Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Skotsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina


Jako oběť trestného činu máte určitá práva.

Máte rovněž nárok na citovou a praktickou podporu během řízení a můžete být také způsobilí pro náhradu veškerých škod způsobených trestným činem.

Odkaz se otevře v novém okně.Kodex pro oběti ve Skotsku stanoví vaše práva, jak tyto práva vykonávat a koho kontaktovat s žádostí o pomoc a radu. Zahrnuje informace týkající se vašeho:

  • práva na minimální standardy služeb – jak s vámi budou jednat organizace v oblasti trestního soudnictví,
  • práva na informace – jak budete informováni o vaší věci a na co se můžete zeptat,
  • práva účasti – právo, aby vám bylo rozuměno, právo rozumět, co se děje, a říci soudu, jak vás trestný čin zasáhl,
  • práva na ochranu a ochranu soukromí – pocit bezpečí a ochrany před zastrašováním,
  • práva na podporu – ať už trestný čin policii oznámíte, nebo neoznámíte,
  • práva na náhradu škody a výdajů – např. cestovní výdaje, ušlý výdělek nebo odškodnění, pokud jste byli zraněni.

Rovněž máte právo si stěžovat, pokud nejste spokojeni s tím, jak s vámi určitá organizace jednala.

Navštivte Odkaz se otevře v novém okně.mygov.scot, kde naleznete více informací o svých právech v případě, že se stanete obětí trestného činu, v různých fázích trestního řízení, včetně Odkaz se otevře v novém okně.oznámení trestného činuOdkaz se otevře v novém okně.vyšetřování a trestního stíháníOdkaz se otevře v novém okně.pokud se váš případ dostane před soud a co se stane Odkaz se otevře v novém okně.po vynesení rozsudku.

Můžete si také přečíst informace týkající se Odkaz se otevře v novém okně.pomoci a podpory pro oběti trestného činu.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 28/01/2019