într-o fereastră nouămalteză) pe site-ul Rețelei Judiciare Europene.

Există posibilități de conciliere/soluționare a litigiului sau de a începe o procedură de mediere între mine și autorul infracțiunii?

Nu există posibilități de conciliere sau de începere a procedurii de mediere între dumneavoastră și autorul infracțiunii în timpul procesului. Totuși, în cazul în care nu mai doriți ca autorul infracțiunii să fie judecat, indiferent de motiv (de exemplu, l-ați iertat), puteți face o declarație în acest sens în fața instanței în cadrul ședinței de judecată. Instanța va ține seama de declarația dumneavoastră atunci când se pronunță asupra cauzei.

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Dacă sunteți cetățean străin, dispuneți de toate drepturile descrise anterior. Legea malteză nu prevede servicii gratuite de interpretariat sau traducere de documente în timpul procesului. Cu toate acestea, puteți apela la serviciile unui interpret dacă plătiți pentru acestea.

Dacă aveți domiciliul în străinătate, puteți fi audiat ca martor prin intermediul teleconferinței sau al videoconferinței. În plus, dacă trebuie să vi se comunice/notifice un act în străinătate, vi se va trimite prin poștă o copie după documentul respectiv, redactată într-o limbă pe care o cunoașteți, însoțită de informații privind drepturile și obligațiile dumneavoastră rezultate din actul respectiv și privind modul în care puteți obține originalul.

Informații suplimentare:


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/12/2016

3 - DREPTURILE MELE DUPĂ (PRIMUL) PROCES


Pot înainta o cale de atac împotriva unei hotărâri judecătorești sau dacă inculpatul este achitat?

Sunt posibile alte căi de atac?

Ce drepturi am după intrarea în vigoare a hotărârii judecătorești?

Informații suplimentare

Pot înainta o cale de atac împotriva unei hotărâri judecătorești sau dacă inculpatul este achitat?

Procesul se încheie cu pronunțarea unei hotărâri judecătorești de condamnare sau de achitare a inculpatului. Dacă inculpatul este găsit vinovat, judecătorul îl condamnă. Conform legislației malteze, numai inculpatul și Procurorul General au dreptul să conteste condamnarea/achitarea și/sau pedeapsa la Curtea de apel în materie penală.

Cu toate acestea, dacă s-a introdus o cale de atac și ați avut calitatea de parte civilă în timpul primului proces, avocatul dumneavoastră are dreptul să consulte toate documentele relevante referitoare la procedura de apel.

Sunt posibile alte căi de atac?

Hotărârea Curții de apel în materie penală nu poate fi atacată.

Ce drepturi am după intrarea în vigoare a hotărârii judecătorești?

După intrarea în vigoare a hotărârii judecătorești, veți primi o copie după hotărâre. Dacă inculpatul a fost condamnat la închisoare, puteți solicita poliției mai multe informații privind condițiile în care acesta va executa pedeapsa. Poliția poate refuza să divulge informațiile solicitate dacă acestea au devenit confidențiale din motive de securitate.

Informații suplimentare:


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/12/2016

4 - ASISTENȚĂ ȘI SPRIJIN PENTRU VICTIMELE INFRACȚIUNILOR


Agenția Națională pentru bunăstarea socială a copiilor și familiilor aflate în situații dificile - Appogg

Sprijin pentru victime Malta

Agenția Națională privind bunăstarea socială pentru copiii și familiile aflate în situații dificile - Appogg

Agenția Appogg asigură intervenții în domeniul asistenței sociale, consiliere psihologică, asistență, sprijin și consiliere pentru victime, în special pentru grupuri vulnerabile precum copiii și victimele violenței domestice.

Agenția Națională pentru bunăstarea socială a copiilor și familiilor aflate în situații dificile Appogg

 • face parte din Fundația pentru servicii de asigurare a bunăstării sociale din cadrul Ministerului Familiei și Solidarității Sociale
 • asigură în mod constant intervenții în domeniul asistenței sociale, consiliere psihologică, asistență, sprijin și consiliere pentru victime, în special pentru grupuri vulnerabile precum copiii și victimele violenței domestice
 • oferă servicii gratuite care nu depind de urmărirea penală și condamnarea autorului infracțiunii.

CONTACT:

Site internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.appogg.gov.mt/

Sprijin pentru victime Malta

Sprijin pentru victime Malta oferă victimelor infracțiunilor informații avizate, independente, confidențiale și imparțiale cu privire la drepturile lor și la serviciile și asistența de care pot beneficia.

Sprijin pentru victime Malta

 • este o organizație independentă care nu face parte din poliție, instanțe sau alte agenții judiciare în materie penală
 • oferă victimelor infracțiunilor informații avizate, independente, confidențiale și imparțiale cu privire la drepturile lor și la serviciile și asistența de care pot beneficia
 • furnizează informații privind sistemul de justiție penală și procedura penală din Malta
 • oferă servicii gratuite, care sunt disponibile indiferent dacă poliția a fost sesizată sau nu cu privire la săvârșirea infracțiunii și indiferent de momentul în care aceasta a avut loc.

CONTACT:

Site internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://victimsupport.org.mt/


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/12/2016