Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentu izsniegšana

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dalībvalstu informācija par juridisko un ārpustiesas dokumentu nosūtīšanas un saņemšanas kārtību tiesvedības ietvaros


Iespējams, jums būs jāsūta ar tiesvedību saistīti dokumenti uz dalībvalsti, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts — tiesas dokumenti, piemēram, pavēste par tiesvedības sākumu, apelācijas sūdzības, aizstāvības paziņojumi, izpildraksti, vai ārpustiesas dokumenti, piemēram, notariāli akti.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 27/11/2017