Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

  • Uz sākumlapu
  • ...
  • Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Rumānija


Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tai ir nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums vai morāls kaitējums tāda nodarījuma rezultātā, ko saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem uzskata par noziedzīgu nodarījumu. Nozieguma rezultātā mirušas personas ģimenes locekļus, kuriem ir nodarīts kaitējums šīs personas nāves dēļ, arī uzskata par cietušajiem noziedzīgā nodarījumā.

Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ir konkrētas likumīgas tiesības pirms kriminālprocesa, tā laikā un beigās.

Rumānijā pirmie divi kriminālprocesa posmi ir kriminālizmeklēšana un lietas izskatīšana tiesā. Kriminālizmeklēšanas laikā kriminālizmeklēšanas iestādes prokurora uzraudzībā izmeklē lietu, vācot pierādījumus, lai noskaidrotu noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Kriminālizmeklēšanas beigās policija nosūta lietu prokuratūrai, lietas materiālos iekļaujot visus savāktos datus un pierādījumus. Pēc lietas materiālu saņemšanas prokurors izskata lietu un izlemj, vai sākt procesa nākamo posmu, t. i., lietas izskatīšanu tiesā, vai lietu slēgt.

Kad lietas materiāli ir saņemti tiesā, tiesnešu kolēģija izvērtē faktus un uzklausa iesaistītās personas, lai noskaidrotu apsūdzētā vainu. Kad vaina ir noskaidrota, noziedzīgā nozieguma izdarītājam piespriež sodu. Ja tiesa atzīst apsūdzēto par nevainīgu, viņu atbrīvo.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju:

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 04/02/2021