Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentu izsniegšana

Ja kļūsiet par tiesvedības dalībnieku, jums būs jāsūta dažādi dokumenti otrai strīda pusei un pretī jāsaņem citi dokumenti.


Iespējams, jums būs jāsūta ar tiesvedību saistīti dokumenti uz dalībvalsti, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts — tiesas dokumenti, piemēram, pavēste par tiesvedības sākumu, apelācijas sūdzības, aizstāvības paziņojumi, izpildraksti, vai ārpustiesas dokumenti, piemēram, notariāli akti.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

 


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 10/08/2017