Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Rumunsko

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Za obeť trestného činu sa považuje, ak ste utrpeli fyzickú, morálnu alebo majetkovú škodu v dôsledku incidentu, ktorý sa podľa platného vnútroštátneho práva považuje za trestný čin. Rodinní príslušníci osoby, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu a utrpeli škodu v dôsledku smrti tejto osoby, sa považujú za obete trestného činu.

Ako obeti trestného činu vám zákon udeľuje určité práva pred, počas a po trestnom konaní.

Trestné konanie v Rumunsku pozostáva z dvoch fáz: vyšetrovania trestného činu a súdneho konania. Počas fázy vyšetrovania sa prípadom zaoberajú trestné vyšetrovacie orgány pod dohľadom prokurátora, pričom zhromažďujú dôkazy s cieľom nájsť páchateľa. Po ukončení vyšetrovania polícia zašle spis prípadu prokurátorovi spolu so všetkými získanými údajmi a dôkazmi. Po prevzatí spisu prokurátor prípad preskúma a rozhodne, či prípad prejde do fázy súdneho konania, alebo či sa uzavrie.

Po predložení dokumentácie súdu panel sudcov preskúma skutočnosti a vypočuje zúčastnené osoby s cieľom preukázať vinu obžalovaného. Po preukázaní viny je páchateľovi uložený trest. Ak súd považuje obvineného za nevinného, je prepustený.

Informácie, ktoré potrebujete:

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Moje práva ako obete trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva po súdnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Moje práva na podporu a pomoc


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 04/10/2019