menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentų įteikimas

Jeigu įsitraukėte į teismo procesą, kitai ginčo šaliai turėsite perduoti ir iš jos gauti įvairių dokumentų.


Šiuo tikslu gali prireikti įteikti teisminius dokumentus, pavyzdžiui, šaukimus, kuriuose pranešama apie prasidėjusį teismo procesą, skundus, atsiliepimus į ieškinį, teismo įpareigojimus arba neteisminius dokumentus, pavyzdžiui, notaro patvirtintus dokumentus, kitoje negu jūsų gyvenamoji valstybėje narėje.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

 


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 10/08/2017