Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Id-drittijiet tal-vittmi fil–proċeduri kriminali - Rumanija

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: middel

Er oversættelsen nyttig?


Titqies bħala vittma ta’ reat jekk tkun sofrejt ħsara fiżika, morali jew materjali minħabba inċident li jitqies bħala reat kriminali skont il-liġi nazzjonali fis-seħħ. Il-membri tal-familja ta’ persuna li mietet b’riżultat ta’ reat u li sofrew dannu minħabba l-mewt ta’ dik il-persuna għandhom jitqiesu li huma vittmi ta’ reat.

Bħala vittma ta’ reat, għandek ċerti drittijiet legali, qabel, matul u wara l-proċediment legali.

L-ewwel żewġ stadji tal-proċedura kriminali fir-Rumanija jinkludu: l-investigazzjoni kriminali u l-proċess. Matul l-investigazzjoni kriminali, il-korpi tal-investigazzjoni kriminali, taħt is-superviżjoni tal-prosekutur pubbliku, jinvestigaw il-każ, u jiġbru l-evidenza sabiex isibu t-trażgressur. Fit-tmiem tal-investigazzjoni kriminali, il-pulizija tibgħat il-każ lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, bl-informazzjoni kollha u l-evidenza miġbura fl-atti. Wara li jirċievi l-atti, il-prosekutur tal-każ jeżamina l-każ u jiddeċiedi jekk ikunx se jipproċedi għall-fażi li jmiss, pereżempju l-proċess jew jekk il-każ għandux jingħalaq.

Ladarba l-atti jaslu quddiem il-qorti, il-bord ta’ mħallfin jeżamina l-fatti u jisma’ l-persuni involuti sabiex tiġi stabbilita l-ħtija tal-akkużat. Ladarba jiġi stabbilit li l-akkużat ikun ħati, dan jingħata s-sentenza. Fil-każ li l-qorti jikkunsidra li l-akkużat ma jkunx ħati, jiġi lliberat.

Ikklikkja fuq il-links hawn taħt biex issib l-informazzjoni li teħtieġ:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida1 — Id-drittijiet tiegħi bħala vittma ta’ reat

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida2 — Ir-rapportar ta’ reat u d-drittijiet tiegħi waqt l-investigazzjoni jew il-proċess

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida3 — Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida4 — Kumpens

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida5 — Id-drittijiet tiegħi għall-appoġġ u l-assistenza


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 04/10/2019