Dokumentų įteikimas

Grąžinti pirminį

Jeigu dalyvaujate teismo procese ir turite nusiųsti ir (arba) atsisiųsti teisinius ar neteisminius dokumentus, čia rasite informacijos apie tolesnius veiksmus konkrečioje šalyje.


2007 m. lapkričio 13 d. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos reglamente (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse reglamentuojamas teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimas Europos Sąjungos valstybėse narėse. Jame numatyta dokumentų įteikimo per paskirtas ES šalių, įskaitant Daniją, perduodančiąsias agentūras ir gaunančiąsias agentūras tvarka.

Pavyzdžiui, reglamente nurodyti teisminiai dokumentai, kaip antai teismo šaukimas, kuriame pranešama apie bylos nagrinėjimo pradžią, apeliaciniai skundai, atsiliepimai į ieškinį, preliminarūs sprendimai arba neteisminiai dokumentai, kaip antai notaro patvirtinti dokumentai, kurie turi būti įteikti kitoje, ne jūsų gyvenamojoje ES šalyje.

Norėdami gauti išsamios informacijos apie konkrečią šalį, pasirinkite atitinkamos šalies vėliavą.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2019