Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Връчване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Информация относно процедурите в отделните държави за изпращане и получаване на съдебни и извънсъдебни документи от лице, участващо в съдебно производство


За да направите това, може да бъде необходимо да връчвате съдебни документи като призовки за уведомяване, че производството е започнало, обжалвания, писмени възражения на ответника, съдебни разпореждания или извънсъдебни документи като нотариални актове в държава-членка, различна от държавата, в която пребивавате.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 13/11/2017