Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentu izsniegšana

Ja esat iesaistīts tiesvedībā un jums ir jānosūta un/vai jāsaņem tiesas vai ārpustiesas dokumenti, informāciju par to, kā rīkoties konkrētajā valstī, varat atrast šeit.


Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Saite atveras jaunā logāRegulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs tiek regulēta tiesas un ārpustiesas dokumentu savstarpēja izsniegšana Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tajā ir noteikta procedūra dokumentu savstarpējai izsniegšanai ar “pārsūtītāju struktūru” un “saņēmēju struktūru” starpniecību ES dalībvalstīs, tostarp Dānijā.

Regula attiecas, piemēram, uz tādiem tiesas dokumentiem kā tiesas pavēstes, ar kurām informē par sākušos tiesas procesu, apelācijas sūdzības, aizstāvības paziņojumi, tiesas aizliegumi vai ārpustiesas dokumenti, piemēram, notariālie akti, kas ir jāizsniedz ES dalībvalstī, kura nav jūsu dzīvesvietas valsts.

Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karoga.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 13/05/2019