Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

In-notifika ta' atti

Informazzjoni nazzjonali dwar kif id-dokumenti ġuridiċi u extraġudizzjarji jintbagħtu u jiġu riċevuti b’mod proċedurali, jekk ikollok sehem fi proċediment ġuridiku


Biex dan iseħħ, jista' jkun meħtieġ li jiġu notifikati dokumenti ġudizzjarji bħalma huma taħrikiet li jinnotifikaw li bdew il-proċedimenti, appelli, noti ta' eċċezzjonijiet, inġunzjonijiet jew dokumenti ekstraġudizzjarji bħalma huma atti notarizzati fi Stat Membru li ma jkunx dak li int residenti fih.

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.

 


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 27/11/2017