Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Връчване на документи

Ако сте страна по съдебно производство, ще ви се налага да предавате различни документи на другата страна по спора и да получавате такива.


За да направите това, може да бъде необходимо да връчвате съдебни документи като призовки за уведомяване, че производството е започнало, обжалвания, писмени възражения на ответника, съдебни разпореждания или извънсъдебни документи като нотариални актове в държава-членка, различна от държавата, в която пребивавате.

За по-подробна информация изберете съответния флаг вдясно.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 30/11/2016