Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnissä - Skotlanti

Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.


Rikoksen uhrilla on oikeuksia.

Rikoksen uhrilla on oikeus myös henkiseen tukeen ja käytännön apuun koko rikosprosessin ajan, ja lisäksi hänellä voi olla oikeus korvaukseen kaikista rikoksen aiheuttamista vahingoista.

Rikoksen uhrin käsikirjassa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanVictims’ Code for Scotland) selostetaan rikoksen uhrin oikeudet Skotlannissa sekä kerrotaan, miten kyseisiä oikeuksia käytetään ja mistä voi saada apua ja neuvoja. Käsikirjassa on tietoja seuraavista seikoista:

  • Oikeus tiettyihin palveluihin – mitkä ovat vähimmmäisvaatimukset, joiden mukaisesti rikosasioita käsittelevän oikeudenhoitojärjestelmän on kohdeltava rikoksen uhria?
  • Oikeus saada tietoa – miten rikoksen uhri pidetään ajan tasalla oman tapauksensa suhteen ja mitä tietoja hänellä on oikeus pyytää?
  • Osallistumisoikeus – rikoksen uhrin on tultava ymmärretyksi, hänellä on oltava tieto siitä, miten asian käsittely etenee, ja hänellä on oltava tilaisuus kertoa tuomioistuimelle, miten rikos on vaikuttanut häneen.
  • Oikeus suojeluun ja yksityisyyden suojaan – rikoksen uhrin on tunnettava olonsa turvalliseksi, ja häntä on suojeltava pelottelulta.
  • Oikeus saada tukea – tämä oikeus ei riipu siitä, onko rikoksesta ilmoitettu poliisille.
  • Oikeus kulu- ja vahingonkorvauksiin – tällaisia voivat olla esimerkiksi matkakustannusten tai ansionmenetyksen korvaukset tai ruumiinvammasta johtuvat vahingonkorvaukset.

Jos rikoksen uhri on tyytymätön joltain oikeudenhoitojärjestelmän elimeltä saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus kannella asiasta.

Sivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanmygov.scot on lisätietoa rikoksen uhrin oikeuksista rikosprosessin eri vaiheissa, muun muassa Linkki avautuu uuteen ikkunaanrikosilmoitusta tehtäessäLinkki avautuu uuteen ikkunaanrikostutkinnassa ja syytteeseenpanossaLinkki avautuu uuteen ikkunaanasiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä sekä Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomion antamisen jälkeisissä toimenpiteissä.

Tästä linkistä saat lisätietoa Linkki avautuu uuteen ikkunaanrikoksen uhreille tarkoitetusta avusta ja tuesta.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

Linkki avautuu uuteen ikkunaan1 - Rikoksen uhrin oikeudet

Linkki avautuu uuteen ikkunaan2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

Linkki avautuu uuteen ikkunaan3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

Linkki avautuu uuteen ikkunaan4 - Korvaus

Linkki avautuu uuteen ikkunaan5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 29/01/2019