Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Skotland

På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.


Ofres rettigheder i Skotland

Som offer for en forbrydelse har man rettigheder.

Du er også berettiget til psykologisk og praktisk støtte gennem hele forløbet, og du er berettiget til erstatning for skader, der er forvoldt ved forbrydelsen.

ILink åbner i nyt vindueLoven om ofre for forbrydelser i Skotland (Victims' Code for Scotland) beskrives dine rettigheder og hvordan du gør brug af dem, og hvem du skal kontakte for at få hjælp og rådgivning. Den indeholder oplysninger om din:

  • Ret til et mindstemål af service - hvordan du bliver behandlet af de strafferetlige organisationer
  • Ret til information - hvordan du bliver løbende orienteret om din sag, og hvad du kan spørge om
  • Ret til deltagelse - at blive forstået, at forstå hvad der sker og at fortælle retten, hvordan en forbrydelse har påvirket dig
  • Ret til databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred - at føle dig sikker og beskyttet mod trusler
  • Ret til støtte - uanset om du anmelder forbrydelsen til politiet eller ej
  • Ret til erstatning og til at få dine udgifter dækket - f.eks. rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste eller erstatning, hvis du kom til skade.

Du har også ret til at klage, hvis du er utilfreds med, hvordan en organisation har behandlet dig.

Besøg Link åbner i nyt vinduemygov.scot, hvis du vil vide mere om dine rettigheder som offer for kriminalitet i de forskellige stadier af den strafferetlige proces, herunder Link åbner i nyt vindueanmeldelse af en forbrydelse, Link åbner i nyt vindueefterforskning og retsforfølgelse, Link åbner i nyt vinduehvis sagen kommer for retten, og hvad der sker Link åbner i nyt vindueefter dommen.

Du kan også læse om Link åbner i nyt vinduehjælp og støtte til ofre for forbrydelser.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 03/04/2019